Gropen

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Gropen i norra delen av Skillingaryd.

Gropen

Gropen, en naturkrönika i 11 bilder från området mellan ”Långasyna”
och motorvägen, i norra delen av samhället Skillingaryd.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i brytningen mellan maj
och juni månader 2013.

 

1 IMG_4250 0472-20460

Alldeles öster om den gamla E4:an utmed den långa raksträckan som i
folkmun gick under namnet ”Långasyna” ligger ett område som, också
i folkmun, går under namnet ”Gropen”.

Här kan man finna en intressant och spännande flora och fauna trots
att området är långt ifrån vackert och estetiskt tilltalande. Här finns
eller fanns såväl backsvalor som hämplingar i fågelväg och fältarv,
knytling och betesdaggkåpa i floraväg, dessutom täcks den sandiga
marken bitvis av hedlav.

Vid mitt besök i ”Gropen” fann jag dock endast ett par häckade
stenskvättor, ”Oenanthe oenanthe”, i högarna av taktegel och krossad
betong som syns i bakgrunden.

2 IMG_4265

Bilden visar ett av många bestånd med betesdaggkåpa, ”Alchemilla
monticola”, som är en flerårig ört som kan bli upp till fyra decimeter
hög.

Betesdaggkåpan blommar i maj-juni med små gulgröna blommor som
sitter glesa ställningar och blombägarna är gleshåriga eller kala och
blomskaften är kala. Stjälkarna och bladskaften har en rakt utspärrad
behåring.

Artnamnet ”monticola” kommer av latinets ”mons” för ”berg” och är
en böjning av ordet ”monticolus” som betyder ”växande i
bergstrakter”.

3 IMG_4252

Vitklöver, ”Trifolium repens” och käringtand, ”Lotus corniculatus”,
växer här tillsammans i den fattiga och torra sanden. Näringsstatusen i
marken är mycket låg och man undrar ibland vad de lever av, kanske
är det allt otrevligt kvävenedfall från luften från bland annat
Storbritannien och Danmark.

Vitklöverblommorna kan, enligt C. F Nyman år 1868, tjäna som
nödbrödsämne och arten färgar dessutom alunbetat ylle gult.

Namnet käringtand har också använts på den art som vi numera kallar
för gökärt, ”Lathyrus linifolius”.

4 IMG_4253

Bilden visar ett tätt bestånd av åkerfräken, ”Equisetum arvense”, som
är en flerårig art som kan bli upp till fyra decimeter hög.

”I wattensjuka ängar och åkrar är detta et elakt ogräs, hälst det kryper
wida kring med sine långa rötter, och då desse dels gå djupt, dels ökas
af sönderslitne rötter, står det näppeligen at utrota utan genom
tilräckelig och wäl underhållen dikning, hwarigenom bottensyran
aldeles uttappas.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

5 IMG_4254

Här ser man blommande sandtrav, ”Cardaminopsis arenosa”, som är
en lågväxt, ett- eller tvåårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög.
Stjälken är grenig och fåbladig, ibland styvhårig nedtill och de flesta
bladen sitter i rosett vid basen, de är brett lansettlika och djupt
parflikiga eller har djupt grovtandad kant, vilket man tydligt kan se på
min bild.

Artnamnet ”arenosa” kommer av latinets ”arena” för ”sand” och
betyder ”växer på sandiga ställen” vilket stämmer alldeles utmärkt här
i ”Gropen”.

6 IMG_4255

Sommargyllen, ”Barbarea vulgaris”, är en två- eller flerårig ört med
upprätt, kantig stjälk som kan bli upp till åtta decimeter hög.

Enligt Anders Jahan Retzius år 1806 odlas den ”i de fläste Trägårdar,
för at tidigt om wåren hawfa grön Sallat, emedan den står grön under
Snön; men längre ut på året blir den för hård”.

Odling av sommargyllen som grönsak omtalas redan av Carl von
Linné år 1755.

”Vanliga Vinterkrassen uppträder gerna sällskapligt, icke sällan t. o.
m. ganska talrikt, och är rätt prydlig med sina många höggula
blommor och glänsande-mörkgröna blad…

…Bladens smak är skarp, men temligen obehaglig. De kunna dock i
brist på bättre, såsom goda mot skörbjugg, nyttjas till sallat, särdeles
under vintern, emedan växten, om den sås på hösten, bibehåller bladen
gröna till och med under snön. Om sommaren äro de för grofva.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år 1867.

7 IMG_4256

Fältarv, ”Cerastium arvense, är en ganska lågväxt, flerårig,
beståndsbildande ört med krypande jordstam. Stjälken är upprätt samt
två till tre decimeter hög och klädd med glesa utspärrade hår och
upptill även med så kallade körtelhår.

Den växer på torra gräsbevuxna ställen, i vägkanter, torrbackar och
åkerkanter, precis som här.

8 IMG_4258

Knytling, ”Herniaria glabra”, är en ett- till flerårig, vid marken
horisontellt utbredd, gulgrön ört med oansenliga små grönaktiga
blommor, som tillhör familjen nejlikväxter.

Knytling har förr använts som läkeväxt, bland annat mot bråck.

9 IMG_4260

För ett antal år sedan, när ”Gropen” var ny, fanns här i nordväst ett
antal stora orörda jord- och sandhögar där de små rara backsvalorna
fann sina bon, idag är både de stora orörda högarna och backsvalorna
ett minne blott.

Kanske kan det återskapas nya boplatser för backsvalorna till ett annat
år, läs; helst nästa år.

10 IMG_4263

Smultron, röllika och vitklöver växer här sida vid sida. Om ett tag kan
man här plocka mängder med röda och söta små skenfrukter som
också kallas smultron eller ”Wild Strawberry” på engelska, med andra
ord ”Vilda jordgubbar”.

Smultronets skenfrukter äts färska och är enligt C. F Nyman år 1868
”såsom bekant, behagligt syrliga, både välluktande och välsmakande
(aromatiska), de läckraste bland våra vanliga vilda ‘bärsorter’. De äro
också helsosamma, nemligen lösande, kylande och antiseptiska
(endast undantagsvis och individuelt kunna de orsaka knip och
nässelartadt utslag)”.

”Ulla! min Ulla! säj får jag dig bjuda
 rödaste smultron i mjölk och vin
 Eller ur sumpen en sprittande ruda,
 eller från källan en vattenterrin?”

Ur ”Fredmans epistlar N:o 71” av Carl Michael Bellman år 1790.

11 IMG_4266

”Var skola de små bruna och greniga samt till synes av brand svedda
hedlavarna växa om ej i torrt, fattigt och hedlikt landskap som här i
’Gropen’”.

Ur naturkrönikan ”Gropen” av Dan Damberg år 2013.

Hedlav, ”Cetraria aculeata” är en lavart som först beskrevs av Johann
Christian Daniel von Schreber, och fick sitt nu gällande namn av Elias
Fries. Hedlaven ingår i släktet ”Cetraria”, och familjen
”Parmeliaceae”.

Johann Christian Daniel von Schreber var läkare och naturforskare
och föddes den 18 januari år 1739 i Weissensee, väster om Leipzig, i
Tyskland. Han avled den 19 december år 1810 i Erlangen, en stad i
den tyska delstaten Bayern, strax norr om Nürnberg. 

Elias Magnus Fries, föddes den 15 augusti år 1794 i Femsjö i Småland
i Jönköpings län. Han avled den 8 februari år 1878 i Uppsala. Elias
Fries var en svensk botaniker, professor i Uppsala och ledamot av
Svenska Akademien mellan åren 1847–1878, han hade då stol
nummer 14. Fries var dessutom rector magnificus för Uppsala
universitet år 1839 samt mellan åren 1853–1854.

Fries är framför allt känd för sitt växtsystematiska arbete rörande
svampar, ”Systema mycologicum” som utkom i tre delar under åren
1821–1832, och han räknas som en av den moderna mykologins
grundläggare.

Elias Magnus Fries ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Kerstin Källgren skriver:

    Återigen en fin samling blommor från en plats där man tror det bara är dumpat skräp,Intresant,Tack än en gång,

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer