Hösten vid Skillingaryds dämme

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Skillingaryds dämme.

Hösten vid Skillingaryds dämme, del 7

Hösten vid Skillingaryds dämme, del 7, en naturkrönika i 7 bilder om
en härlig promenad i ett soligt men ganska öde och tyst dämme där
rosor var växten för dagen.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i milda och blåsiga
november 2011.

Det kan tyckas något tokigt att fortsätta med ”Hösten-krönikor” såhär
en bit in i den första traditionella vintermånaden men faktum kvarstår,
ute är det i allra högsta grad fortfarande just höst. Hösten är, per
definition, övergångsårstiden mellan sommar och vinter i områden
med tempererat klimat eller polarklimat, dock saknas en internationell
definition men i Sverige avses den del av året då
dygnsmedeltemperaturen varaktigt sjunker under plus 10 °C men är
över 0 °C.

De tre första bilderna visar en vackert blommande nyponros, ”Rosa
dumalis”, som ingår i rossläktet ”Rosa” som i sin tur är ett växtsläkte
med cirka 200 arter spridda från subtropiska till kalltempererade
områden.  I Sverige finns följande arter vildväxande, daggros, filtros,
finnros, flikros, hartsros, hårig nyponros, hårig stenros, japansk
klätterros, kanelros, luddros, nyponros, pimpinellros, ryssros, stenros,
vresros, västkustros och åkerros samt äppelros. Endast nyponrosen och
vresrosen är dock funna vid Skillingaryds dämme, hittills.

I södra Europa kan man se stora fält med rosor som används till att
utvinna rosenolja från, vilket används inom parfymindustrin, och
rosenvatten, som troligen är historiens äldsta ansiktsvatten.

Kanderade rosenblad används till bakverk och som konfekt och
rosenblad används dessutom till vissa brännvinskryddningar och
likörer, till dekoration av maträtter, och till så kallade doftkrus. Under
medeltiden framställde munkar rosenhonung som användes både som
sötningsmedel och för att ”bota” lungsot.

Rosenolja användes för tusentals år sedan till balsamering, och
romarna smorde sig med denna för att hålla huden ung. Under
medeltiden trodde man att rosenolja kunde bota ögonsjukdomar och
under lång tid användes rosen av apotekare för dess antiseptiska
egenskaper.

Rosens nypon används också till matlagning och är mycket rika på C-
vitamin.

Innan vi fortsätter beskrivningen och historien kring de märkliga och
vackra rosorna vill jag att ni noterar den lilla spindeln, av okänd art,
som med hjälp av vinden har lyckats fästa en av sina klibbiga
spindeltrådar av olika starka proteiner i nyponrosens gröna blad från
sin sittplats på ett rött kronblad någon decimeter bort, eller är det tvärt
om, det vill säga, har spindeln med vindens hjälp låtits sig själv föras
från det gröna örtbladet till det röda kronbladet, hur som helst, båda
sätten fungerar och nu kan den starta konstruktionen av ett nytt
fångstnät.

I den kaldeiska staden Ur finns det första omnämnandet av rosor då
den sumeriske kungen Sargon av Akkad, även kallad Sargon den store,
2684-2630 före Kristus, sägs ha tagit med sig rosor från ett krig.

I Egypten finns ”Gallica”-rosor avbildade i en grav från 400-talet före
Kristus.

Enligt grekisk mytologi så skapades rosen av Adonis kärlek till
Afrodite och vid sin död ska han ha förvandlats till en röd ros. Därför
förknippas den röda rosen med kärlek. Afrodites son Eros gav en ros
till förtrolighetens och tysthetens gud Harpokrates, varför den senare
via Dionysoskulten, kom att uppfattas som en symbol för tystnadsplikt.

I antikens Rom firade man rosen under Rosalia-festen i maj då den
romerska aristokratin smyckade sig med rosenkransar och rosenblad
ströddes ut på marken framför någon som ärades.

Filosofen Konfucius, 551-479 före Kristus, berättar att den kinesiske
kejsaren hade 600 böcker om rosor i sitt bibliotek.

I Bibeln framgår att Jesus korsfästes med en törnekrona på huvudet
varför den röda rosen förknippas med Jesu blod. Kristendomens
biktstolar pryddes ofta av fembladiga rosor efter den romerska
traditionen att hänga en ros över dörren när de pågick ett hemligt eller
viktigt möte, varifrån uttrycket ”sub rosa”, det vill säga ”under
tystnadspliktens insegel” kommer.

Tidigt kom även rosen att förknippas med jungfru Maria som ofta
avbildas i en rosengård eller med en ros i handen och i en av de äldsta
Maria-hymnena liknas hon vid en vit ros utan törne.

Sarons ros anspelar på kvinnan i Höga visan, ”Grönskande är vårt
läger, cedrarna är bjälkar i vårt hus, cypresserna vårt tak. Jag är en
vildros på Sarons slätt, en lilja i dalen”.

Inom alkemin symboliserar den röda och den vita rosen de manliga
och de kvinnliga motsatserna, urämnena som ska förenas under den
alkemiska processen då guld skall bildas och slutligen har väl alla som
är födda ”för länge sedan” läst Astrid Lindgrens spännande böcker om
mästerdetektiven Kalle Blomkvist och kampen mellan den röda och
vita rosen.

Rosornas krig kallas inbördeskriget i England under åren 1455 till
1485 mellan husen York, ”Yorks vita ros” och Lancaster, ”Lancasters
röda ros”, efter deras heraldiska vapen, deras båda rosor ingår för
övrigt i Tudors vapen som symbol för ätternas förening i äktenskap.

Stiliserade rosor är vanliga inom heraldiken och har gett upphov till
bland andra släktnamnet ”Tre Rosor” men även i Martin Luthers sigill
ingick en ros.

Finlands vita ros är den förnämsta orden i Finland och en röd ros är
även Socialdemokratins symbol internationellt.

Rosen och korset tillsammans, det så kallade rosenkorset, var tecknet
för ett esoteriskt, evangeliskt kristet förbund under renässansen, ”De
vises kollegium”. Esoterisk är en term som används om en lära eller en
skrift som vänder sig till en mindre krets av invigda eller lärjungar
inom exempelvis en filosofisk skola eller ett ordenssällskap och
innehållet är ofta svårförståeligt för personer utanför en sådan krets.

Den kanske mest kända berättelsen där rosor spelar en avgörande roll
är förmodligen Törnrosa, där rosen framkommer i dess negativa aspekt
som taggig och otämjbar.

Den äldsta bevarade dikten som handlar om rosor är skriven av den
grekiska diktarinnan Sappho cirka 600 före Kristus. Från den grekiska
kulturen kommer flera dikter och legender om rosen såsom Anakreons
dikter och legender om drottningen Rhodante från Korint som
förvandlades till en ros när män blev för närgångna.

Rosen förekommer också ofta i julpsalmer genom att den symboliserar
jungfru Marias oskuld såsom ”Det är en ros utsprungen” och ”Maria
går i rosengård”. Romanen om Rosen av Guillaume de Lorris och Jean
de Meung är en av de mest berömda medeltida dikterna där rosen
symboliserar kärleken. I Dantes Divina Commedia kallas den
himmelska kärleken ”Rosa candida” och anspelar på den röda rosen
som Jesu blod.

Att rosor ofta uppkallas till ära åt någon person har William
Shakespeare spunnit vidare på i Romeo och Julia, där Julia sörjer sin
och Romeos släktfejd, ”O var nåt annat namn Vad är ett namn? Det vi
kallar ros Skulle ju dofta lika underbart Vad den än hette”. Även
Umberto Eco anspelar på detta i sin fantastiska roman ”Il Nome della
rosa”, på svenska ”Rosens namn”, för övrigt en av mina stora
läsupplevelser.

Nypon kallas skenfrukten hos ”Rosa”-arterna och den är vanligen röd
eller orange, men vissa ros-arter, till exempel pimpinellros, har
mörklila till svarta nypon. De egentliga frukterna är små borsthåriga,
stenhårda nötter som sitter inuti nyponen. Bilden visar nyponrosens
nypon.

Några ros-arter har nypon med ett mycket högt C-vitamininnehåll, det
kan finnas så mycket som mellan 1700 till 2000 milligram C-vitamin
per 100 gram torkade nypon. Som exempel kan det sägas att ett en
kopp nypon innehåller lika mycket C-vitamin som 35-40 apelsiner.
Nypon innehåller även karoten och är därför en källa till A-vitamin.
Plocka och använd nypon!

Nyponens köttiga väggar kan torkas sedan frukterna, vanligen kallade
fröna, rensats bort och kan användas till nyponsoppa och örtte. Färska
nypon kan användas till sylt, gelé och marmelad.

Nyponen sitter kvar även på vintern, de svartnar då men går
fortfarande att använda och alla sorters nypon ska gå att äta.
Kolhydrathalten är bara cirka 8 % och nypon betraktas som en av de
14 viktigaste vildväxterna i en överlevnadssituation.

Långt borta i fjärran sitter dämmets varfågel, ”Lanius excubitor
excubitor”, som är en art i fågelfamiljen törnskator. Den är
24-25 centimeter lång och har grå översida och vit undersida. Stjärt
och vingar är svarta med vita inslag, och ansiktet har svart mask. Arten
häckar i öppet landskap i stora delar av Eurasien, i Afrika söderut till
Sahelbältet och i Nordamerika. Den underart som finns i Sverige
häckar på kalhyggen, myrmarker och betesmarker i Norrland och
sällsynt även i sydliga landskap. Varfågel livnär sig av olika mindre
djur, bland annat småfåglar och smågnagare. Den drar söderut under
hösten och kan då ses i öppen terräng i stora delar av södra Sverige.

Bildens varfågel är av ”vår” underart ”Lanius excubitor excubitor”
men sällsynt dyker det upp andra underarter såsom ”Lanius excubitor
homeyeri” som häckar från Svarta havet österut till södra Uralbergen
och Altaj samt återfinns på stäpperna i västra Sibirien och i norra
Kazakstan. Sådana fåglar finns just nu, läs 2011-12-03, i Sörmland,
Dalarna och Småland samt på Gotland.

Även arten ökenvarfågeln, ”Lanius meridionalis meridionalis”, även
kallad Sydlig varfågel, har setts i vårt land då på Öland så sent som i
juli i år. Denna art förekommer i södra Europa, Norra Afrika och delar
av Asien och tidigare fördes den ofta som underart till den mycket
närbesläktade varfågeln. Dess taxonomi är för övrigt omdiskuterad och
olika auktoriteter förhåller sig olika till arten/taxonet.

En underart till ökenvarfågeln, som kallas stäppvarfågel, ”Lanius
meridionalis pallidirostris”, häckar från Iran till de torra
stäppområdena i västra Kina, i Xinjiang, Gansu och Ningsia. Den
övervintrar i tropiska Asien och i Östafrika och denna östliga art/taxon
behandlas av vissa auktoriteter som arten stäppvarfågel, ”Lanius
pallidirostris”, och även denna är sedd i Sverige, bland annat i
Värmland, så håll ögonen öppna för ”konstiga” varfåglar för kanske är
det en sällsynt gäst.

Sångsvanen, ”Cygnus cygnus”, är ungefär lika stor som knölsvanen,
”Cygnus olor”, med en längd på mellan 140 till 160 centimeter och ett
vingspann på 205 till 235 centimeter men trots detta framstår
sångsvanen som smäckrare än knölsvanen. Den håller oftare halsen rak
till skillnad från knölsvanens ibland s-formade halsföring. Den
triangelformade näbben, som är längre än knölsvanens, fortsätter ut
från den sluttande hjässan och ger huvudet ett mycket spetsigt
utseende. När den simmar håller den stjärten, som är kortare än
knölsvanens, nedsänkt horisontellt mot vattenytan.

Den adulta sångsvanen ter sig än vitare än knölsvanen och näbben är
mot näbbroten klart gult medan näbbspetsen och nederdelen av näbben
är svart, det gula når för övrigt nedanför näsborren. Den har dessutom
ett större gult fält på näbben än vad den hos oss sällsynta mindre
sångsvanen ”Cygnus columbianus” har. Denna lilla sångsvan ses
”endast” under sträcktider vår och höst.

De juvenila fåglarnas fjäderdräkt är gråbrunvita och näbben är svart
och vitgul med ett lite anstrykning av rosa. De anlägger vit fjäderdräkt
under sommaren av dess första levnadsår eller tidigt på våren under
dess andra levnadsår. Den isländska populationen vitnar oftare tidigare
än den fennoskandiska populationen, det vill säga vår.

Den kan utstöta ett högt, trumpetande läte, i grupper om tre eller fyra
toner när den flyger och ljudet från vingarna är ett tystlåtet svischande
till skillnad från knölsvanens kraftiga sjungande vingslagsljud.

Sångsvanen häckar i mindre vatten på tundra, på myrar och mossar och
i mindre sjöar ofta långt upp i norr. Boet är ofta oerhört stort, speciellt
på höjden, och det består av växtdelar som mest tas upp från
sjöbottnen. Den normala häckningstiden är i maj och juni men det
förekommer att den börjar häcka redan i mitten av april. Honan lägger
5 till 6 smörfärgade ägg och ruvar dessa i mellan 30 till 36 dygn.
Ungarna lämnar sedan boet efter bara några dygn men stannar hos
föräldrarna oftast minst två månader eller till och med fram till
föräldrarnas nästa häckning. Födan består av olika vattenväxter som
den med sin långa hals betar från sjöbotten.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.