Halvvägs till himlen

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt klockstapeln i Skillingaryd.

Halvvägs till himlen

Halvvägs till himlen, 36 meter upp i Skillingaryds klockstapel, en
stapel utan tupp, en natur- och kulturkrönika i 16 bilder med
fantastiska vyer över min hembygd.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd solförmörkelsefredagen den
20 mars 2015.

 

1 IMG_2069

Skillingaryds kyrkogård byggdes år 1922 vid en tid då Skillingaryds
samhälle tog slut på Storgatans östra sida vid Fåglabäcksvägen.

På den västra sidan om Storgatan fanns bebyggelse som till exempel
Elghs möbelfabrik, Engholms, Gunnarssons och Palms och Karl
Bengtssons gård samt Norre Krog.

Sedan var skogen nedhuggen och det var, som vi Skillingarydsbor
brukar säga, en ”stubbafälla” ända upp till Götaström och Götafors.

Frågan om klockstapel på Skillingaryds kyrkogård lär för övrigt ha
diskuterats redan vid kyrkogårdens invigning.

I ett gåvobrev, daterat till den 30 september år 1925, överlämnade
fabrikör Oscar Ljungberg i samband med sin 50-årsdag hela 1000
kronor till Tofteryds församling som en grundplåt för uppförandet av
en klockstapel med två klockor.

2 IMG_2052

Här uppe på 36 meters höjd svajade byggställningarna betänkligt men
den fantastiska utsikten fick mig snart att glömma detta.

Bilden är tagen rakt norrut och man kan skönja Krahners och rodellen
där Storgatan och Verkstadsgatan möts.

3 IMG_2045

Bilden är tagen åt nordost och man kan se radhusen Hackan i
förgrunden och Berget på Skillingaryds skjutfält i fjärran.

4 IMG_2047

Detta är i princip samma bild som den förra men kraftigt förstorad,
Berget ligger fortfarande i fjärran och hitom ligger husen vid Barr-,
Tall- eller Sandstigen.

5 IMG_2053

Bilden är tagen åt nordnordväst med Fåglabäck i bakgrunden och
hitom dessa vackra vyer ligger Sandahls, gamla Atteviks och GeJi
Industri AB med flera kända industrier utmed Fabriksgatan i
Skillingaryd

6 IMG_2054

Bilden är tagen åt sydost med gamla Bröderna Granstrands i
förgrunden och i bakgrunden ligger Östra Allégatan, Vattugatan och
Mogatan med flera gator.

7 IMG_2055

Ytterligare en vy åt sydost med Movalla till väster och gamla
Bröderna Granstrands till höger.

8 IMG_2056

Ytterligare en vy åt sydost med husen kring Östra Allégatan och
Vattugatan, längst till höger, mer eller mindre osynligt, ligger
Vasaparken.

9 IMG_2057

Ytterligare en vy åt sydost med husen kring Östra Allégatan och
Vattugatan, längst till höger ligger Vasaparken, Hovslagaregatan och
Vasagatan.

10 IMG_2058

Bilden är tagen åt söder med industrier som Kayman Trä & Metall AB
i mitten och i fjärran till höger syns något av husen i Västra lägret vid
Skillingaryds skjutfält.

11 IMG_2059

Bilden är tagen åt sydväst med Fågelforsskolans högstadium och
badhuset. I bakgrunden syns husen vid Berggatan samt Sörgårdens
äldreboende.

12 IMG_2060

Bilden är tagen åt sydväst med Fågelforsskolans låg- och
mellanstadieskola, som man benämnde dessa hus när jag själv var elev
där från år 1965 till 1971, i mitten till vänster, hus som också kallas
1914-års skola och 1952-års skola.

Skillingaryds Arena syns i bildens mitt och bakom denna ligger
Skillingaryds missionskyrka.

I bildens bakgrund ligger husen vid Kvarngatan med huset Smulronet,
vårt enda höghus.

13 IMG_2062

Vackra naturområdet Fåglabäck med Himlabacken till vänster och
Hallelujabacken till höger, och i bildens mitt skär Halmstad-Nässjö
järnväg genom Vaggeryds kommun.

14 IMG_2063

I fjärran skymtar det vackra Högabråten och nedanför till vänster på
bilden ligger de gula och påbyggda husen vid Södra vägen.

I förgrunden till vänster ligger Ahlgrens Mekaniska verkstad och till
höger den Ahlgrenska villan.

15 IMG_2065

Bilden är tagen rakt söderut med slätten, heden, exercisheden till
vänster, ety kärt barn har många namn, till höger ser man skorstenen
vid fjärrvärmeanläggningen i Skillingaryd och grusplanen för fotboll.

16 IMG_2051

Avslutningsbilden för denna gång visar inte den förgyllda kyrktuppen
men den skulle suttit här, ytterligare 3,20 meter upp i luften ovan
klockstapeln.

Heder år Inge Norberg som samma dag som jag tog dessa bilder
hittade och återförden vår tupp till dess rättmätiga plats, vakande över
Skillingaryd.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer