Högvatten och mildvinter

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på högvatten. 

Högvatten och mildvinter

Högvatten och mildvinter, del 2, en naturkrönika i 17 bilder om en, så
här långt, mycket mild vinter och om vattensjuka marker med risk för
ras.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av januari år 2014,
höstvintern.

 

1 IMG_0919

För alla er som har följt mig på mina vandringar under årens lopp
utmed den gamla åfåran, inte långt från Fågelforsdammen, strax
nordost om Skillingaryd, kanske känner igen er, eller kanske rättare
sagt, inte känner igen er.

Bilden visar nämligen det mycket höga vattenflödet och vattenståndet
alldeles öster om, eller uppströms, Abbottens bro utmed Munkaleden.

Den på bilden breda floden, med ett vattenstånd på en meter över det
normala, är bara den vanligtvis lilla smala och pittoreska ”gamla
åfåran”.

2 IMG_0920

Bilden visar det mycket höga vattenflödet och vattenståndet alldeles
väster om, eller nedströms, Abbottens bro utmed Munkaleden vid
Fågelforsdammen.

Jag kan inte minnas så höga vattenflöden i denna av Lagan i mitt
mannaminne. Rätta mig, korrigera mig om jag minns fel.

3 IMG_0921

Trots att det är den 11 januari, för övrigt en mycket speciell och viktig
dag hos oss i familjen Damberg-Blomén, så växer svamparna
ordentligt.

Bildens svavelgula slöjskivlingar, ”Hypholoma fasciculare” får
illustrera detta och de tillhör släktet slöjskivlingar i
basidiesvampsordningen ”Agaricales”. Dessa svampar är små
tillmedelstora skivlingar, som växer på ved eller på mark.

Svamparna är övervägande gula, men hatten, som är torr–slemmig, är
ibland brun eller olivgrön och fruktkropparna har ofta trådlika
hyllerester. Sporpulvret är lila eller brunaktigt.

Till släktet förs bland annat bildens svavelgula slöjskivlingar samt
rökslöjskivling och tegelröd slöjskivling.

Rökslöjskivlingen ska vara ätlig och god efter avkokning, medan de övriga två
arterna är oätliga, den svavelgula slöjskivlingen kan till och
med orsaka svåra förgiftningar.

4 IMG_0923

När jag ser de höga flödena i våra vattendrag och sjöar tänker jag på
en gammal melodi som heter ”Vattenvisan” i översättning av Lille
Bror Söderlundh och Lennart Hellsing, med sång av Agnetha Fältskog
och Christian Ulvaeus.

Vad är det som regnar på våra paraplyn?
Vad är det som snöar ner från skyn?
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Vad är det i molnen där uppe i det blå?
Vad är det som båtar flyter på?
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Vad är det vi badar och simmar i ibland?
Vad är det som kluckar emot strand?
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Bilden visar gamla åfåran mellan Abbottens bro och vattenfallet.

5 IMG_0924

Vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Vad är det som fryser och blir till snö och is?
Jo, det tror jag nog ni vet precis.
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Vad är det man fyller i kylar´n på en bil?
Vad är det som droppar ur en sil?
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Vatten, bara vanligt vatten,
Jo, vatten, vatten, (vatten), bara vanligt vatten,
Jo, vatten, vatten, (vatten), bara vanligt vatten…

Bilden visar gamla åfåran mellan Abbottens bro och vattenfallet.

6 IMG_0926

Endast en dryg meter av den ena luckan är öppen men trots detta ser
man med vilken väldig kraft som vattnet forsar ned.

7 IMG_0930

Konstruktionen har hundraåriga anor, dock påbyggd, bättrat och lagad
i olika omgångar. Jag blir alltid stående här när vattnet flödar med
sådan kraft, det är väldigt, kraftfullt och spännande, allt på en gång.

8 IMG_0928

Det av humus brunfärgade vattnet pressar sig med stor kraft genom
öppningen och orsakar höga vattennivåer nedströms. Tänk om allt
rasar samman och Fågelforsdammens vattenmassor skulle tömmas
snabbt, ett scenario jag inte vill tänka blir verklighet.

9 IMG_0925

Trots att vattendjupet i fallets gjutna och stensatta delar inte är mer än
några decimeter vore det vansinne att försöka gå över här och nu.

Hör ni vad jag skriver, ety forsens brus är öronbedövande.

10 IMG_0958

Ser ni den lilla orangefärgade fläcken i bildens mitt, under den fallna
och mossbelupna sälgstammen, om inte titta på nästkommande bilder.

11 IMG_0948 Badhamia utricularis

Bilden visar ett mycket vackert orangefärgat plasmodium av
myxomyceten, slemsvampen, ”Badhamia utricularis”, svenskt namn
saknas.

Levande protoplasma i strömningskanalerna håller på att ansamlas för
att mogna till fruktkroppar, sporangier. Slemsvampar har ingen hjärna
men dess olika delar har ändå en enastående förmåga att
kommunicera, fatta beslut och samarbeta.

Det finns redan en robot som styrs av en slemsvamp och slemsvampar
tros kunna komma att revolutionera datatekniken.

Plasmodium är för er som inte vet en benämning på innehållet i en
enda cell, med flera cellkärnor och organeller i en enda sörja. Jämför
med cellplasma, det som finns i alla celler med en kärna, och med fria
organeller.

Slemsvamparna, som faktiskt inte alls är släkt med svampar, utan
troligtvis närmare släkt med oss djur.

Världens 900 arter av slemsvampar är mycket dåligt studerade och än
idag följs de endast av ett fåtal experter världen över. Ändå är de
allestädes närvarande i alla miljöer på jorden, även i dina blomkrukor.
De flesta arterna är mycket toleranta och förekommer utan hänsyn till
breddgrad, därför har vi också så många som 240 av världens arter här
i Sverige.

12 IMG_0953

Bilden visar ett mycket vackert orangefärgat plasmodium av
myxomyceten, slemsvampen, ”Badhamia utricularis”, svenskt namn
saknas.  

Slemsvampar, myxomyceter, ”Mycetozoa”, grupp som har oklar
systematisk placering men som numera vanligen förs till
understammen amöbor. Slemsvampar omfattar cirka 600 arter, varav
cirka 240 finns i Sverige.

De skiljer sig från äkta svampar bland annat genom sina plasmodier,
som är mångkärniga, ofta livligt färgade slemmiga kroppar som inte är
indelade i celler, samt genom att de liksom djur kan uppta fast föda.
De är viktiga nedbrytare av organiska lämningar och äter genom så
kallad fagocytos till exempel bakterier, hyfer och organiska partiklar.
Livscykeln är komplicerad och rymmer många generationsväxlingar.

Genom plasmaströmningar kan plasmodierna krypa flera centimeter
per dag över underlaget. De lever på fuktiga och skuggiga ställen och
uppsöker under lämpliga yttre förhållanden torrare miljöer och
omvandlas helt eller delvis till sporangier. Plasmodierna är normalt
några millimeter stora, men sådana som är nästan meterstora kan
påträffas hos några arter. En avvikande form har det parasitiska släktet
”Plasmodiophora”, som orsakar klumprotsjuka hos korsblommiga
växter.

13 IMG_0932

Ännu en vacker scharlakansröd vårskål stod ensam utmed ån invid
den nya åfåran, bara 100 meter nedströms turbinerna.

14 IMG_0935

Bilden visar svamparten sälgnästing, ”Diatrype bullata”, där
”Diatrype” står för ett släkte sporsäckssvampar med sju olika arter i
Sverige.

Dessa bildar, som bilden visar, fruktbäddar uppbyggda av
svampvävnad på döda grenar av lövträd, här på en sälg.

15 IMG_0961 Sälg ras jordskred

Efter den så kallade vinterns mildväder och myckna regnande är
rasrisken betydande och ett exempel på detta kan vi se här där den
stora sälgen helt enkelt har glidit ner i ån.

Plötsligt klingar kusliga ord som Surte 1950 och Tuve 1977 i mitt
huvud.

Naturen krafter är mäktiga.

16 IMG_0963 Sälg ras jordskred

Den 29 september år 1950 klockan 08.11 inträffade ett jordskred vid
Surte Södra station, som blockerade Göta älv. Skredet varade mindre
än 3 minuter och var 400 meter brett och 600 meter långt vilket ger en
yta på 22 hektar med en uppskattad jordvolym på 3 miljoner
kubikmeter, vägandes 10 miljoner ton.

Husen som drogs med i skredet flyttades upp till 150 meter. Fler än 30
bostadshus förstördes, men endast en person omkom och över 450
familjer blev hemlösa.

Naturen krafter är mäktiga.

17 IMG_0964 Sälg ras jordskred

Tuveraset, även kallat Raset i Tuve, var ett kraftigt jordskred som
inträffade klockan 16:09 den 30 november år 1977 i Tuve på Hisingen
i Göteborg.

Det krävde nio dödsoffer och är därmed en av de värsta
naturkatastroferna i Sverige i modern tid.

Jordskredet inträffade då en stor yta regnmättad lerjord, i folkmun
kallad Hisingslera, under ett villaområde kom i rörelse och kanade
längs den sluttande berggrunden. Raset förflyttade ett område stort
som 37 fotbollsplaner som på några sekunder gled mot Kvillebäckens
dalgång.

Trehundratusen kvadratmeter mark flyttades, nio personer omkom, 62
människor skadades, 436 blev hemlösa och 67 hus rasade samman.

Även elnät, telenät, vatten- och avloppsledningar blev förstörda, vilket
 även drabbade många hushåll utanför själva rasområdet.

Orsaken till katastrofen var bland annat att intensiva höstregn hade
skapat ett extremt högt vattentryck i marken och på så sätt försämrat
stabiliteten. Det spekulerades också i att tensider från tvättmedel hade
förändrat kalciumjonerna i leran och gjort den lösare.

En breddad vägbank och ändrade grundvattenförhållanden på grund
av ett nytt bostadsområde gjorde att lasten blev för stor och leran
började röra på sig.

Naturens krafter är mäktiga.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Admira skriver:

    Hej Dan
    Med den krönika bevisar du att du är inte bara en bra krönikor utan att du är en underbar man och stolt familjefar.Hatten av Dan

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer