Högvatten och mildvinter

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Fågelforsdammen.

Högvatten och mildvinter, del 1

Högvatten och mildvinter, del 1, en naturkrönika i 8 bilder om en, så här långt, mycket mild vinter och om vattensjuka marker.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mellandagarna julen 2013.

 

1 IMG_0579

Fågelforsdammens kraftstation i fjärran har verkligen inte problem med för lite vatten i år. Redan på långt håll ser jag att den ”nygrävda” åfåran har mer än en halv meter högre vattenstånd än normalt.

2 IMG_0537

Klibbalarna står med hela rotsocklarna och en bit av stammen under det kraftfullt strömmande vattnet.

I bakgrunden sjunger den lilla gärdsmygen som om våren redan voro här, och i fjärran visslar en strömstare till när den flyger vidare uppströms.

3 IMG_0536

De stensatta strandbrinkarna utmed åns ”nygrävda” åfåra, det vill säga, mer än 100-åriga åfåra, syns inte på grund av det höga vattenståndet.

Den orangeröda veden från en gammal klibbal på andra sidan ån lyser upp den annars grådisiga decemberdagen.

4 IMG_0609

Trots att dammluckorna inte är mycket öppna ser man tydligt kraften i det forsande vattnet. En stålande idé att använda för att generera elektricitet eller för att använda att utföra arbete.

Detta var en av många anledningar till den industriella revolutionen på 1700-talet i framför allt England, som först i mitten av 1800-talet kom till oss i Sverige.

5 IMG_0298

Bilden får symbolisera kraften i vattnets energi, läges- och rörelseenergi, hos vatten i vattendrag, tidvatten, vågor och havsströmmar.

Den helt dominerande anläggningstypen är konventionella vattenkraftverk, vilka producerar el genom att utnyttja skillnaden i lägesenergi hos vatten som tas in på en högre nivå och släpps ut på en lägre nivå i vattendraget, precis som här fast en liten bit bort där turbinerna står.

6 IMG_0548

Konventionell vattenkraft är sedan länge en etablerad energikälla, som år 2009 producerade 3 272 TWh, terawattimmar, el, vilket utgjorde 16 % av världens elproduktion men bara 2,4 % av den totala energiförsörjningen.

I Sverige, som är rikt på flödande vatten, är vattenkraften utbyggd till en normalårsproduktion av 67,5 TWh/år. År 2009 svarade den för 49 % av elkonsumtionen och 13 % av den totala energikonsumtionen. Vid torrår kan elproduktionen minska med upp till 15 TWh och vid våtår öka med maximalt 10 TWh.

7 IMG_0550

Vattenkraften är en förnybar energikälla, men utbyggnaden innebär stora ingrepp i naturen vilket inverkar på mångas intressen.

En ovanjordsstation i en åfåra innebär stora synliga byggnadsverk, även schaktningarna nedströms kan innebära stora ingrepp.

Naturvården påverkas genom att den naturliga vattenföringen ändras, vilket missgynnar vissa växt- och djurarter och gynnar andra. Stora vattenståndsvariationer utarmar dessutom strandvegetationen.

8 IMG_0546

Avslutningsvis lite historia om vattnets kraft och hur vi har utnyttjat detta. Vattenhjul är kända från Kina och antikens länder långt före vår tideräkning och i Sverige finns det stadgor från 1200-talet som reglerar rätten att bygga vattenkvarnar.

Den första praktiskt användbara vattenturbinen konstruerades omkring år 1830. Det första vattenkraftverket byggdes år 1879 i USA för att lysa upp Niagarafallen.

Det första svenska vattenkraftverket tillkom år 1882 i Viskan. I större skala inleddes den svenska utbyggnaden av vattendragen för elproduktion på 1910-talet och nådde sin kulmen mellan 1950–1970.

Harsprånget är ett vattenkraftverk i Luleälven eller Stora Lule älv, i Jokkmokks kommun nära Porjus. Det är Sveriges största vattenkraftverk med en effekt på 977 megawatt. Årsproduktionen är cirka 2 TWh ett normalår, vilket motsvarar cirka 1,5 % av Sveriges elproduktion.

De tre ravinernas damm är en vattenkraftsdamm i Yangtze-floden i sydvästra Kina på gränsen mellan Hubei och Chongqing. Längst ned, vid staden Yichang i Hubei, ligger den stora kraftstationen, Gezhouba. Dammen började byggas år 1993 och när den färdigställdes 2012 var den världens största damm.

Dammen är döpt efter de tre ravinerna som floden flyter igenom. Den är 2 309 meter lång och får en höjd av 185 meter. De 34 turbinerna kan producera en niondel av Kinas elbehov med en total effekt på 22 500 megawatt.

Vattenmagasinet började fyllas den 1 juni 2003 och när det är fyllt kommer det att sträcka sig ända upp till Chongqing, nästan 600 kilometer bort. De 32 huvudturbinerna har en effekt på 700 MW vardera. De två sista turbinerna är för kraftverkets egen energiförsörjning och har en effekt på 50 MW vardera.

Vattenmagasinet kommer till stor del att dränka ravinerna och många andra kulturella och arkeologiska miljöer uppströms. Detta medför att 1,4 miljoner människor är tvungna att flytta på grund av det stigande vattnet.

Den 13 oktober år 2007 meddelande den kinesiska regeringen att ytterligare fyramiljoner invånare kring floden måste omplaceras.

Regleringen får även betydande negativ återverkan på det akvatiska ekosystemet. Det förefaller i december år 2006, som om dammbygget har varit en slutlig bidragande faktor till utrotningen av den kinesiska floddelfinen. Dessa problem har medfört protester, både i och utanför Kina.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer