Havrida och kolmilan

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Havrida. 

Havrida och kolmilan

Havrida och kolmilan, en natur- och kulturkrönika i 7 bilder om
kolframställningens historia.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, den tredje
septemberveckan anno 2013 när ”sommaren” ännu inte har lämnat
oss.

 

1 IMG_5055

Trots att min fru är från Bredaryd och att vi åkt alldeles förbi sedan i
slutet av 1970-talet när vi åkt till hennes föräldrar på Lundavägen har
jag personligen aldrig varit uppe i den vackra Havrida by.

Äntligen kom jag så dit dagen innan den stora kolmilan skulle tändas
och jag blev imponerad av det vackra lanskapet och den likaledes
vackra byn.

2 IMG_5054

Havrida är en liten by i Värnamo kommun i Jönköpings län, ett par
km norr om Bredaryd. Antalet invånare våren år 2007 var cirka 100.
Byn är mest känd för sin årliga resning av en kolmila, samt för sin
vackra natur. Byn har tidigare dominerats av jordbruksnäring, denna
har dock minskat ordentligt under senare år.

Havrida by sträcker sig till viss del över Flymossen, som förr erbjöd
försörjning för många bybor i form av torvbrytning.

3 IMG_5063

Kolning är framställning av träkol av ved och annat biologiskt
material och kolmilan i Havrida firade 10-årsjubileum dagen efter mitt
besök.

Kolningen äger rum som ofullständig förbränning vid reducerad
lufttillförsel eller genom upphettning, varvid bland annat cellulosa och
lignin bryts ned och vätehaltiga flyktiga beståndsdelar bortgår.

Kolning kan utföras i kolmila, så kallad skogskolning, med ett
energiutbyte av 40–50 %. Härvidlag tillvaratas inga flyktiga ämnen,
vilket kan ske vid kolning i ugn, så kallad ugnskolning, eller vid
kolning i retort, så kallad pyrolys. De flyktiga beståndsdelarna ger då
en användbar bränngas.

Skogskolning sker numera i så kallade resmilor, där veden reses upp
på en rost, lagd med klen kolved, under vilken luft strömmar till
kolningszonen. Den inresta veden, ofta bestående av gallringsved,
torra träd och toppar, täcks med granris och ett cirka 30 centimeter
tjockt lager av stybb.

Numera ansluts till milan en spis, vanligen byggd av sten, se sista
bilden, på vilken en skorsten av till exempel tjärpapp reses sedan
milan blivit varm.

4 IMG_5061

Milan tänds i mitten, varvid det bildas en kolningszon som vandrar
koncentriskt utåt. Innan milan blivit varm eldar man i spisen för att
skapa luftdrag. Under denna fas kondenseras vattenångan i rökgasen
mot den kalla veden. En explosiv gasblandning kan då uppstå och
antändas, man säger att milan ”slår”.

Lufttillförseln regleras med fotrymningar som är hål av 5–10
centimeter diameter, genom stybblagret. De flyttas under kolningens
gång så att kolningszonen får en jämn utbredning. Om luft kommer in
innanför kolningszonen kan så kallad frät uppstå varvid milan störtar
då in och brinner upp.

Drivningen pågår under 1–2 veckor beroende på hur grov ved som
används. Kolet kan sedan rivas ut ur milan ett par dygn efter avslutad
kolning, så kallad varmrivning, eller sedan milan efter tätning av
stybben genom vattenbegjutning, så kallad dämning, slocknat och
svalnat, detta kallas då för kallrivning.

Den äldsta kolningsmetoden är bränning i grop, som in på 1900-talet
förekom i Västsverige för smideskol men också den så kallade
liggmilan är gammal. Resmilan infördes av tyska eller vallonska
smeder i yngre Vasatid, det vill säga i början och mitten av 1600-talet.

Yngre vasatiden är i Sveriges historia benämningen på perioden 1611-
1654, då Gustav II Adolf och dennes dotter Kristina var Sveriges
regenter. Perioden föregås av Äldre vasatiden och följs av Karolinska
tiden. Den Yngre vasatiden utgör också början på den svenska
stormaktstiden.

Kolugnen hade för övrigt sin högperiod under åren 1870–1920, men
fanns redan omkring år 1800. Kolugn är en speciellt byggd retort för
träkolning och principen är densamma som för kolning i kolmila, men
istället för stybb har man murade väggar av rödtegel, även en flyttbar
mindre modell av järnplåt har också använts.

Kolugnar användes främst under andra världskrigets stora efterfrågan
på träkol.

5 IMG_5062

Skogskolningen var för den på träkol baserade metallindustrin, järn,
stål och koppar, mycket omfattande och av stor betydelse för Sveriges
ekonomi. Stål framställt med träkol var av högsta kvalitet, och trots
konkurrens sedan 1800-talets början från utländska stålverk baserade
på fossilt kol tillverkades sådant stål ända fram till tiden efter andra
världskriget.

Under kriget användes träkol även för gengasdrift av fordon, och av
biprodukter vid ugnskolning framställdes flytande bränslen för
fordonsdrift.

Under 1800-talets senare del svarade kolningen för cirka 15 % av
landets virkesförbrukning. Många järnbruk hade kolartorpare eller
landbönder med leveransplikt, och kolning var, särskilt i Bergslagen,
en viktig binäring för bönderna. Delvis rådde säljtvång och runt Falu
gruva i Dalarna och på några andra håll var kol en skattepersedel.

Kolningen har i Sverige numera en ringa omfattning men i många u-
länder är fortfarande träkol ett viktigt bränsle, bland annat vid
matlagning. Världsproduktionen av träkol uppskattades år 1992 till
cirka 21 miljoner ton, vilket motsvarar en volym av cirka 130 miljoner
kubikmeter.

I bakgrunden ses den tegelmurade spisen och den höga skorstenen.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer