Humle

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på humle.

Humle

Humle, en naturkrönika i 4 bilder om vackra blommor och
ölframställning.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i juli 2010.

4-Humle

Efter alla år i Långasand hittar jag den plötsligt alldeles i närheten, den
första hanplantan av humle. Den blommar dessutom rikligt med sina
mångblommiga knippen av gröngulvita små blommor. De humleplantor
som finns i vår trädgård och som jag sett tidigare är endast honplantor
med de typiska humlekottarna.

Humle, ”Humulus lupulus”, är en art i familjen hampväxter och
förekommer naturligt i Europa, Asien, Nordafrika och Nordamerika.
Humle förekommer vild eller förvildad i lövlundar och bäckdalar i södra
och mellersta Sverige, oftast i närheten av bebyggelse. En mycket stor
del av vår svenska population utgörs av honplantor, vilket talar för att
den som regel spritt sig från odling. Lokaler där även hanexemplar
förekommer, som hos oss i Långasand, kan vara ursprungligt inhemska
och bör betraktas som mer skyddsvärda.

Humle är en flerårig, klättrande ört som kan bli 6-7 meter hög och kan
växa 20 centimeter per dygn. Plantan är täckt med krokiga taggar och
körtelprickar. Bladen är motsatta, breda och hela till handflikiga med tre
flikar. De blir 5–12 centimeter långa och lika breda med hjärtlik bas och
oregelbundet naggad kant. Humle är, som redan sagts, tvåbyggare och
blommar under högsommaren. Hanblommorna sitter som bilden visar i
yviga, grenade blomställningar i bladvecken och är små, ljusgula. De är
vindpollinerade och de fem ståndarna producerar mycket pollen.
Honblomsamlingarna sitter i kompakta knippen som liknar små gröna
kottar som tillväxer vid mognaden. Skadegörarna på humle utgörs främst
av svampar, spinn och humlebladlus, ”Phorodon humuli”.

Humle har odlats och använts i öltillverkning i Sverige sedan 1200-talet.
Förr fanns särskilda bestämmelser som reglerade hur mycket humle
gårdarna skulle leverera och man anlade därför särskilda humlegårdar,
till exempel Humlegården i centrala Stockholm som var kryddgård fram
till år 1648.

I Kristoffers landslag från år 1442 står att ”Alle hemman böra humlegård
hafwa, och lägge bonde goda rötter till fyratijo stänger hvart år, till dess
de blifva tuhundrade vid ett helt hemman”.

Kristofers landslag instiftades under Kristofer av Bayerns regeringstid och
var en omarbetad version av Magnus Erikssons landslag.

Gustav Vasa skall hundra år senare ha klagat över att så mycket som en
niondel av den svenska järnexporten gick åt för att betala humleimporten.

Vid ölbryggning är det intressant att veta mängden bittergivande ämnen
för att kunna räkna ut hur mycket humle som skall tillsättas, för att ge den
önskade beskan. Beskan ska balansera sötman som malten ger, och
beroende på vilken typ av öl man avser att brygga så finns det klassiska
nivåer på dessa olika parametrar. De bittergivande ämnena är bland
annat alfahumelonsyra, som förkortas alfasyra och dessa anges i procent
av humleproducenterna. Obefruktade humlekottar anses ge bättre öl,
varför odlingarna numera endast innehåller honplantor. Kottarna måste
efter skörden snabbt torkas till cirka 10 %-ig vattenhalt för att kunna
lagras.

Till medicinskt bruk är humlen känd för sin sömngivande effekt och den
stimulerar dessutom aptiten och matspjälkningen.

När man gör te på humle tar man 2 matskedar humleblommor per tekopp
kokhett vatten, låter det dra 10-15 minuter och dricker det varmt vid
läggdags. Vill man öka den lugnande verkan kan man även blanda i
lavendelrot och blad av citronmeliss. Man kan även stoppa torkade
blommor i kudden för att hjälpa sömnen.

Artnamnet ”lupulus” är en dimunitiv form av det latinska ordet ”lupus” för
varg och samtidigt namnet på humle hos Gaius Plinius, (ni vet han romaren,
författaren och flotteskaderchefen som dog vid Vesuvius utbrott år 79
efter Kristus).

Gallhumle och fukhumle är namn på hanplantorna, medan knopphumle är
namn på honplantor och Carl von Linné skriver i ”Sponsalia plantarum” år
1750 att ”Humlan är af tvänne slag, Fukhumla och Knop-humla. Den förra
har allenast han-blomster och den senare hon-blomster; med det vi
allmänt kalla frukt eller koppor, är intet annat än sjelfva blom-fodret, som
växer ut och blir således större”.

Bilden visar blommande honblommor av humle, det vill säga blivande
humlekottar.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad
En enda kommentar
  1. Trulsa skriver:

    Hej
    Hyresvärden har planterat lite humle i trädgården. Undrar hur många år det tar innan de blommar.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer