Frostens och sångens morgon, del 5

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har promenerat utmed Lagan.

Frostens och sångens morgon, del 5

Frostens och sångens morgon, del 5, en natur- och kulturkrönika i 17
bilder om en promenad utmed ån Lagan mellan Åbron i Östra lägret
och Fågelforsdammen i Skillingaryd, när frosten förändrat landskapet
och om fågelsång trots årstiden.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av december månad
2014. Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_2292

Här kommer den femte och sista delen i krönikeserien ”Frostens och
sångens morgon” och jag hoppas att ni bästa läsare precis som jag
förstår det biologiska och kulturella värdet av området runt
Fågelforsdammens kraftstation och Lagans gamla och nya åfåra samt
vikten av att förvalta detta område inför framtida generationer och
deras rätt till en värdefull och rik tätortsnära natur och kultur i skön
förening.

Bilden är tagen alldeles norr om Abbotens bro utmed de
promenadvänliga stigarna mellan Fågelforsdammen i norr och Östra
lägret i söder.

2 IMG_2293

Bilden är tagen alldeles norr om Abbotens bro utmed de
promenadvänliga stigarna mellan Fågelforsdammen i norr och Östra
lägret i söder.

I fjärran syns det som i folkmun går under namnet Abbotens bro och
stigen ingår i vandringsleden Munkaleden som går från Nydala gamla
kloster i söder till Byarums kyrka i norr.

3 IMG_2187

Jag pratar med dem på deras eget språk, tror jag, och de kommer emot
mig, inte vet jag vad jag säger men det fungerar.

Här kan man dessutom tydligt se den rosa anstrykningen på de två
unga sångsvanarnas näbbas, de vuxna fåglarna har istället en kraftfullt
gul färg på näbbasen.

4 IMG_2190

Sångsvanen var tidigare en ganska ovanlig häckfågel i Sverige men
under senare årtionden den successivt ökat i antal och förekommer nu
i nästan alla landskap, även i södra delen av landet.

Antal häckande par beräknas till knappt 4 000 och här på min bild ser
man tydligt den unga sångsvanens rosa näbbas.

5 IMG_2280

Återigen sitter den lilla strömstaren utmed den gamla åfåran och
sjunger så man blir alldeles varm i hjärtat. Kanske blir det ett par som
kan häcka i området, jag håller tummarna för det.

6 IMG_2191

Pukstockslav, ”Hypogymnia tubulosa”, tillhör släktet blåslavar,
”Hypogymnia”, som är lavar med bladlik bål med lober eller flikar
som är mer eller mindre ihåliga.

Dessa lavar sitter ganska löst fästade vid underlaget, som kan vara
såväl trädstammar och grenar som berg och stenar.

Släktet ”Hypogymnia” omfattar drygt 60 arter i alla världsdelar, inte
minst i kallare trakter av södra halvklotet och på tropiska berg.

Hos oss i Sverige finns det knappt tio arter, bland andra bildens
pukstockslav och blåslav.

7 IMG_2212

Här är jag lite osäker men påstår ändå att arten heter snurrkrös,
”Exidia recisa”, som är en gelésvampsart i gruppen basidiesvampar.

Den bildar brunaktiga, segt geléartade, på ovansidan glatta och mellan
10–12 millimeter vida fruktkroppar på döda kvistar av lövträd,
framför allt sälg, precis som här.

Snurrkrös påträffas hela året tämligen allmänt i hela Sverige.

8 IMG_2215 Styvskinn Stereum rugosum

Bilden visar skinnsvampen styvskinn, ”Stereum rugosum”, som här
växer på stammen av en sälg. Skinnsvampar utgör ingen enhetlig
grupp släktskapsmässigt, utan förekommer i ett antal
basidiesvampsgrupper.

Deras fruktkroppar är florstunna till skinnlika, med ett slätt till ojämnt
hymenium och de växer mer eller mindre tryckta till underlaget på
grenar, stammar och stubbar, ibland även som skadegörare på virke.
Flera sällsynta arter skinnsvampar är typiska för gammal skog och
hotade i dagens skogsbruk.

9 IMG_2287

Bilden visar laven krusig filtlav, ”Peltigera rufescens”, som här tydligt
visar sina vita utspärrade fästorgan på undersidan, på biologispråk
”squarrosa rhiziner”, där latinets squarrosa eller squarrosus betyder
utspärrad.

Rhizin är för övrigt en bildning hos lavarna och ordet kommer från
grekiska språket och betyder rotlik. Dessa utskott är svamphyfer vilka
fungerar som vidhäftningsorgan.

10 IMG_2288 Sporkapslar från brannmossa

Brännmossan, ”Ceratodon purpureus”, med vackert purpurröda
kapselskaft, växer här på en gammal död björk vid Fågelforsdammen.
Arten är en av våra vanligaste mossor och den trivs på många olika
typer av substrat men växer helst på platser som lätt torkar ut,
exempelvis stenblock, murar, gammalt och torrt trä, gamla
brandplatser och vägrenar.

Det man ser här är mossans kapselskaft, som på lite håll brukar se ut
som kort rött gräs. Den röda färgen varierar beroende på om man ser
mossan i medljus eller motljus, om det är mitt på dagen eller när solen
går upp eller ner.

11 IMG_2291

Ännu en stackars vätte som förlorat sitt skägg därför att den inte
kunde hålla tiden, bilden är tagen vid gamla åfåran inte långt från
Abbotens bro.

12 IMG_2218

Bildens glasticka, ”Antrodiella semisupina”, är utseendemässigt
mycket variabel, men bildar vanligen, som här, ett flertal,
taktegellagda hattar med en diameter på mellan 1-5 centimeter.

På liggande substrat, underlag, uteblir ofta hattbildningen helt, och
sådana fruktkroppar kan vara mycket besvärliga att identifiera.

13 IMG_2203

När isen på Fågelforsdammen håller på att gå upp så kan man tydligt
se hur den ursprungliga åfåran ringlar sig fram under isen.

Vid två tillfällen har jag sett en tömd damm och de mörka sprickorna i
isen stämmer väl överens med åns sträckning några meter därunder.

14 IMG_2200

När vattnet forsar ner i fallet och skapar fantastiska isformationer blir
jag ofta stående en lång stund och betraktar naturens formande kraft
och dess kraftfulla ljud. Det är mäktigt.

15 IMG_2202

Som jag sa till Er under den förra bilden, naturen är mäktig och
fascinerande, det är bara att låta sig imponeras.

16 IMG_2198

Som en främmande varelse från en annan värld, isens former i den
lilla björkkvisten sätter verkligen fantasin i rörelse.

17 IMG_2193

I den avslutande bilden för denna gång har det forsande vattnet format
isen som ett kvinnohuvud med ansiktet åt vänster och med det långa
fladdrande håret år höger, eller är det kanske en slöjguppy med
vackert fladdrande fenor. Välj själv eller ni kanske ser något helt annat
än jag.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer