Hösten vid Skillingaryds dämme

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Skillingaryds dämme.

Hösten vid Skillingaryds dämme, del 10

Hösten vid Skillingaryds dämme, del 10, en naturkrönika i 14 bilder
om när naturen så sakta går i vintervila.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i oktober månads sista dagar
2012

De vackert röda druvfläderbären finns rikligt utmed dämmets dammar
och tillhör en art som ingår i samma familj som vanlig fläder, olvon,
kaprifol och linnea. Dessa röda fläderbär är dock giftiga.

Kaveldunsspången delar av den tredje dammen och används som
ringmärkarspång. Här håller en dvärgbeckasin till men är tyvärr
svårsedd. Den syns bäst när den tar till vingarna och snabbt flyger bort
för att sedan osynligt återvända.

Kaveldunets vindspridda frön fyller luften vid varje vindstöt och
kanske slår de rot någon annanstans om rätt förutsättningar finns. Det
är en slösande rikedom med frön och sporer så här års.

Bladvassen strån och vippor dör för säsongen men återkommer till
nästa vår och sommar. Frukterna mognar sent, vanligen först i januari
året efter men fruktsättningen är ofta dålig varför växten förökar sig
vegetativt med jordstammar.

Rosendunörtens vindspridda frön håller på att frigöra sig från
moderplantan. Växten tillhör släktet dunörter, på latin ”Epilobium”,
som förekommer i tempererade trakter, särskilt i västra Nordamerika,
samt i arktiska och tropiska bergstrakter. De är oftast fleråriga örter
med rosenröda, lila eller vita, tvåkönade blommor i klasar.

Flertalet arter insektspollineras medan några självpollineras. Släktet
omfattar cirka 200 arter och i Sverige finns drygt 15 arter, bland annat
bildens rosendunört men också bergdunört, kärrdunört, fjälldunört,
dvärgdunört och mjölkdunört samt mjölkört eller rallarros som vi
kanske oftast säger.

Jätteröksvampen, ”Calvatia gigantea”, är också på väg bort men dess
miljoner och åter miljoner sporer far iväg med vinden.  Svampen är
ätlig och god så länge svampköttet är vitt och lämpar sig då bäst att steka
i tunna skivor.

Höstens och vinterns vackra fågeljuvel, talgoxen, har redan hittat till
det omplacerade fågelbordet tillsammans med blåmesen och talltitan.

Besökaren från norr, varfågeln, är minsann inte lätt att komma nära
utan att sitta i en bil eller att sitta i ett gömsle. Välkommen tillbaka!

Lånken i dammen är inte lätt att artbestämma men jag påstår att det är
en sommarlånke, ”Callitriche cophocarpa”. Sommarlånke är bland
annat en av de arter i släktet ”Callitriche” vars vattenlevande former
alltid har en rosett av flytblad. Stjälken kan bli ett par decimeter lång
och flytbladsrosetten har vanligen 14-18 blad. Danskarna har ett
mycket vackrare namn på växten i namnet ”Roset-Vandstjerne”,
ungefär rosettvattenstjärna.

Ännu finns några björklöv kvar och emot den vackert blå
hösthimmeln blir det mycket vackert, tycker jag.

När vinden tar tag i sälgens vita fröställningar ser det ut som det snöar,
”det är vindspridning det”.

Hur många björktrastar ser Ni i apeln utmed motorvägen?

En av många sidensvansar denna vackra senoktoberdag i motorvägens
aplar. Det är för övrigt ganska många sidensvansar som redan kommit
till oss.

De mycket vackra men giftiga frukterna från benveden förgyller
slänterna utmed motorvägen.

Benved, ”Euonymus europaeus”, är i Sverige ganska sällsynt
förekommer mest i Skåne, Blekinge, Halland, södra Småland och på
Öland och Gotland. Växten är vanlig i stora delar av Europa och
förekommer sparsamt på sina håll i Nordamerika, men är inte
ursprunglig där. Benved växer ofta som en buske, men kan bli några
meter hög och blir då närmast ett litet träd.

Blommorna och bladen är oansenliga men de rosenröda och
orangegula frukterna sitter kvar långt in på vintern och har gjort denna
benved ganska vanlig som prydnadsväxt i trädgårdar och parker.
Fruktens rosenröda färg utgör dessutom en tydlig signal för fåglar och
djur.

För oss människor smakar bäret inte gott och kan vara farligt att
förtära, men det avskräcker, som ni kan se, inte fåglar.

Vid förtäring av benvedens bär drabbas vi människor av kräkningar,
magsmärtor och diarré. Allvarliga fall är sällsynta, men oregelbunden
hjärtverksamhet och kramper kan förekomma. Om mer än 5 frön förtärts
bör Giftinformationscentralen, telefon 112, kontaktas. Dödsfall hos vuxen
har inträffat efter 36 frön.

Den hårda veden kan användas som vackert snickarvirke, men på grund av
de klena dimensionerna duger det bara till småsaker. I England, där trädet
kallas för ”spindle tree” användes virket förr till alla möjliga föremål såsom
stickor att sticka plagg med, provstickor vid matlagning, pinnar i ryggen till
pinnstolar samt till tvärslåar, pipskaft till lerpipor och tunna, svarvade
utsmyckningar på diverse möbler samt till framställning av träkol.

De torkade, pulvriserade löven, eller en dekokt av bladen, användes förr till
att behandla hundskabb samt till att bli av med ohyra. En annan användning
är vid växtfärgning, där benved kan ge ylle gula och gröna nyanser.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer