Gran i gran hos gran(n)en

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på granar.

Gran i gran hos gran(n)en

Gran i gran hos gran(n)en, en naturkrönika i 2 bilder om när naturen
återgår i ursprungligt skick.

Text Dan Damberg, Skillingaryd, bild Bo Stenfors, Värnamo i maj
2013

 

1 Sockertoppsgran 1

En bekant till mig i Värnamo undrade om det börjat växa en gran i
”enebusken” där han bor, och visade följande två bilder. Saken är den
att ”enebusken” inte är en ”enebuske” utan en så kallad
sockertoppsgran, ”Picea glauca ’Conica’”.

Sockertoppsgran är en mycket tätväxande mutation av en vitgran,
”Picea glauca” och den kan vara ympad på en grundstam som inte har
detta växtsätt och varifrån ett skott har vuxit ut och bildat en ny gren
som kommer att bli en ny topp. Jag har sett detta vid ett flertal
tillfällen genom åren och fenomenet har alltid väckt förundran och
nyfikenhet hos betraktarna.

Sockertoppsgran, ”Picea glauca ’Conica’”, är en medelstor buske eller
uppstammad till ett litet träd, cirka 2 meter högt och 1,2 meter brett
vid basen, med ett kompakt och symmetriskt konformat växtsätt.

Naturlig mutation från Kanada, närmare bestämt från Albertas
bergstrakter. Barren är mörkt blågröna medan de nya skotten är ljust
gräsgröna, små nållika, upp till 2 centimeter samt tätt samlade.

Mutation är en förändring i det genetiska materialets mängd eller
kemiska struktur. Mutationer i en kroppscell kallas somatiska och förs
vidare bara till dotterceller till den muterade cellen.

Mutationer i en könscell förs vidare till avkomman och alla dess
celler. Mutationer sker spontant vid omkring var tionde celldelning till
följd av felaktigheter vid nybildning av DNA.

Så kallade inducerade mutationer framkallas av yttre faktorer, till
exempel joniserande strålning eller vissa kemikalier. Förändringen
kan ske inom en enskild gen eller i kromosomers uppbyggnad eller
antal. Många mutationer korrigeras dock av cellen.

2 Sockertoppsgran 2

Ursprungsformen vitgran, ”Picea glauca”, är ett storväxt träd från
Nordamerika som hos oss inte når full storlek utan vanligen bara blir
fem till sex meter i höjd. Arten blir dock vanligen 15–30 meter hög i
Kanada, men kan bli ända upp till 50 meter och ha en stamdiameter på
omkring 100 centimeter.

Kronan är tätgrenig och konisk med utåtriktade grenar på vackert
vuxna exemplar, medan den i vindpinade lägen blir busklik och mer
eller mindre risigt grenad. Årsskotten är vitgröna och kala, liksom
vinterknopparna. Barren är blågrå, ganska trubbiga och fyrkantiga i
tvärsnitt. Kottarna är smalt elliptiska och ganska små, ungefär en
centimeter breda och fyra till fem centimeter långa. De är som unga
grönaktiga eller med rödaktig anstrykning, senare blankt ljusbruna.
Arten är hos oss företrädd av underarten vanlig vitgran, ”Picea glauca
glauca”.

Vitgran skiljs från andra i Sverige förekommande granar ur släktet
”Picea” på de trubbiga, knappast stickande, blågrå barren.

Vitgran hör, som sagt, hemma i norra Nordamerika men har
introducerats till vårt land som skogsträd och för att användas i
skyddsplanteringar vid havet eftersom den har hög salttolerans. Där
den påträffas är den huvudsakligen kvarstående och planterad, men
den tycks även kunna fröså sig på vissa håll. Den är nära släkt med
svartgran, ”Picea mariana”, och kan i sällsynta fall hybridisera med
denna.

Den första fynduppgiften som förvildad är från Göteborg och
publicerades år 1963.

Vitgranen är av stor ekonomisk betydelse för Kanadas pappersindustri
och arten används också som ersättning för japansk torreya, ”Torreya
nucifera” vid tillverkning av go-bräden.

Artnamnet ”glauca” kommer av latinets ”glaucus” för ”blågrå” och
syftar på de unga skottens och barrens färg.

Go är ett strategiskt brädspel för två spelare. Spelet är känt för sin
strategiska mångfald trots sina enkla regler.

Torreya är ett släkte av barrväxter och ingår i familjen idegransväxter.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer