Höstens krympande mångfald

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på höstens mångfald.

Höstens krympande mångfald

Höstens krympande mångfald, en naturkrönika i 9 bilder från en grå
novemberdag i Skillingaryd, när mångfalden är på väg bort ifrån oss och när
livets villkor hårdnar.

Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av november 2013.

 

1 IMG_4539

Inte långt från det militära Västra lägret i Skillingaryd, nere i den lilla bäcken
som i folkmun heter Gropabäcken, håller en liten vacker blåmes på att fylla
de kroppsliga förråden av frön från det hesperisbestånd som sommartid
förgyller bäckens stränder för att klara vintern, annars svälter den snabbt
ihjäl.

Fröets näringsvävnad innehåller, beroende på växtgrupp, fetter, proteiner,
stärkelse och, eller, hemicellulosa. Hemicellulosa är för övrigt en grupp av
kolhydrater som finns i växternas cellväggar.

Även vi människor måste ha föda, och vår föda måste också innehålla
näringsämnen som fett, proteiner, kolhydrater, mineralämnen, vitaminer
och naturligtvis vatten.

Hesperis, ”Hesperis matronalis”, är en två- till flerårig ört med väldoftande
blommor som sitter i klaselika kvastar. Den blommar från juni till augusti
och blommorna är violetta, rosa eller vita.

De är väldoftande men luktar mest om kvällen och natten. Fruktskidorna är
utstående, långsmala, trinda med kort spröt precis som bilden visar.

Hesperis är en ursprungligen odlad art som dock ofta förekommer
naturaliserad i södra och mellersta Sverige, vanligen i närheten av
bebyggelse. Arten har tidigare kallats för trädgårdsnattviol.

2 IMG_4540

En lång och kall vinter innebär stora problem och påfrestningar, bland
annat för våra stannfåglar men också för däggdjuren som inte går i ide eller
lägger sig i dvala. De är därför mer eller mindre beroende av oss människor
mellan november till mars, april, för att inte svälta ihjäl.

Den lilla blåmesen på bilden gör sitt bästa för att äta så mycket som möjligt
under dygnets ljusa timmar, annars kan den kommande natten bli den sista
om kylan blir svår.

Svält är för övrigt ett tillstånd som är följden av uteblivet intag av
energigivande och essentiella, livsnödvändiga, näringsämnen under längre
tid.

En vuxen människa med normal kroppssammansättning vad avser muskler
och fettdepåer kan klara sig utan föda mellan 6–8 veckor under
förutsättning att det finns tillgång på vatten.

Utan föda blir en kropp, en organism, helt beroende av sina egna förråd av
substanser som kan förbrännas och därmed ge energi och värme.

Kroppens kolhydratförråd, glykogen, i lever och muskler, räcker endast
några timmar. Därefter tillgodoses energibehovet genom nedbrytning av
muskelprotein samt av fettsyror och glycerol från depåfettet.

Eftersom vissa vävnader är i behov av glukos, eller blodsocker, för
förbränning leder svält redan i tidigt skede till ökad nedbrytning av
skelettmuskelvävnad. Kroppen bildar i det sammanhanget glukos genom
glukoneogenes, det vill säga, omvandling av aminosyror från
vävnadsprotein, framför allt i muskelvävnad, till glukos, socker.

Glukoneogenes är för övrigt en energikrävande process där, som sagt,
glukos bildas från andra enklare föreningar som cellen inte kan bryta ner.

Man räknar med att den energi som kan frigöras från muskulaturen
motsvarar cirka 25 % av kroppens energiförråd. Kroppen ställer samtidigt
om ämnesomsättningen, så att hjärnan, som under normala förhållanden
får sin energiförsörjning genom förbränning av glukos, även kan använda,
så kallade, ketonkroppar som bildas ur fettsyror.

Ketogenes är en biokemisk process i levern där acetyl-koenzym A ombildas
till ketonkroppar som är acetoacetat, beta-hydroxibutyrat samt aceton.
Dessa kan sedan transporteras till vävnader där de används som bränsle.
Det hastighetsbegränsande steget är reaktionen till hydroximetylglutaryl-
koenzym A, som katalyseras av ett enzym som enbart finns i levern, som
heter hydroximetylglutaryl-koenzym A-syntas.

Ketonkroppar produceras huvudsakligen i mitokondrierna av leverceller och
syntesen sker som en reaktion på låga glukosnivåer, sockernivåer, i blodet,
då kroppen konsumerat slut på sitt förråd av cellulära kolhydrater, som till
exempel glykogen.

Produktionen av ketonkroppar påbörjas då för att tillgängliggöra energi som
lagras som fettsyror. Fettsyrorna bryts sedan enzymatiskt ned via β-
oxidation och bildar då acetyl-koenzym A.

Viktförlusten är störst under svältens första dagar, väsentligen beroende på
utsöndring av vatten som bildats i samband med tömningen av
glykogenförråden. Glykogen binder nämligen vatten motsvarande cirka tre
gånger sin egen vikt.

Undernäring innebär att kroppen per dygn får för liten mängd kemisk
energi från födan och ur global synvinkel är brist på föda den dominerande
orsaken till undernäring, men födans sammansättning är också av
betydelse.

Ibland får organismen otillräcklig mängd av proteiner som krävs för
kroppens egen proteinomsättning. Ofta är energibrist och proteinbrist
kombinerade och detta tillstånd är särskilt ödesdigert för barn.

Svälten blir livshotande för oss människor när fettdepåerna, vanligen efter
6–8 veckor, är i det närmaste uttömda och kroppen i ökande omfattning
måste bryta ner vävnadsproteiner för att tillgodose energibehoven.

3 IMG_4544

Man kan nästan tro att bildens björktrast, ”Turdus pilaris”, vill visa mig sina
vackert orangebruna bröstfjädrar, som den sträcker på sig, men i själva
verket vill den bara komma åt ytterligare några vackra och nyttiga rönnbär.

4 IMG_4545

Björktrastens ryggsida är minsann också vacker. Här fanns för övrigt 100-
tals fåglar som åt mer eller mindre rent på de rönnbär som fanns i de små
träden.

Rönn, ”Sorbus aucuparia”, är en art som ingår i samma familj som oxel,
hagtornar, hägg, vildapel och sötkörsbär. Trädet kan bli upp till 15 meter
högt och bladen är parbladiga medan bladkanterna är sågade.

Rönnens blommor är vita och sitter många tillsammans och rönnbären är
runda och orangeröda. Egentligen är de dock inga bär utan uppbyggda som
små äpplen och man kan med fördel göra marmelad och gelé av dem.

Rönnen växer i hela Sverige och finns i skogar och i hagar samt på stränder,
eller som här i ett dike ned emot motorvägen i sydöstra delen av
Skillingaryd.

5 IMG_4546

Det håller sedan en tid tillbaka till en gröngöling, ”Picus viridis”, vid den
gamla trafiklekskolan i Skillingaryd. Idag är denna fordom mycket
trafikpedagogiska anordning sedan många år tillbaka totalt förfallen, tyvärr.

Trots detta kvarstår platsen med de snart helt övervuxna små vägarna, som
enda synliga minnet, som ett härligt barndomsminne från 60-talet, då vi
barn cyklade runt på dessa små vägar förbi den lilla bensinstationen och
vidare bort emot det gamla röda huset där man då förvarade små cyklar
och trampbilar samt små vägskyltar som skulle användas vid
trafiklektionerna.  Här cykeltävlade vi, här lekte vi och här trivdes vi en gång
för länge sedan.

6 IMG_4549

Namnet gröngöling är känt i skrift sedan år 1639 men är säkert betydligt
äldre. ”Grön” kommer av artens övervägande gröna fjäderdräkt, medan
”göling” är avlett av ordet gul. Namnet betyder alltså helt enkel ”gröngul
fågel”.

Den har även kallats för vedknarr, grönspik, grönspett och grön hackspett
och under 1800-talet och fram till 1950-talets början var gröngölingen den
vanligaste hackspetten i södra Sverige.

Idag är gröngölingen passerad med god marginal av den större hackspetten
som den vanligaste arten, något som troligen inträffade under slutet av
1950-talet och början av 1960-talet.

7 IMG_4550

Nu under den kalla årstiden strövar gröngölingen mest omkring, men gör
inga längre färder, utan stannar oftast inom ett och samma område, så
passa på att uppleva denna vackra fågel, kanske som här, vid den gamla
trafiklekskolan i Skillingaryd invid Movalla ishall. Gröngölingens läte ”klyh,
klyh, klyh” ansågs förr ge förebud om regn. Det samlade beståndet av
gröngölingar i Sverige beräknas för närvarande uppgå till mellan 20000 till
40000 par.

8 IMG_4563

När jag kom hem efter min cykeltur denna gråa och mörka novemberdag
råkade jag hitta denna vackra svamp som växte på den gamla björkstubben
som står gömd i syrénhäcken.

Jag plockade sålunda med mig några exemplar och placerade på gräsmattan
dels för att få bättre ljus och dels för att få bättre fotomöjligheter.

Bilden visar svampen grönmussling, ”Panellus serotinus”, som är en art i
basidiesvampsordningen ”Agaricales”. Den har en mellan 3–8 centimeter
bred hatt, som är köttig, mer eller mindre njur- eller musselformig och som
ung med brunt sammetsludd på ovansidan.

9 IMG_4559

Som äldre är grönmusslingens hatt kal och olivgrön till gulbrun vilket min
bild visar. Skivorna på hattens undersida, som ni ser på min förra bild, sitter
tätt och är gulaktiga, ofta med rött inslag.

Foten är sidoställd och mellan 1–3 centimeter lång, 1–2 centimeter tjock
och gul med fjäll eller prickar i brunt men svampen kan för övrigt också helt
sakna fot.

Köttet är blekt och något slemmigt med en obetydlig smak och lukt. Arten,
som är tämligen allmän i hela Sverige, påträffas från oktober till december
en och en eller, som på vår björkstubbe i grupper, på murken lövved och
svampen är oätlig.

Tack och på återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.