Gästnaturfotograferna

Vår naturkrönikör Dan Damberg presenterar i denna krönika bilder från andra naturfotografer.

Gästnaturfotograferna

Gästnaturfotograferna, en naturkrönika i 23 bilder om den härliga
naturen genom gästande naturfotografers kameraögon.

Text Dan Damberg, Skillingaryd, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna
och Per Bunnstad, Skillingaryd, bild 6 och 7, våren och sommaren
2013.

 

Bofink

Bilden visar en ovanligt färgstark bofinkshane vid fågelsjön Tåkern i
Östergötland, våren 2013.

2 Rödhake Kjell H 2013

Rödhakarna i Lekerydstrakten är minsann vackra i år de också.

3 Entita Kjell H 2013

Bild 3, 4 och 5 visar en entitehäckning där föräldraparet hade två
ingångar i holken, en från taket och en från framsidan

4 Entita Kjell H 2013

Det är bråda dagar för entiteföräldrarna, kanske bra att det finns två
ingångar.

5 Entita Kjell H 2013

En av entiteföräldrarna har tre stora larver i näbben, nyttigt protein för
dess ungar.

6 Fågelberg Island 2013 PB

Bilderna 6 och 7 visar spännande bilder från ett fågelberg på Island
med såväl tretåiga måsar som sillgrisslor och gråtrutar.

7 Fågelberg Island 2013 PB

Det Isländska fågelbergets invånare på bilden är, längst ner till vänster
en tretåig mås medan den stora truten i mitten till vänster är en gråtrut.
Övriga fåglar är norra halvklotets svar på södra halvklotets pingviner,
det vill säga, i detta fall sillgrisslor.

Sillgrissla, på latin ”Uria aalge”, är en medelstor havsfågel som tillhör
familjen alkor. Båda könen är svarta eller mörkbruna på ryggen,
huvudet och översidan av vingarna vilket ger en fin kontrast mot den
vita buken. Den häckar i kolonier utmed kusterna i de norra delarna av
norra halvklotet, eller om ni så vill, Holarktis.

En viss procent av sillgrisslorna som vi ser på bilden har en vit ring
runt ögat och ett vitt streck bakåt över kinden och ser ut att ha
glasögon, dessa kallas för ”ringvia” som är en variant. Dessa
”ringvior” ökar dessutom i antal ju längre norrut man kommer. På
bilden ser man ungefär åtta ”ringvior” medan övriga sillgrisslor,
ungefär tolv fåglar, saknar de vita ”glasögonen”.

8 Röd glad påsken 2013 Kjell H

De röda gladorna blir allt vanligare även här hos oss i Jönköpings län
och jag säger välkommen tillbaka.

9 Hybridhare 201305 Kjell H

Kanske visar bilden en hybridhare, en korsning mellan skogshare och
fälthare, där de vita öronen avslöjar genen för byte till vit vinterpäls
hos ”vår” skogshare. Huvudformen är dock definitivt en fälthares så
även de långa slanka bakbenen. Korsningar mellan våra två hararter
förekommer sällsynt men dock där de möts, framför allt i
Mellansverige, här hos oss ser jag i princip aldrig en skogshare
numera, tyvärr.

Vi får höra vad vi får för kommentarer från jägarkåren på detta inlägg.
Synpunkter emottages tacksamt!

10 Sotmätare 20130625 Kjell H

Sotmätaren på bilden, ”Odezia atrata”, är en svart fjäril med vita
vingspetsar som helst flyger på dagen i soligt väder. Larven äter olika
flockblommiga växter, såsom exempelvis hundloka.

Äldre individer av sotmätare bleknar i färgen och blir mörkbruna.
Larven är grön och blir upp till 25 millimeter lång.

Denna fjäril, liksom alla andra fjärilar, genomgår under sitt liv fyra
olika stadier, ägg, larv, puppa och fullvuxen eller imago. En sådan
förvandling kallas då för fullständig metamorfos.

Flygtiden, den period när fjärilen är fullvuxen, infaller i juni och juli.
Under flygtiden parar sig fjärilarna och honan lägger äggen. Fjärilen
övervintrar som ägg och larven kläcks på våren.

Utbredningsområdet sträcker sig från iberiska halvön över Väst- och
Centraleuropa samt hela Ryssland till ön Sachalin och regionen kring
floden Amur. I norr förekommer arten på brittiska öarna och
Skandinaviens samt i Finlands lågland. I Sydeuropa finns arten i
Italien och på Balkan.

11 Grönvit nattviol 2 Kjell H 20130617

Bilden visar ett ovanligt ståtligt exemplar av den grönvita nattviolen.

12 Grönvit nattviol Kjell H 20130617

Bilden visar en närbild på grönvit nattviol där de vackra vita
blommorna med den långa böjda sporren syns tydligt. Pollinierna eller
sporsäckarna är som vanligt 45-gradersvinklade till skillnad från den
när släktingen nattviol där de är parallellställda. Nattviolen är numera
delad i två underarter, skogsnattviol och ängsnattviol. Skogsnattviolen
är grövre med glesare blomställning och längre sporre. Hos
ängsnattviolen är sporren ungefär två centimeter lång, medan den hos
skogsnattviolen är omkring tre centimeter lång.

13 S-V Flugsnappare Kjell H 20130617

Det är hektiska dagar även hos de svartvita flugsnapparna, och
besöken i holken med mat till ungarna håller på från tidig morgon till
sen kväll. Bilden visar flugsnapparhonan.

14 Sparvhök Bottnaryds kyrka Kjell H 2013

Bilderna 14 och 15 visar ett par härliga närbilder på en ung sparvhök
som är född tidigare i år.

15 Sparvhök Bottnaryds kyrka Kjell H 2013

Bilderna på den juvenila sparvhöken är tagna vid Bottnaryds kyrka.

16 Stenknäck hona 201305 Kjell H

Bilden visar en stenknäck, ”Coccothraustes coccothraustes”, som är en
art i fågelfamiljen finkar. Den är mellan 16–17 centimeter lång samt
brun med ljus undersida, grå nacke och breda, vita vingband. Näbben
är mycket kraftig och anpassad för att knäcka hårda frön. Det latinska
namnet betyder just ”kärnknäckare” och kommer från grekiskan.

Stenknäckens näbbtryck har beräknats till över 1 000 kilopascal och
mellan de näbbhalvorna skulle jag verkligen inte vilja ha mina fingrar.

17 Stenknäck hona 201305 Kjell H

Stenknäcken häckar i löv- och blandskog i stora delar av Europa,
Nordafrika och norra Asien, i Sverige sparsamt norrut till Gästrikland.

Enlig Carl von Linné förefaller det som stenknäcken etablerade sig i
Sverige först någon gång på 1700-talet med början i Skåne.

18 Domherre Kjell H 2013

Domherren äter bland annat frön, bär och lövträdsknoppar och i viss
mån även insekter. Det är troligtvis just lövträdsknoppar som den är
ute efter här i äppelträdet men kanske åker en och annan blomknopp
också med.

Grågås

Här ser vi två ståtliga grågäss som flyger förbi fotografen vid
fågelsjön Tåkern i Östergötland.

Rödhuvad dyk and

Bilden visar en riktig fågelraritet vid sjön Tåkern, den stora rödhuvade
dykanden, ”Netta rufina”, som är en art i andfågelfamiljen ”Anatidae”,
underfamiljen dykänder.

Den adulta hanen i praktdräkt, som vi ser på bilden, är omisskännlig
och har rundat orange huvud, röd näbb och svart bröst. Sidorna är vita,
ryggen brun och stjärten svart. Benen är bruna. Honan är, som ni kan
se på nästa bild, mestadels ljusbrun, med mörkare rygg och hjässa,
vitaktigt ansikte, mörka ögon och mörk näbb.

21 Rödhuvad dykand hona lånad fri bild 2013

Den rödhuvade dykanden, här en hona, häckar på låglänta myrar och
vid sjöar i södra Europa och södra och centrala Asien. Den är delvis
en flyttfågel och de nordliga bestånden flyttar ända ner till norra
Afrika över vintern. I Sverige är den en mycket ovanlig gäst och flera
observationer av arten bedöms som förrymda parkfåglar, eftersom
arten ofta hålls som parkfåglar. Hur det är med dessa fåglar i Tåkern
låter jag dock vara osagt. Första gången rödhuvad dykand häckade i
Sverige var 2012, just här i fågelsjön Tåkern och nu är det alltså dags
igen, kanske samma fåglar som förra året.

Det europeiska beståndet av arten uppskattas till cirka 15000 häckande
par, foto Kjell H.

22 Ormvråk 2013 Kjell H

Bildens ormvråk, ”som en havsörn mot en gyllene sky den framåt
svävar, vilar på vingarnas par, spejar mot markytan ner, där under
sommarvinds gny, sorkarna skyndar att fly”.

23 Älgkviga mod

Sista bilden för denna gång blir på en älgkviga, årsmodell 2012, på
bara 50 meters avstånd.

1000-Tack för möjligheterna att få visa Era bilder säger jag till den två
gästnaturfotograferna!

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. C G Gustavsson skriver:

    Skogshare och fälthare korsar sig och hybriderna parar sig i sin tur med fältharar. Detta är en av mekanismerna för hur fältharar tränger undan skogshararna (Doktorsavhandling av Carl-Gustaf Thulin). Även hos harar som ser ut som typiska fältharar kan man därför hitta arvsmassa (kromosomalt DNA) från skogshare. Det finns i Skillingarydstrakten fortfarande harar som ser ut som misstänkta hybrider och även enstaka helt skogsharefärgade exemplar men som jag har förstått det kan man inte från utseendet dra några säkra slutsatser om deras genetiska bakgrund. För övrigt tycker jag det är en skam att skogsharen, som verkligen är utrotningshotad här, ändå skall få jagas två veckor längre än fältharen i några län inklusive Jönköpings. Men jag hoppas och tror att de flesta jägare med lite känsla för naturen aldrig skulle få för sig att skjuta på en gråvit skogshare. Däremot kan man tycka att Naturvårdsverket, som för sådan väsen om några malplacerade vargar, borde kunna tänka till på ett betydligt mera insiktsfullt sätt när det gäller lovlighetstider på skogsharen.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer