Frostens och sångens morgon, del 5

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har promenerat utmed Lagan.

Frostens och sångens morgon, del 5

Frostens och sångens morgon, del 5, en natur- och kulturkrönika i 17
bilder om en promenad utmed ån Lagan mellan Åbron i Östra lägret
och Fågelforsdammen i Skillingaryd, när frosten förändrat landskapet
och om fågelsång trots årstiden.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av december månad
2014. Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_2292

Här kommer den femte och sista delen i krönikeserien ”Frostens och
sångens morgon” och jag hoppas att ni bästa läsare precis som jag
förstår det biologiska och kulturella värdet av området runt
Fågelforsdammens kraftstation och Lagans gamla och nya åfåra samt
vikten av att förvalta detta område inför framtida generationer och
deras rätt till en värdefull och rik tätortsnära natur och kultur i skön
förening.

Bilden är tagen alldeles norr om Abbotens bro utmed de
promenadvänliga stigarna mellan Fågelforsdammen i norr och Östra
lägret i söder.

2 IMG_2293

Bilden är tagen alldeles norr om Abbotens bro utmed de
promenadvänliga stigarna mellan Fågelforsdammen i norr och Östra
lägret i söder.

I fjärran syns det som i folkmun går under namnet Abbotens bro och
stigen ingår i vandringsleden Munkaleden som går från Nydala gamla
kloster i söder till Byarums kyrka i norr.

3 IMG_2187

Jag pratar med dem på deras eget språk, tror jag, och de kommer emot
mig, inte vet jag vad jag säger men det fungerar.

Här kan man dessutom tydligt se den rosa anstrykningen på de två
unga sångsvanarnas näbbas, de vuxna fåglarna har istället en kraftfullt
gul färg på näbbasen.

4 IMG_2190

Sångsvanen var tidigare en ganska ovanlig häckfågel i Sverige men
under senare årtionden den successivt ökat i antal och förekommer nu
i nästan alla landskap, även i södra delen av landet.

Antal häckande par beräknas till knappt 4 000 och här på min bild ser
man tydligt den unga sångsvanens rosa näbbas.

5 IMG_2280

Återigen sitter den lilla strömstaren utmed den gamla åfåran och
sjunger så man blir alldeles varm i hjärtat. Kanske blir det ett par som
kan häcka i området, jag håller tummarna för det.

6 IMG_2191

Pukstockslav, ”Hypogymnia tubulosa”, tillhör släktet blåslavar,
”Hypogymnia”, som är lavar med bladlik bål med lober eller flikar
som är mer eller mindre ihåliga.

Dessa lavar sitter ganska löst fästade vid underlaget, som kan vara
såväl trädstammar och grenar som berg och stenar.

Släktet ”Hypogymnia” omfattar drygt 60 arter i alla världsdelar, inte
minst i kallare trakter av södra halvklotet och på tropiska berg.

Hos oss i Sverige finns det knappt tio arter, bland andra bildens
pukstockslav och blåslav.

7 IMG_2212

Här är jag lite osäker men påstår ändå att arten heter snurrkrös,
”Exidia recisa”, som är en gelésvampsart i gruppen basidiesvampar.

Den bildar brunaktiga, segt geléartade, på ovansidan glatta och mellan
10–12 millimeter vida fruktkroppar på döda kvistar av lövträd,
framför allt sälg, precis som här.

Snurrkrös påträffas hela året tämligen allmänt i hela Sverige.

8 IMG_2215 Styvskinn Stereum rugosum

Bilden visar skinnsvampen styvskinn, ”Stereum rugosum”, som här
växer på stammen av en sälg. Skinnsvampar utgör ingen enhetlig
grupp släktskapsmässigt, utan förekommer i ett antal
basidiesvampsgrupper.

Deras fruktkroppar är florstunna till skinnlika, med ett slätt till ojämnt
hymenium och de växer mer eller mindre tryckta till underlaget på
grenar, stammar och stubbar, ibland även som skadegörare på virke.
Flera sällsynta arter skinnsvampar är typiska för gammal skog och
hotade i dagens skogsbruk.

9 IMG_2287

Bilden visar laven krusig filtlav, ”Peltigera rufescens”, som här tydligt
visar sina vita utspärrade fästorgan på undersidan, på biologispråk
”squarrosa rhiziner”, där latinets squarrosa eller squarrosus betyder
utspärrad.

Rhizin är för övrigt en bildning hos lavarna och ordet kommer från
grekiska språket och betyder rotlik. Dessa utskott är svamphyfer vilka
fungerar som vidhäftningsorgan.

10 IMG_2288 Sporkapslar från brannmossa

Brännmossan, ”Ceratodon purpureus”, med vackert purpurröda
kapselskaft, växer här på en gammal död björk vid Fågelforsdammen.
Arten är en av våra vanligaste mossor och den trivs på många olika
typer av substrat men växer helst på platser som lätt torkar ut,
exempelvis stenblock, murar, gammalt och torrt trä, gamla
brandplatser och vägrenar.

Det man ser här är mossans kapselskaft, som på lite håll brukar se ut
som kort rött gräs. Den röda färgen varierar beroende på om man ser
mossan i medljus eller motljus, om det är mitt på dagen eller när solen
går upp eller ner.

11 IMG_2291

Ännu en stackars vätte som förlorat sitt skägg därför att den inte
kunde hålla tiden, bilden är tagen vid gamla åfåran inte långt från
Abbotens bro.

12 IMG_2218

Bildens glasticka, ”Antrodiella semisupina”, är utseendemässigt
mycket variabel, men bildar vanligen, som här, ett flertal,
taktegellagda hattar med en diameter på mellan 1-5 centimeter.

På liggande substrat, underlag, uteblir ofta hattbildningen helt, och
sådana fruktkroppar kan vara mycket besvärliga att identifiera.

13 IMG_2203

När isen på Fågelforsdammen håller på att gå upp så kan man tydligt
se hur den ursprungliga åfåran ringlar sig fram under isen.

Vid två tillfällen har jag sett en tömd damm och de mörka sprickorna i
isen stämmer väl överens med åns sträckning några meter därunder.

14 IMG_2200

När vattnet forsar ner i fallet och skapar fantastiska isformationer blir
jag ofta stående en lång stund och betraktar naturens formande kraft
och dess kraftfulla ljud. Det är mäktigt.

15 IMG_2202

Som jag sa till Er under den förra bilden, naturen är mäktig och
fascinerande, det är bara att låta sig imponeras.

16 IMG_2198

Som en främmande varelse från en annan värld, isens former i den
lilla björkkvisten sätter verkligen fantasin i rörelse.

17 IMG_2193

I den avslutande bilden för denna gång har det forsande vattnet format
isen som ett kvinnohuvud med ansiktet åt vänster och med det långa
fladdrande håret år höger, eller är det kanske en slöjguppy med
vackert fladdrande fenor. Välj själv eller ni kanske ser något helt annat
än jag.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer