Gropen

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Gropen i norra delen av Skillingaryd.

Gropen

Gropen, en naturkrönika i 11 bilder från området mellan ”Långasyna”
och motorvägen, i norra delen av samhället Skillingaryd.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i brytningen mellan maj
och juni månader 2013.

 

1 IMG_4250 0472-20460

Alldeles öster om den gamla E4:an utmed den långa raksträckan som i
folkmun gick under namnet ”Långasyna” ligger ett område som, också
i folkmun, går under namnet ”Gropen”.

Här kan man finna en intressant och spännande flora och fauna trots
att området är långt ifrån vackert och estetiskt tilltalande. Här finns
eller fanns såväl backsvalor som hämplingar i fågelväg och fältarv,
knytling och betesdaggkåpa i floraväg, dessutom täcks den sandiga
marken bitvis av hedlav.

Vid mitt besök i ”Gropen” fann jag dock endast ett par häckade
stenskvättor, ”Oenanthe oenanthe”, i högarna av taktegel och krossad
betong som syns i bakgrunden.

2 IMG_4265

Bilden visar ett av många bestånd med betesdaggkåpa, ”Alchemilla
monticola”, som är en flerårig ört som kan bli upp till fyra decimeter
hög.

Betesdaggkåpan blommar i maj-juni med små gulgröna blommor som
sitter glesa ställningar och blombägarna är gleshåriga eller kala och
blomskaften är kala. Stjälkarna och bladskaften har en rakt utspärrad
behåring.

Artnamnet ”monticola” kommer av latinets ”mons” för ”berg” och är
en böjning av ordet ”monticolus” som betyder ”växande i
bergstrakter”.

3 IMG_4252

Vitklöver, ”Trifolium repens” och käringtand, ”Lotus corniculatus”,
växer här tillsammans i den fattiga och torra sanden. Näringsstatusen i
marken är mycket låg och man undrar ibland vad de lever av, kanske
är det allt otrevligt kvävenedfall från luften från bland annat
Storbritannien och Danmark.

Vitklöverblommorna kan, enligt C. F Nyman år 1868, tjäna som
nödbrödsämne och arten färgar dessutom alunbetat ylle gult.

Namnet käringtand har också använts på den art som vi numera kallar
för gökärt, ”Lathyrus linifolius”.

4 IMG_4253

Bilden visar ett tätt bestånd av åkerfräken, ”Equisetum arvense”, som
är en flerårig art som kan bli upp till fyra decimeter hög.

”I wattensjuka ängar och åkrar är detta et elakt ogräs, hälst det kryper
wida kring med sine långa rötter, och då desse dels gå djupt, dels ökas
af sönderslitne rötter, står det näppeligen at utrota utan genom
tilräckelig och wäl underhållen dikning, hwarigenom bottensyran
aldeles uttappas.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

5 IMG_4254

Här ser man blommande sandtrav, ”Cardaminopsis arenosa”, som är
en lågväxt, ett- eller tvåårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög.
Stjälken är grenig och fåbladig, ibland styvhårig nedtill och de flesta
bladen sitter i rosett vid basen, de är brett lansettlika och djupt
parflikiga eller har djupt grovtandad kant, vilket man tydligt kan se på
min bild.

Artnamnet ”arenosa” kommer av latinets ”arena” för ”sand” och
betyder ”växer på sandiga ställen” vilket stämmer alldeles utmärkt här
i ”Gropen”.

6 IMG_4255

Sommargyllen, ”Barbarea vulgaris”, är en två- eller flerårig ört med
upprätt, kantig stjälk som kan bli upp till åtta decimeter hög.

Enligt Anders Jahan Retzius år 1806 odlas den ”i de fläste Trägårdar,
för at tidigt om wåren hawfa grön Sallat, emedan den står grön under
Snön; men längre ut på året blir den för hård”.

Odling av sommargyllen som grönsak omtalas redan av Carl von
Linné år 1755.

”Vanliga Vinterkrassen uppträder gerna sällskapligt, icke sällan t. o.
m. ganska talrikt, och är rätt prydlig med sina många höggula
blommor och glänsande-mörkgröna blad…

…Bladens smak är skarp, men temligen obehaglig. De kunna dock i
brist på bättre, såsom goda mot skörbjugg, nyttjas till sallat, särdeles
under vintern, emedan växten, om den sås på hösten, bibehåller bladen
gröna till och med under snön. Om sommaren äro de för grofva.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år 1867.

7 IMG_4256

Fältarv, ”Cerastium arvense, är en ganska lågväxt, flerårig,
beståndsbildande ört med krypande jordstam. Stjälken är upprätt samt
två till tre decimeter hög och klädd med glesa utspärrade hår och
upptill även med så kallade körtelhår.

Den växer på torra gräsbevuxna ställen, i vägkanter, torrbackar och
åkerkanter, precis som här.

8 IMG_4258

Knytling, ”Herniaria glabra”, är en ett- till flerårig, vid marken
horisontellt utbredd, gulgrön ört med oansenliga små grönaktiga
blommor, som tillhör familjen nejlikväxter.

Knytling har förr använts som läkeväxt, bland annat mot bråck.

9 IMG_4260

För ett antal år sedan, när ”Gropen” var ny, fanns här i nordväst ett
antal stora orörda jord- och sandhögar där de små rara backsvalorna
fann sina bon, idag är både de stora orörda högarna och backsvalorna
ett minne blott.

Kanske kan det återskapas nya boplatser för backsvalorna till ett annat
år, läs; helst nästa år.

10 IMG_4263

Smultron, röllika och vitklöver växer här sida vid sida. Om ett tag kan
man här plocka mängder med röda och söta små skenfrukter som
också kallas smultron eller ”Wild Strawberry” på engelska, med andra
ord ”Vilda jordgubbar”.

Smultronets skenfrukter äts färska och är enligt C. F Nyman år 1868
”såsom bekant, behagligt syrliga, både välluktande och välsmakande
(aromatiska), de läckraste bland våra vanliga vilda ‘bärsorter’. De äro
också helsosamma, nemligen lösande, kylande och antiseptiska
(endast undantagsvis och individuelt kunna de orsaka knip och
nässelartadt utslag)”.

”Ulla! min Ulla! säj får jag dig bjuda
 rödaste smultron i mjölk och vin
 Eller ur sumpen en sprittande ruda,
 eller från källan en vattenterrin?”

Ur ”Fredmans epistlar N:o 71” av Carl Michael Bellman år 1790.

11 IMG_4266

”Var skola de små bruna och greniga samt till synes av brand svedda
hedlavarna växa om ej i torrt, fattigt och hedlikt landskap som här i
’Gropen’”.

Ur naturkrönikan ”Gropen” av Dan Damberg år 2013.

Hedlav, ”Cetraria aculeata” är en lavart som först beskrevs av Johann
Christian Daniel von Schreber, och fick sitt nu gällande namn av Elias
Fries. Hedlaven ingår i släktet ”Cetraria”, och familjen
”Parmeliaceae”.

Johann Christian Daniel von Schreber var läkare och naturforskare
och föddes den 18 januari år 1739 i Weissensee, väster om Leipzig, i
Tyskland. Han avled den 19 december år 1810 i Erlangen, en stad i
den tyska delstaten Bayern, strax norr om Nürnberg. 

Elias Magnus Fries, föddes den 15 augusti år 1794 i Femsjö i Småland
i Jönköpings län. Han avled den 8 februari år 1878 i Uppsala. Elias
Fries var en svensk botaniker, professor i Uppsala och ledamot av
Svenska Akademien mellan åren 1847–1878, han hade då stol
nummer 14. Fries var dessutom rector magnificus för Uppsala
universitet år 1839 samt mellan åren 1853–1854.

Fries är framför allt känd för sitt växtsystematiska arbete rörande
svampar, ”Systema mycologicum” som utkom i tre delar under åren
1821–1832, och han räknas som en av den moderna mykologins
grundläggare.

Elias Magnus Fries ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Kerstin Källgren skriver:

    Återigen en fin samling blommor från en plats där man tror det bara är dumpat skräp,Intresant,Tack än en gång,

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer