Getaryggarna och Kroppsjön – på gamla färdvägar

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Getaryggarna och Kroppsjön.

Getaryggarna och Kroppsjön – på gamla färdvägar

Getaryggarna och Kroppsjön – på gamla färdvägar, en naturkrönika i 6 bilder om hur natur och kultur bara är olika sidor av samma mynt.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutat av november, herrens år 2013 efter Kristus.

 

1 IMG_0045

Kroppsjön, inte långt från Smålands Rydaholm, eller bara Rydaholm, är ännu en av många vackra och värdefulla natur- och kulturmiljöer i Värnamo kommun.

Sjön har tidigare varit en viktig plats för fågellivet och har samtidigt varit en av de absolut bästa sångsvansjöarna i norra Småland.

Sjön är nu tyvärr kraftigt igenvuxen och nästan hela ytan täcks av ett flytande växttäcke. Antalet fåglar som rastar och häckar här har minskat betydligt i antal men nu ska Kroppsjön restaureras för att åter bli en viktig fågelsjö.  Kroppsjöns naturreservat har en storlek om 105 hektar. 

2 IMG_0046

Under 1800-talet sänktes Kroppsjön och sjöbotten användes till bete och odling vilket för övrigt många sjöar gjorde i dessa trakter, såsom exempelvis Kävsjön, Häradsösjön och Horssjön inom Store mosse nationalpark.

Då vattenståndet höjdes under 1900-talet blev sjön en viktig rast- och häckningsplats för bland annat sångsvan, rödbena, småfläckig sumphöna, vattenrall och grågås.

3 IMG_0047

Dämningen av Kroppsjön upphörde år 1982 och sjön växte igen. Antalet rastande sångsvanar minskade och andra fågelarter försvann helt. Dämningen återupptogs år 2000 och antalet sångsvanar ökade direkt. Flera fågelarter som är beroende av öppna våtmarker, till exempel brunand, grönbena och storspov, har också observerats vid sjön.

Runt Kroppsjön finns redan nu goda möjligheter att studera fågellivet men när restaureringen av sjön är färdig ska detta bli ytterligare bättre.

4 IMG_0051

Här ser man den nybyggda och handikappsanpassade utsiktplattformen med en fin utsikt över Kroppsjön. Här kan man sitta och njuta av den fina naturen och samtidigt äta den medhavda matsäcken.

5 IMG_0050

Väster om Kroppsjön ligger en hög och smal rullstensås, Getaryggen och på sluttningen växer äldre bokskog och på vissa bokstammar växer bland annat platt fjädermossa, ”Neckera complanata”, och klippfrullania, ”Frullania tamarisci”.

I övriga väderstreck består skogen främst av klibbal, asp och glasbjörk och på något högre liggande mark växer granskog. Endast en mindre del kring sjön är öppen mark.

6 IMG_0049

Området runt Kroppsjön är också intressant för kulturmiljövården. På Getaryggsåsen finns nämligen rester av gamla vägar och den välbevarade stensatta kanalen som leder vattnet från Kroppsjön byggdes för cirka 100 år sedan. 

Getaryggarna ligger mellan samhällena Bor och Rydaholm längs en äldre vägsträckning väster om nuvarande väg 27. Området sträcker sig cirka två mil längs den gamla vägen mellan Bor och Rydaholm.

Getryggsåsar är isälvsavlagringar som består av grus som samlats i inlandsisens sprickor och avsatts när isen smälte. Dessa åsar är väldränerade platser lämpliga att bygga på samt att dra vägar på, precis som min bild visar.

Utspridda i ett äldre präglat odlingslandskap utmed åskanterna ligger flera mindre byar med delvis bevarad trähusbebyggelse från 1800-talet. Utmed den bitvis allékantade vägen på åskrönet finns många fina exempel på enkelstugor och parstugor. Bebyggelsen vid Slättebrohult, Ålabäckshult, Botilsbo, Räfsebo, Forneboryd och Krusebackens kvarn är särskilt intressanta.

I områdets norra del ligger den vackra Eds herrgård som uppfördes på 1840-talet. De äldsta lämningarna vid herrgården är från medeltidsborgen Trolleborg som sannolikt byggdes under mitten av 1300-talet och förstördes under Engelbrektsupproret år 1434.

Engelbrektsupproret var namnet på ett uppror år 1434 under ledning av Engelbrekt Engelbrektsson, och var riktat mot unionskungen Erik av Pommern. Orsaken till Engelbrektsupproret var framför allt missnöjet över höga skatter, vilket fick bergsmän och bönder i Dalarna att gripa till vapen.

De fick stöd av frälse- och kyrkomän i övriga Sverige som kände sig utestängda från maktpositioner. Upproret blev en stor framgång, och Engelbrekt valdes i januari år 1435 till rikshövitsman, idag ungefär överbefälhavare.

Efter förhandlingar erkändes dock Erik av Pommern åter som kung i oktober samma år, men ett nytt segerrikt uppror bröt ut året efter, år 1436. Efter Engelbrekts död år 1436 slöts vapenvila.

Engelbrekt Engelbrektsson var en bergsman från Västmanland på 1400-talet som blev en av Sveriges största nationalhjältar. Det blev han genom att göra uppror mot det förtryck som man tyckte att kung Erik av Pommern och hans danska fogdar utövade i Sverige.

Han var den första stora svenska ledare som inte kom från de gamla stormannasläkterna, och han stödde sig på uppbåd av bönder och inte yrkessoldater. Därför var många höga herrar misstänksamma mot honom, en av dem hette Magnus Bengtsson Natt och Dag. Han hade också en personlig orsak till att hämnas, och han mördade Engelbrekt på en holme i Hjälmaren år 1436, när Engelbrekt var på väg från Örebro till Stockholm.

Engelbrekt framstod länge som den förste som ville ”befria” Sverige från danskt ”förtryck” men någon svensk nationalkänsla fanns inte vid den här tiden.

Det var de betungande skatterna och olagligheterna i sig han ville åt. Man ska också komma ihåg att många svenska stormän var i kungens tjänst och alltså samtidigt motståndare till Engelbrekt.

Erik av Pommern var barnbarn till drottning Margaretas syster Ingeborg, och adopterades av Margareta samt utsågs till hennes efterträdare. Maria av Mecklenburg som var Ingeborgs dotter var mor till Erik.

Erik föddes under namnet Bogislav in i den slaviska härskarätten Gryf, försvenskat, Grip och var son till hertig Vratislav VII av Pommern och nyss nämnda Maria av Mecklenburg. Erik föddes ungefär år 1382 och dog år 1459.

Vid unionsmötet i Kalmar år 1397, endast 15 år gammal, kröntes han till kung i de tre rikena Sverige, Norge och Danmark men han började inte regera förrän efter Margaretas död år 1412.

Konung Erik av Pommern beskrivs i samtida källor som en lång och vacker karl, en duktig idrottsman och med ett hetsigt temperament.

Kung Erik förde långa och dyrbara krig mot grevarna i Holstein och mot de tyska hansestäderna. För att klara detta tog han ut extra skatter av sina undersåtar. Detta ledde till missnöje och uppror, först i Sverige, sedan i Norge och Danmark.

Allmogeuppror bröt år 1436 ut i Norge, och de danska stormännen utnyttjade möjligheterna till att begränsa kungamakten. Erik av Pommern valde nu Gotland som bas men blev 1439–40 även formellt avsatt i sina tre riken. Först år 1449 tvangs han överlämna ön Gotland till Danmark och fly till Pommern, där han framlevde sina sista år.

Från år 1406 var Erik av Pommern gift med den engelska kungadottern Filippa, som troligen föddes år 1394 och avled den 5 januari år 1430.

Hon var drottning av Sverige, Danmark och Norge, dotter till Henrik IV av England och gift med Erik av Pommern i Lund år 1406. Filippa, som av eftervärlden fick ett odelat gynnsamt eftermäle, gavs tidvis betydande politiskt inflytande av sin make, bland annat då han gjorde henne till ställföreträdande regent i alla de nordiska länderna under sin utlandsresa åren 1423–1425.

Hon vistades längre perioder i Sverige och var under större delen av 1420-talet landets faktiska regent.

För Vadstena kloster, där hon ligger begravd, visade hon särskilt varmt intresse och genom personlig intervention lyckades hon på 1420-talet förmå påven att godkänna institutionen i dess egenskap av dubbelkloster med både munkar och nunnor.

Av källorna att döma var Filippa en skicklig och energisk regent och därmed en stabiliserande faktor i Kalmarunionens historia.

Läs mer om:
2 kommentarer
  1. Admira skriver:

    Ännu en intressant krönika om svensk historia.Tack Dan Damberg

  2. Ann-Mari skriver:

    Ett otroligt vackert område. Att åka Getaryggen på sommaren när solen skiner genom träden är magiskt.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer