Hässlehultshöjden

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Hässlehultshöjden.

Hässlehultshöjden

Hässlehultshöjden, berget i de östra delarna av Skillingaryds skjutfält,
en naturkrönika i 14 bilder om mossorna, lavarna och svamparna som
är vinterns vackra blommor.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av mars 2013, då
vintern fortfarande håller naturen i ett järngrepp.

 

Jag står på den plats där jag om drygt fem månader kan beundra de
vackra och ovanliga blåsopparna. Nu så här års kan jag istället
beundra den vackra utsikten upp emot Hässlehultshöjden på
Skillingaryds skjutfält. Alldeles bakom mig breder den lilla gölen
Östersjön eller Hässlehultsgölen ut sig, så här års hårt och djupt islagd
men full av spårstämplar från älg, rådjur, hare, räv och ekorre med
flera, läs mer om detta i min krönika ”Det vildas spår, en naturkrönika
om spår och spårsnö” från den 21 februari år 2009.

Movadsbäcken är bara undantagsvis öppen och då på de stridaste
passagerna men någon strömstare fanns icke att skåda denna gång.
Vid denna tid kan man även få höra strömstarens vackra sång så håll
både ögon och öron öppna.

Gamla aspar är mycket spännande miljöer för ”vinterns blommor”, det
vill säga mossor och lavar samt en och annan svamp. Gå inte bara
förbi dem utan stanna upp och njut av vad dess stammar har att
erbjuda av biologisk mångfald i form och färg.

På denna och många andra aspstammar växer den lilla vackra
asporangelaven, ”Caloplaca flavorubescens”.

Lite blyga och väna tittar två vackert cinnoberröda cinnobertickor
fram under snön från sin växtplats i den gamla björklågan. På latin
heter arten ”Pycnoporus cinnabarinus”.

Björkved är bra substrat för borsttickor, ”Trametes hirsuta”, överst,
och fnösketickor, ”Fomes fomentarius”, nederst.

Fnöske från bildens fnösketicka nämndes för första gången i samband
med eldslagning i en bok av romaren Plinius den äldre som levde
mellan åren 79-23 före Kristus, och att det använts länge även hos oss
i Norden bevisas av att man hittat fnöske och fnösktickor i
utgrävningar från just stenåldern.

Bildens bitterlav, på latin ”Pertusaria amara”, är en vanlig skorplav på
lövträd i södra Sverige, i detta fall växer laven på en asp. Den finns i
södra och mellersta Sverige men saknas i större delen av Norrland och
växer endast en bit upp längs den norrländska östersjökusten.

Laven är lätt att känna igen på de vita fläckarna, soral, som sitter på en
gråvit bål. Soral är ett vegetativt förökningsorgan hos lavar i vilket
soredier bildas. Soralen kan vara runda, välvda eller mer diffusa. De
kan bildas i bålsprickor eller i kanten av bålflikarna och ibland kan
hela bålytan vara täckt av soral, precis som på bilden. Vid tveksamhet
kan man skrapa lite av det vita på soralen och sätta på tungan och efter
en stund känner man den intensivt beska smaken som är typisk för
bitterlaven. Den korta väntetiden på den bittra smaken beror på att
smakämnet skall transporteras till de smaklökar som är känsliga för
beskt och dessa sitter ganska långt bak mot tungroten i den så kallade
vallgravspapillen.

Bilden visar en vacker rosettbrosklav, ”Ramalina fastigiáta”, som
tillhör släktet brosklavar, på latin ”Ramalina”. Släktet omfattar cirka
150 arter över hela världen, varav 15 arter finns hos oss i Norden.
Dessa lavar är busklika med tillplattade grenar och till sin konsistens
broskartade. De växer upprätt eller hängande på trädstammar eller
klippor och är till färgen gröngrå medan fruktkropparna är gulaktiga.
Till släktet hör bland annat brosklav, bildens rosettbrosklav, mjölig
brosklav, spatelbrosklav, fågeltoppsbrosklav, strandbrosklav och
trådbrosklav, den sistnämnda är numera tyvärr starkt utrotningshotad.

Bildens almlav, ”Gyalecta ulmi”, är Smålands landskapslav och
påträffas i flera olika typer av ädellövträdsmiljöer. Framförallt växer
arten på stammarna av gamla hamlade askar, almar och lindar i gamla
lövängsliknande miljöer. Arten påträffas också på olika ädellövträd i
naturskogsliknande ädellövskogar exempelvis lövskogsklädda branter,
ek och bokskogar. Oftast finner man laven på de grövsta och äldsta
träden. Här växer arten på en stor och gammal asp vid Mo härads
soldattorp på Hässlehultshöjden.

Ännu en bild på almlaven, ”Gyalecta ulmi”, där lavens alger utgörs av
orangefärgade ”Trentepohlia”-alger som syns orange om och när man
rispar laven. Den andra komponenten i en lav är en svamp.

En lav är per definition organismer bildade av ett symbiotiskt
förhållande mellan en svamp, huvudsakligen en sporsäcksvamp, och
en alg, eller ibland en cyanobakterie, tidigare kallade blågröna alger.
Svampens roll är att utgöra stödjevävnad och skydd samt att suga upp
vatten, medan algen genom fotosyntes bidrar med energi.

Den kemiska formeln för koldioxidfixerande fotosyntes är,

6 H2O + 6 CO2 + ljusenergi → C6H12O6 + 6 O2

Där H2O är en vattenmolekyl, CO2 är en koldioxidmolekyl, ljusenergi
är vanligtvis solljus, C6H12O6 är en druvsockermolekyl och O2 är en
syremolekyl.

Gamla och grova aspar finns det gott om uppe på Hässlehultshöjden
på Skillingaryds skjutfält och man hittar alltid något nytt varje gång i
den biologiska mångfaldens fantastiska värld. I bakgrunden spelar en
spillkråka.

På aspar växer gärna denna lilla ljusgröna mossa som på svenska heter
plattsvepemossa, på latin ”Radula complanata”. Det är en bålmossa
som är typiskt platt och tilltryckt mot underlaget och växer även på
basiska och skuggiga klippväggar.

Bilden visar sotlav, ”Cyphelium inquinans, en lavart som indikerar
höga naturvärden och rik biologisk mångfald. Laven sotar ens finger
om man försiktigt stryker över den och här är substratet är en gammal
levande asp.

Bilden visar cinnobergömmingens konidiestadium ”Tubercularia
vulgaris” som bildar dessa blekt rosa dynor som är mycket vanliga på
speciellt död ved. Det könliga stadiet hos cinnobergömmingen,
”Nectria cinnabarina”, består av cinnoberröda och klotrunda små
kulor, så kallade perithecier.

Konidiestadium, anamorft stadium, imperfekt stadium eller asexuellt
stadium hos svampar, framför allt sporsäckssvampar är ett stadium där
bara konidiesporer, könlösa sporer, bildas. Hos många arter kan detta
anamorfa stadium kopplas till det könliga stadiet, teleomorfen, av en
känd art precis som i detta fall. I de fall där det könliga stadiet,
teleomorfen, är okänd eller saknas kallas svampen bara helt enkelt för
en anamorf art.

Apothecier, fruktkroppar, som uppträder som skålliknande utväxter på
bålen kallas för perithecier. Dessa utväxter är urnlika bildningar,
vanligen insänkta i bålen eller i vårtlika upphöjningar, med en smal
öppning.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer