Frostens och sångens morgon, del 4

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har promenerat utmed Lagan.

Frostens och sångens morgon, del 4

Frostens och sångens morgon, del 4, en natur- och kulturkrönika i 17
bilder om en promenad utmed ån Lagan mellan Åbron i Östra lägret
och Fågelforsdammen i Skillingaryd, när frosten förändrat landskapet
och om fågelsång trots årstiden.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av december månad
2014. Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_2142

Det var härifrån som den för våra trakter mäktiga Fågelforsen startade
sin väg nedför den 4-5 meter stora nivåskillnaden för att sedan
fortsätta sin väg i lugnare färd i den som jag idag kallar den gamla
åfåran.

Jag hade mer än gärna velat se denna fors innan Fågelforsdammen
dämdes upp i början av det förra seklet, idag får jag nöja mig med det
mer eller mindre kraftfulla öppna vattenfallet.

2 IMG_2145

Idag leds största delen av Fågelforsdammens vatten ner genom denna
vattenport och vidare ner genom cementtuberna till de tre turbinerna
och vips så blir rörelseenergi till elektrisk energi som leds ut på det så
kallade elnätet.

3 IMG_2146

Här ser man cementtuberna och kraftstationen där elektriciteten
genereras via de tre turbinerna som i princip är avancerade dynamos
som fordom fanns på våra cyklar, idag tyvärr ersatta med batterier.

4 IMG_2149

Vad har hänt här, det ser ut som en slaktplats, kanske har någon skjutit
ett rådjur i närheten och flått samt tagit ur djurkroppen just här,
alldeles bredvid utloppet från dammen ner till kraftstationen.

5 IMG_2148

Några meter ut i dammen alldeles utanför platsen för förra bilden
ligger detta skinn med rådjursfärg och flyter, återigen, undrar vad som
hänt här.

6 IMG_2138

Naturens egna isskulpturer är mycket fasinerande att skåda och den
mänskliga hjärnan är mycket duktig på att se mönster och former samt
göra dessa till något vi känner igen. Här ser jag och min hjärna en
sköldpadda med huvudet åt vänster.

7 IMG_2169

Här har isen bildat en pallisad som om den ska skydda något eller
någon från det mörka, skummande och vilda vattnet.

Man behöver heller inte fokusera på bilden speciellt länge för att hitta
ett antal isansikten i profil.

8 IMG_2173

Ser ni som jag ett djurhuvud i profil, med ett öga som sitter ovanligt
högt upp på huvudet, kanske är det ett lejon, kanske är det en varg
eller stor hund som är mitt i ett jaktsprång med benen kraftfullt
framåtsträckta.

9 IMG_2154

Nog om den imaginära världen för denna gång, nu förflyttar vi oss till
en av vinterns goda matsvampar, nämligen vinternagelskivlingen eller
vinterskivling som den numera heter, här växer den på en sälg.

10 IMG_2161

Vinternagelskivling, vinterskivling, sammetsfotad nagelskivling,
enoki eller enokitake, ”Flammulina velutipes”, är en art i
basidsvampsordningen ”Agaricales”.

Arten, som är ätlig och som blir godast knaprigt hårdstekt, påträffas
tuvad på stammar, stubbar och rötter av lövträd, här på sälg, främst
under vintern men ibland också under hösten.

Svampen tål minusgrader och tinar vid töväder upp och fortsätter då
att växa och är allmän i hela Sverige. Arten kan möjligen förväxlas
med den giftiga arten svavelgul slöjskivling.

I Japan har vinterskivling odlats i över 300 år. Den odlas numera ofta i
plastflaskor med sågspån som substrat. Den odlade svampen har till
skillnad från den vilda en blekare färg samt högre fot och mindre hatt
än den vildväxande.

Den saluförs under namnen enokitake och enoki, färsk i tuvor eller
konserverad och är vanligt förekommande i de japanska, kinesiska och
koreanska köken.

11 IMG_2175

De gamla och kraftiga klibbalarna utmed den gamla åfåran har ofta en
rik påväxt av svampen alticka.

12 IMG_2217

Alticka, ”Inonotus radiatus”, men trots det svenska namnet växer
svampen också på en rad andra lövträd, och är exempelvis mycket
vanlig på hassel. Den angriper död ved, men finns ändå mest på
stående träd, som här.

Den är normalt lätt att känna igen i fält, men kan också mikroskopiskt
lätt bestämmas på de i toppen krökta borst, så kallade setae, som finns
i hymeniet.

På bok växer den närstående arten bokticka, ”Inonotus nodulosus”,
som för det mesta saknar tydlig hattbildning och har raka borst, ej
krökta som hos altickan.

På gamla altickor finner man ibland fruktkroppar av den ljusare
strävtickan, ”Antrodiella hoehneli”, som då kan vara både
hattbildande och vidvuxen, resupinat. Strävtickan fruktifierar sålunda
på altickan.

13 IMG_2183

På den gamla döda men fortfarande stående klibbalsstammen växte
rikligt med kantarellmussling.

14 IMG_2178

Här på och i den döda klibbalsveden, bland grön cypressfläta och
grågrön näverlav, växte rikligt med svamparten kantarellmussling, ån
Lagan rinner svart, mörk och mäktig alldeles invid.

15 IMG_2182

Kantarellmussling, ”Plicaturopsis crispa”, är en signalart som
påträffas mest under vinterhalvåret och då huvudsakligen på död ved
av hassel men även som här på död ved av klibbal.

Växtplatsen har normalt långvarig kontinuitet och är värd att bevara,
det vill säga, hela området söder om Fågelforsdammen samt utmed
gamla och nya åfåran är definitivt mycket skyddsvärd.

16 IMG_2360

Jag påstår att dessa spår utmed gamla åfåran alldeles nedom det öppna
vattenfallet vid Fågelforsdammen tillhör en mink, ”Mustela vison”
eller ”Neovison vison”, ett djur i den svenska faunan som jag gärna
hade varit utan. Jag får kanske trots allt gardera med illerspår,
”Mustela putorius”.

17 IMG_2655

Avslutningsvis hör jag plötsligt den speciella och vackra sången av
strömstaren, och efter lite tyst smygande hittade jag den sittande i
kanten av den gamla åfåran mitt emellan vattenfallet och Abbotens
bro.

Namnet ”Abbot” kommer av det arameiska ordet ”abba” som betyder
fader. Arameiska är ett semitiskt språk som mellan åren 800 före
Kristus och 600 efter Kristus spred sig i Syrien och Mesopotamien.

Arameiska ersatte akkadiskan som officiellt språk i Assyrien och
senare blev arameiska även ett av de officiella språken i Persien. Idag
talas nyarameiska dialekter för det mesta av assyrier, syrianer.

Assyrien var ett forntida rike och ett imperium med centrum vid
floden Tigris i Mesopotamien i det nuvarande norra Irak.

Assyriska imperiet existerade från cirka 2000 före Kristus till sin
undergång i början av 600-talet före Kristus.

Assyrien räknas för övrigt som den första militära stormakten och
landet upplöstes 612 före Kristus.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer