Frostens och sångens morgon, del 4

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har promenerat utmed Lagan.

Frostens och sångens morgon, del 4

Frostens och sångens morgon, del 4, en natur- och kulturkrönika i 17
bilder om en promenad utmed ån Lagan mellan Åbron i Östra lägret
och Fågelforsdammen i Skillingaryd, när frosten förändrat landskapet
och om fågelsång trots årstiden.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av december månad
2014. Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_2142

Det var härifrån som den för våra trakter mäktiga Fågelforsen startade
sin väg nedför den 4-5 meter stora nivåskillnaden för att sedan
fortsätta sin väg i lugnare färd i den som jag idag kallar den gamla
åfåran.

Jag hade mer än gärna velat se denna fors innan Fågelforsdammen
dämdes upp i början av det förra seklet, idag får jag nöja mig med det
mer eller mindre kraftfulla öppna vattenfallet.

2 IMG_2145

Idag leds största delen av Fågelforsdammens vatten ner genom denna
vattenport och vidare ner genom cementtuberna till de tre turbinerna
och vips så blir rörelseenergi till elektrisk energi som leds ut på det så
kallade elnätet.

3 IMG_2146

Här ser man cementtuberna och kraftstationen där elektriciteten
genereras via de tre turbinerna som i princip är avancerade dynamos
som fordom fanns på våra cyklar, idag tyvärr ersatta med batterier.

4 IMG_2149

Vad har hänt här, det ser ut som en slaktplats, kanske har någon skjutit
ett rådjur i närheten och flått samt tagit ur djurkroppen just här,
alldeles bredvid utloppet från dammen ner till kraftstationen.

5 IMG_2148

Några meter ut i dammen alldeles utanför platsen för förra bilden
ligger detta skinn med rådjursfärg och flyter, återigen, undrar vad som
hänt här.

6 IMG_2138

Naturens egna isskulpturer är mycket fasinerande att skåda och den
mänskliga hjärnan är mycket duktig på att se mönster och former samt
göra dessa till något vi känner igen. Här ser jag och min hjärna en
sköldpadda med huvudet åt vänster.

7 IMG_2169

Här har isen bildat en pallisad som om den ska skydda något eller
någon från det mörka, skummande och vilda vattnet.

Man behöver heller inte fokusera på bilden speciellt länge för att hitta
ett antal isansikten i profil.

8 IMG_2173

Ser ni som jag ett djurhuvud i profil, med ett öga som sitter ovanligt
högt upp på huvudet, kanske är det ett lejon, kanske är det en varg
eller stor hund som är mitt i ett jaktsprång med benen kraftfullt
framåtsträckta.

9 IMG_2154

Nog om den imaginära världen för denna gång, nu förflyttar vi oss till
en av vinterns goda matsvampar, nämligen vinternagelskivlingen eller
vinterskivling som den numera heter, här växer den på en sälg.

10 IMG_2161

Vinternagelskivling, vinterskivling, sammetsfotad nagelskivling,
enoki eller enokitake, ”Flammulina velutipes”, är en art i
basidsvampsordningen ”Agaricales”.

Arten, som är ätlig och som blir godast knaprigt hårdstekt, påträffas
tuvad på stammar, stubbar och rötter av lövträd, här på sälg, främst
under vintern men ibland också under hösten.

Svampen tål minusgrader och tinar vid töväder upp och fortsätter då
att växa och är allmän i hela Sverige. Arten kan möjligen förväxlas
med den giftiga arten svavelgul slöjskivling.

I Japan har vinterskivling odlats i över 300 år. Den odlas numera ofta i
plastflaskor med sågspån som substrat. Den odlade svampen har till
skillnad från den vilda en blekare färg samt högre fot och mindre hatt
än den vildväxande.

Den saluförs under namnen enokitake och enoki, färsk i tuvor eller
konserverad och är vanligt förekommande i de japanska, kinesiska och
koreanska köken.

11 IMG_2175

De gamla och kraftiga klibbalarna utmed den gamla åfåran har ofta en
rik påväxt av svampen alticka.

12 IMG_2217

Alticka, ”Inonotus radiatus”, men trots det svenska namnet växer
svampen också på en rad andra lövträd, och är exempelvis mycket
vanlig på hassel. Den angriper död ved, men finns ändå mest på
stående träd, som här.

Den är normalt lätt att känna igen i fält, men kan också mikroskopiskt
lätt bestämmas på de i toppen krökta borst, så kallade setae, som finns
i hymeniet.

På bok växer den närstående arten bokticka, ”Inonotus nodulosus”,
som för det mesta saknar tydlig hattbildning och har raka borst, ej
krökta som hos altickan.

På gamla altickor finner man ibland fruktkroppar av den ljusare
strävtickan, ”Antrodiella hoehneli”, som då kan vara både
hattbildande och vidvuxen, resupinat. Strävtickan fruktifierar sålunda
på altickan.

13 IMG_2183

På den gamla döda men fortfarande stående klibbalsstammen växte
rikligt med kantarellmussling.

14 IMG_2178

Här på och i den döda klibbalsveden, bland grön cypressfläta och
grågrön näverlav, växte rikligt med svamparten kantarellmussling, ån
Lagan rinner svart, mörk och mäktig alldeles invid.

15 IMG_2182

Kantarellmussling, ”Plicaturopsis crispa”, är en signalart som
påträffas mest under vinterhalvåret och då huvudsakligen på död ved
av hassel men även som här på död ved av klibbal.

Växtplatsen har normalt långvarig kontinuitet och är värd att bevara,
det vill säga, hela området söder om Fågelforsdammen samt utmed
gamla och nya åfåran är definitivt mycket skyddsvärd.

16 IMG_2360

Jag påstår att dessa spår utmed gamla åfåran alldeles nedom det öppna
vattenfallet vid Fågelforsdammen tillhör en mink, ”Mustela vison”
eller ”Neovison vison”, ett djur i den svenska faunan som jag gärna
hade varit utan. Jag får kanske trots allt gardera med illerspår,
”Mustela putorius”.

17 IMG_2655

Avslutningsvis hör jag plötsligt den speciella och vackra sången av
strömstaren, och efter lite tyst smygande hittade jag den sittande i
kanten av den gamla åfåran mitt emellan vattenfallet och Abbotens
bro.

Namnet ”Abbot” kommer av det arameiska ordet ”abba” som betyder
fader. Arameiska är ett semitiskt språk som mellan åren 800 före
Kristus och 600 efter Kristus spred sig i Syrien och Mesopotamien.

Arameiska ersatte akkadiskan som officiellt språk i Assyrien och
senare blev arameiska även ett av de officiella språken i Persien. Idag
talas nyarameiska dialekter för det mesta av assyrier, syrianer.

Assyrien var ett forntida rike och ett imperium med centrum vid
floden Tigris i Mesopotamien i det nuvarande norra Irak.

Assyriska imperiet existerade från cirka 2000 före Kristus till sin
undergång i början av 600-talet före Kristus.

Assyrien räknas för övrigt som den första militära stormakten och
landet upplöstes 612 före Kristus.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer