Gästnaturfotograferna

Vår naturkrönikör Dan Damberg presenterar i denna krönika bilder från andra naturfotografer.

Gästnaturfotograferna

Gästnaturfotograferna, en naturkrönika i 23 bilder om den härliga
naturen genom gästande naturfotografers kameraögon.

Text Dan Damberg, Skillingaryd, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna
och Per Bunnstad, Skillingaryd, bild 6 och 7, våren och sommaren
2013.

 

Bofink

Bilden visar en ovanligt färgstark bofinkshane vid fågelsjön Tåkern i
Östergötland, våren 2013.

2 Rödhake Kjell H 2013

Rödhakarna i Lekerydstrakten är minsann vackra i år de också.

3 Entita Kjell H 2013

Bild 3, 4 och 5 visar en entitehäckning där föräldraparet hade två
ingångar i holken, en från taket och en från framsidan

4 Entita Kjell H 2013

Det är bråda dagar för entiteföräldrarna, kanske bra att det finns två
ingångar.

5 Entita Kjell H 2013

En av entiteföräldrarna har tre stora larver i näbben, nyttigt protein för
dess ungar.

6 Fågelberg Island 2013 PB

Bilderna 6 och 7 visar spännande bilder från ett fågelberg på Island
med såväl tretåiga måsar som sillgrisslor och gråtrutar.

7 Fågelberg Island 2013 PB

Det Isländska fågelbergets invånare på bilden är, längst ner till vänster
en tretåig mås medan den stora truten i mitten till vänster är en gråtrut.
Övriga fåglar är norra halvklotets svar på södra halvklotets pingviner,
det vill säga, i detta fall sillgrisslor.

Sillgrissla, på latin ”Uria aalge”, är en medelstor havsfågel som tillhör
familjen alkor. Båda könen är svarta eller mörkbruna på ryggen,
huvudet och översidan av vingarna vilket ger en fin kontrast mot den
vita buken. Den häckar i kolonier utmed kusterna i de norra delarna av
norra halvklotet, eller om ni så vill, Holarktis.

En viss procent av sillgrisslorna som vi ser på bilden har en vit ring
runt ögat och ett vitt streck bakåt över kinden och ser ut att ha
glasögon, dessa kallas för ”ringvia” som är en variant. Dessa
”ringvior” ökar dessutom i antal ju längre norrut man kommer. På
bilden ser man ungefär åtta ”ringvior” medan övriga sillgrisslor,
ungefär tolv fåglar, saknar de vita ”glasögonen”.

8 Röd glad påsken 2013 Kjell H

De röda gladorna blir allt vanligare även här hos oss i Jönköpings län
och jag säger välkommen tillbaka.

9 Hybridhare 201305 Kjell H

Kanske visar bilden en hybridhare, en korsning mellan skogshare och
fälthare, där de vita öronen avslöjar genen för byte till vit vinterpäls
hos ”vår” skogshare. Huvudformen är dock definitivt en fälthares så
även de långa slanka bakbenen. Korsningar mellan våra två hararter
förekommer sällsynt men dock där de möts, framför allt i
Mellansverige, här hos oss ser jag i princip aldrig en skogshare
numera, tyvärr.

Vi får höra vad vi får för kommentarer från jägarkåren på detta inlägg.
Synpunkter emottages tacksamt!

10 Sotmätare 20130625 Kjell H

Sotmätaren på bilden, ”Odezia atrata”, är en svart fjäril med vita
vingspetsar som helst flyger på dagen i soligt väder. Larven äter olika
flockblommiga växter, såsom exempelvis hundloka.

Äldre individer av sotmätare bleknar i färgen och blir mörkbruna.
Larven är grön och blir upp till 25 millimeter lång.

Denna fjäril, liksom alla andra fjärilar, genomgår under sitt liv fyra
olika stadier, ägg, larv, puppa och fullvuxen eller imago. En sådan
förvandling kallas då för fullständig metamorfos.

Flygtiden, den period när fjärilen är fullvuxen, infaller i juni och juli.
Under flygtiden parar sig fjärilarna och honan lägger äggen. Fjärilen
övervintrar som ägg och larven kläcks på våren.

Utbredningsområdet sträcker sig från iberiska halvön över Väst- och
Centraleuropa samt hela Ryssland till ön Sachalin och regionen kring
floden Amur. I norr förekommer arten på brittiska öarna och
Skandinaviens samt i Finlands lågland. I Sydeuropa finns arten i
Italien och på Balkan.

11 Grönvit nattviol 2 Kjell H 20130617

Bilden visar ett ovanligt ståtligt exemplar av den grönvita nattviolen.

12 Grönvit nattviol Kjell H 20130617

Bilden visar en närbild på grönvit nattviol där de vackra vita
blommorna med den långa böjda sporren syns tydligt. Pollinierna eller
sporsäckarna är som vanligt 45-gradersvinklade till skillnad från den
när släktingen nattviol där de är parallellställda. Nattviolen är numera
delad i två underarter, skogsnattviol och ängsnattviol. Skogsnattviolen
är grövre med glesare blomställning och längre sporre. Hos
ängsnattviolen är sporren ungefär två centimeter lång, medan den hos
skogsnattviolen är omkring tre centimeter lång.

13 S-V Flugsnappare Kjell H 20130617

Det är hektiska dagar även hos de svartvita flugsnapparna, och
besöken i holken med mat till ungarna håller på från tidig morgon till
sen kväll. Bilden visar flugsnapparhonan.

14 Sparvhök Bottnaryds kyrka Kjell H 2013

Bilderna 14 och 15 visar ett par härliga närbilder på en ung sparvhök
som är född tidigare i år.

15 Sparvhök Bottnaryds kyrka Kjell H 2013

Bilderna på den juvenila sparvhöken är tagna vid Bottnaryds kyrka.

16 Stenknäck hona 201305 Kjell H

Bilden visar en stenknäck, ”Coccothraustes coccothraustes”, som är en
art i fågelfamiljen finkar. Den är mellan 16–17 centimeter lång samt
brun med ljus undersida, grå nacke och breda, vita vingband. Näbben
är mycket kraftig och anpassad för att knäcka hårda frön. Det latinska
namnet betyder just ”kärnknäckare” och kommer från grekiskan.

Stenknäckens näbbtryck har beräknats till över 1 000 kilopascal och
mellan de näbbhalvorna skulle jag verkligen inte vilja ha mina fingrar.

17 Stenknäck hona 201305 Kjell H

Stenknäcken häckar i löv- och blandskog i stora delar av Europa,
Nordafrika och norra Asien, i Sverige sparsamt norrut till Gästrikland.

Enlig Carl von Linné förefaller det som stenknäcken etablerade sig i
Sverige först någon gång på 1700-talet med början i Skåne.

18 Domherre Kjell H 2013

Domherren äter bland annat frön, bär och lövträdsknoppar och i viss
mån även insekter. Det är troligtvis just lövträdsknoppar som den är
ute efter här i äppelträdet men kanske åker en och annan blomknopp
också med.

Grågås

Här ser vi två ståtliga grågäss som flyger förbi fotografen vid
fågelsjön Tåkern i Östergötland.

Rödhuvad dyk and

Bilden visar en riktig fågelraritet vid sjön Tåkern, den stora rödhuvade
dykanden, ”Netta rufina”, som är en art i andfågelfamiljen ”Anatidae”,
underfamiljen dykänder.

Den adulta hanen i praktdräkt, som vi ser på bilden, är omisskännlig
och har rundat orange huvud, röd näbb och svart bröst. Sidorna är vita,
ryggen brun och stjärten svart. Benen är bruna. Honan är, som ni kan
se på nästa bild, mestadels ljusbrun, med mörkare rygg och hjässa,
vitaktigt ansikte, mörka ögon och mörk näbb.

21 Rödhuvad dykand hona lånad fri bild 2013

Den rödhuvade dykanden, här en hona, häckar på låglänta myrar och
vid sjöar i södra Europa och södra och centrala Asien. Den är delvis
en flyttfågel och de nordliga bestånden flyttar ända ner till norra
Afrika över vintern. I Sverige är den en mycket ovanlig gäst och flera
observationer av arten bedöms som förrymda parkfåglar, eftersom
arten ofta hålls som parkfåglar. Hur det är med dessa fåglar i Tåkern
låter jag dock vara osagt. Första gången rödhuvad dykand häckade i
Sverige var 2012, just här i fågelsjön Tåkern och nu är det alltså dags
igen, kanske samma fåglar som förra året.

Det europeiska beståndet av arten uppskattas till cirka 15000 häckande
par, foto Kjell H.

22 Ormvråk 2013 Kjell H

Bildens ormvråk, ”som en havsörn mot en gyllene sky den framåt
svävar, vilar på vingarnas par, spejar mot markytan ner, där under
sommarvinds gny, sorkarna skyndar att fly”.

23 Älgkviga mod

Sista bilden för denna gång blir på en älgkviga, årsmodell 2012, på
bara 50 meters avstånd.

1000-Tack för möjligheterna att få visa Era bilder säger jag till den två
gästnaturfotograferna!

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. C G Gustavsson skriver:

    Skogshare och fälthare korsar sig och hybriderna parar sig i sin tur med fältharar. Detta är en av mekanismerna för hur fältharar tränger undan skogshararna (Doktorsavhandling av Carl-Gustaf Thulin). Även hos harar som ser ut som typiska fältharar kan man därför hitta arvsmassa (kromosomalt DNA) från skogshare. Det finns i Skillingarydstrakten fortfarande harar som ser ut som misstänkta hybrider och även enstaka helt skogsharefärgade exemplar men som jag har förstått det kan man inte från utseendet dra några säkra slutsatser om deras genetiska bakgrund. För övrigt tycker jag det är en skam att skogsharen, som verkligen är utrotningshotad här, ändå skall få jagas två veckor längre än fältharen i några län inklusive Jönköpings. Men jag hoppas och tror att de flesta jägare med lite känsla för naturen aldrig skulle få för sig att skjuta på en gråvit skogshare. Däremot kan man tycka att Naturvårdsverket, som för sådan väsen om några malplacerade vargar, borde kunna tänka till på ett betydligt mera insiktsfullt sätt när det gäller lovlighetstider på skogsharen.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer