Frostens och sångens morgon, del 2

Vår natur – och kulturkrönikör Dan Damberg har promenerat utmed Lagan.

Frostens och sångens morgon, del 2

Frostens och sångens morgon, del 2, en natur- och kulturkrönika i 13
bilder om en promenad utmed ån Lagan mellan Åbron i Östra lägret
och Fågelforsdammen i Skillingaryd, när frosten förändrat landskapet
och om fågelsång trots årstiden.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av november månad
2014.

 

1 IMG_1938

Norra Strandvägen på Fågelforsdammens östra sida, det vill säga
militärsidan, har den verkliga ”Långa synen”, förr dock ett välkänt
uttryck på den långa raksträckan mellan Skillingaryd och Vaggeryd
utmed gamla E4:an på dammens västra sida.

2 IMG_1941

Bilden är tagen cirka 100 meter söder om Fågelforsdammen på
skjutfältssidan utmed Norra Strandvägen och visst är det ”Långa
synen”.

3 IMG_1936

Ibland känns verkligen upp och ner vilket denna bild verkligen är. I
den nästan spegelblanka ytan på Fågelforsdammen kunde man vända
bilden upp och ner vilket jag då helt sonika gjorde.

Bilden är tagen i dammens sydöstra hörn inte långt från det gamla
öppna vattenfallet där förr hopptornet och bryggan fanns och där
många Skillingarydsbor har lärt sig att simma.

Om ni inte känner igen er i bilden så glöm inte att den bara är upp och
ner, utan också spegelvänd.

4 IMG_1934

Nedom det öppna fallet gräver sig vattnet in i stränderna med stor
kraft och tar sakta men säkert med sig allt fler träd som råkar stå för
nära den lilla sjö som bildats under årens lopp.

Här trivs ibland den lilla kungsfiskaren och strömstaren, så även i år.

5 IMG_1935

Om jag fick önska så skulle det gamla och av fallande träd
sönderslagna ”uthuset” bara 50 meter från tubinhuset snarast tas bort
för det förfular verkligen det annars mycket vackra och biologiskt rika
området som kallas Fågelfors kraftstation med gamla åfåran.

6 IMG_1930 Vartkros Exidia glandulosa pa salg

På den gamla fallna sälgen väster om turbinhuset växer gelésvampen
vårtkrös, ”Exidia glandulosa”.

7 IMG_1928 Vartkros Exidia glandulosa pa salg

Vårtkrös är en gelésvampsart i basidiesvampsordningen
”Auriculariales” och har 5–20 millimeter tjocka och 1–10 centimeter
breda geléartade fruktkroppar.

Dessa är svarta, dynlika och oregelbundet veckade med småvårtig
ovansida.

Fruktkropparna, som ofta flyter ihop med varandra, är till större delen
vidvuxna underlaget, som är döda grenar och stammar av lövträd.

I torka skrumpnar fruktkropparna ihop och får pappersartad
konsistens. Arten är oätlig, allmän i hela Sverige och påträffas året
om.

8 IMG_1926 Rokslojskivling Hypholoma capnoides pa klibbal

Bilden visar svamparten rökslöjskivling, ”Hypholoma capnoides”, och
växer här på en klibbal.

9 IMG_1927 Rokslojskivling Hypholoma capnoides pa klibbal

Rökslöjskivlingen, som i äldre svampböcker kallas blekgul
slöjskivling, växer ofta i stora gyttringar på synliga stubbar, helst av
barrträd men här på klibbal, den kan ibland växa på ved som är dold i
marken och inte alltid så gyttrat som på mina bilder.

Som alla slöjskivlingar har den ett svart sporpulver vilket innebär att
skivorna så småningom blir väldigt mörka och ofta är grå när man
hittar den, som ung har den dock blekgula skivor.

Rökslöjskivlingen ska ha en mild och behaglig smak som man brukar
säga påminner om gröna ärtor och ska vara en bra matsvamp, men
man använder bara hatten och kastar den sega och ganska hårda foten.

10 IMG_1923 Gardsmyg Troglodytes troglodytes gamla afaran v

När den äntligen satte sig perfekt så blev bilden tyvärr suddig men jag
visar er den lilla vackra gärdsmygen ändå ety den sjöng sin starka och
vackra sång så det lilla bröstet vibrerade och hela skogen lyssnade.

Våren kändes plötsligt nära men var i själva verket mycket långt borta,
men ögonblickets illusion om en kommande vår fungerade.

11 IMG_1943 Skogsstjarnmossa Mnium affine idag heter den Sk

Bilden visar den bitvis marktäckande skogsstjärnmossan, ”Mnium
affine”, som idag heter skogspraktmossa, ”Plagiomnium affine”, och
platsen är alldeles i närheten av Abbotens bro över gamla åfåran.

12 IMG_1947 Vedplatt Dacryomyces stillatus pa granlaga

Den vackert orangefärgade svampen vedplätt, ”Dacryomyces
stillatus”, drar blickarna till sig och växer här på den gamla granlågan
utmed stigen inte lågt från Abbotens bro över den gamla åfåran.

13 IMG_1949 Knolticka Antrodia serialis pa granlaga

Avslutningsbilden för denna gång blir på en annan svampart som
växer på samma granlåga som den tidigare nämnda vedplätten,
nämligen arten knölticka, ”Antrodia serialis”.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer