Hästmyror och narrkantareller

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Fänestad.

Hästmyror och narrkantareller

Hästmyror och narrkantareller, en naturkrönika i 8 bilder från
skogarna kring Fänestad, norr om Forsheda.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av oktober 2012.

 

Ett utmejslat hål i en död tall vid Fänestad, norr om Forsheda. Vem
har varit framme och jobbat här? Med största sannolikheten en
hackspett och då troligtvis en spillkråka. Varför allt detta arbete? Det
enkla svaret är föda, proteiner, i detta fall insekter.

När jag tittar in i hålet ser jag ett fullständigt virrvarr av olika lodräta
gångar och mellan dessa syns tunna väggar och en och annan stor
insekt, med andra ord hästmyror. Här finns, eller kanske snarare fanns,
mycket föda, näringsrik föda och lättåtkomlig föda för den stora
spillkråkan med sin stora ”mejsel” till näbb och långa tunga.

Hästmyror eller stockmyror, ”Camponotus”, är ett släkte i
stekelfamiljen myror. Denna familj har en världsvid utbredning som är
speciellt artrikt i tropikerna. I Sverige förekommer endast fyra arter
samt en införd art, men endast de tre största, stor hästmyra eller
herkulesmyra ”Camponotus herculaneus” och långbent hästmyra eller
jordhästmyra ”Camponotus ligniperda” samt ”Camponotus lateralis”
är utbredda och vanliga.

De bygger sina bon i murket trä, ovan eller under jord. Stor hästmyra
eller herkulesmyra kan även gnaga i färskt virke eller levande träd och
ibland vålla skadegörelse på till exempel boningshus.

Hästmyror finns överallt i vår svenska natur. Hästmyran lever i skogar
och andra trädbevuxna områden i större delen av Sverige. Den bygger
sina bon i trämaterial, i gamla träd och stubbar. I naturen är lämpliga
boplatser stubbar och stockar som ligger på marken och rot- och
stubbdelen av skadade och levande träd. Om du har stora myror som
promenerar omkring i huset så ska du se upp, det kan röra sig om
”Nordens termiter” nämligen hästmyror.

Ibland ser man hästmyror framme mitt på dagen men mest aktiva är de
emellertid under natten. Arbetarna är då på jakt efter föda och vatten,
som transporteras hem till boet. Hästmyror lever av döda och levande
insekter, växter, växtsafter och det söta sekret som bladlössen
avsöndrar, den så kallade honungsdaggen. Inomhus söker de gärna
upp socker och andra sötsaker såsom kakor, godis och öppnade
läskedrycksflaskor.

Myrorna på bilderna 3-5 tillhör förmodligen arten stor hästmyra eller
herkulesmyra, ”Camponotus herculaneus”.

Bilden visar arten narrkantarell eller falsk kantarell, på latin
”Hygrophoropsis aurantiaca”, och är en svampart i familjen
”Hygrophoropsidaceae”. Denna förväxlas ofta med den utsökta
matsvampen gul kantarell, ”Cantharellus cibarius”, dock är
narrkantarellen själv ingen matsvamp. Narrkantarellen har riktiga
skivor medan kantarellen har åsar eller ådror.

Narrkantarellens skivor är mycket tätare och mera rödaktiga än den
gula kantarellens åsar eller ådror. Falsk kantarell eller narrkantarell
har dessutom en mer tunnköttig hatt och en tydligare gräns mellan
skivorna och foten än vad kantarellen har.

Narrkantarellen är som redan sagts ingen matsvamp, dess giftighet är
dock osäker, men med anledning av dess släktskap med den giftiga
pluggskivlingen avråds folk från att äta den. Den innehåller toxiska
proteiner, som normalt spjälkas sönder under tillagning och av
människans magsaft, men dessa kan ändå leda till blodbesvär hos
personer med nedsatt magsaftutsöndring, trots ordentlig temperatur
vid tillagning.

Detta är den enda bild vi fick på den lilla vackra parasitstekeln i
släktet ”Ichneumon”, som ingår i familjen ”Ichneumonidae”. Kanske
är det arten ”Ichneumon suspiciosus”, vem vet, den saknar hur som
helst, ett svenskt namn. Steklar är mycket svåra och måste oftast
artbestämmas i stereolupp av specialister.

Dessa steklar parasiterar dock på vuxna larver av diverse nattfjärilar
och är aktiva ganska sent på hösten. Äggen sitter ofta diskret på de
vuxna larvernas puppor och ur puppan kläcks senare dessa steklar
istället för nattfjärilar.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer