Hjortsjön – bilder från en tätortsnära sjö

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på Hjortsjön.

Hjortsjön – bilder från en tätortsnära sjö

Hjortsjön – bilder från en tätortsnära sjö, en naturkrönika i 13 bilder
från en pärla mitt i Vaggeryd.

Text Dan Damberg, Skillingaryd och bild Daniel Damberg,
Skillingaryd på mars månads näst sista dag 2012.

Det är en fantastisk resurs och ett bedårande natursceneri som breder ut
sig mitt i Vaggeryd, Hjortsjön är något så ovanligt som en
fågelsjöliknande biotop mitt inne på sydsvenska höglandet.

Skäggdoppingarna återkommer i mars-april från vintervistena i västra
och sydvästra Europa och Medelhavsländerna och då kan man få se
doppingparen uppföra spelceremonier med jakt, dykningar och en sorts
”dans”, som på bilden, när fåglarna reser sig vända mot varandra med
sträckta halsar under häftiga huvudskakningar. Några enstaka
skäggdoppingar övervintrar också i södra Sverige.

Namnet skäggdopping används första gången år 1871 och ”skägg”
syftar naturligtvis på artens karaktäristiska kindtofsar. Fågeln har också
kallats vitstrupig dopping, stordopping och silkesand. Silkesand
kallades den för att den ofta ligger liksom på sidan i vattnet och visar
sin sidenvita undersida.

Många trodde förr att denna utpräglade vattenfågel, som endast med
största möda förmår att kravla sig upp i sitt våta bo, skulle ha det
besvärligt att flytta söderut. En del undrade till och med om den inte
simmade större delen av vägen ner till Medelhavet men nu vet vi att
den flyger hela vägen och att den dessutom är den snabbaste flygarna
av simfåglarna.

Allt fler villor och hus byggs intill Hjortsjöns stränder och det kan man
tycka vad man vill om men faktum kvarstår.

Tranor sträcker mot norr över Hjortsjön och kanske är de vid
Hornborgasjön några timmar senare. Aktuellt tranantal vid Trandansen
i Västergötland var den 30 mars hela 17 200 exemplar, måhända var
det årets kulmen.

Bårderna med bladvass är signifikativt runt Hjortsjön och ger sjön
karaktären av en fågelsjö. Från dessa bladvassbestånd sjunger om
försomrarna rörsångaren och ibland sävsångaren medan sothönsen och
rörhönsen söker sin häckningsplats i dessa vassar.

När kommer skäggmesarna och intar vassbälterna?

Under de dagar som bilderna togs vällde bofinkshanarna in i våra
trakter och till och med en och annan hona fanns redan på plats.
Bofinkshanarna är så här i början av häckningstiden mycket mättat
färggranna.

I det tidiga morgonljuset kan färgerna på bofinkshanen uppfattas så här
ovanligt vackert. Bofinken är tillsammans med lövsångaren Sveriges
vanligaste fågel. Den är huvudsakligen en flyttfågel som anländer i
mars-april och flyttar i september-november. Man uppskattar att det
finns cirka 10 miljoner par i Sverige och den siffran tycks ha vart
ganska oförändrad under flera hundra år, vilket kan bero på att arten är
mycket anspråkslös vad gäller sin häckningsmiljö.

Det berömda Tränget, bro eller inte bro, bebyggelse eller inte
bebyggelse, det är frågan.

En rörelse i ögonvrån, en snabb blick och ett foto på långt håll, det var
storlommen som kommit till sjöns norra del. Tidigt måhända, för det är
bara den 30 mars, men å andra sidan var det sommar för några dagar
sedan.

Skrattmåsarna har också kommit tillbaka till Hjortsjöns isfria vatten
och har än så länge luftherravälde.

I strandskogarna av björk, asp och tall trivs naturligtvis mesar samt
andra småfåglar, och deras sång bildar den vackraste sångkuliss till
promenaden vid sjön. Bildens blåmes är just nu redan en bit in i sin
årliga häckning.

En vackrare plats för studier i allmänhet och för naturvetenskapliga
studier i synnerhet kan man väl knappast tänka sig, Fenix
Kunskapscentrum inbjuder verkligen till kunskapens och vetandets
ädla konst. Den tyske filosofen Immanuel Kant skrev, ”Sapere aude!”,
med andra ord, ”Våga kunskap!”.

Vill ni läsa mera om Hjortsjön kan ni läsa min naturvärdesbeskrivning
om sjön och dess omgivningar som jag gjorde på uppdrag av
Vaggeryds kommun och som är från 2003. Denna finns inlagd i gamla
naturkrönikerummet under namnet ”Hjortsjön – en
naturvärdesbeskrivning”.

För att hitta dit så klickar Ni på ”Natur” i det svarta klickfältet ovan,
därefter klickar Ni på ”Natursidan hittar man här” och då kommer Ni
till ”I naturen med Dan Damberg”.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer