Högvatten och mildvinter

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på högvatten. 

Högvatten och mildvinter

Högvatten och mildvinter, del 2, en naturkrönika i 17 bilder om en, så
här långt, mycket mild vinter och om vattensjuka marker med risk för
ras.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av januari år 2014,
höstvintern.

 

1 IMG_0919

För alla er som har följt mig på mina vandringar under årens lopp
utmed den gamla åfåran, inte långt från Fågelforsdammen, strax
nordost om Skillingaryd, kanske känner igen er, eller kanske rättare
sagt, inte känner igen er.

Bilden visar nämligen det mycket höga vattenflödet och vattenståndet
alldeles öster om, eller uppströms, Abbottens bro utmed Munkaleden.

Den på bilden breda floden, med ett vattenstånd på en meter över det
normala, är bara den vanligtvis lilla smala och pittoreska ”gamla
åfåran”.

2 IMG_0920

Bilden visar det mycket höga vattenflödet och vattenståndet alldeles
väster om, eller nedströms, Abbottens bro utmed Munkaleden vid
Fågelforsdammen.

Jag kan inte minnas så höga vattenflöden i denna av Lagan i mitt
mannaminne. Rätta mig, korrigera mig om jag minns fel.

3 IMG_0921

Trots att det är den 11 januari, för övrigt en mycket speciell och viktig
dag hos oss i familjen Damberg-Blomén, så växer svamparna
ordentligt.

Bildens svavelgula slöjskivlingar, ”Hypholoma fasciculare” får
illustrera detta och de tillhör släktet slöjskivlingar i
basidiesvampsordningen ”Agaricales”. Dessa svampar är små
tillmedelstora skivlingar, som växer på ved eller på mark.

Svamparna är övervägande gula, men hatten, som är torr–slemmig, är
ibland brun eller olivgrön och fruktkropparna har ofta trådlika
hyllerester. Sporpulvret är lila eller brunaktigt.

Till släktet förs bland annat bildens svavelgula slöjskivlingar samt
rökslöjskivling och tegelröd slöjskivling.

Rökslöjskivlingen ska vara ätlig och god efter avkokning, medan de övriga två
arterna är oätliga, den svavelgula slöjskivlingen kan till och
med orsaka svåra förgiftningar.

4 IMG_0923

När jag ser de höga flödena i våra vattendrag och sjöar tänker jag på
en gammal melodi som heter ”Vattenvisan” i översättning av Lille
Bror Söderlundh och Lennart Hellsing, med sång av Agnetha Fältskog
och Christian Ulvaeus.

Vad är det som regnar på våra paraplyn?
Vad är det som snöar ner från skyn?
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Vad är det i molnen där uppe i det blå?
Vad är det som båtar flyter på?
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Vad är det vi badar och simmar i ibland?
Vad är det som kluckar emot strand?
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Bilden visar gamla åfåran mellan Abbottens bro och vattenfallet.

5 IMG_0924

Vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Vad är det som fryser och blir till snö och is?
Jo, det tror jag nog ni vet precis.
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Vad är det man fyller i kylar´n på en bil?
Vad är det som droppar ur en sil?
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Vatten, bara vanligt vatten,
Jo, vatten, vatten, (vatten), bara vanligt vatten,
Jo, vatten, vatten, (vatten), bara vanligt vatten…

Bilden visar gamla åfåran mellan Abbottens bro och vattenfallet.

6 IMG_0926

Endast en dryg meter av den ena luckan är öppen men trots detta ser
man med vilken väldig kraft som vattnet forsar ned.

7 IMG_0930

Konstruktionen har hundraåriga anor, dock påbyggd, bättrat och lagad
i olika omgångar. Jag blir alltid stående här när vattnet flödar med
sådan kraft, det är väldigt, kraftfullt och spännande, allt på en gång.

8 IMG_0928

Det av humus brunfärgade vattnet pressar sig med stor kraft genom
öppningen och orsakar höga vattennivåer nedströms. Tänk om allt
rasar samman och Fågelforsdammens vattenmassor skulle tömmas
snabbt, ett scenario jag inte vill tänka blir verklighet.

9 IMG_0925

Trots att vattendjupet i fallets gjutna och stensatta delar inte är mer än
några decimeter vore det vansinne att försöka gå över här och nu.

Hör ni vad jag skriver, ety forsens brus är öronbedövande.

10 IMG_0958

Ser ni den lilla orangefärgade fläcken i bildens mitt, under den fallna
och mossbelupna sälgstammen, om inte titta på nästkommande bilder.

11 IMG_0948 Badhamia utricularis

Bilden visar ett mycket vackert orangefärgat plasmodium av
myxomyceten, slemsvampen, ”Badhamia utricularis”, svenskt namn
saknas.

Levande protoplasma i strömningskanalerna håller på att ansamlas för
att mogna till fruktkroppar, sporangier. Slemsvampar har ingen hjärna
men dess olika delar har ändå en enastående förmåga att
kommunicera, fatta beslut och samarbeta.

Det finns redan en robot som styrs av en slemsvamp och slemsvampar
tros kunna komma att revolutionera datatekniken.

Plasmodium är för er som inte vet en benämning på innehållet i en
enda cell, med flera cellkärnor och organeller i en enda sörja. Jämför
med cellplasma, det som finns i alla celler med en kärna, och med fria
organeller.

Slemsvamparna, som faktiskt inte alls är släkt med svampar, utan
troligtvis närmare släkt med oss djur.

Världens 900 arter av slemsvampar är mycket dåligt studerade och än
idag följs de endast av ett fåtal experter världen över. Ändå är de
allestädes närvarande i alla miljöer på jorden, även i dina blomkrukor.
De flesta arterna är mycket toleranta och förekommer utan hänsyn till
breddgrad, därför har vi också så många som 240 av världens arter här
i Sverige.

12 IMG_0953

Bilden visar ett mycket vackert orangefärgat plasmodium av
myxomyceten, slemsvampen, ”Badhamia utricularis”, svenskt namn
saknas.  

Slemsvampar, myxomyceter, ”Mycetozoa”, grupp som har oklar
systematisk placering men som numera vanligen förs till
understammen amöbor. Slemsvampar omfattar cirka 600 arter, varav
cirka 240 finns i Sverige.

De skiljer sig från äkta svampar bland annat genom sina plasmodier,
som är mångkärniga, ofta livligt färgade slemmiga kroppar som inte är
indelade i celler, samt genom att de liksom djur kan uppta fast föda.
De är viktiga nedbrytare av organiska lämningar och äter genom så
kallad fagocytos till exempel bakterier, hyfer och organiska partiklar.
Livscykeln är komplicerad och rymmer många generationsväxlingar.

Genom plasmaströmningar kan plasmodierna krypa flera centimeter
per dag över underlaget. De lever på fuktiga och skuggiga ställen och
uppsöker under lämpliga yttre förhållanden torrare miljöer och
omvandlas helt eller delvis till sporangier. Plasmodierna är normalt
några millimeter stora, men sådana som är nästan meterstora kan
påträffas hos några arter. En avvikande form har det parasitiska släktet
”Plasmodiophora”, som orsakar klumprotsjuka hos korsblommiga
växter.

13 IMG_0932

Ännu en vacker scharlakansröd vårskål stod ensam utmed ån invid
den nya åfåran, bara 100 meter nedströms turbinerna.

14 IMG_0935

Bilden visar svamparten sälgnästing, ”Diatrype bullata”, där
”Diatrype” står för ett släkte sporsäckssvampar med sju olika arter i
Sverige.

Dessa bildar, som bilden visar, fruktbäddar uppbyggda av
svampvävnad på döda grenar av lövträd, här på en sälg.

15 IMG_0961 Sälg ras jordskred

Efter den så kallade vinterns mildväder och myckna regnande är
rasrisken betydande och ett exempel på detta kan vi se här där den
stora sälgen helt enkelt har glidit ner i ån.

Plötsligt klingar kusliga ord som Surte 1950 och Tuve 1977 i mitt
huvud.

Naturen krafter är mäktiga.

16 IMG_0963 Sälg ras jordskred

Den 29 september år 1950 klockan 08.11 inträffade ett jordskred vid
Surte Södra station, som blockerade Göta älv. Skredet varade mindre
än 3 minuter och var 400 meter brett och 600 meter långt vilket ger en
yta på 22 hektar med en uppskattad jordvolym på 3 miljoner
kubikmeter, vägandes 10 miljoner ton.

Husen som drogs med i skredet flyttades upp till 150 meter. Fler än 30
bostadshus förstördes, men endast en person omkom och över 450
familjer blev hemlösa.

Naturen krafter är mäktiga.

17 IMG_0964 Sälg ras jordskred

Tuveraset, även kallat Raset i Tuve, var ett kraftigt jordskred som
inträffade klockan 16:09 den 30 november år 1977 i Tuve på Hisingen
i Göteborg.

Det krävde nio dödsoffer och är därmed en av de värsta
naturkatastroferna i Sverige i modern tid.

Jordskredet inträffade då en stor yta regnmättad lerjord, i folkmun
kallad Hisingslera, under ett villaområde kom i rörelse och kanade
längs den sluttande berggrunden. Raset förflyttade ett område stort
som 37 fotbollsplaner som på några sekunder gled mot Kvillebäckens
dalgång.

Trehundratusen kvadratmeter mark flyttades, nio personer omkom, 62
människor skadades, 436 blev hemlösa och 67 hus rasade samman.

Även elnät, telenät, vatten- och avloppsledningar blev förstörda, vilket
 även drabbade många hushåll utanför själva rasområdet.

Orsaken till katastrofen var bland annat att intensiva höstregn hade
skapat ett extremt högt vattentryck i marken och på så sätt försämrat
stabiliteten. Det spekulerades också i att tensider från tvättmedel hade
förändrat kalciumjonerna i leran och gjort den lösare.

En breddad vägbank och ändrade grundvattenförhållanden på grund
av ett nytt bostadsområde gjorde att lasten blev för stor och leran
började röra på sig.

Naturens krafter är mäktiga.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Admira skriver:

    Hej Dan
    Med den krönika bevisar du att du är inte bara en bra krönikor utan att du är en underbar man och stolt familjefar.Hatten av Dan

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.