Grytås, rylen, granspiran och fårtickan

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Grytås.

Grytås, rylen, granspiran och fårtickan

Grytås, rylen, granspiran och fårtickan, en naturkrönika i 12 bilder om en ”floravaktares vardag” som egentligen är ”lördag hela veckan”, så roligt och spännande är uppdraget.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd nio dagar i månaden juli, 2013.

 

1 IMG_0162

Inte speciellt långt från Skogsfors stångjärnshammare, dock ett stycke nedströms Österån, nordväst om Skillingaryd, i de västra delarna av Vaggeryds kommun, öppnar sig denna vackra vy över landskapet. Det är ett levande landskap med brukare som håller den biologiska mångfalden vid liv, och inte vilken mångfald som helst, här finner man bland annat den rara granspiran och den likaledes rara rylen.

2 IMG_0163 Flotagräs Sparganium gramineum igelknoppsläkting

Kameralinserna bryter solens livgivande ljus och gör dem lite mer tydliga för oss som betraktar bilden. Det solljus som gör att allt levande får möjlighet att existera via fotosyntesen.

Fotosyntes är den process där levande organismer, växter, alger och fototrofa bakterier, tar hand om energin från ljuset och lagrar den i olika kemiska bindningar. Fotosyntesen tillverkar energirika syre- och kolhydratmolekyler av koldioxid samt vatten och processen försiggår i kloroplasterna i bladen.

Energirika kolhydrater som exempelvis druvsocker bildas med hjälp av kol och syre från gasen koldioxid samt väte från vatten och som restprodukt bildas då den livsviktiga syrgasen. Nästan allt syre i atmosfären har nämligen bildats genom fotosyntesen.

Ljusenergin som fångas av färgämnet klorofyll används sedan vid bildandet av molekylen ATP, adenosintrifosfat, som är energikällan vid tillverkningen av kolhydrater. Syrgasen och de organiska föreningarna som bildas vid fotosyntesprocessen är, som redan sagts, nödvändiga för det mesta av livet på jorden.

Genom att gasen koldioxid avlägsnas från atmosfären minskas dessutom växthuseffekten, och jordens temperatur blir mycket lägre än vad den annars skulle ha varit. Ur den bildade syrgasen, O2, uppstår också gasen ozon, O3, i de övre luftlagren, stratosfären, vilket skyddar jorden från solens farliga ultravioletta strålning.

ATP, adenosintrifosfat, är en kemisk förening som lagrar energi i de levande cellerna. Föreningen bildas vid fotosyntes hos växter och vid ämnesomsättningen, metabolismen, hos djur.

ATP, adenosintrifosfat, kan sedan omvandlas till ADP, adenosindifosfat, varvid energi frigörs. Den frigjorda energin kan sedan användas vid exempelvis musklernas arbete och transport av kemiska ämnen.

Omvandling av ATP till ADP och tillbaka igen sker hela tiden i de levande organismerna och på ett dygn omsätter en människa en mängd ungefär lika stor som kroppens vikt.

De gröna växter som på bilden producerar, enkelt uttryckt, socker och syre via fotosyntesen är flotagräs, ”Sparganium gramineum”, som är en igelknoppsläkting samt vit näckros, ”Nymphaea alba alba”, den röda näckrosen är bara en färgform av den vita med det latinska namnet ” Nymphaea alba purpurea”.

Flotagräs, ”Sparganium gramineum”, är en vattenväxt med slak flytande stjälk och smala gräslika blad. Bladen kan bli flera meter långa, men är ofta bara två till tre millimeter breda. Flotagräs förekommer i södra och mellersta Sverige och även norrut längs Östersjökusten och växer oftast i näringsfattiga vatten med dyig botten som här i Österån.

”Kor och hästar tycka mer om dennas blad än om alla andra gräs, och därför är det ett svenskt ordspråk: »han lefver som ko i flotagräs», d. v. s. han lefver ett lyckligt lif i största kräslighet.”

Ur ”Flora Lapponica” av Carl von Linné år 1737, i svensk översättning av T. M. Fries år 1905.

3 IMG_0164

I år fann jag bara elva blommande individer av den rara granspiran, ”Pedicularis sylvatica” på den vackra ”å-änga” utmed Österåns mörka vatten. Har vintern varit för lång och sträng, kan man undra.

4 IMG_0169

Granspira, ”Pedicularis sylvatica”, blommar i maj-juni med ljust rosaröda blommor som sitter i fåblommiga axlika klasar. I Sverige förekommer bara underarten vanlig granspira, ”Pedicularis sylvatica sylvatica”.

Granspira förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige, men saknas helt i flera landskap, därför floravaktas ”hon”.

5 IMG_0170

Den lilla grönpyrolan, ”Pyrola chlorantha”, växer år efter år med några få exemplar alldeles invid den rara rylen, inte långt från flyttblocket där denna har sin bas.

Grönpyrola blommar i juni-juli med grönaktiga blommor som sitter i en gles, vanligen fåblommig klase. Den är ganska vanlig i hela landet utom längst upp i norr och växer i ganska torra, äldre barrskogar, gärna på rikare mark.

Den första fynduppgiften då också arten beskrevs var av Olof Peter Swartz år 1810, men växten finns omnämnd från Uppland redan av Olof Celsius, den äldre, år 1732.

Olof Peter Swartz var en naturforskare, företrädesvis botanist, som föddes den 21 september 1760 i Norrköping, och avled den 19 september 1818 i Stockholm.

Artnamnet ”chlorantha” betyder ”grönblommig” och kommer av grekiskans ”chloros” för ”grön” och ”anthos” för ”blomma”.

6 IMG_0171

Lite överallt i våra skogar ser man vinterns och torrfrostens verkningar bland blåbärsriset, rödbruna och döda ris som vittnar om den senaste vargavintern men även rylen tycks tyvärr ha drabbats av detta fenomen.

På många håll hos oss i Götaland hade nämligen den mesta snön smält bort då kylan satte in under senvintern, vilket nog är den mest troliga förklaringen till de döda och bruna rylplantorna.

7 IMG_0174

Åter igen får jag bara se rylen i knopp, alternativet är som överblommad, detta tycks ha blivit min otur med den vackra lilla lingonliknande växten, men skam den som ger sig någon gång ska väl även jag kunna komma i tid när den blommar som bäst.

8 IMG_0175

Ryl, ”Chimaphila umbellata”, är ett vintergrönt ris med platta läderartade blad och rosa blommor i en flocklik blomställning. Bladen sitter samlade i kransar, de är glänsande gröna och har grovsågad kant, åtminstone i yttre delen.

Ryl blommar i juli-augusti med rosa blommor som sitter få tillsammans i en långskaftad blomställning och blommorna är nickande och har rundade kronblad.

Ryl är sällsynt och förekommer sparsamt i barrskogar i södra och mellersta Sverige, dessutom förekommer den alltid mer eller mindre fåtaligt på sina växtplatser. Den är även så pass lik lingon när den inte blommar att den kan vara lätt att förbise.

Den första fynduppgiften publicerades i Rudbecks ”Catalogus plantarum” år 1658.

”En skön, ständigt grönskande Buskvext, befintlig, ehuru icke allmän, på uråldriga, skuggrika Tallhedar, ihop med Lingonriset, som den i anseende till bladen mycket liknar. Mot slutet af Juli och i början af Augusti månader visa sig de hvita, rödletta blommorna, i flock sittande, lutande mot marken, från toppen af de ensamma, odelta blomstjelkarna.”

Conrad Quensel i andra upplagan av ”Svensk Botanik I” av J. W. Palmstruch år 1815.

Conrad Quensel var en svensk naturforskare som föddes den 10 december år 1767 i Ausås och avled den 22 augusti år 1806 på Karlbergs slott. Quensel författade största delen av texten till de fyra första banden av Johan Wilhelm Palmstruchs planschverk ”Svensk botanik” som utkom under åren 1802-1843.

9 IMG_0178 Fårticka

Fårtickan, ”Albatrellus ovinus”, är en stor och utmärkt matsvamp. Storleken på den oregelbundet formade hatten varierar från några centimeter till tjugo centimeter. Hatten är vit eller gräddfärgad medan gamla hattar är kopparbruna.

Det växte ett tiotal exemplar med fårtickor i omedelbar närhet till rylen och grönpyrolan.

10 IMG_0177 Fårticka

Det bästa kännetecknet för fårtickan är det täta rörlagret som gulnar med åldern. Foten går i samma nyans som hatten eller är ljusare och den är ojämn, kort och knölig. Köttet är tjockt, fast och vitt och gulnar vid beröring och svampen har svag doft och mild smak, men äldre exemplar blir bittra.

Fårtickor kan man hitta i friska, mossiga granskogar, i grandungar under granarna där marken är torr, och där det nästan inte finns några andra växter. Skördesäsongen börjar i augusti och slutar inte förrän sent på hösten.

11 IMG_0179 Svedkremla

Ser ni svedkremlan, ”Russula adusta”, den är verkligen väl kamouflerad och hade jag inte lagt den så att ni sett den vita, ljusa, foten och den ljusa undersidan hade ni nog gått den förbi, notera även rylen som växer under svampen och håll med mig om att den är mycket lingonlik när den inte blommar.

12 IMG_0184

Detta eleganta och förnämligt formade träd med den av naturen vackert skulpterade stammen, som växer i Grytås by, fick mig att stanna upp en stund och reflektera över tillvaron och samtidigt fördes mina tankar till en vacker oljemålning som jag tror hänger i församlingshemmet i anslutning till Skillingaryds kyrka.

Det är något magiskt med dessa stora växter, träd är också en framträdande symbol som förekommer inom många religioner och filosofier.

Ett träd som med sina rötter och grenar förenar jorden med himlen har genom den mänskliga historien blivit en symbol för vishet, styrka, skönhet, skydd och rikedom, och eftersom ett träd även ger frukt och frön som sedan skapar nya träd, har de även blivit symboler för odödlighet.

I den bibliska skapelseberättelsen står det om alla de växter som växte i Edens Lustgård, bland annat berättas det här om två träd, Livets träd och Kunskapens träd.

I Kinesisk mytologi finns också Livets träd och där ritas det tillsammans med draken och Fenixen, båda symboler för odödlighet.

Bilden av ett världsträd var också väldigt viktig för mayafolket och de reste stora gröna kors för att symbolisera världsträdet.

Alla ni som besökt den jättelika Kvilleken, även kallad Rumskullaeken, har väl precis som jag förundrats över denna gamla jättes upplevelser genom historien och samtidigt undrat vad den kunnat berätta om den kunnat tala.  

Kvilleken är en mycket grov ek vid Norra Kvill, i Rumskulla socken, i Vimmerby kommun i Småland. Eken beskrevs vetenskapligt första gången år 1772 av häradsfogden Magnus Gabriel Craelius i boken ”Försök till ett landskaps beskrivning”.

Kvilleken är cirka 1 000 år gammal och har en volym av cirka 60 kubikmeter, en höjd av 14 meter och en omkrets av cirka 13 meter. Detta gör eken till ett av Sveriges grövsta träd, och enligt Eksjökommun är Kvilleken nordens äldsta och till omfånget största träd.

Trädet på min bild är förmodligen en gammal apel, men rätta mig om jag har fel.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer