Hösten vid Skillingaryds dämme

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Skillingaryds dämme

Hösten vid Skillingaryds dämme, del 8

Hösten vid Skillingaryds dämme, del 8, en naturkrönika i 11 bilder om
spännande biologisk diversitet i vår absoluta närmiljö.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i medio november 2011, när
vintern ännu känns långt borta.

Äntligen får jag väl utropa, efter att vid ett antal tillfällen sett och hört
den lilla ”flocken” om tre steglitser flyga runt Skillingaryds dämme
utan att få dem inom fotoavstånd. Plötsligt satt de bara där, alldeles
framför mig utmed södra infarten till Skillingaryd, dock på ”fel” sida
om stängslet vilket försämrade bilden något.

Lika plötsligt som de satt där, lika plötsligt flög de sin väg ner emot
den gamla soptippen i söder, hela tiden ivrigt lockande sitt arttypiska
”tickelitt”.

Steglits, ett ord från medellågtyskans stegelitze, som i sin tur har
slaviskt ursprung, på latin heter den ”Carduelis carduelis”. Fågeln är en
art i familjen finkar och är mellan 12–14 centimeter lång samt har brun
rygg och vitaktig undersida. Huvudet är vitt med svart nacke och rött
ansikte medan vingarna är svarta med breda, gula band. Arten häckar
vanligtvis i parker, trädgårdar och dungar i stora delar av Europa,
Nordafrika och norra Asien, i Sverige förekommer den sparsamt norrut
till Uppland.

De svarta fläckarna på de vackert höströda vresrosbladen är en
parasitsvamp, men så harmlös att den i princip räknas som ofarlig för
växten. Svampen tillhör förmodligen släktet ”Rhytisma”, på svenska,
tjärfläck, det svenska namnet bör väl då kanske vara vresrostjärfläck.

En annan och mer välkänd tjärfläcksvamp heter lönntjärfläck,
”Rhytisma acerinum”, och växer som namnet säger på lönnens blad.
Svampen infekterar nya blad på våren då sporer sprids från döda blad
på marken och svampinfektionen orsakar först gula fläckar på bladen.
Varje fläck motsvarar en enskild infektion som senare på sommaren
utvecklas till upphöjda svarta fläckar där det senare bildas
fruktkroppar. Fruktkropparna mognar sedan på döda blad på marken
under våren och en ny sporspridning kan ske.

I sanden inbäddad i raggmossa alldeles söder om Skillingaryds
dämme, strax väster om den gamla soptippen och alldeles öster om
motorvägen, växer stora bestånd med matt filtlav, ”Peltigera malacea”,
något man bara går förbi och trampar på om man inte ger sig tid att
skärpa blicken och samtidigt reflektera över den härliga biologiska
mångfalden.

Vad jag kan förstå är det en helt vanlig svart skogssnigel som fått
denna, hos oss, ovanliga färgvariant. Jag har aldrig sett denna gulbeiga
färgform förut även om jag är medveten om att den svarta skogssnigeln
kan variera mycket i färg. Bilden är tagen på gamla soptippen söder
om Skillingaryd om nu det kan ha något med det hela att göra, kanske
ett resultat av gamla miljösynder där diverse otrevligheter ligger kvar i
marken.

Dessa fantastiska och oumbärliga daggmaskar, vars arbete i jorden inte
nog kan uppskattas, utan dem i princip inget.

Den största daggmaskarten i Sverige, ”Lumbricus terrestris”, på
svenska stor daggmask, och som vi ser på bilden, är vanlig i
trädgårdsland med god matjord, kan bli cirka 30 centimeter lång. Den
är rödviolett med gulaktig undersida på framkroppen. Vuxna individer
har en rödbrun kraftig kort gördel, det vill säga, förtjockning av några
segment på kroppens främre del. Stor daggmask äter multnande
växtdelar och vid beröring plattar den ut bakänden och retirerar ofta
snabbt baklänges. Arten är mycket vanlig i hela Sverige i trädgårdar, i
gräsmark och i lövskog samt här vid Skillingaryds dämme. Den
förekommer dock mer sparsamt på plöjda åkrar vilket kan låta lite
märkligt.

Daggmaskar, ”Oligochaeta”, klassen ringmaskar har cirka 3 000 arter,
varav 100 av dessa finns i Sverige, såväl på land som i sötvatten och i
havet. Daggmaskar har en tydlig yttre och inre segmentering, men till
skillnad från havsborstmaskar saknar de parapodier på segmenten, det
vill säga, borstlober där borst är fästa, och på huvudet saknas de
speciella bihang som utmärker just havsborstmaskar. Antalet borst hos
daggmaskar är för övrigt litet jämfört med förhållandet hos
havsborstmaskar. Andra viktiga skillnader gentemot havsborstmaskar
är att daggmaskar är tvåkönade och att könsorgan finns i endast ett
fåtal segment i kroppens främre del. Daggmaskar är i princip byggda
som rör med munnen framtill och tarmen löpande genom hela kroppen.
Mellan kroppsväggen och tarmen finns en kroppshåla, ett så kallat
celom. På buksidan löper en kraftig nervstam, en så kallad
bukgangliekedja, och ett större blodkärl men även på ryggsidan går ett
större blodkärl.

Ibland avses med daggmaskar enbart de landlevande formerna, som
omfattar cirka 2 000 beskrivna arter, varav bara 16 arter är kända från
Sverige. Deras föda utgörs av bland annat växtdelar, svamphyfer och
bakterier. Daggmaskar dödas lätt av solens UV-strålar och i huden har
de väl utvecklade känselkroppar som reagerar för till exempel ljus och
kemiska retningar. De är som sagt tvåkönade, hermafroditer, och
fungerar samtidigt som både hane och hona. Parningen sker vanligen
under fuktiga nätter, då djuren kryper upp till markytan. De befruktade
äggen läggs i ett slemhölje bildat runt gördeln som heter clitellum.
Slemmet stelnar sedan till en kokong, och utvecklingen från ägg till
könsmogen mask tar cirka 1 år och i Sverige produceras kokonger
företrädesvis under våren och hösten.

Daggmaskar berikar jorden genom att dra ned växtlämningar i sina
gångar och genom att äta jord och växtrester. De lämnar sina
exkrementer på markytan och vänder på så sätt långsamt jorden så att
bland annat löv överlagras och hamnar nere i jorden, varigenom
jordens mullhalt ökar.

I maskexkrementerna finns kalium, kväve och fosfor i en form som är
tillgänglig för växterna och i friska jordar kan det finnas upp till
8 miljoner daggmaskar eller cirka 1 200 kg mask per hektar. Maskarna
kan där omsätta 50 ton jord per hektar och år och den jord som
passerat maskarnas tarm har pH-värde 7, det vill säga neutralt, och
maskarna motverkar därigenom försurning.

Daggmaskarnas egen proteinhalt har beräknats till 70 % av deras
torrvikt och en halv miljon maskar per tunnland innehåller en
kvävereserv motsvarande ungefär 100 kg natriumnitrat. Om man antar
att fyra maskar av fem dör årligen lämnar de vid sin egen förruttnelse
mer än hälften av den kvävemängd som fråntas jorden vid en god
veteskörd. Vi får tacka och buga.

Daggmaskar bidrar vidare till jordens genomluftning och dränering
och stimulerar mikrofloran. På sina håll utarmas tyvärr
daggmaskbeståndet genom användning av tunga jordbruksmaskiner
och av olika kemikalier.

Som en kuriositet kan jag nämna att i Australien finns världens största
daggmask, ”Megascolides australis”, som blir cirka 3 meter lång och
3 centimeter i diameter.

Det börjar verkligen bli sen på säsongen för sniglar och snäckor men
denna eftermiddag vid Skillingaryds dämme var det gott om slika små
djur som kröp omkring på de små vägarna. Bildens trädgårdssnäcka
såg dock ut som den hade ett mål med sin färd mot söder, nämligen att
gräva ner sig på frostfritt djup, kanske i en kompost. Snäckor och
sniglar övervintrar både som fullbildade djur och som ägg.

Eftersom de allra flesta snäckor har ett kalkskal har de lätt att bevaras
och är vanliga som fossil. Med stor sannolikhet härstammar snäckorna
från urmolluskerna, ”Monoplacophora”. Snäckliknande skal finns i
lager från äldre kambrium, men de äldsta oomtvistade snäckorna är
”Archaeogastropoda” från yngre kambrium för cirka 520 miljoner år
sedan. Snäckorna har sedan dess ökat starkt i formrikedom, särskilt
från jura och framåt i tiden, för ca 200 miljoner år sedan till nutid. Alla
dessa tidiga former av snäckor var så kallade framgälade snäckor.

Under karbon för cirka 350 miljoner år sedan uppkom de första
bakgälade snäckorna. Från denna period härstammar också
lungsnäckorna, som från den marina strandzonen även har övergått till
ett liv i sötvatten och på land. I Sverige är fossila snäckor vanliga
bland annat i lager från silurperioden på Gotland och i kalkstenar från
kritperioden i Skåne.

Framgälade snäckor är en underklass snäckor som huvudsakligen
omfattar marina arter men även en del landlevande och sötvattensarter,
främst i varmare områden. Den omfattar cirka 60 000 kända arter och
karakteriseras av att inälvssäcken är vriden så att mantelhålan och anus
kommer att ligga ovanför huvudet.

Bakgälade snäckor är också en underklass snäckor med bara några
tusen arter, vilka så gott som uteslutande förekommer i haven. De
karakteriseras av att skalet ofta är reducerat eller saknas, att
veligerlarven hos dessa snäckor och musslor, som bara lever i de
öppna havsvidderna, har ett vänstervridet skal, att torsion, vridning,
saknas i nervsystemet hos de fullvuxna och att samtliga arter är
hermafroditer.

De stora vitpilarna på gamla soptippen söder om Skillingaryds dämme
var alldeles fulla med gyttrade röksvampar som var vackert inbäddade
av den gröna mossan.

Bara ett litet stycke från den förra bildens gyttrade röksvampar och
vitpilar växte rikligt med frostvaxskivling eller, som de heter idag,
frostvaxing.

Avslutningsbilden för denna gång är det vackra men ibland också
otrevliga raggskinnet, ”Stereum hirsutum”, som här växer på
”ännaträet” på en björk vid gamla soptippen alldeles invid ån Lagan.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer