Hässlehultshöjden

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Hässlehultshöjden.

Hässlehultshöjden

Hässlehultshöjden, berget i de östra delarna av Skillingaryds skjutfält,
en naturkrönika i 14 bilder om mossorna, lavarna och svamparna som
är vinterns vackra blommor.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av mars 2013, då
vintern fortfarande håller naturen i ett järngrepp.

 

Jag står på den plats där jag om drygt fem månader kan beundra de
vackra och ovanliga blåsopparna. Nu så här års kan jag istället
beundra den vackra utsikten upp emot Hässlehultshöjden på
Skillingaryds skjutfält. Alldeles bakom mig breder den lilla gölen
Östersjön eller Hässlehultsgölen ut sig, så här års hårt och djupt islagd
men full av spårstämplar från älg, rådjur, hare, räv och ekorre med
flera, läs mer om detta i min krönika ”Det vildas spår, en naturkrönika
om spår och spårsnö” från den 21 februari år 2009.

Movadsbäcken är bara undantagsvis öppen och då på de stridaste
passagerna men någon strömstare fanns icke att skåda denna gång.
Vid denna tid kan man även få höra strömstarens vackra sång så håll
både ögon och öron öppna.

Gamla aspar är mycket spännande miljöer för ”vinterns blommor”, det
vill säga mossor och lavar samt en och annan svamp. Gå inte bara
förbi dem utan stanna upp och njut av vad dess stammar har att
erbjuda av biologisk mångfald i form och färg.

På denna och många andra aspstammar växer den lilla vackra
asporangelaven, ”Caloplaca flavorubescens”.

Lite blyga och väna tittar två vackert cinnoberröda cinnobertickor
fram under snön från sin växtplats i den gamla björklågan. På latin
heter arten ”Pycnoporus cinnabarinus”.

Björkved är bra substrat för borsttickor, ”Trametes hirsuta”, överst,
och fnösketickor, ”Fomes fomentarius”, nederst.

Fnöske från bildens fnösketicka nämndes för första gången i samband
med eldslagning i en bok av romaren Plinius den äldre som levde
mellan åren 79-23 före Kristus, och att det använts länge även hos oss
i Norden bevisas av att man hittat fnöske och fnösktickor i
utgrävningar från just stenåldern.

Bildens bitterlav, på latin ”Pertusaria amara”, är en vanlig skorplav på
lövträd i södra Sverige, i detta fall växer laven på en asp. Den finns i
södra och mellersta Sverige men saknas i större delen av Norrland och
växer endast en bit upp längs den norrländska östersjökusten.

Laven är lätt att känna igen på de vita fläckarna, soral, som sitter på en
gråvit bål. Soral är ett vegetativt förökningsorgan hos lavar i vilket
soredier bildas. Soralen kan vara runda, välvda eller mer diffusa. De
kan bildas i bålsprickor eller i kanten av bålflikarna och ibland kan
hela bålytan vara täckt av soral, precis som på bilden. Vid tveksamhet
kan man skrapa lite av det vita på soralen och sätta på tungan och efter
en stund känner man den intensivt beska smaken som är typisk för
bitterlaven. Den korta väntetiden på den bittra smaken beror på att
smakämnet skall transporteras till de smaklökar som är känsliga för
beskt och dessa sitter ganska långt bak mot tungroten i den så kallade
vallgravspapillen.

Bilden visar en vacker rosettbrosklav, ”Ramalina fastigiáta”, som
tillhör släktet brosklavar, på latin ”Ramalina”. Släktet omfattar cirka
150 arter över hela världen, varav 15 arter finns hos oss i Norden.
Dessa lavar är busklika med tillplattade grenar och till sin konsistens
broskartade. De växer upprätt eller hängande på trädstammar eller
klippor och är till färgen gröngrå medan fruktkropparna är gulaktiga.
Till släktet hör bland annat brosklav, bildens rosettbrosklav, mjölig
brosklav, spatelbrosklav, fågeltoppsbrosklav, strandbrosklav och
trådbrosklav, den sistnämnda är numera tyvärr starkt utrotningshotad.

Bildens almlav, ”Gyalecta ulmi”, är Smålands landskapslav och
påträffas i flera olika typer av ädellövträdsmiljöer. Framförallt växer
arten på stammarna av gamla hamlade askar, almar och lindar i gamla
lövängsliknande miljöer. Arten påträffas också på olika ädellövträd i
naturskogsliknande ädellövskogar exempelvis lövskogsklädda branter,
ek och bokskogar. Oftast finner man laven på de grövsta och äldsta
träden. Här växer arten på en stor och gammal asp vid Mo härads
soldattorp på Hässlehultshöjden.

Ännu en bild på almlaven, ”Gyalecta ulmi”, där lavens alger utgörs av
orangefärgade ”Trentepohlia”-alger som syns orange om och när man
rispar laven. Den andra komponenten i en lav är en svamp.

En lav är per definition organismer bildade av ett symbiotiskt
förhållande mellan en svamp, huvudsakligen en sporsäcksvamp, och
en alg, eller ibland en cyanobakterie, tidigare kallade blågröna alger.
Svampens roll är att utgöra stödjevävnad och skydd samt att suga upp
vatten, medan algen genom fotosyntes bidrar med energi.

Den kemiska formeln för koldioxidfixerande fotosyntes är,

6 H2O + 6 CO2 + ljusenergi → C6H12O6 + 6 O2

Där H2O är en vattenmolekyl, CO2 är en koldioxidmolekyl, ljusenergi
är vanligtvis solljus, C6H12O6 är en druvsockermolekyl och O2 är en
syremolekyl.

Gamla och grova aspar finns det gott om uppe på Hässlehultshöjden
på Skillingaryds skjutfält och man hittar alltid något nytt varje gång i
den biologiska mångfaldens fantastiska värld. I bakgrunden spelar en
spillkråka.

På aspar växer gärna denna lilla ljusgröna mossa som på svenska heter
plattsvepemossa, på latin ”Radula complanata”. Det är en bålmossa
som är typiskt platt och tilltryckt mot underlaget och växer även på
basiska och skuggiga klippväggar.

Bilden visar sotlav, ”Cyphelium inquinans, en lavart som indikerar
höga naturvärden och rik biologisk mångfald. Laven sotar ens finger
om man försiktigt stryker över den och här är substratet är en gammal
levande asp.

Bilden visar cinnobergömmingens konidiestadium ”Tubercularia
vulgaris” som bildar dessa blekt rosa dynor som är mycket vanliga på
speciellt död ved. Det könliga stadiet hos cinnobergömmingen,
”Nectria cinnabarina”, består av cinnoberröda och klotrunda små
kulor, så kallade perithecier.

Konidiestadium, anamorft stadium, imperfekt stadium eller asexuellt
stadium hos svampar, framför allt sporsäckssvampar är ett stadium där
bara konidiesporer, könlösa sporer, bildas. Hos många arter kan detta
anamorfa stadium kopplas till det könliga stadiet, teleomorfen, av en
känd art precis som i detta fall. I de fall där det könliga stadiet,
teleomorfen, är okänd eller saknas kallas svampen bara helt enkelt för
en anamorf art.

Apothecier, fruktkroppar, som uppträder som skålliknande utväxter på
bålen kallas för perithecier. Dessa utväxter är urnlika bildningar,
vanligen insänkta i bålen eller i vårtlika upphöjningar, med en smal
öppning.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer