Hösten vid Skillingaryds dämme

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Skillingaryds dämme.

Hösten vid Skillingaryds dämme, del 13

Hösten vid Skillingaryds dämme, del 13, en naturkrönika i 8 bilder om när naturen gått till vila och stillat sig till ro.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, en mulen dag i slutet av november månad år 2013.

 

1 IMG_4590

Den vackra och trolska sångsvanen är vår kanske vackraste och mest gracila fågel, åtminstone när den befinner sig i sitt rätta element, vattnet.

De som inte övervintrar hos oss återvänder från sydligare trakter under mars och april. De första sångsvanarna kommer dock redan i slutet av februari.

Svanarna flyger oftast i plogar eller i diagonala linjer och man kan höra sångsvanarnas typiska kraftiga trumpetande läten då plogarna flyger förbi.

2 IMG_4592

Sångsvanen trivs vid olika vattendrag och den lever på växter som fiskas upp på grunt vatten eller också betar den på land. Det är lätt att förväxla sångsvanen antingen med knölsvanen eller med den mindre sångsvanen.

Man ska framför allt titta på näbben som hos sångsvanen är gul, medan knölsvanen har en orangeröd näbb med en svart näbbknöl. Den mindre sångsvanen ser nästan ut som en mindre kopia av sångsvanen.

Sångsvanens näbb har ett större gult parti än den mindre sångsvanens, vars näbb till och med kan ge ett helmörkt intryck på längre håll, eftersom stora delar av näbben är svart. Den mindre sångsvanen är en sällsynt förbipasserare som häckar främst i norra Ryssland. Under flyttningen kan man ibland se den mindre sångsvanen tillsammans med sångsvanen. 

3 IMG_4591

Flyktlätet hos bildens sångsvan är ett kraftigt 2- till 3-stavigt trumpetande men knölsvanen är däremot ganska tyst, men då den flyger hör man ett dovt sjungande ljud från dess vingar. Det ljudet hörs inte då de andra svanarterna flyger. De mindre sångsvanarnas flyktläte är enstavigt och skarpare än sångsvanarnas.

4 IMG_4599

Bildens nötskrika hör skogslandet till och finns i hela Sverige utom i fjälltrakterna. Så här års ser man ofta den vackra fågeln vid fågelmatningar. Den är omisskännlig i sin rödbrungråa dräkt med klart blått fält på vingen och en vit fläck vid stjärtroten.
På hösten är nötskrikorna nämligen ivrigt sysselsatta med att hamstra för vintern och ekollon och potatis hör ofta till favoritfödan. Sådana godbitar grävs sedan ned i små förråd, men det är klent med minnet och det betyder att nötskrikan troligen bidrar till ekens spridning.

Nötskrikans så kallade ”glömska” har varit känd av allmogen och ett gammalt talesätt säger att hon för att veta var hon gömt nötterna tar sikte på molnen, och när dessa förts bort av vinden kan hon inte återfinna sitt förråd.

5 IMG_4600

Nötskrikan har fått sitt namn av favoritkosten och det skränande lätet. Det latinska släktnamnet ”Garrulus” betyder ”pratmakare” eller ”skrävlare”. Den vackra fågeln har många läten på sin repertoar och hör man till exempel ormvråkens jamande läte inifrån skogen kan det mycket väl vara nötskrikan som härmar men den har också en lågmäld, litet knirkande eller småpratande sång om våren.

Under häckningen tidigt om våren är nötskrikan mycket diskret i sitt uppträdande. Boet ligger oftast i tät ungskog och man kan vara helt omedveten om fåglarnas närvaro tills de 5-7 ungarna är utflugna och fram på sommaren gör sig bemärkta med högljudda röstyttringar. Under häckningstiden rövar nötskrikan ofta ägg och ungar ur andra fåglars bon.

Nötskrikan är huvudsakligen stannfågel, men stryker omkring under näringssöket och en del, mest ungfåglar, flyttar även söderut. Vissa år blir det veritabla invasioner av nötskrikor i Sydsverige men längre än till Danmark når dock sällan dessa sträck.

6 IMG_4610

På snittytan av en granstubbe växte den lilla färgglada gelésvampen dvärggullhorn, ”Calocera furcata”, som först beskrevs av Elias Fries, och fick sitt nu gällande namn av honom år 1827.

Gelésvampar är det gemensamma namnet för basidiesvampar som förs till ordningarna ”Tremellales”, ”Auriculariales” och ”Dacrymycetales”.

Deras fruktkroppar är i fuktigt tillstånd uppsvällda och geléartade, flikiga eller veckade och av starkt växlande utseende, medan de i torrt tillstånd är mer eller mindre hinnartade. De förekommer ofta på murken och multnande ved, och många är även parasiter på andra svampar.

Bland gelésvamparna finns arter som gelétagging, gullhorn, judasöra, gullkrös, snurrkrös och vårtkrös samt bildens dvärggullhorn.

7 IMG_4602

Sakta men säkert håller jätteröksvampen på att brytas ner men fortfarande sprider den sina många miljoner sporer till luften.
Spor eller i pluralis, sporer, är hos växter, alger och svampar en liten, könlös förökningskropp som vanligen bildas av ett särskilt organ, ett så kallat sporangium.  Dessa frigörs och utvecklas till nya individer.

Hos djur avses en encellig fortplantningskropp som kan bildas efter könlig fortplantning hos protozoer. Vissa typer av sporer är tjockskaliga och anpassade till att överleva under ogynnsamma förhållanden.

Protozoer, encelliga djur eller urdjur, ”Protozoa”, är encelliga organismer som tidigare räknades till djurriket men som numera förs till riket ”Protoctista”.

”Protoctista” är det vetenskapliga namnet på organismriket protozoer och alger. Det omfattar alla encelliga organismer som inte är bakterier samt alger, även flercelliga. Cirka 100 000 olika arter har hittills beskrivits.

Dessa utgör en mångformig grupp som lever frilevande, symbiotiskt eller parasitiskt, i alla miljöer och är av stor ekologisk, medicinsk och ekonomisk betydelse. Vissa är fastsittande, några är kolonibildande.

8 IMG_4609

Bildens jolster eller jolsterpil, på latin ”Salix pentandra” ser ut såhär på senhösten. Ulliga fiberbollar som just här på min bild har klumpat ihop sig efter fuktig väderlek.

Jolster har använts till växtfärgning och ger en gul färg efter betning med alun. Barken, ”Cortex Salicis”, användes förr inom folkmedicinen som ett medel mot frossor samt till framställning av garvämne vid skinnberedning.

Kvistarna användes till vidjor och veden ansågs duglig till slöjd medan fröhåren kunde användas till garn och trädet kallades ibland för det ”Svenska bomullsträdet”, allt enligt botanikern Carl Fredric Nyman, år 1868.

”Jolster. w. på wåtaktiga ställen: Löfbladen färga guld-gult: Fjunet kan nyttjas til bomull: blommorne älskas af bien. Trädet tjenar til Alleer och häckar med wackra glänsande löf: blir tätare då det ofta skäres: wäxer ei mycket högre än Hassel: weden sprakar i eld som Gran: med dess qwistar bindas halmtak i Skåne. Fortplantas lätt med dess rot-telningar.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom” av Carl Fredrik Hoffberg, år 1792.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. C G Gustavsson skriver:

    Samtliga tre vita svanarter, det vill säga även enstaka exemplar av mindre sångsvan, har setts i dämmet. Så det kan även här löna sig att titta efter ”sångsvanar” som är mindre, har kortare hals och mindre gul fläck vid näbbroten.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer