Havrida och kolmilan

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Havrida. 

Havrida och kolmilan

Havrida och kolmilan, en natur- och kulturkrönika i 7 bilder om
kolframställningens historia.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, den tredje
septemberveckan anno 2013 när ”sommaren” ännu inte har lämnat
oss.

 

1 IMG_5055

Trots att min fru är från Bredaryd och att vi åkt alldeles förbi sedan i
slutet av 1970-talet när vi åkt till hennes föräldrar på Lundavägen har
jag personligen aldrig varit uppe i den vackra Havrida by.

Äntligen kom jag så dit dagen innan den stora kolmilan skulle tändas
och jag blev imponerad av det vackra lanskapet och den likaledes
vackra byn.

2 IMG_5054

Havrida är en liten by i Värnamo kommun i Jönköpings län, ett par
km norr om Bredaryd. Antalet invånare våren år 2007 var cirka 100.
Byn är mest känd för sin årliga resning av en kolmila, samt för sin
vackra natur. Byn har tidigare dominerats av jordbruksnäring, denna
har dock minskat ordentligt under senare år.

Havrida by sträcker sig till viss del över Flymossen, som förr erbjöd
försörjning för många bybor i form av torvbrytning.

3 IMG_5063

Kolning är framställning av träkol av ved och annat biologiskt
material och kolmilan i Havrida firade 10-årsjubileum dagen efter mitt
besök.

Kolningen äger rum som ofullständig förbränning vid reducerad
lufttillförsel eller genom upphettning, varvid bland annat cellulosa och
lignin bryts ned och vätehaltiga flyktiga beståndsdelar bortgår.

Kolning kan utföras i kolmila, så kallad skogskolning, med ett
energiutbyte av 40–50 %. Härvidlag tillvaratas inga flyktiga ämnen,
vilket kan ske vid kolning i ugn, så kallad ugnskolning, eller vid
kolning i retort, så kallad pyrolys. De flyktiga beståndsdelarna ger då
en användbar bränngas.

Skogskolning sker numera i så kallade resmilor, där veden reses upp
på en rost, lagd med klen kolved, under vilken luft strömmar till
kolningszonen. Den inresta veden, ofta bestående av gallringsved,
torra träd och toppar, täcks med granris och ett cirka 30 centimeter
tjockt lager av stybb.

Numera ansluts till milan en spis, vanligen byggd av sten, se sista
bilden, på vilken en skorsten av till exempel tjärpapp reses sedan
milan blivit varm.

4 IMG_5061

Milan tänds i mitten, varvid det bildas en kolningszon som vandrar
koncentriskt utåt. Innan milan blivit varm eldar man i spisen för att
skapa luftdrag. Under denna fas kondenseras vattenångan i rökgasen
mot den kalla veden. En explosiv gasblandning kan då uppstå och
antändas, man säger att milan ”slår”.

Lufttillförseln regleras med fotrymningar som är hål av 5–10
centimeter diameter, genom stybblagret. De flyttas under kolningens
gång så att kolningszonen får en jämn utbredning. Om luft kommer in
innanför kolningszonen kan så kallad frät uppstå varvid milan störtar
då in och brinner upp.

Drivningen pågår under 1–2 veckor beroende på hur grov ved som
används. Kolet kan sedan rivas ut ur milan ett par dygn efter avslutad
kolning, så kallad varmrivning, eller sedan milan efter tätning av
stybben genom vattenbegjutning, så kallad dämning, slocknat och
svalnat, detta kallas då för kallrivning.

Den äldsta kolningsmetoden är bränning i grop, som in på 1900-talet
förekom i Västsverige för smideskol men också den så kallade
liggmilan är gammal. Resmilan infördes av tyska eller vallonska
smeder i yngre Vasatid, det vill säga i början och mitten av 1600-talet.

Yngre vasatiden är i Sveriges historia benämningen på perioden 1611-
1654, då Gustav II Adolf och dennes dotter Kristina var Sveriges
regenter. Perioden föregås av Äldre vasatiden och följs av Karolinska
tiden. Den Yngre vasatiden utgör också början på den svenska
stormaktstiden.

Kolugnen hade för övrigt sin högperiod under åren 1870–1920, men
fanns redan omkring år 1800. Kolugn är en speciellt byggd retort för
träkolning och principen är densamma som för kolning i kolmila, men
istället för stybb har man murade väggar av rödtegel, även en flyttbar
mindre modell av järnplåt har också använts.

Kolugnar användes främst under andra världskrigets stora efterfrågan
på träkol.

5 IMG_5062

Skogskolningen var för den på träkol baserade metallindustrin, järn,
stål och koppar, mycket omfattande och av stor betydelse för Sveriges
ekonomi. Stål framställt med träkol var av högsta kvalitet, och trots
konkurrens sedan 1800-talets början från utländska stålverk baserade
på fossilt kol tillverkades sådant stål ända fram till tiden efter andra
världskriget.

Under kriget användes träkol även för gengasdrift av fordon, och av
biprodukter vid ugnskolning framställdes flytande bränslen för
fordonsdrift.

Under 1800-talets senare del svarade kolningen för cirka 15 % av
landets virkesförbrukning. Många järnbruk hade kolartorpare eller
landbönder med leveransplikt, och kolning var, särskilt i Bergslagen,
en viktig binäring för bönderna. Delvis rådde säljtvång och runt Falu
gruva i Dalarna och på några andra håll var kol en skattepersedel.

Kolningen har i Sverige numera en ringa omfattning men i många u-
länder är fortfarande träkol ett viktigt bränsle, bland annat vid
matlagning. Världsproduktionen av träkol uppskattades år 1992 till
cirka 21 miljoner ton, vilket motsvarar en volym av cirka 130 miljoner
kubikmeter.

I bakgrunden ses den tegelmurade spisen och den höga skorstenen.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer