Gästnaturfotograferna, del 5

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg presenterar i denna krönika bilder från andra naturfotografer.

Gästnaturfotograferna, del 5

Gästnaturfotograferna, del 5, en naturkrönika i 36 bilder om den
härliga naturen genom gästande naturfotografers kameraögon.

Text Dan Damberg, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna, Fredrik
Törnberg, Skillingaryd, Mikael Bredling, Vaggeryd och Olof och
Kerstin Svensson, Skillingaryd.

 

1 20150319_161904_0

Mindre vattensalamander, ”Lissotriton vulgaris”, Halmstad.

Foto Fredrik Törnberg, Skillingaryd.

2 20150319_162008_1

Mindre vattensalamander, ”Lissotriton vulgaris”, Halmstad.

Foto Fredrik Törnberg, Skillingaryd.

3 Fåglar Liljeholm parken 003

En så kallad parkanka framavlad under 1900-talet i Tyskland genom
korsningar mellan gräsänder och tamankor men även vanliga
gräsänder med avvikande färger brukar ibland benämnas parkankor.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

4 Fåglar Liljeholm parken 004

Parkanka som i grunden är framavlad från gräsand, det handlar med
andra ord oftast inte om albinism, leucism, eller annat färgfel utan om
mutationer påverkade av oss människor.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

5 Fåglar Liljeholm parken 011

Vigghona, ”Aythya fuligula”, Liljeholmskanalen, Jönköping.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

6 Fåglar Liljeholm parken 036

Smådopping, ”Tachybaptus ruficollis”, vår minsta doppingart,
Liljeholmskanalen, Jönköping.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

7 Fåglar Liljeholm parken 041

Smådopping, ”Tachybaptus ruficollis”, Liljeholmskanalen, Jönköping.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

8 Fåglar Liljeholm parken 045

Vigghona, ”Aythya fuligula”, Liljeholmskanalen, Jönköping.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

9 Kameliaträd Strömsbergs gård

Kameliaträd Strömsbergs gård, Ljungarum, Jönköping.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Kamelia, ”Camellia japonica”, är en art i familjen teväxter. Arten
kamelia är en rikt förgrenad, 2 till 4 meter hög buske, ibland litet träd,
med enkla eller dubbla blommor i rött, rosa eller vitt. Blommorna kan
vara doftande eller doftlösa och frukten är en kapsel.

Arten härstammar från Japan och Kina och har där odlats som
prydnadsväxt under flera årtusenden.

Troligen spreds arten med buddhistmunkar under deras resor i Japan,
Kina och Korea och uppteckningar från 1000-talet i Kina listar ett
flertal sorter.

Förutom arten kamelia odlades även andra arter, bland annat
”Camellia reticulata”. Vid vissa tempel i Japan finns kamelior som
anses härstamma från shogunernas tid på 1400-talet och de har även
använts för bonsaiträd.

Kamelian anses ha förts till Europa tidigast i mitten av 1600-talet och
ett flertal gånger genom handelsresande under 1700-talet.

Omkring år 1813 fyllde Jacob Friedrich Seidel, trädgårdsmästare vid
Jardin des Plantes i Paris, sin ryggsäck med kameliasticklingar innan
han flydde från sin tjänst i Napoleons armé och återvände till
Tyskland.

Under de år som följde etablerade Seidel och hans bror en plantskola i
Dresden som utvecklade ett sortiment av hundratals sorter kamelia,
rhododendron och azalea som spreds i Europa.

Detta sammanföll med att kamelian blev en efterfrågad modeblomma
under 1800-talet, bland annat var det en favorit hos kejsarinnan
Joséphine i Frankrike.

”Kameliadamen” av Alexandre Dumas den yngre, publicerad år 1848
och dramatiserad år 1852, ökade vurmen för kamelior ytterligare.

Vid sekelskiftet 1900 hade intresset för kamelior som dekoration för
hår, kläder, buketter och bordsdukningar dock svalnat och idag
används arten främst som prydnadsväxt.

Det finns över 3 000 sorter av kamelior, vilka framför allt skiljs på
utseendet hos blommorna.

Arten kamelia används även för framställning av tsubakiolja då fröna
innehåller omkring 50 procent fett av hög kvalitet.

Oljan används som hårolja samt som smörjmedel för finmekanik och
glansen i geishornas håruppsättningar kommer från tsubakiolja.

I Sverige förekommer kamelia som inomhusväxt då den kräver ett
stabilt klimat och kalkfattig jord, vatten och näring.

10 Kameliaträd Strömsbergs gård

Kameliaträd Strömsbergs gård, Ljungarum, Jönköping.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

11 Kameliaträd Strömsbergs gård

Kameliaträd Strömsbergs gård, Ljungarum, Jönköping.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

12 Kameliaträd Strömsbergs gård

Kameliaträd Strömsbergs gård, Ljungarum, Jönköping.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

13 landet o sångsvanar 001

Dramatiska och vackra skyar.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

14 landet o sångsvanar 021

Svartmes, ”Parus ater”.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

15 landet o sångsvanar 043

Sångsvan, ”Cygnus cygnus”.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

16 landet o sångsvanar 048

Svartmes, ”Parus ater”.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

17 landet o sångsvanar 051

Sångsvan, ”Cygnus cygnus”.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

18 landet o sångsvanar 054

Sångsvan, ”Cygnus cygnus”.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

19 landet o sångsvanar 055

Sångsvan, ”Cygnus cygnus”.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

20 Mikael Bredling Hästhuvudnebulosan i stjärnbilden Orio

Hästhuvudnebulosan är en mörk nebulosa, ett mörkt stoftstråk, som
avtecknar sig mot en ljus emissionsnebulosa i stjärnbilden Orion,
ungefär 1 500 ljusår från jorden.

Vi ser med andra ord Hästhuvudnebulosan som den såg ut för 1500 år
sedan, år 515 efter Kristus.

Nebulosan är belägen alldeles nedanför stjärnan Alnitak, den stjärna
som finns längst till vänster i Orions bälte och med lite fantasi antar
den formen av ett hästhuvud sett från oss på jorden.

Foto Mikael Bredling, Vaggeryd.

21 Mikael Bredling Jupiter

Jupiters ekvatorsradie är drygt 11 gånger jordens och massan är en
tusendel av solens, eller 318 gånger jordens massa.

Jupiters densitet är dock endast 23 % av jordens, eftersom den till
95 % består av väte och helium.

Vid ca 500 kilometers djup övergår dessa gaser gradvis i vätska och
på cirka 13 000 kilometers djup skiftar vätet från molekylär till
metallisk form.

Densiteten i den flytande metalliska manteln varierar från 1 till 4 gram
per kubikcentimeter och längst in finns en kärna, vars densitet
uppskattas till mellan 10–20 gram per kubikcentimeter.

Materialet torde vara sammanpressad is, metaller och bergarter och
Jupiters totala sammansättning påminner om solens, där dock väte och
helium dominerar än mer.

Vid bildandet ur solnebulosan upptog Jupiter både fast och gasformigt
material, det senare dock mindre effektivt än det förra.

I Jupiters centrum har temperaturen, som för närvarande är cirka
20 000 grader Kelvin vilket motsvarar ungefär +19727 grader Celsius,
alltid varit för låg för att möjliggöra de fusionsreaktioner som
förkommer i solen. Detta skiljer också Jupiter från bruna dvärgar och
övriga stjärnor.

Jupiter strålar dock ut 70 % mer energi än den mottar från solen och
orsaken är kvardröjande värme från planetens uppkomst, planeten är
med andra ord stadd i mycket långsamt svalnande.

Foto Mikael Bredling, Vaggeryd.

22 Mikael Bredling Månen

Månen, är ovanlig eftersom den är så stor i förhållande till sin planet,
vår jord Tellus vilket innebär att man kan säga att jorden-månen är en
dubbelplanet.

Ändå väger månen inte mycket mer än en hundradel av jorden
eftersom månen har en mycket mindre kärna av järn.

Månytan har många kratrar, en del mycket stora vilka bildades när
kometer och andra himlakroppar slog ned på månens yta.

För ungefär 4 miljarder år sedan var det ovanligt många sådana
kollisioner och de allra kraftigaste spräckte sönder månytan.

När månens inre värmts upp av radioaktivitet under några miljoner år
rann lava ut genom sprickorna och fyllde de största kratrarna. Där
bildades då lavaslätter som vi idag kallar hav. Kratrarna har alltså
ingenting med vulkaner att göra.

Månens kratrar har inte nötts ned av vind och vatten, som på jorden
men små korn och stenar träffar fortfarande månen och smular mycket
långsamt sönder kraterkanterna.

År 1969 landade amerikanska rymdfarare på månen och under de
kommande tre och ett halvt åren landade sex sådana expeditioner där,
men sedan år 1972 har ingen människa satt sin fot på månen.

Apollo 17 var i december 1972 den elfte bemannade uppskjutningen i
Nasas Apolloprogram, och var den sjätte och senaste månlandningen.

Apollo 17 landade öster om Mons Argaeus i Taurus-Littrow-dalen,
intill Mons Vitruvius och söder om kratern Littrow.

Detta var också den första nattuppskjutningen och
Apolloprogrammets sista månexpedition, då skulle jag precis få jullov
i årskurs 8 vid Fågelforsskolan i Skillingaryd.

Foto Mikael Bredling, Vaggeryd.

23 Mikael Bredling Norrskenet som visade sig i går den 17

Norrskenet som visade sig den 17 mars 2015 över Fågelforsdammen,
Skillingaryd.

Solen sänder ut stora mängder laddade partiklar, elektroner, i
världsrymden, och en del av dem fångas i jordens magnetfält och i
synnerhet nära polerna kolliderar partiklar med atomer eller molekyler
i jordens atmosfär.

Resultatet av dessa kollisioner kan man då se som norrsken, ”Aurora
borealis”, det finns även sydsken, ”Aurora australis”.

Norrskenets färg beror på vilka atomer eller molekyler som de laddade
partiklarna, elektronerna från solen träffar och ofta är det syreatomer
på lite mer än 100 kilometers höjd, och dessa kollisioner ger då
upphov till det gröna norrskenet.

På denna höjd har solljuset spjälkat, brutit ner, en del av atmosfärens
syre till fria syreatomer, och när en laddad partikel från solen träffar
en syreatom, för kollisionen upp en elektron i atomen till ett högre
energitillstånd, excitation.

När elektronen sedan faller tillbaka till ett lägre energitillstånd,
utsänds frigjord energi i form av ljus av mycket specifika våglängder,
med andra ord, den karaktäristiska gröngula färgen.

Träffas syreatomer högre upp i atmosfären, kan det ge en lite
annorlunda reaktion, så att det utsänds rött ljus istället för gröngult,
och om partiklarna träffar kväveatomer eller kvävemolekyler närmare
jorden kan det ge ett lila norrsken.

Norrsken, eller polarsken, med olika färger kommer alltså ofta från
olika höjd i atmosfären.

Foto Mikael Bredling, Vaggeryd.

24 Mikael Bredling Orions stjärnbild, andra stjärnan i _s

Orions stjärnbild, andra stjärnan i ”svärdet”. Det finns dock gott om
ljusstarka stjärnor i Orion konstellationen eller om ni så vill
stjärnbilden Orion.

De ljusstarkaste stjärnorna i stjärnbilden är Betelgeuse, Rigel,
Bellatrix och Saiph.

De tre stjärnorna i Orions bälte heter Alnitak, Alnilam och Mintaka.

Foto Mikael Bredling, Vaggeryd.

25 Mindre vattensalamander 20150318 (1)

Mindre vattensalamander, ”Lissotriton vulgaris”, Halmstad.

Foto Fredrik Törnberg, Skillingaryd.

26 Mindre vattensalamander 20150318 (2)

Mindre vattensalamander, ”Lissotriton vulgaris”, Halmstad.

Foto Fredrik Törnberg, Skillingaryd.

27 Sandödla olakerstin 2015

Sandödla, ”Lacerta agilis”, Hässlehultshöjden, Skillingaryds skjutfält.

Foto Olof och Kerstin Svensson, Skillingaryd.

28 Smådopping 001

Smådopping, ”Tachybaptus ruficollis”, vår minsta doppingart,
Liljeholmskanalen, Jönköping.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

29 Smådopping 025

Gräsänder, ”Anas platyrhynchos”.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

30 Smådopping 026

Gräsänder, ”Anas platyrhynchos”, fiskmåsar, ”Larus canus”, och
kajor, ”Corvus monedula”.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

31 Smådopping 049

Smådopping, ”Tachybaptus ruficollis”, vår minsta doppingart,
Liljeholmskanalen, Jönköping.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

32 Smådopping 052

Smådopping, ”Tachybaptus ruficollis”, i bakgrunden och sothöna i
förgrunden, Liljeholmskanalen, Jönköping.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

33 Svart huggorm olakerstin 2015

Svart huggorm, ”Vipera berus”, endast en färgvariant av huggorm,
Hässlehultshöjden, Skillingaryds skjutfält.

En vanlig missuppfattning är att om en orm är svart måste det vara en
snok, det finns visserligen helsvarta snokar också men dessa är
mycket ovanligare än de svarta huggormarna.

Man gör därför klokt i att anta att varje mörk orm som inte har de
ljusa snokfläckarna i nacken är en huggorm.

Det är inte så enkelt att säkert avgöra om det är en helsvart huggorm
eller snok, man måste urskilja plåtarna på huvudet där snoken har fyra
par stora plåtar plus en oparig pannplåt och dess ovala huvud ser
glansigt ut.

Hos huggormen syns på sin höjd tre något större pannplåtar under det
att alla de andra plåtarna är små och mera ser ut som fjäll.
Huggormens huvud har därför en glanslös yta och är dessutom tydligt
kantigare än snokens.

Visste ni att det finns det en del huggormar av båda könen, som är blå,
till och med vackert himmelsblå, dessa har jag dock aldrig sett, tyvärr.

Foto Olof och Kerstin Svensson, Skillingaryd.

34 Tåken del 2 001

Havsörn, ”Haliaeetus albicilla”, vid Tåkern, Östergötland.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

35 Tåken del 2 002

Havsörn, ”Haliaeetus albicilla”, vid Tåkern, Östergötland.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

36 Tåken del 2 004

Havsörn, ”Haliaeetus albicilla”, vid Tåkern, Östergötland. Den vita
stjärten och den helgula näbben tyder på att fågeln är adult eller nästan
adult.

Apropå havsörnens ålder, juvenil är ett tillstånd i en fågels liv alltså en
yngre havsörn, låt oss anta född våren 2014 och kallas då 1K, första
kalenderåret fram till nyår.

Då blir den örnen 2K, den är inne i sitt andra kalenderår, men bär ännu
sin första dräkt, med andra ord sin första uppsättning fjädrar.

Under 2015 kommer den att gradvis och delvis att byta ut sina fjädrar
i dräkten och få lite gult vid basen av den grå näbben, dock är
vaxhuden gul redan nu, och småningom, som 2K- till 3K-individ få
sin andra dräkt.

Sådär håller det sedan på, med en alltmer gulnande näbb och allt
vitare stjärtpennor, men även färgen på iris ändras tills örnen är cirka
6 år gammal, med andra ord 6K till 7K då är den gammal och har fått
sin slutliga dräkt, men örnar kan bli 25K och till och med äldre om de
har tur.

Hannarna blir i medeltal könsmogna lite tidigare än honorna, men det
varierar individer emellan.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer