I den härliga vårsolens glans

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på glödsandbiet.

I den härliga vårsolens glans, bland
glödsandbin och krusbärsblommor

I den härliga vårsolens glans, bland glödsandbin och krusbärsblommor,
en naturkrönika i 11 bilder från min egen trädgård en solig majdag för
drygt tre veckor sedan.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i början av maj 2012.

 

Krusbär, ”Ribes uva-crispa”, är en tornig buske med tre- till femflikade
blad och välsmakande ofta borsthåriga frukter. Den blommar redan i
april-maj med ganska oansenliga blommor. Blommorna är hängande
med små och vita kronblad och sitter ensamma eller få tillsammans,
fodret är klockformat och har tillbakaböjda flikar med ofta rödaktiga
kanter. Frukterna, själva krusbären, är ofta styvt borsthåriga och
mognar i juli samt är vanligen gulgröna. Detta är en av våra vanligaste
odlade bärbuskar.

”Krus- och Stickelbärens användning torde vara bekant. Såsom syrligt
söta och aromatiskt slemmiga, helsosamma, kylande och läskande, ätes
de allmänt råa och syltade”, skriver Nyman år 1868.

Krusbärsbuskens latinska artnamn ”uva-crispa” kommer av latinets
”uva” för ”druva” och ”crispus” för ”krusig”, vilket syftar på att den
har bär och krusiga blad, det vill säga krusbär. ”Uva crispa” användes
som namn på krusbär redan under 1500-talet.

”Vårsolen väcker stickelbärsbusken redan tidigt, så att dess
nyutvecklade blad bidraga att kläda våren i dess gröna skrud. Särdeles
på skyddade och soliga ställen fägnas ögat af den taggiga buskens
späda grönska, medan ännu marken omkring kan vara helt grå. Då
synas ännu de gulaktiga taggarna bra och bryta sig väl mot den
hvitgråa barken och de lifligt gröna unga bladen.”

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman år
1868.

Plötsligt satt det något bland krusbärsblommorna som närmast kunde
liknas vid ett flygande glödande litet kolstycke. I den starka vårsolen
fungerade verkligen illusionen om ett glödande bi och namnet
glödsandbi, ”Andrena fulva”, tycktes verkligen vara det perfekta
namnet. Detta visste jag naturligtvis inte då för denna lilla insekt hade
jag aldrig sett förut, men efter en konsultation med min litteratur och
en kunnig entomolog fick jag så svaret.

Glödsandbi eller rödsandbi, ”Andrena fulva”, är en insektsarts i
insektsordningen steklar som tillhör överfamiljen bin och familjen
grävbin. Glödsandbiet har röd behåring på ovansidan av kroppen och
svart behåring på undersidan samt på benen. Hanen är 10 till
12 millimeter lång och honan är 8 till 10 millimeter.
Utbredningsområdet omfattar centrala Europa, från södra
Skandinavien till Balkan och dess habitat är öppna skogar och
hagmarker, men det kan ibland också hittas i parker och trädgårdar.
Det födosöker i många olika nektar- och pollenbärande växter.

Glödsandbiet är ett solitärt bi, det vill säga att det inte bildar
samhällen. I lämpliga områden kan dock flera honor gräva ut sina bon
mycket nära varandra. Boet består av en vertikal gång på 20 till
30 centimeter, längs vilken honan skapar flera enskilda äggceller som
hon sedan fyller med nektar och pollen. Ett ägg läggs i varje cell och
larven kläcks efter bara några få dagar. Den livnär sig på förrådet av
nektar och pollen och förpuppar sig efter några veckor. Efter
övervintringen kommer nästa generation fullbildade glödsandbin fram
på våren.

Glödsandbiet är på väg att sprida sig norrut, men fortfarande finns det
bara fynd från Sveriges fyra sydligaste landskap. Nordligast ungefär
hos oss mitt i Småland och man har inte så värst lång tid på sig att se
dem, bortsett från några extremdatum brukar de flyga mellan 15 april
och 25 maj. Biotopen är trädgårdar eller kortvuxna, solexponerade
grässlänter. Förstabelägg för glödsanbi var i Skåne år 2000, i Halland
år 2004, i Blekinge år 2005 och hos oss i Småland år 2007, alltså bara
för 5 år sedan och så dyker den upp i vår egen trädgård. Trevligt.

Hägg, ”Prunus padus”, planteras ofta i offentliga planteringar men
även i trädgårdar, till exempel som här en blodhägg varianten
”Colorata” som har rödaktiga blad och rosa blommor. Den påträffades
1953 i Fagerhult öster om Klevshult i Jönköpings län. Idag, i slutet av
maj början av juni är den sedan länge överblommad.

Detta ser nästan ut som ett främmande väsen från yttre rymden men är
bara vår vita syren, ”Syringa vulgaris”, i knoppstadium, den som just
nu i månadsskiftet maj-juni står i sin vackraste blomning.

Bilden visar vår dvärgforsythia när den blommade som vackrast för ett
par veckor sedan, nu har de gula kronbladen sedan länge försvunnit.
Den tillhör familjen ”Oleaceae”, eller på svenska syrenväxter, som är
lövfällande träd eller buskar.

Familjen ”Oleaceae” har 24 släkten och 900 arter men i Sverige finns
tre bara vilda eller förvildade arter, ask, liguster och syren. Flera arter
ur andra släkten odlas som trädgårdsväxter, dit hör till exempel bildens
forsythior.

Plommon, här på bilden våra Viktoriaplommon, anses ha uppkommit i
Kaukasus som en korsning mellan slån och körsbärsplommon. Den har
sedan odlats och förädlats under mer än tusen år och idag finns ett stort
antal förädlade namnsorter av plommon, av vilka bildens
Victoriaplommon hör till de mer välkända. Plommonodling är för
övrigt känt från svenska klosterträdgårdar sedan 1400-talet.

Lästips, Anton Nilssons fantastiska bok ”Våra päron-, plommon- och
körsbärssorter” som gavs ut av Nordiska Genbanken 1989.

För tre veckor sedan såg rönnens spruckna knoppar ut så här, idag är
de helt utslagna. Jag hoppas att ni inte missade processen och tiden där
emellan.

Ser ni som jag den lilla valpen som njuter av vårsolen, den blundar och
bara myser. I själva verket är det vårt gullregn som för tre veckor
sedan såg ut så här, idag fullt utslaget i bladverket, blomhängena i
knopp.

Gullregn är lövfällande stora buskar eller träd med en stam som är
grågrön och slät. Bladen är långskaftade och trefingrade samt kala till
håriga. De gula blommorna hänger i stora klasar och doftar mycket
gott. Fröna är bruna eller svarta samt mycket giftiga.

Växten är som sagt giftig, då speciellt fröna som innehåller cytisin.
Allvarliga förgiftningar hos människor är ovanliga, men förtäring av
några frön kan dock ge symtom hos barn.

Symtomen kan komma inom en halvtimme till ett par timmar som
illamående, kräkningar, yrsel, slöhet, hjärtklappning, vida pupiller och
feber. I allvarliga fall kan eventuellt även muskelryckningar,
medvetande- och andningspåverkan förekomma.

Om mer än 5 frön eller andra växtdelar förtärts, ge omedelbart kol och
kontrollera risken hos Giftinformationscentralen.

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation –
dygnet runt.

Ring 08-33 12 31 i mindre brådskande fall – dygnet runt.

Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på
dagtid.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer