Hösten vid Skillingaryds dämme

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Skillingaryds dämme.

Hösten vid Skillingaryds dämme, del 13

Hösten vid Skillingaryds dämme, del 13, en naturkrönika i 8 bilder om när naturen gått till vila och stillat sig till ro.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, en mulen dag i slutet av november månad år 2013.

 

1 IMG_4590

Den vackra och trolska sångsvanen är vår kanske vackraste och mest gracila fågel, åtminstone när den befinner sig i sitt rätta element, vattnet.

De som inte övervintrar hos oss återvänder från sydligare trakter under mars och april. De första sångsvanarna kommer dock redan i slutet av februari.

Svanarna flyger oftast i plogar eller i diagonala linjer och man kan höra sångsvanarnas typiska kraftiga trumpetande läten då plogarna flyger förbi.

2 IMG_4592

Sångsvanen trivs vid olika vattendrag och den lever på växter som fiskas upp på grunt vatten eller också betar den på land. Det är lätt att förväxla sångsvanen antingen med knölsvanen eller med den mindre sångsvanen.

Man ska framför allt titta på näbben som hos sångsvanen är gul, medan knölsvanen har en orangeröd näbb med en svart näbbknöl. Den mindre sångsvanen ser nästan ut som en mindre kopia av sångsvanen.

Sångsvanens näbb har ett större gult parti än den mindre sångsvanens, vars näbb till och med kan ge ett helmörkt intryck på längre håll, eftersom stora delar av näbben är svart. Den mindre sångsvanen är en sällsynt förbipasserare som häckar främst i norra Ryssland. Under flyttningen kan man ibland se den mindre sångsvanen tillsammans med sångsvanen. 

3 IMG_4591

Flyktlätet hos bildens sångsvan är ett kraftigt 2- till 3-stavigt trumpetande men knölsvanen är däremot ganska tyst, men då den flyger hör man ett dovt sjungande ljud från dess vingar. Det ljudet hörs inte då de andra svanarterna flyger. De mindre sångsvanarnas flyktläte är enstavigt och skarpare än sångsvanarnas.

4 IMG_4599

Bildens nötskrika hör skogslandet till och finns i hela Sverige utom i fjälltrakterna. Så här års ser man ofta den vackra fågeln vid fågelmatningar. Den är omisskännlig i sin rödbrungråa dräkt med klart blått fält på vingen och en vit fläck vid stjärtroten.
På hösten är nötskrikorna nämligen ivrigt sysselsatta med att hamstra för vintern och ekollon och potatis hör ofta till favoritfödan. Sådana godbitar grävs sedan ned i små förråd, men det är klent med minnet och det betyder att nötskrikan troligen bidrar till ekens spridning.

Nötskrikans så kallade ”glömska” har varit känd av allmogen och ett gammalt talesätt säger att hon för att veta var hon gömt nötterna tar sikte på molnen, och när dessa förts bort av vinden kan hon inte återfinna sitt förråd.

5 IMG_4600

Nötskrikan har fått sitt namn av favoritkosten och det skränande lätet. Det latinska släktnamnet ”Garrulus” betyder ”pratmakare” eller ”skrävlare”. Den vackra fågeln har många läten på sin repertoar och hör man till exempel ormvråkens jamande läte inifrån skogen kan det mycket väl vara nötskrikan som härmar men den har också en lågmäld, litet knirkande eller småpratande sång om våren.

Under häckningen tidigt om våren är nötskrikan mycket diskret i sitt uppträdande. Boet ligger oftast i tät ungskog och man kan vara helt omedveten om fåglarnas närvaro tills de 5-7 ungarna är utflugna och fram på sommaren gör sig bemärkta med högljudda röstyttringar. Under häckningstiden rövar nötskrikan ofta ägg och ungar ur andra fåglars bon.

Nötskrikan är huvudsakligen stannfågel, men stryker omkring under näringssöket och en del, mest ungfåglar, flyttar även söderut. Vissa år blir det veritabla invasioner av nötskrikor i Sydsverige men längre än till Danmark når dock sällan dessa sträck.

6 IMG_4610

På snittytan av en granstubbe växte den lilla färgglada gelésvampen dvärggullhorn, ”Calocera furcata”, som först beskrevs av Elias Fries, och fick sitt nu gällande namn av honom år 1827.

Gelésvampar är det gemensamma namnet för basidiesvampar som förs till ordningarna ”Tremellales”, ”Auriculariales” och ”Dacrymycetales”.

Deras fruktkroppar är i fuktigt tillstånd uppsvällda och geléartade, flikiga eller veckade och av starkt växlande utseende, medan de i torrt tillstånd är mer eller mindre hinnartade. De förekommer ofta på murken och multnande ved, och många är även parasiter på andra svampar.

Bland gelésvamparna finns arter som gelétagging, gullhorn, judasöra, gullkrös, snurrkrös och vårtkrös samt bildens dvärggullhorn.

7 IMG_4602

Sakta men säkert håller jätteröksvampen på att brytas ner men fortfarande sprider den sina många miljoner sporer till luften.
Spor eller i pluralis, sporer, är hos växter, alger och svampar en liten, könlös förökningskropp som vanligen bildas av ett särskilt organ, ett så kallat sporangium.  Dessa frigörs och utvecklas till nya individer.

Hos djur avses en encellig fortplantningskropp som kan bildas efter könlig fortplantning hos protozoer. Vissa typer av sporer är tjockskaliga och anpassade till att överleva under ogynnsamma förhållanden.

Protozoer, encelliga djur eller urdjur, ”Protozoa”, är encelliga organismer som tidigare räknades till djurriket men som numera förs till riket ”Protoctista”.

”Protoctista” är det vetenskapliga namnet på organismriket protozoer och alger. Det omfattar alla encelliga organismer som inte är bakterier samt alger, även flercelliga. Cirka 100 000 olika arter har hittills beskrivits.

Dessa utgör en mångformig grupp som lever frilevande, symbiotiskt eller parasitiskt, i alla miljöer och är av stor ekologisk, medicinsk och ekonomisk betydelse. Vissa är fastsittande, några är kolonibildande.

8 IMG_4609

Bildens jolster eller jolsterpil, på latin ”Salix pentandra” ser ut såhär på senhösten. Ulliga fiberbollar som just här på min bild har klumpat ihop sig efter fuktig väderlek.

Jolster har använts till växtfärgning och ger en gul färg efter betning med alun. Barken, ”Cortex Salicis”, användes förr inom folkmedicinen som ett medel mot frossor samt till framställning av garvämne vid skinnberedning.

Kvistarna användes till vidjor och veden ansågs duglig till slöjd medan fröhåren kunde användas till garn och trädet kallades ibland för det ”Svenska bomullsträdet”, allt enligt botanikern Carl Fredric Nyman, år 1868.

”Jolster. w. på wåtaktiga ställen: Löfbladen färga guld-gult: Fjunet kan nyttjas til bomull: blommorne älskas af bien. Trädet tjenar til Alleer och häckar med wackra glänsande löf: blir tätare då det ofta skäres: wäxer ei mycket högre än Hassel: weden sprakar i eld som Gran: med dess qwistar bindas halmtak i Skåne. Fortplantas lätt med dess rot-telningar.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom” av Carl Fredrik Hoffberg, år 1792.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. C G Gustavsson skriver:

    Samtliga tre vita svanarter, det vill säga även enstaka exemplar av mindre sångsvan, har setts i dämmet. Så det kan även här löna sig att titta efter ”sångsvanar” som är mindre, har kortare hals och mindre gul fläck vid näbbroten.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer