Hundraåringen som föll

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat på jätteträdet vid Munkaleden.

Hundraåringen som föll.

Hundraåringen som föll, en natur- och kulturkrönika i 5 bilder om
ännu en gammal jätte som fått ge efter för ålder och starka vindar.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, en dryg vecka in i februari
månad 2014.

 

1 IMG_1068

Den har länge stått upprätt men död, och den större hackspetten har
använt granen sedan lång tid tillbaka som en smedja att bearbeta sina
kottar i, en kottesmedja med andra ord.

Den fallna gamla granen finns utmed Munkaleden strax sydväst om
Abbottens bro söder om Fågelforsdammen, nordost om Skillingaryd.

2 IMG_1069

De kraftfulla grenarna nådde ända ner till marken vilket vittnar om att
den har stått ganska ensam och öppet under sin levnad.

3 IMG_1070

Granen blockerade under en tid Munkaleden men nu är den uppsågad i
mindre bitar och flanörerna kan åter obehindrat ta sig fram.

4 IMG_1041 90 minst 10 kvar

Där fingret pekar är den nittionde årsringen, och det är ändå tio kvar,
vilket ger en ungefärlig ålder på ett hundra år.

Samma år som det första världskriget bröt ut såg vår gran dagensljus,
hur länge den sedan fick leva kan jag tyvärr inte säga men död har den
varit ganska länge.

5 IMG_1042 100-åringen som föll

Det har varit goda år, mindre goda år och dåliga år för vår gran, det
kan man se på årsringarnas tjocklek. Det är som livet är, så även för oss
människor. Livet för vår gran började i en förfärlig och minst sagt
kaotisk tid, då första världskriget startade.

Första världskriget var det första av de två stora krig som slet sönder
världen under 1900-talet. Det pågick mellan åren 1914-1918 och på
den ena sidan, centralmakterna, stod främst Tyskland, Österrike–
Ungern, som för övrigt var mycket större än dagens Österrike och
Ungern och Turkiet, det Osmanska riket.

Den andra sidan, ententen, bestod av Storbritannien, Frankrike, Italien
och Ryssland och från år 1917 även USA.

Bakgrunden till kriget var att Tyskland, som hade blivit ett enat rike
först år 1871, hade börjat uppträda som en stormakt. Detta uppfattade
de gamla europeiska stormakterna Storbritannien, Frankrike och
Ryssland som ett hot.

På Balkanhalvön hade Serbien vuxit upp till en regional stormakt,
vilket hotade Österrike–Ungerns ställning där, och Serbien stöddes av
Ryssland.

Det som utlöste kriget var de så kallade skotten i Sarajevo, i Bosnien,
som då tillhörde kejsardömet Österrike. Den österrikiske tronföljaren
Franz Ferdinand mördades den 28 juni år 1914 av en bosnienserbisk
attentatsman och student vid namn Gavrilo Princip.

Det gav Österrike anledning att en månad senare förklara Serbien krig.
Ryssland stödde då Serbien genom att mobilisera, det vill säga
förbereda krigsmakten för krig. Eftersom Ryssland var i förbund med
Frankrike kände sig nu Tyskland hotat från två håll.

Gavrilo Princip ingick för övrigt i en revolutionär grupp underordnad
den serbiska organisationen Svarta handen med band till den serbiska
underrättelsetjänsten.

Han var minderårig, skulle fylla 20 år en månad senare, och kunde
därför endast dömas till fängelse men dog bara 4 år senare år 1918 av
tuberkulos i Theresienstadt. Den lavin av händelser han satt igång
hade då redan förintat det gamla Europa.

Tyskarna inledde första världskriget genom att gå in i det neutrala
Belgien, för att angripa Frankrike norrifrån. Nu kom Tyskland i krig
med Storbritannien, som skulle skydda Belgiens neutralitet. Den tyska
planen var att snabbt besegra Frankrike för att sedan vända sig mot
Ryssland med alla stridskrafter.

Men den tyska planen misslyckades helt för den franska armén
lyckades hejda tyskarna norr om Paris, men ingen av arméerna kunde
därefter driva bort den andra. I stället grävde båda sidor ner sig i
enorma skyttegravar, som sträckte sig från Engelska kanalen till
bergsområdet Vogeserna i östra Frankrike. Båda sidor gjorde sedan
många försök under resten av kriget att driva bort fienden, nästan utan
resultat, men miljoner människor dog i dessa fullständigt meningslösa
anfall.

I öster var kriget dock mer rörligt, men även där dröjde det länge
innan det kom till något avgörande. Tyskarna kunde slå tillbaka
ryssarna, men det lyckades inte österrikarna med. Österrikiska trupper
var också bundna på gränsen mot Italien, som hade gått med i kriget år
1915.

Även Turkiet, eller som det då hette Osmanska riket, deltog i kriget från
år 1915 och en viktig uppgift för Storbritannien blev att befria de
områden i Mellanöstern som hade varit turkiska under århundraden.
En mycket viktig händelse var när britterna tågade in i Jerusalem 9
december år 1917.

USA hade från början varit neutralt i kriget men när tyskarna inledde
ett ubåtskrig i Atlanten som drabbade även amerikanska fartyg gick
USA in i kriget på våren år 1917.

På östfronten var tyskarna mycket segerrika och ockuperade snart
stora landområden. Under tre år fick befolkningen utstå mycket svåra
lidanden. Den svältande befolkningen protesterade så kraftfullt att tsar
Nikolaj II, Nikolaj Aleksandrovitj Romanov, i Ryssland tvingades
abdikera och senare mördades med hela sin familj. Den 7 november år
1917 störtades den ryska regeringen av kommunisterna under ledning
av Vladimir Lenin.

Under år 1918 avgjordes så kriget. Tyskland slöt fred med Ryssland i
mars och koncentrerade alla krafter på västfronten.

Men nu hade en stor och utvilad amerikansk armé satts in där, och till
slut kunde ententen anfalla med framgång. Tyskarna tvingades bakåt
och gav upp den 11 november 1918. Innan dess hade dock även
Turkiet besegrats och Österrike gett upp.

Första världskriget var en stor mänsklig katastrof där över 8 miljoner
soldater dog. Dessutom krävde kriget miljontals civila offer, både
medan kriget pågick och i dess efterföljd då spanska sjukan härjade.
Med kriget som förevändning mördades också mellan 800000 och 1,5
miljoner armenier i Turkiet.

Också de politiska följderna var enorma. När frederna hade slutits var
Europas karta helt omritad. Sju nya stater hade uppstått, nämligen
Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckoslovakien och
Jugoslavien. Det österrikiska kejsardömet hade krympt till två
småstater, Österrike och Ungern. I alla de förlorande staterna hade
politisk oro lett till att regimerna störtats och kejsarna avsatts eller
avgått. I Ryssland segrade kommunisterna och bildade Sovjetunionen.

USA:s president Woodrow Wilson förespråkade en mild fred. I hans
program för fred ville han säkra ett demokratiskt och fredligt Europa,
där även krigets förlorare skulle behandlas rättvist. En varaktig fred
skulle säkras genom att skapa ett Nationernas förbund som skulle
förhindra framtida krig. Han blev dock nedröstad och USA ställde sig
därför utanför Nationernas förbund.

Särskilt för Tyskland blev fredsvillkoren oerhört hårda, bland annat
skulle landet betala ett enormt skadestånd. Ur denna hårda fred föddes
snart tankar på revansch och återupprättelse. Detta utnyttjades av
nazisterna, som tog makten i Tyskland år 1933 och sex år senare
störtades världen in i ett nytt världskrig.

 

Läs mer om:
2 kommentarer
  1. Admira skriver:

    Hej Dan tack för ännu en intressant och givande natur och historisk krönika och tack ännu mer för att du nämnde Bosnien och Sarajevo

  2. Magnus Edvinsson skriver:

    Den 28:e juni är en märklig dag i Bosniens historia. Den senaste händelsen är att Slobodan Milosevic utlämnades till Haag-domstolen den dagen!

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer