Hösten vid Skillingaryds dämme

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Skillingaryds dämme.

Hösten vid Skillingaryds dämme, del 1

Hösten vid Skillingaryds dämme, del 1, en naturkrönika i 10 bilder om
bland annat spännande spillning som kanske kommer från en utter.
Text och foto, Dan Damberg i september 2010.

På stenarna under den lilla träbron mellan fjärde och femte dammen
vid Skillingaryds dämme låg denna mycket spännande spillning för
några veckor sedan. Minns då den trafikdödade utterhonan i Hörle i
somras, den trafikdödade uttern utmed motorvägen söder om
Klevshult för några år sedan och de ”spännande spåren utmed en
bäck” alldeles öster om Skillingaryd i februari 2009. 

Uttrar, ”Lutrinae”, är en underfamilj i familjen mårddjur och vår
utter, ”Lutra lutra”, markerar sitt revir genom att lägga spillning på
strategiskt viktiga platser, ofta i närheten av just broar, precis som
på bilderna. Utterspillningen är vanligtvis grov, faller lätt sönder
och doftar violaktigt. Bildens spillning var grov och föll lätt sönder
när jag petade på den med en pinne, däremot hade jag svårt att
känna någon viollukt, men det luktade inte ”skit” heller.
Minkspillning, vilket kan förväxlas med utterspillning, är mera slät,
håller ihop och doftar mycket illa, rent av vämjelig. Denna
observation gjordes dessutom flera veckor innan minkutsläppet i
Elgebo även om jag vet att det förekommer en förvildad minkstam
även i våra trakter sedan lång tid tillbaka.

Sju underarter av utter har rapporterats; vår utter och vårt
landskapsdjur ”Lutra lutra lutra”, som finns i Europa och norra
Afrika, ”Lutra lutra nair”, som finns i södra Indien och Sri Lanka,
”Lutra lutra monticola”, som finns i norra Indien, dvs. Himachal
Pradesh, Sikkim och Assam samt i Nepal, Bhutan och Myanmar,
”Lutra lutra kutab”, som finns i norra Indien, dvs. Kashmir, ”Lutra
lutra aurobrunnea”, som finns i Garhwal, Himalaya i norra Indien
och på högre höjder i Nepal, ”Lutra lutra barang”, som finns i
sydöstra Asien, dvs. Thailand, Indonesien och Malaysia samt ”Lutra
lutra chiensis”, som finns i södra Kina och på Taiwan. En del
forskare anser att den utter som lever i Japan borde utgöra en egen
art som ”Lutra nippon”.

Födan hos uttern är huvudsakligen fisk men den äter också sjöfåglar,
främst ungar, små däggdjur, groddjur och kräftdjur och det dagliga
behovet av föda för vuxna individer ligger på 1 kg/individ vilket
motsvarar cirka 15 % av kroppsvikten. Uttern drar i regel upp bytena
på land, men stora byten kan ätas direkt i vattnet. Vid en
vattentemperatur av 10° C behöver djuret varje timme cirka 100
gram fisk för att kunna överleva. De flesta jagar tre till fem timmar
per dag och honor som diar sina ungar kan jaga ända upp till åtta
timmar per dag.

Spillningen på bilden innehöll många fiskfjäll.

Uttern betraktas globalt som missgynnad av IUCN och i Sverige är
den rödlistad som sårbar och helt fridlyst sedan 1969. För att försöka
rädda arten i Sverige har ett åtgärdsprogram tagits fram av
Naturvårdsverket. Bestånden av utter i framför allt norra men även i
södra Sverige återhämtar sig och antalet uttrar i Sverige uppskattas
idag till mellan 1 500 och 2 000 individer.

Röksvampar är en grupp av ätliga svampar med vanligen mer eller
mindre päronformad fruktkropp som inkluderar de båda släktena
”Lycoperdon och Calvatia”, som båda tillhör familjen
”Lycoperdaceae”. Röksvamparna tillhör gruppen basidiesvampar och
gemensamt för alla röksvampar är att basidier och sporer anläggs
inuti fruktkroppens håligheter.

När en röksvamp når sin mognad, brister den hårda huden och
miljarder sporer släpps ut i ett rökliknande moln därav namnet
röksvamp.

Vårtig röksvamp, ”Lycoperdon perlatum”, långfotad röksvamp,
”Calvatia exipuliformis” och jätteröksvamp, ”Calvatia gigantea”,
vilken jag ber att få återkomma till i en senare naturkrönika, är några
vanliga röksvampar som förekommer i Sverige. Vilken art som Ni
ser på bilden är jag lite osäker på, å ena sidan en något atypisk vårtig
röksvamp, å andra sidan en ännu inte utvuxen långfotad röksvamp.

Detta är i alla fall ett par vårtiga röksvampar, ”Lycoperdon
perlatum”, och dessa är en av de vanligaste röksvamparna. Den
förekommer mellan juni och november i löv- och barrskogar och
anses i de flesta svenska svampböcker vara en trestjärnig matsvamp.
Den måste dock plockas ung, medan svampköttet fortfarande är vitt.

Det har faktiskt förekommit att bland annat bildens vårtiga röksvamp
har förväxlats med outvecklade exemplar av den dödligt giftiga vita
flugsvampen. Vid genomskärning av svampen är röksvampen dock
homogen, medan man hos den vita flugsvampen kan se anlag till
skivor, hatt och fot.

Detta gulgröna hav av örter i tredje dammen vid Skillingaryds
dämme är sumpfräne, ”Rorippa palustris”, som är en vanligen ettårig
ört med flikiga blad och gula blommor. Stjälkarna är greniga,
nedliggande eller upprätta och upp till sex decimeter höga. Sumpfränen
blommar hela sommaren, från juni till september, och blommorna är
små med gula kronblad som är ungefär lika långa som fodret.
Fruktskidorna är korta och tjocka samt korvformiga med ett kort stift
och fruktskaften är korta och utstående. Sumpfräne är allmän i hela
landet och den växer på fuktig, näringsrik mark, till exempel vid
stränder, diken, i nyanlagda rabatter och på annan kulturmark som till
exempel vid Skillingaryds dämme. Den första fynduppgiften är från
Uppland och publicerades av Anders Celsius år 1732. Artnamnet
”palustris” kommer av latinets ”palus” för kärr och betyder
”växer i kärr”.

Prästkragen, ”Leucanthemum vulgare” är Skånes landskapsblomma
och det svenska namnet anspelar på den typ av krage som prästerna
bar på 1700-talet, en så kallad ring- eller pipkrage.

”Kragblomman är en bland våra vackrare och mest bekanta
ängsblommor. Icke sällan ser man den växa blandad med det täcka
Darrgräset eller den rödaktiga Ängssyran; stundom är den så ymnig
att den bildar nästan alldeles hvita mattor…
…Blomstrens användande såsom ett slags orakel (då en strålblomma i
sender bortryckes under det orden ja eller nej, eller får – inte,
vexelvis yttras) är allmänt kändt.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

I det näringsrika vattnet vid Skillingaryds dämme trivs naturligtvis
alger och nödvändiga nedbrytande bakterier av olika slag och
stundtals ser det riktigt ”gäggigt” ut i dammarna.

Alger är flera grupper en- och flercelliga fotosyntetiserande, så
kallade, bålväxter i fuktiga miljöer med cirka 30 000 kända nu
levande arter, varav 8 000-10 000 i våra nordiska vattenmiljöer.
Alger varierar från mikroskopisk storlek upp till 60–70 meter i längd.
De delas upp i rödalger, brunalger, grönalger, kiselalger, guldalger,
gulgrönalger och ögondjur (vilka namnet till trots är växter). Flera
arter utnyttjas inom livsmedels- och annan industri och av rödalger
och brunalger tillverkas agar, alginater och karagen dvs.
konsistensgivare medan kiselalgernas skal används som slipmedel.
Alger kan också orsaka skador på material, och många arter kan
producera giftiga ämnen, som kan förgifta till exempel dricksvatten
och ge hud- och magbesvär, läs mer om bland annat algblomning.

Bakterier är ett samlingsnamn för de prokaryota (utan cellkärna)
organismgrupperna eubakterier och arkebakterier med totalt
uppskattningsvis mellan 20–30 miljoner olika arter. Bakterier är
mikroskopiskt små, encelliga organismer utan cellkärna och de finns
i alla miljöer på jorden som har en temperatur mellan minus 15°C
och plus 113°C, vatten samt en lämplig energikälla.

Dessutom finns de i Arktis och Antarktis ismassor, i varma källor på
land och havsbottnar, på land, i hav, i grundvatten, i sediment på
flera kilometers djup under världshavens bottnar och under
kontinenterna samt i och på olika levande och döda organismer.

Bakterierna har avgörande funktioner i alla ekosystem och i de
biogeokemiska kretsloppen av kol, kväve och svavel. Fototrofa
bakterier får likt växterna energi från solen, medan kemotrofa
bakterier utnyttjar energin i organiska eller oorganiska ämnen.

Sov, du lilla talleung, än så är det vila.
Än så sova björk och ljung, ros och hyacinter.
Än så är det långt till vår, innan vi i blomma står.
Sov du lilla fura, än så är det vila.
Solskensöga ser på dig, solskensfamn dig vaggar.
Snart blir grönt på skogens stig, och var blomma flaggar.
Än en liten solskensbön, fura liten blir så grön.
Solskensöga ser dig, solskensfamn dig vaggar.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.