Frostens och sångens morgon, del 1

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har promenerat utmed Lagan.

Frostens och sångens morgon, del 1

Frostens och sångens morgon, del 1, en natur- och kulturkrönika i 14
bilder om en promenad utmed ån Lagan mellan Åbron i Östra lägret
och Fågelforsdammen i Skillingaryd, när frosten förändrat landskapet
och om fågelsång trots årstiden.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i tredje novembervecka i
november månad 2014.

 

1 IMG_1879 Apiaceae - Umbelliferae

Frost är iskristaller som bildas på mark och andra ytor vid
temperaturer under 0 °C genom sublimering av luftens vattenånga.

Sublimering eller sublimation är en fysikalisk-kemisk process vid
vilken ett fast ämne övergår direkt till gasfas utan att först smälta.

Fenomenet är ett resultat av hur ämnets ångtryck beror av
temperaturen. Alla fasta ämnen utom helium sublimerar vid
temperaturer och tryck under sin trippelpunkt.

Trippelpunkten är den punkt i ett diagram som representerar
jämvikten mellan de tre olika tillstånden av ett rent ämne, fast form,
flytande form och som ånga.

Med ångtryck menas det av en ånga utövade trycket och vanligtvis
menas med ångtryck mättnadstrycket, det vill säga, trycket hos den
ånga som vid en viss temperatur befinner sig i jämvikt med en fast
eller flytande fas.

Jämvikten avser då jämvikt mellan en ren ånga av ett visst ämne och
samma rena ämne i fast eller flytande form, till exempel jämvikt
mellan ren vattenånga och rent flytande vatten eller is.

Ibland används dock ångtryck som benämning på trycket hos den ånga
som vid en viss temperatur är i jämvikt med en flytande eller fast
blandning.

Snö övergår direkt till vattenånga under kalla och torra vinterdagar
och omvändningen till sublimation är kondensation.

Vid frystorkning av livsmedel sublimerar det frusna vattnet under
vakuum, för att åter kondensera till is på ett kallare ställe.

Bilden visar en flockblommig växt förmodligen en hundloka som
tillhör familjen ”Apiaceae” förr ”Umbelliferae”.

2 IMG_1883

Vid gynnsamma temperatur- och fuktighetsförhållanden kan vackra
mönster så kallade frostblommor bildas.

Frost uppstår lättast på nätterna, när vädret är klart och vinden svag,
det man kallar nattfrost.

Bilden visar ett spindelnät från en hjulspindel som tillhör familjen
”Araneidae” som omfattar mer än 2800 arter i fler än 160 släkten vilka
återfinns över hela världen.

3 IMG_1884 Tackvavarspindlar Linyphiidae en stor familj av spindlar som innehaller aver 4 300 beskrivna arter i varlden

Strålningsavkylningen av markytan kan vara så stor att markens
temperatur kan sjunka under fryspunkten även om lufttemperaturen är
över 0 °C.

Bildens vackra spindelnät spunnet av en taknätspindel är vackert
draperat av nattens frost utmed ån.

Taknätspindlar eller mattvävarspindlar, ”Linyphiinae”, är en
underfamilj i spindelfamiljen ”Linyphiidae” och tidigare betraktad
som egen familj.

Den har världsvid utbredning och omfattar ett stort antal arter, varav
många i tempererade och kalla områden, i Sverige finns cirka 115
olika arter och det finns över 4 300 beskrivna arter i världen.

4 IMG_1886 Stor hattemossa Orthotrichum lyellii

Eftersom temperaturen vid de meteorologiska stationerna mäts på
mellan 1,5–2 meters höjd räknas ofta bara dygn då temperaturen varit
under 0 °C på just denna höjd som frostdygn i klimatstatistiken.

Bilden visar mossarten stor hättemossa, ”Orthotrichum lyellii”, som
här växer på en liten rönn alldeles invid ån.

5 IMG_1887 Stromstare

Plötsligt möts jag av en mycket vacker och intensiv fågelsång och mitt
ute i ån på en sedan länge fallen gran sitter den lilla strömstaren och
låter höra sina vackra toner. Lite vårkänsla mitt i vintern.

6 IMG_1901 Vateskagg

Tomtar och vättar är riktiga festprissar men ibland glömmer de att
gömma sig, och när solen går upp får de bråttom ner i sina hålor, så
bråttom att de ibland fastnar med skägget i grenar och kvistar. Så
lyder en förklaring till det märkliga vita ludd man kan hitta i skogen
vintertid.

Det hårlikt vita och fluffiga vätteskägget sitter nästan alltid på våta,
ruttna, döda trägrenar och kvistar, gärna på trädslag som här på klibbal
men också på björk, ek och hassel.

Fenomenet beskrevs vetenskapligt första gången redan år 1918, av
meteorologen Alfred Wegener och han förmodade redan då att någon
svamp hade med saken att göra.

I sådan vätteskäggsved trivs en svampart som skapar två viktiga
förutsättningar för att vätteskägget ska bildas.

För det första gör svampen själv veden porös och för det andra
spräcker den barken, så att den underliggande veden exponeras som
betyder att vatten kan tränga in i grenen.

Det finns dock ett antal förslag på vilken svampart det är och förslag
som frätskinn, ”Vuilleminia comedens”, björknästing, ”Diatrypella
favacea”, björkdyna, ”Hypoxylon multiforme” eller vedplätt,
”Dacrymyces stillatus” nämns som några tänkbara arter.

När temperaturen sjunker under fyra plusgrader uppstår uppenbarligen
ett koldioxidtryck inne i den svampangripna veden, och vedens vatten
börja sippra ut genom vedstrålarna.

I vattnet finns organiska ämnen lösta som katalyserar isbildningen, så
att vattnet kan frysa omedelbart när det tränger ut ur träet och kommer
i kontakt med luften.

Samtidigt fortsätter vattnet att trycka på inifrån veden och då uppstår
de här vackra bomullslika ”ishåren” som bildar vätteskäggen.

Hur som helst, bilden visar något som ser ut att vara en hel mustasch
från en stackars vätte, hoppas att den växer ut snart igen.

7 IMG_1903 Granfingersvamp

Granfingersvampen har konserverats i djupfryst tillstånd och håller sig
sådan så länge temperaturen tillåter, så fort det blir mildväder ruttnar
den dock bort.

8 IMG_1905 Jarnfallningar dricka brunn

Jag återkommer gärna till de vackra bilderna på järnfällningarna i
gamla åfåran nedom vattenfallet vid Fågelforsdammen i Skillingaryd
bara därför att jag tycker det är så oerhört vackra färgkombinationer.

9 IMG_1907 Jarnfallningar dricka brunn

Eftersom vatten är ungefär 829 gånger tätare än luft blir
ljusbrytningarna så vackert rörliga, nästan som en film där
järnfällningarna och vattnet spelat huvudrollerna.

Densiteten i kilo per kubikmeter är för luft 1,2041 och för vatten
998 vilket ger förhållandet 828,83.

Även denna bild är fotograferad i den gamla åfåran nedom vattenfallet
vid Fågelforsdammen i Skillingaryd.

10 IMG_1908 Ballkongen over tubinerna Fagelforsdammen

Balkongen ovanför turbinerna är definitivt värd ett besök
för den vackra utsikten nedåt nya åfåran. Gå försiktigt dock!

11 IMG_1909 Knut pa ronnen

För några år sedan slog någon försiktigt en knut på den lilla rönnen
och nu har den vuxit fast i detta läge. Det ska bli intressant att se hur
den utvecklas i framtiden.

12 IMG_1911 Vedplatt pa gran

Svampen på bilden heter vedplätt, ”Dacrymyces stillatus”, och
fruktkropparna är kuddlika och mellan 1-5 millimeter breda. De växer
här på brottytan av en död gran.

Dessa är, som ni kan se, vackert orangegula och geléartade i väta,
mörkare gulröda och fasta i torka.

Svampen bildar, som här, ofta täta samlingar på multnande barr- och
lövved under hela året och är mycket allmän i hela landet men är
ingen matsvamp.

13 IMG_1920 Aspoket

Plötsligt möts jag av ”Åspöket” mitt ute i Lagan där någon gjort sig
obehaget och besväret att ta sig ut i ån och knyta på skylten ”Skyddat
vatten – grundvatten” en vit morgonrock.

14 IMG_1910 Harliga och lattgangna stigar

Den avslutande bilden för denna gång får bli lite reklam för de många
fina, och för Skillingarydsborna viktiga, promenadvägar som finns
utmed ån bland annat från åbron i Östra lägret till Fågelforsdammen
och vidare norrut.

Var rädd om dessa möjligheter till tätortsnära naturupplevelser och
chansen till lite motion.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer