Hjortsjön – bilder från en tätortsnära sjö

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på Hjortsjön.

Hjortsjön – bilder från en tätortsnära sjö

Hjortsjön – bilder från en tätortsnära sjö, en naturkrönika i 13 bilder
från en pärla mitt i Vaggeryd.

Text Dan Damberg, Skillingaryd och bild Daniel Damberg,
Skillingaryd på mars månads näst sista dag 2012.

Det är en fantastisk resurs och ett bedårande natursceneri som breder ut
sig mitt i Vaggeryd, Hjortsjön är något så ovanligt som en
fågelsjöliknande biotop mitt inne på sydsvenska höglandet.

Skäggdoppingarna återkommer i mars-april från vintervistena i västra
och sydvästra Europa och Medelhavsländerna och då kan man få se
doppingparen uppföra spelceremonier med jakt, dykningar och en sorts
”dans”, som på bilden, när fåglarna reser sig vända mot varandra med
sträckta halsar under häftiga huvudskakningar. Några enstaka
skäggdoppingar övervintrar också i södra Sverige.

Namnet skäggdopping används första gången år 1871 och ”skägg”
syftar naturligtvis på artens karaktäristiska kindtofsar. Fågeln har också
kallats vitstrupig dopping, stordopping och silkesand. Silkesand
kallades den för att den ofta ligger liksom på sidan i vattnet och visar
sin sidenvita undersida.

Många trodde förr att denna utpräglade vattenfågel, som endast med
största möda förmår att kravla sig upp i sitt våta bo, skulle ha det
besvärligt att flytta söderut. En del undrade till och med om den inte
simmade större delen av vägen ner till Medelhavet men nu vet vi att
den flyger hela vägen och att den dessutom är den snabbaste flygarna
av simfåglarna.

Allt fler villor och hus byggs intill Hjortsjöns stränder och det kan man
tycka vad man vill om men faktum kvarstår.

Tranor sträcker mot norr över Hjortsjön och kanske är de vid
Hornborgasjön några timmar senare. Aktuellt tranantal vid Trandansen
i Västergötland var den 30 mars hela 17 200 exemplar, måhända var
det årets kulmen.

Bårderna med bladvass är signifikativt runt Hjortsjön och ger sjön
karaktären av en fågelsjö. Från dessa bladvassbestånd sjunger om
försomrarna rörsångaren och ibland sävsångaren medan sothönsen och
rörhönsen söker sin häckningsplats i dessa vassar.

När kommer skäggmesarna och intar vassbälterna?

Under de dagar som bilderna togs vällde bofinkshanarna in i våra
trakter och till och med en och annan hona fanns redan på plats.
Bofinkshanarna är så här i början av häckningstiden mycket mättat
färggranna.

I det tidiga morgonljuset kan färgerna på bofinkshanen uppfattas så här
ovanligt vackert. Bofinken är tillsammans med lövsångaren Sveriges
vanligaste fågel. Den är huvudsakligen en flyttfågel som anländer i
mars-april och flyttar i september-november. Man uppskattar att det
finns cirka 10 miljoner par i Sverige och den siffran tycks ha vart
ganska oförändrad under flera hundra år, vilket kan bero på att arten är
mycket anspråkslös vad gäller sin häckningsmiljö.

Det berömda Tränget, bro eller inte bro, bebyggelse eller inte
bebyggelse, det är frågan.

En rörelse i ögonvrån, en snabb blick och ett foto på långt håll, det var
storlommen som kommit till sjöns norra del. Tidigt måhända, för det är
bara den 30 mars, men å andra sidan var det sommar för några dagar
sedan.

Skrattmåsarna har också kommit tillbaka till Hjortsjöns isfria vatten
och har än så länge luftherravälde.

I strandskogarna av björk, asp och tall trivs naturligtvis mesar samt
andra småfåglar, och deras sång bildar den vackraste sångkuliss till
promenaden vid sjön. Bildens blåmes är just nu redan en bit in i sin
årliga häckning.

En vackrare plats för studier i allmänhet och för naturvetenskapliga
studier i synnerhet kan man väl knappast tänka sig, Fenix
Kunskapscentrum inbjuder verkligen till kunskapens och vetandets
ädla konst. Den tyske filosofen Immanuel Kant skrev, ”Sapere aude!”,
med andra ord, ”Våga kunskap!”.

Vill ni läsa mera om Hjortsjön kan ni läsa min naturvärdesbeskrivning
om sjön och dess omgivningar som jag gjorde på uppdrag av
Vaggeryds kommun och som är från 2003. Denna finns inlagd i gamla
naturkrönikerummet under namnet ”Hjortsjön – en
naturvärdesbeskrivning”.

För att hitta dit så klickar Ni på ”Natur” i det svarta klickfältet ovan,
därefter klickar Ni på ”Natursidan hittar man här” och då kommer Ni
till ”I naturen med Dan Damberg”.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer