Högvatten och mildvinter

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på högvatten. 

Högvatten och mildvinter

Högvatten och mildvinter, del 2, en naturkrönika i 17 bilder om en, så
här långt, mycket mild vinter och om vattensjuka marker med risk för
ras.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av januari år 2014,
höstvintern.

 

1 IMG_0919

För alla er som har följt mig på mina vandringar under årens lopp
utmed den gamla åfåran, inte långt från Fågelforsdammen, strax
nordost om Skillingaryd, kanske känner igen er, eller kanske rättare
sagt, inte känner igen er.

Bilden visar nämligen det mycket höga vattenflödet och vattenståndet
alldeles öster om, eller uppströms, Abbottens bro utmed Munkaleden.

Den på bilden breda floden, med ett vattenstånd på en meter över det
normala, är bara den vanligtvis lilla smala och pittoreska ”gamla
åfåran”.

2 IMG_0920

Bilden visar det mycket höga vattenflödet och vattenståndet alldeles
väster om, eller nedströms, Abbottens bro utmed Munkaleden vid
Fågelforsdammen.

Jag kan inte minnas så höga vattenflöden i denna av Lagan i mitt
mannaminne. Rätta mig, korrigera mig om jag minns fel.

3 IMG_0921

Trots att det är den 11 januari, för övrigt en mycket speciell och viktig
dag hos oss i familjen Damberg-Blomén, så växer svamparna
ordentligt.

Bildens svavelgula slöjskivlingar, ”Hypholoma fasciculare” får
illustrera detta och de tillhör släktet slöjskivlingar i
basidiesvampsordningen ”Agaricales”. Dessa svampar är små
tillmedelstora skivlingar, som växer på ved eller på mark.

Svamparna är övervägande gula, men hatten, som är torr–slemmig, är
ibland brun eller olivgrön och fruktkropparna har ofta trådlika
hyllerester. Sporpulvret är lila eller brunaktigt.

Till släktet förs bland annat bildens svavelgula slöjskivlingar samt
rökslöjskivling och tegelröd slöjskivling.

Rökslöjskivlingen ska vara ätlig och god efter avkokning, medan de övriga två
arterna är oätliga, den svavelgula slöjskivlingen kan till och
med orsaka svåra förgiftningar.

4 IMG_0923

När jag ser de höga flödena i våra vattendrag och sjöar tänker jag på
en gammal melodi som heter ”Vattenvisan” i översättning av Lille
Bror Söderlundh och Lennart Hellsing, med sång av Agnetha Fältskog
och Christian Ulvaeus.

Vad är det som regnar på våra paraplyn?
Vad är det som snöar ner från skyn?
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Vad är det i molnen där uppe i det blå?
Vad är det som båtar flyter på?
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Vad är det vi badar och simmar i ibland?
Vad är det som kluckar emot strand?
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Bilden visar gamla åfåran mellan Abbottens bro och vattenfallet.

5 IMG_0924

Vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Vad är det som fryser och blir till snö och is?
Jo, det tror jag nog ni vet precis.
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Vad är det man fyller i kylar´n på en bil?
Vad är det som droppar ur en sil?
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Vatten, bara vanligt vatten,
Jo, vatten, vatten, (vatten), bara vanligt vatten,
Jo, vatten, vatten, (vatten), bara vanligt vatten…

Bilden visar gamla åfåran mellan Abbottens bro och vattenfallet.

6 IMG_0926

Endast en dryg meter av den ena luckan är öppen men trots detta ser
man med vilken väldig kraft som vattnet forsar ned.

7 IMG_0930

Konstruktionen har hundraåriga anor, dock påbyggd, bättrat och lagad
i olika omgångar. Jag blir alltid stående här när vattnet flödar med
sådan kraft, det är väldigt, kraftfullt och spännande, allt på en gång.

8 IMG_0928

Det av humus brunfärgade vattnet pressar sig med stor kraft genom
öppningen och orsakar höga vattennivåer nedströms. Tänk om allt
rasar samman och Fågelforsdammens vattenmassor skulle tömmas
snabbt, ett scenario jag inte vill tänka blir verklighet.

9 IMG_0925

Trots att vattendjupet i fallets gjutna och stensatta delar inte är mer än
några decimeter vore det vansinne att försöka gå över här och nu.

Hör ni vad jag skriver, ety forsens brus är öronbedövande.

10 IMG_0958

Ser ni den lilla orangefärgade fläcken i bildens mitt, under den fallna
och mossbelupna sälgstammen, om inte titta på nästkommande bilder.

11 IMG_0948 Badhamia utricularis

Bilden visar ett mycket vackert orangefärgat plasmodium av
myxomyceten, slemsvampen, ”Badhamia utricularis”, svenskt namn
saknas.

Levande protoplasma i strömningskanalerna håller på att ansamlas för
att mogna till fruktkroppar, sporangier. Slemsvampar har ingen hjärna
men dess olika delar har ändå en enastående förmåga att
kommunicera, fatta beslut och samarbeta.

Det finns redan en robot som styrs av en slemsvamp och slemsvampar
tros kunna komma att revolutionera datatekniken.

Plasmodium är för er som inte vet en benämning på innehållet i en
enda cell, med flera cellkärnor och organeller i en enda sörja. Jämför
med cellplasma, det som finns i alla celler med en kärna, och med fria
organeller.

Slemsvamparna, som faktiskt inte alls är släkt med svampar, utan
troligtvis närmare släkt med oss djur.

Världens 900 arter av slemsvampar är mycket dåligt studerade och än
idag följs de endast av ett fåtal experter världen över. Ändå är de
allestädes närvarande i alla miljöer på jorden, även i dina blomkrukor.
De flesta arterna är mycket toleranta och förekommer utan hänsyn till
breddgrad, därför har vi också så många som 240 av världens arter här
i Sverige.

12 IMG_0953

Bilden visar ett mycket vackert orangefärgat plasmodium av
myxomyceten, slemsvampen, ”Badhamia utricularis”, svenskt namn
saknas.  

Slemsvampar, myxomyceter, ”Mycetozoa”, grupp som har oklar
systematisk placering men som numera vanligen förs till
understammen amöbor. Slemsvampar omfattar cirka 600 arter, varav
cirka 240 finns i Sverige.

De skiljer sig från äkta svampar bland annat genom sina plasmodier,
som är mångkärniga, ofta livligt färgade slemmiga kroppar som inte är
indelade i celler, samt genom att de liksom djur kan uppta fast föda.
De är viktiga nedbrytare av organiska lämningar och äter genom så
kallad fagocytos till exempel bakterier, hyfer och organiska partiklar.
Livscykeln är komplicerad och rymmer många generationsväxlingar.

Genom plasmaströmningar kan plasmodierna krypa flera centimeter
per dag över underlaget. De lever på fuktiga och skuggiga ställen och
uppsöker under lämpliga yttre förhållanden torrare miljöer och
omvandlas helt eller delvis till sporangier. Plasmodierna är normalt
några millimeter stora, men sådana som är nästan meterstora kan
påträffas hos några arter. En avvikande form har det parasitiska släktet
”Plasmodiophora”, som orsakar klumprotsjuka hos korsblommiga
växter.

13 IMG_0932

Ännu en vacker scharlakansröd vårskål stod ensam utmed ån invid
den nya åfåran, bara 100 meter nedströms turbinerna.

14 IMG_0935

Bilden visar svamparten sälgnästing, ”Diatrype bullata”, där
”Diatrype” står för ett släkte sporsäckssvampar med sju olika arter i
Sverige.

Dessa bildar, som bilden visar, fruktbäddar uppbyggda av
svampvävnad på döda grenar av lövträd, här på en sälg.

15 IMG_0961 Sälg ras jordskred

Efter den så kallade vinterns mildväder och myckna regnande är
rasrisken betydande och ett exempel på detta kan vi se här där den
stora sälgen helt enkelt har glidit ner i ån.

Plötsligt klingar kusliga ord som Surte 1950 och Tuve 1977 i mitt
huvud.

Naturen krafter är mäktiga.

16 IMG_0963 Sälg ras jordskred

Den 29 september år 1950 klockan 08.11 inträffade ett jordskred vid
Surte Södra station, som blockerade Göta älv. Skredet varade mindre
än 3 minuter och var 400 meter brett och 600 meter långt vilket ger en
yta på 22 hektar med en uppskattad jordvolym på 3 miljoner
kubikmeter, vägandes 10 miljoner ton.

Husen som drogs med i skredet flyttades upp till 150 meter. Fler än 30
bostadshus förstördes, men endast en person omkom och över 450
familjer blev hemlösa.

Naturen krafter är mäktiga.

17 IMG_0964 Sälg ras jordskred

Tuveraset, även kallat Raset i Tuve, var ett kraftigt jordskred som
inträffade klockan 16:09 den 30 november år 1977 i Tuve på Hisingen
i Göteborg.

Det krävde nio dödsoffer och är därmed en av de värsta
naturkatastroferna i Sverige i modern tid.

Jordskredet inträffade då en stor yta regnmättad lerjord, i folkmun
kallad Hisingslera, under ett villaområde kom i rörelse och kanade
längs den sluttande berggrunden. Raset förflyttade ett område stort
som 37 fotbollsplaner som på några sekunder gled mot Kvillebäckens
dalgång.

Trehundratusen kvadratmeter mark flyttades, nio personer omkom, 62
människor skadades, 436 blev hemlösa och 67 hus rasade samman.

Även elnät, telenät, vatten- och avloppsledningar blev förstörda, vilket
 även drabbade många hushåll utanför själva rasområdet.

Orsaken till katastrofen var bland annat att intensiva höstregn hade
skapat ett extremt högt vattentryck i marken och på så sätt försämrat
stabiliteten. Det spekulerades också i att tensider från tvättmedel hade
förändrat kalciumjonerna i leran och gjort den lösare.

En breddad vägbank och ändrade grundvattenförhållanden på grund
av ett nytt bostadsområde gjorde att lasten blev för stor och leran
började röra på sig.

Naturens krafter är mäktiga.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Admira skriver:

    Hej Dan
    Med den krönika bevisar du att du är inte bara en bra krönikor utan att du är en underbar man och stolt familjefar.Hatten av Dan

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer