Frostens och sångens morgon, del 1

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har promenerat utmed Lagan.

Frostens och sångens morgon, del 1

Frostens och sångens morgon, del 1, en natur- och kulturkrönika i 14
bilder om en promenad utmed ån Lagan mellan Åbron i Östra lägret
och Fågelforsdammen i Skillingaryd, när frosten förändrat landskapet
och om fågelsång trots årstiden.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i tredje novembervecka i
november månad 2014.

 

1 IMG_1879 Apiaceae - Umbelliferae

Frost är iskristaller som bildas på mark och andra ytor vid
temperaturer under 0 °C genom sublimering av luftens vattenånga.

Sublimering eller sublimation är en fysikalisk-kemisk process vid
vilken ett fast ämne övergår direkt till gasfas utan att först smälta.

Fenomenet är ett resultat av hur ämnets ångtryck beror av
temperaturen. Alla fasta ämnen utom helium sublimerar vid
temperaturer och tryck under sin trippelpunkt.

Trippelpunkten är den punkt i ett diagram som representerar
jämvikten mellan de tre olika tillstånden av ett rent ämne, fast form,
flytande form och som ånga.

Med ångtryck menas det av en ånga utövade trycket och vanligtvis
menas med ångtryck mättnadstrycket, det vill säga, trycket hos den
ånga som vid en viss temperatur befinner sig i jämvikt med en fast
eller flytande fas.

Jämvikten avser då jämvikt mellan en ren ånga av ett visst ämne och
samma rena ämne i fast eller flytande form, till exempel jämvikt
mellan ren vattenånga och rent flytande vatten eller is.

Ibland används dock ångtryck som benämning på trycket hos den ånga
som vid en viss temperatur är i jämvikt med en flytande eller fast
blandning.

Snö övergår direkt till vattenånga under kalla och torra vinterdagar
och omvändningen till sublimation är kondensation.

Vid frystorkning av livsmedel sublimerar det frusna vattnet under
vakuum, för att åter kondensera till is på ett kallare ställe.

Bilden visar en flockblommig växt förmodligen en hundloka som
tillhör familjen ”Apiaceae” förr ”Umbelliferae”.

2 IMG_1883

Vid gynnsamma temperatur- och fuktighetsförhållanden kan vackra
mönster så kallade frostblommor bildas.

Frost uppstår lättast på nätterna, när vädret är klart och vinden svag,
det man kallar nattfrost.

Bilden visar ett spindelnät från en hjulspindel som tillhör familjen
”Araneidae” som omfattar mer än 2800 arter i fler än 160 släkten vilka
återfinns över hela världen.

3 IMG_1884 Tackvavarspindlar Linyphiidae en stor familj av spindlar som innehaller aver 4 300 beskrivna arter i varlden

Strålningsavkylningen av markytan kan vara så stor att markens
temperatur kan sjunka under fryspunkten även om lufttemperaturen är
över 0 °C.

Bildens vackra spindelnät spunnet av en taknätspindel är vackert
draperat av nattens frost utmed ån.

Taknätspindlar eller mattvävarspindlar, ”Linyphiinae”, är en
underfamilj i spindelfamiljen ”Linyphiidae” och tidigare betraktad
som egen familj.

Den har världsvid utbredning och omfattar ett stort antal arter, varav
många i tempererade och kalla områden, i Sverige finns cirka 115
olika arter och det finns över 4 300 beskrivna arter i världen.

4 IMG_1886 Stor hattemossa Orthotrichum lyellii

Eftersom temperaturen vid de meteorologiska stationerna mäts på
mellan 1,5–2 meters höjd räknas ofta bara dygn då temperaturen varit
under 0 °C på just denna höjd som frostdygn i klimatstatistiken.

Bilden visar mossarten stor hättemossa, ”Orthotrichum lyellii”, som
här växer på en liten rönn alldeles invid ån.

5 IMG_1887 Stromstare

Plötsligt möts jag av en mycket vacker och intensiv fågelsång och mitt
ute i ån på en sedan länge fallen gran sitter den lilla strömstaren och
låter höra sina vackra toner. Lite vårkänsla mitt i vintern.

6 IMG_1901 Vateskagg

Tomtar och vättar är riktiga festprissar men ibland glömmer de att
gömma sig, och när solen går upp får de bråttom ner i sina hålor, så
bråttom att de ibland fastnar med skägget i grenar och kvistar. Så
lyder en förklaring till det märkliga vita ludd man kan hitta i skogen
vintertid.

Det hårlikt vita och fluffiga vätteskägget sitter nästan alltid på våta,
ruttna, döda trägrenar och kvistar, gärna på trädslag som här på klibbal
men också på björk, ek och hassel.

Fenomenet beskrevs vetenskapligt första gången redan år 1918, av
meteorologen Alfred Wegener och han förmodade redan då att någon
svamp hade med saken att göra.

I sådan vätteskäggsved trivs en svampart som skapar två viktiga
förutsättningar för att vätteskägget ska bildas.

För det första gör svampen själv veden porös och för det andra
spräcker den barken, så att den underliggande veden exponeras som
betyder att vatten kan tränga in i grenen.

Det finns dock ett antal förslag på vilken svampart det är och förslag
som frätskinn, ”Vuilleminia comedens”, björknästing, ”Diatrypella
favacea”, björkdyna, ”Hypoxylon multiforme” eller vedplätt,
”Dacrymyces stillatus” nämns som några tänkbara arter.

När temperaturen sjunker under fyra plusgrader uppstår uppenbarligen
ett koldioxidtryck inne i den svampangripna veden, och vedens vatten
börja sippra ut genom vedstrålarna.

I vattnet finns organiska ämnen lösta som katalyserar isbildningen, så
att vattnet kan frysa omedelbart när det tränger ut ur träet och kommer
i kontakt med luften.

Samtidigt fortsätter vattnet att trycka på inifrån veden och då uppstår
de här vackra bomullslika ”ishåren” som bildar vätteskäggen.

Hur som helst, bilden visar något som ser ut att vara en hel mustasch
från en stackars vätte, hoppas att den växer ut snart igen.

7 IMG_1903 Granfingersvamp

Granfingersvampen har konserverats i djupfryst tillstånd och håller sig
sådan så länge temperaturen tillåter, så fort det blir mildväder ruttnar
den dock bort.

8 IMG_1905 Jarnfallningar dricka brunn

Jag återkommer gärna till de vackra bilderna på järnfällningarna i
gamla åfåran nedom vattenfallet vid Fågelforsdammen i Skillingaryd
bara därför att jag tycker det är så oerhört vackra färgkombinationer.

9 IMG_1907 Jarnfallningar dricka brunn

Eftersom vatten är ungefär 829 gånger tätare än luft blir
ljusbrytningarna så vackert rörliga, nästan som en film där
järnfällningarna och vattnet spelat huvudrollerna.

Densiteten i kilo per kubikmeter är för luft 1,2041 och för vatten
998 vilket ger förhållandet 828,83.

Även denna bild är fotograferad i den gamla åfåran nedom vattenfallet
vid Fågelforsdammen i Skillingaryd.

10 IMG_1908 Ballkongen over tubinerna Fagelforsdammen

Balkongen ovanför turbinerna är definitivt värd ett besök
för den vackra utsikten nedåt nya åfåran. Gå försiktigt dock!

11 IMG_1909 Knut pa ronnen

För några år sedan slog någon försiktigt en knut på den lilla rönnen
och nu har den vuxit fast i detta läge. Det ska bli intressant att se hur
den utvecklas i framtiden.

12 IMG_1911 Vedplatt pa gran

Svampen på bilden heter vedplätt, ”Dacrymyces stillatus”, och
fruktkropparna är kuddlika och mellan 1-5 millimeter breda. De växer
här på brottytan av en död gran.

Dessa är, som ni kan se, vackert orangegula och geléartade i väta,
mörkare gulröda och fasta i torka.

Svampen bildar, som här, ofta täta samlingar på multnande barr- och
lövved under hela året och är mycket allmän i hela landet men är
ingen matsvamp.

13 IMG_1920 Aspoket

Plötsligt möts jag av ”Åspöket” mitt ute i Lagan där någon gjort sig
obehaget och besväret att ta sig ut i ån och knyta på skylten ”Skyddat
vatten – grundvatten” en vit morgonrock.

14 IMG_1910 Harliga och lattgangna stigar

Den avslutande bilden för denna gång får bli lite reklam för de många
fina, och för Skillingarydsborna viktiga, promenadvägar som finns
utmed ån bland annat från åbron i Östra lägret till Fågelforsdammen
och vidare norrut.

Var rädd om dessa möjligheter till tätortsnära naturupplevelser och
chansen till lite motion.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer