Högvatten och mildvinter

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Fågelforsdammen.

Högvatten och mildvinter, del 1

Högvatten och mildvinter, del 1, en naturkrönika i 8 bilder om en, så här långt, mycket mild vinter och om vattensjuka marker.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mellandagarna julen 2013.

 

1 IMG_0579

Fågelforsdammens kraftstation i fjärran har verkligen inte problem med för lite vatten i år. Redan på långt håll ser jag att den ”nygrävda” åfåran har mer än en halv meter högre vattenstånd än normalt.

2 IMG_0537

Klibbalarna står med hela rotsocklarna och en bit av stammen under det kraftfullt strömmande vattnet.

I bakgrunden sjunger den lilla gärdsmygen som om våren redan voro här, och i fjärran visslar en strömstare till när den flyger vidare uppströms.

3 IMG_0536

De stensatta strandbrinkarna utmed åns ”nygrävda” åfåra, det vill säga, mer än 100-åriga åfåra, syns inte på grund av det höga vattenståndet.

Den orangeröda veden från en gammal klibbal på andra sidan ån lyser upp den annars grådisiga decemberdagen.

4 IMG_0609

Trots att dammluckorna inte är mycket öppna ser man tydligt kraften i det forsande vattnet. En stålande idé att använda för att generera elektricitet eller för att använda att utföra arbete.

Detta var en av många anledningar till den industriella revolutionen på 1700-talet i framför allt England, som först i mitten av 1800-talet kom till oss i Sverige.

5 IMG_0298

Bilden får symbolisera kraften i vattnets energi, läges- och rörelseenergi, hos vatten i vattendrag, tidvatten, vågor och havsströmmar.

Den helt dominerande anläggningstypen är konventionella vattenkraftverk, vilka producerar el genom att utnyttja skillnaden i lägesenergi hos vatten som tas in på en högre nivå och släpps ut på en lägre nivå i vattendraget, precis som här fast en liten bit bort där turbinerna står.

6 IMG_0548

Konventionell vattenkraft är sedan länge en etablerad energikälla, som år 2009 producerade 3 272 TWh, terawattimmar, el, vilket utgjorde 16 % av världens elproduktion men bara 2,4 % av den totala energiförsörjningen.

I Sverige, som är rikt på flödande vatten, är vattenkraften utbyggd till en normalårsproduktion av 67,5 TWh/år. År 2009 svarade den för 49 % av elkonsumtionen och 13 % av den totala energikonsumtionen. Vid torrår kan elproduktionen minska med upp till 15 TWh och vid våtår öka med maximalt 10 TWh.

7 IMG_0550

Vattenkraften är en förnybar energikälla, men utbyggnaden innebär stora ingrepp i naturen vilket inverkar på mångas intressen.

En ovanjordsstation i en åfåra innebär stora synliga byggnadsverk, även schaktningarna nedströms kan innebära stora ingrepp.

Naturvården påverkas genom att den naturliga vattenföringen ändras, vilket missgynnar vissa växt- och djurarter och gynnar andra. Stora vattenståndsvariationer utarmar dessutom strandvegetationen.

8 IMG_0546

Avslutningsvis lite historia om vattnets kraft och hur vi har utnyttjat detta. Vattenhjul är kända från Kina och antikens länder långt före vår tideräkning och i Sverige finns det stadgor från 1200-talet som reglerar rätten att bygga vattenkvarnar.

Den första praktiskt användbara vattenturbinen konstruerades omkring år 1830. Det första vattenkraftverket byggdes år 1879 i USA för att lysa upp Niagarafallen.

Det första svenska vattenkraftverket tillkom år 1882 i Viskan. I större skala inleddes den svenska utbyggnaden av vattendragen för elproduktion på 1910-talet och nådde sin kulmen mellan 1950–1970.

Harsprånget är ett vattenkraftverk i Luleälven eller Stora Lule älv, i Jokkmokks kommun nära Porjus. Det är Sveriges största vattenkraftverk med en effekt på 977 megawatt. Årsproduktionen är cirka 2 TWh ett normalår, vilket motsvarar cirka 1,5 % av Sveriges elproduktion.

De tre ravinernas damm är en vattenkraftsdamm i Yangtze-floden i sydvästra Kina på gränsen mellan Hubei och Chongqing. Längst ned, vid staden Yichang i Hubei, ligger den stora kraftstationen, Gezhouba. Dammen började byggas år 1993 och när den färdigställdes 2012 var den världens största damm.

Dammen är döpt efter de tre ravinerna som floden flyter igenom. Den är 2 309 meter lång och får en höjd av 185 meter. De 34 turbinerna kan producera en niondel av Kinas elbehov med en total effekt på 22 500 megawatt.

Vattenmagasinet började fyllas den 1 juni 2003 och när det är fyllt kommer det att sträcka sig ända upp till Chongqing, nästan 600 kilometer bort. De 32 huvudturbinerna har en effekt på 700 MW vardera. De två sista turbinerna är för kraftverkets egen energiförsörjning och har en effekt på 50 MW vardera.

Vattenmagasinet kommer till stor del att dränka ravinerna och många andra kulturella och arkeologiska miljöer uppströms. Detta medför att 1,4 miljoner människor är tvungna att flytta på grund av det stigande vattnet.

Den 13 oktober år 2007 meddelande den kinesiska regeringen att ytterligare fyramiljoner invånare kring floden måste omplaceras.

Regleringen får även betydande negativ återverkan på det akvatiska ekosystemet. Det förefaller i december år 2006, som om dammbygget har varit en slutlig bidragande faktor till utrotningen av den kinesiska floddelfinen. Dessa problem har medfört protester, både i och utanför Kina.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer