Getaryggarna och Kroppsjön – på gamla färdvägar

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Getaryggarna och Kroppsjön.

Getaryggarna och Kroppsjön – på gamla färdvägar

Getaryggarna och Kroppsjön – på gamla färdvägar, en naturkrönika i 6 bilder om hur natur och kultur bara är olika sidor av samma mynt.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutat av november, herrens år 2013 efter Kristus.

 

1 IMG_0045

Kroppsjön, inte långt från Smålands Rydaholm, eller bara Rydaholm, är ännu en av många vackra och värdefulla natur- och kulturmiljöer i Värnamo kommun.

Sjön har tidigare varit en viktig plats för fågellivet och har samtidigt varit en av de absolut bästa sångsvansjöarna i norra Småland.

Sjön är nu tyvärr kraftigt igenvuxen och nästan hela ytan täcks av ett flytande växttäcke. Antalet fåglar som rastar och häckar här har minskat betydligt i antal men nu ska Kroppsjön restaureras för att åter bli en viktig fågelsjö.  Kroppsjöns naturreservat har en storlek om 105 hektar. 

2 IMG_0046

Under 1800-talet sänktes Kroppsjön och sjöbotten användes till bete och odling vilket för övrigt många sjöar gjorde i dessa trakter, såsom exempelvis Kävsjön, Häradsösjön och Horssjön inom Store mosse nationalpark.

Då vattenståndet höjdes under 1900-talet blev sjön en viktig rast- och häckningsplats för bland annat sångsvan, rödbena, småfläckig sumphöna, vattenrall och grågås.

3 IMG_0047

Dämningen av Kroppsjön upphörde år 1982 och sjön växte igen. Antalet rastande sångsvanar minskade och andra fågelarter försvann helt. Dämningen återupptogs år 2000 och antalet sångsvanar ökade direkt. Flera fågelarter som är beroende av öppna våtmarker, till exempel brunand, grönbena och storspov, har också observerats vid sjön.

Runt Kroppsjön finns redan nu goda möjligheter att studera fågellivet men när restaureringen av sjön är färdig ska detta bli ytterligare bättre.

4 IMG_0051

Här ser man den nybyggda och handikappsanpassade utsiktplattformen med en fin utsikt över Kroppsjön. Här kan man sitta och njuta av den fina naturen och samtidigt äta den medhavda matsäcken.

5 IMG_0050

Väster om Kroppsjön ligger en hög och smal rullstensås, Getaryggen och på sluttningen växer äldre bokskog och på vissa bokstammar växer bland annat platt fjädermossa, ”Neckera complanata”, och klippfrullania, ”Frullania tamarisci”.

I övriga väderstreck består skogen främst av klibbal, asp och glasbjörk och på något högre liggande mark växer granskog. Endast en mindre del kring sjön är öppen mark.

6 IMG_0049

Området runt Kroppsjön är också intressant för kulturmiljövården. På Getaryggsåsen finns nämligen rester av gamla vägar och den välbevarade stensatta kanalen som leder vattnet från Kroppsjön byggdes för cirka 100 år sedan. 

Getaryggarna ligger mellan samhällena Bor och Rydaholm längs en äldre vägsträckning väster om nuvarande väg 27. Området sträcker sig cirka två mil längs den gamla vägen mellan Bor och Rydaholm.

Getryggsåsar är isälvsavlagringar som består av grus som samlats i inlandsisens sprickor och avsatts när isen smälte. Dessa åsar är väldränerade platser lämpliga att bygga på samt att dra vägar på, precis som min bild visar.

Utspridda i ett äldre präglat odlingslandskap utmed åskanterna ligger flera mindre byar med delvis bevarad trähusbebyggelse från 1800-talet. Utmed den bitvis allékantade vägen på åskrönet finns många fina exempel på enkelstugor och parstugor. Bebyggelsen vid Slättebrohult, Ålabäckshult, Botilsbo, Räfsebo, Forneboryd och Krusebackens kvarn är särskilt intressanta.

I områdets norra del ligger den vackra Eds herrgård som uppfördes på 1840-talet. De äldsta lämningarna vid herrgården är från medeltidsborgen Trolleborg som sannolikt byggdes under mitten av 1300-talet och förstördes under Engelbrektsupproret år 1434.

Engelbrektsupproret var namnet på ett uppror år 1434 under ledning av Engelbrekt Engelbrektsson, och var riktat mot unionskungen Erik av Pommern. Orsaken till Engelbrektsupproret var framför allt missnöjet över höga skatter, vilket fick bergsmän och bönder i Dalarna att gripa till vapen.

De fick stöd av frälse- och kyrkomän i övriga Sverige som kände sig utestängda från maktpositioner. Upproret blev en stor framgång, och Engelbrekt valdes i januari år 1435 till rikshövitsman, idag ungefär överbefälhavare.

Efter förhandlingar erkändes dock Erik av Pommern åter som kung i oktober samma år, men ett nytt segerrikt uppror bröt ut året efter, år 1436. Efter Engelbrekts död år 1436 slöts vapenvila.

Engelbrekt Engelbrektsson var en bergsman från Västmanland på 1400-talet som blev en av Sveriges största nationalhjältar. Det blev han genom att göra uppror mot det förtryck som man tyckte att kung Erik av Pommern och hans danska fogdar utövade i Sverige.

Han var den första stora svenska ledare som inte kom från de gamla stormannasläkterna, och han stödde sig på uppbåd av bönder och inte yrkessoldater. Därför var många höga herrar misstänksamma mot honom, en av dem hette Magnus Bengtsson Natt och Dag. Han hade också en personlig orsak till att hämnas, och han mördade Engelbrekt på en holme i Hjälmaren år 1436, när Engelbrekt var på väg från Örebro till Stockholm.

Engelbrekt framstod länge som den förste som ville ”befria” Sverige från danskt ”förtryck” men någon svensk nationalkänsla fanns inte vid den här tiden.

Det var de betungande skatterna och olagligheterna i sig han ville åt. Man ska också komma ihåg att många svenska stormän var i kungens tjänst och alltså samtidigt motståndare till Engelbrekt.

Erik av Pommern var barnbarn till drottning Margaretas syster Ingeborg, och adopterades av Margareta samt utsågs till hennes efterträdare. Maria av Mecklenburg som var Ingeborgs dotter var mor till Erik.

Erik föddes under namnet Bogislav in i den slaviska härskarätten Gryf, försvenskat, Grip och var son till hertig Vratislav VII av Pommern och nyss nämnda Maria av Mecklenburg. Erik föddes ungefär år 1382 och dog år 1459.

Vid unionsmötet i Kalmar år 1397, endast 15 år gammal, kröntes han till kung i de tre rikena Sverige, Norge och Danmark men han började inte regera förrän efter Margaretas död år 1412.

Konung Erik av Pommern beskrivs i samtida källor som en lång och vacker karl, en duktig idrottsman och med ett hetsigt temperament.

Kung Erik förde långa och dyrbara krig mot grevarna i Holstein och mot de tyska hansestäderna. För att klara detta tog han ut extra skatter av sina undersåtar. Detta ledde till missnöje och uppror, först i Sverige, sedan i Norge och Danmark.

Allmogeuppror bröt år 1436 ut i Norge, och de danska stormännen utnyttjade möjligheterna till att begränsa kungamakten. Erik av Pommern valde nu Gotland som bas men blev 1439–40 även formellt avsatt i sina tre riken. Först år 1449 tvangs han överlämna ön Gotland till Danmark och fly till Pommern, där han framlevde sina sista år.

Från år 1406 var Erik av Pommern gift med den engelska kungadottern Filippa, som troligen föddes år 1394 och avled den 5 januari år 1430.

Hon var drottning av Sverige, Danmark och Norge, dotter till Henrik IV av England och gift med Erik av Pommern i Lund år 1406. Filippa, som av eftervärlden fick ett odelat gynnsamt eftermäle, gavs tidvis betydande politiskt inflytande av sin make, bland annat då han gjorde henne till ställföreträdande regent i alla de nordiska länderna under sin utlandsresa åren 1423–1425.

Hon vistades längre perioder i Sverige och var under större delen av 1420-talet landets faktiska regent.

För Vadstena kloster, där hon ligger begravd, visade hon särskilt varmt intresse och genom personlig intervention lyckades hon på 1420-talet förmå påven att godkänna institutionen i dess egenskap av dubbelkloster med både munkar och nunnor.

Av källorna att döma var Filippa en skicklig och energisk regent och därmed en stabiliserande faktor i Kalmarunionens historia.

Läs mer om:
2 kommentarer
  1. Admira skriver:

    Ännu en intressant krönika om svensk historia.Tack Dan Damberg

  2. Ann-Mari skriver:

    Ett otroligt vackert område. Att åka Getaryggen på sommaren när solen skiner genom träden är magiskt.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer