Hösten vid Skillingaryds dämme

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Skillingaryds dämme.

Hösten vid Skillingaryds dämme, del 6

Hösten vid Skillingaryds dämme, del 6, en naturkrönika i 11 bilder
från en grå novemberdag den rekordvarma och rekordsnöfattiga hösten
2011.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i november 2011.

Bilden visar en vanlig groda, ”Rana temporaria”, som är en grodart i
släktet ”Rana” som tillhör brungrodorna.

Dessa så kallade brungrodor blåser upp luftsäckar under munnen när
de kväker. Då hörs ljudet högt och långt. Vanlig groda låter ungefär
som om man gnider läder mot läder medan åkergrodan låter som
avlägset skällande små hundar, ”woop-woop”

Båda är oftast grönbruna i färgen men för att skilja dem åt kan du titta
på nosen. Den vanliga grodan har trubbig nos och åkergrodan har
spetsig nos och på bilden ser ni en typisk trubbig nos. Det enda riktigt
säkra kännetecknet är dock fotrotsknölen vid basen av den innersta tån
på bakfoten, som är högst en tredjedel av tåns längd hos vanlig goda
men tydligt längre hos åkergrodan.

Ett annat igenkänningstecken hos vanlig groda är att man ser
trumhinnan tydligt bakom varje öga som en mörk fläck vilket ni också
kan göra på mina bilder speciellt den första och tredje bilden.

Fynd av fossila, groddliknande amfibier, som är minst 220 miljoner år
gamla har gjorts på Madagaskar, från tidsepoken trias. Men de första
helt säkra fossilen av stjärtlösa groddjur är runt 150 miljoner år gamla.
Dessa är kända som ”Archaeobatrachia”, som betyder ”gamla grodor”.
För cirka 50 miljoner år sedan levde ”Neobatrachia”, eller ”nya
grodor” och troligen var dessa djur föregångare till dagens stjärtlösa
groddjursfamiljer.

I Sverige förekommer det 8 olika arter grodor, bildens vanliga groda
samt dessutom åkergroda, ätlig groda, långbensgroda, gölgroda,
lövgroda, lökgroda och klockgroda. Alla dessa arter är fridlysta i
Sverige.

Grodor är en så kallat polyfyletisk grupp inom ordningen stjärtlösa
groddjur. Detta innebär att grodorna inte bildar en enhetlig taxonomisk
grupp och de har inte nödvändigtvis ett närmare släktskap med
varandra än med andra arter inom ordningen, som exempelvis paddor.

Groddjur, ”Amphibia”, är en klass ryggradsdjur, som antas ha
utvecklats ur kvastfeningar och indelas i tre ordningar, stjärtlösa
groddjur ”Anura”, det vill säga grodor, stjärtgroddjur ”Urodela” i vilka
ingår salamandrar samt maskgroddjuren ”Gymnophiona” och som
namnet antyder är de mask -eller ormliknande samt saknar ben. De är
antingen svarta eller mörkblåa till färgen och slingrar sig fram likt
ormar. En art heter som exempel Blue ringed salamander, ”Syphonops
annulatus”.

Plötsligt kommer en svart asbagge, ”Silpha tristis”, och promenerar
över vägen alldeles framför mig med siktet inställt mot någon ”härlig”
doft av ruttet.

Asbaggar ingår i familjen skalbaggar med 175 arter i världen, varav 24
arter finns i Sverige. Flertalet av dessa är mellan 10 och 25 millimeter
långa och har tydlig antennklubba. Många arter lever i kadaver men
några är växtätare eller rovdjur och arten, Snäckätande asbagge,
”Phosphuga atrata”, är som namnet antyder specialiserad på att äta
snäckor.

Uppdraget är slutfört, de vindspridda fröna av bredkaveldunet är klara
att spridas av vinden till nya marker där dessa frön förhoppningsvis ska
gro och föra arten vidare.

Gyttrad röksvamp, ”Lycoperdon pyriforme”, är en buksvampsart i
basidiesvampsordningen ”Agaricales”. Svampen bildar 3–5 centimeter
höga och 2–3 centimeter breda, något päronformiga samt tätt gyttrade
fruktkroppar med smal fot. De unga fruktkropparna är vita och
finkorniga, de äldre gulbruna och släta.

Som ung har svampen vitt kött med mild smak och lukt, den är då
användbar som framför allt blandsvamp medan den som äldre får en
obehaglig lukt och gulnat kött, den kan eller ska då inte ätas.

Arten, som är allmän i hela Sverige, påträffas från juli till oktober på
murken ved och vid gamla stubbar och rötter.

Bilden visar några vackra aprikosfingersvampar, ”Clavulinopsis
luteoalba”. Fingersvampar är för övrigt en gemensam benämning på
flera släkten basidiesvampar. De växer på marken eller på multnande
stammar och andra multnande växtdelar. Deras fruktkroppar är
upprätta, oftast livligt färgade, köttiga eller sega, korall- eller
buskformiga samt relativt kortlivade. Basidierna, där sporerna bildas,
är långsmala och sitter jämnt fördelade utanpå fruktkropparna. Många
av arterna är nedbrytare, medan andra bildar mykorrhiza.

Bergsyrans blommor, ”Rumex acetosella”, frodas trots november och i
närbild är de mycket vackra. Växten har små, enkönade blommor i
kranslikt ordnade, mer eller mindre, rödaktiga knippen. Hon- och
hanblommor sitter på skilda plantor, de är med andra ord tvåbyggare.
Syror innehåller oxalsyra och flera arter har använts som spenat.

Oxalsyra är den enklaste organiska syran som innehåller två
hydroxigrupper eller karboxylgrupper och den är ett växtgift som även
finns i till exempel spenat, harsyra och rabarber.

Syran är giftig och frätande och kan orsaka njurskador om man får i
sig stora mängder. Därför ska man inte äta för mycket råa rabarber.
Men det går bra att äta rabarber tillsammans med mjölk eftersom
oxalsyran neutraliseras av den kalk som finns i mjölken.

Oxalsyra används bland annat för att framställa bläck och för att polera
metaller. Det används också vid färgning och tryckning.

Ännu okänd svamp, den har bukiga och urnupna skivor, svagt
rosabruntonade, en tydlig puckel på hatten och i övrigt sämskfärgad.
Den har ett kamlikt mönster runt hattkanten och en rak, trådig fot med
svagt gulvit färgton. Lukten och smaken var neutral, om Ni gör ett
smaktest av en okänd svamp ta endast en liten bit och smaka av längst
fram i munnen, glöm för all del sedan inte att spotta!

Jag gav upp och gick vidare och det är ingen slump att ”små bruna
svampar” brukar kallas ”trampsvamp”, man trampar helt enkelt ner
dem innan någon hinner fråga vad det är.

Om någon vet arten, ring!

Hårbjörnmossans röda sporkapslar fångar ens blick utmed de små
vägarna runt dammarna vid Skillingaryds dämme. Under vårens och
sommarens färgexplosion av blommor saknar man den inte men under
höstens grå dimmor är den en upplyftande färgklick.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer