I den varma sanden

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt ljungheden.

I den varma sanden

I den varma sanden, en naturkrönika i 9 bilder från ljungheden på
Skillingaryds skjutfält bland annat om insekter som vaknat i den något
värmande vårsolen.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i påsktid 2012.

Den nya svenska stridsflygplansprototypen GÅSEN 40, som under
slutet av det 21:a århundrandet succesivt ska ersätta nuvarande JAS 39
Gripen, har i hemlighet testats på ljungheden på Skillingaryds skjutfält.
GÅSEN är för övrigt en förkortning av Galen Åskmullrande Superdyr
Eldsprutande Nemesis och blir det senaste stridssystemet i raden av
lång svensk flygplanstradition. Givetvis är det som vanligt SAAB:s
ingenjörer som står för konstruktionen av det ännu topphemliga
projektet bestående av idel amerikansk och engelsk teknologi.

Nemesis är straffets och vedergällningens gudinna i grekisk mytologi.
Hon är en hämnande rättvisegudinna, och straffade särskilt
människorna för övermod, hybris, gentemot gudarna. Nemesis är hård
men rättvis, och ser till alla tings mått. Nemesis var enligt Hesiodos
dotter till Okeanos, världshavet, och Nyx, natten. Hennes främsta
tempel fanns i Rhamnous, norr om Marathon, där hon dyrkades på
liknande sätt som Artemis och Afrodite.

Nemesis åkte för övrigt i en vagn dragen av gripar, det vill säga lejon med
örnhuvuden, så flygplansnamnet Nemesis är väl valt och följaktligen
det logiska namnet på stridsflygplanet eftersom föregångaren hette just
Gripen.

Bilden visar ett videsandbi, ”Andrena clarkella”, som satt i den relativt
varma sanden på nordöstra delen av ljungheden, inte långt från
silversandbi-lokalen. Dessa solitära sandbin är svåra att artbestämma i
fält då särskiljande drag bland annat är framvingarnas cubitalfält,
vingmönster av ribbor och fält, samt tungans form som kan vara allt
mellan kort och bred till spetsig och lång. Så här tidigt på våren flyger
dock bara ett mindre antal arter sandbin vilket gör det hela lite lättare.

Sandbin, på bilden exemplifierat av videsandbiet, har vanligtvis en
längd på mellan 4 till 20 millimeter vilket är en stor skillnad mellan de
olika arterna. Dessa arter lever solitärt och gräver sina bon i sandig
mark på soliga ställen, så ljungheden på Skillingaryds skjutfält är
sålunda en perfekt biotop.

Videsandbiet lever liksom andra bin av pollen och nektar och är ofta
specialiserade på ett fåtal blomarter, framför allt sälg och maskrosor.
Flygtiden är, som sagt, för det mesta tidigt på våren, bilden är tagen en
kall och blåsig dag den 5 april 2012, precis en vecka efter att den första
sommaren lämnat oss.

Även en och annan brun sandjägare, ”Cicindela hybrida”, har vaknat i
kylan och blåsten, dessa vanligtvis snabba och rörliga skalbaggar i
familjen jordlöpare, var nu beskedligt långsamma. Den bruna
sandjägaren är ganska lik skogssandjägaren, ”Cicindela sylvatica”,
men den senare är mörkare och något större medan de gula fläckarna
är klart mindre.

Över den lilla talldungen i ljunghedens nordöstra hörn, inte långt från
Älgaberget, seglar ett par ormvråkar, ”Buteo buteo”, och kanske kan
de få ro till att häcka. Jag håller i alla fall mina tummar!

Ormvråken föredrar skogens randområden, alltså skog som gränsar till
exempelvis åkrar, sjöar, hyggen och, eller, myrar. Vanligast
förekommer ormvråken i ett uppbrutet landskap med spridda
träddungar, ganska precis den biotop som finns här på ljungheden på
Skillingaryds skjutfält.

Bilden visar en vargspindel som ingår i familjen ”Lycosidae”, och
kanske är det en ängsvargspindel ”Pardosa amentata”, hur som helst,
den sprang raskt omkring i de krevadgropar med blottad sand som
finns på ljungheden.

Vargspindlar, kallas även för jaktspindlar, är en familj bland
spindlarna, som inte fångar sina byten med hjälp av spindelnät. Dessa
spindlar har en god syn för att vara just spindlar och jagar ifatt sina
byten. Vissa vargspindlar kallas på italienska tarantula eller
tarantelspindlar.

Avslutningsbildens enbjörnmossor, ”Polytrichum juniperinum”, är en
vacker mossart i klassen bladmossor och som växer rikligt på
ljungheden. Det är en 5-10 centimeter hög art, som bildar glesa tuvor.
Bladen är styva, blågröna och helbräddade med hinnlika, invikta kanter
och rödbrun spets och liknar enens barr.

Arten är tvåbyggare och har särskilda honplantor, med obetydliga
toppställda honorgan, och hanplantor med stora hanorgan i toppställda
rödbruna skålliknande bildningar. Arten är allmän i Sverige och växer
på magra, torra platser, som till exempel hedmark som på bilden, berg,
grus och sanddyner.

 

I den varma sanden, en naturkrönika i 9 bilder från ljungheden på Skillingaryds skjutfält bland annat om insekter som vaknat i den något värmande vårsolen.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i påsktid 2012.

1.

Den nya svenska stridsflygplansprototypen GÅSEN 40, som under slutet av det 21:a århundrandet succesivt ska ersätta nuvarande JAS 39 Gripen, har i hemlighet testats på ljungheden på Skillingaryds skjutfält. GÅSEN är för övrigt en förkortning av Galen Åskmullrande Superdyr Eldsprutande Nemesis och blir det senaste stridssystemet i raden av lång svensk flygplanstradition. Givetvis är det som vanligt SAAB:s ingenjörer som står för konstruktionen av det ännu topphemliga projektet bestående av idel amerikansk och engelsk teknologi.

Nemesis är straffets och vedergällningens gudinna i grekisk mytologi. Hon är en hämnande rättvisegudinna, och straffade särskilt människorna för övermod, hybris, gentemot gudarna. Nemesis är hård men rättvis, och ser till alla tings mått. Nemesis var enligt Hesiodos dotter till Okeanos, världshavet, och Nyx, natten. Hennes främsta tempel fanns i Rhamnous, norr om Marathon, där hon dyrkades på liknande sätt som Artemis och Afrodite.

Nemesis åkte för övrigt i en vagn dragen av gripar och lejon med örnhuvuden så flygplansnamnet Nemesis är väl valt och följaktligen det logiska namnet på stridsflygplanet eftersom föregångaren hette just Gripen.

2.

Bilden visar ett videsandbi, ”Andrena clarkella”, som satt i den relativt varma sanden på nordöstra delen av ljungheden, inte långt från silversandbi-lokalen. Dessa solitära sandbin är svåra att artbestämma i fält då särskiljande drag bland annat är framvingarnas cubitalfält, vingmönster av ribbor och fält, samt tungans form som kan vara allt mellan kort och bred till spetsig och lång. Så här tidigt på våren flyger dock bara ett mindre antal arter sandbin vilket gör det hela lite lättare.

3.

Sandbin, på bilden exemplifierat av videsandbiet, har vanligtvis en längd på mellan 4 till 20 millimeter vilket är en stor skillnad mellan de olika arterna. Dessa arter lever solitärt och gräver sina bon i sandig mark på soliga ställen, så ljungheden på Skillingaryds skjutfält är sålunda en perfekt biotop.

4.

Videsandbiet lever liksom andra bin av pollen och nektar och är ofta specialiserade på ett fåtal blomarter, framför allt sälg och maskrosor. Flygtiden är, som sagt, för det mesta tidigt på våren, bilden är tagen en kall och blåsig dag den 5 april 2012, precis en vecka efter att den första sommaren lämnat oss.

5.

Även en och annan brun sandjägare, ”Cicindela hybrida”, har vaknat i kylan och blåsten, dessa vanligtvis snabba och rörliga skalbaggar i familjen jordlöpare, var nu beskedligt långsamma. Den bruna sandjägaren är ganska lik skogssandjägaren, ”Cicindela sylvatica”, men den senare är mörkare och något större medan de gula fläckarna är klart mindre.

6.

Över den lilla talldungen i ljunghedens nordöstra hörn, inte långt från Älgaberget, seglar ett par ormvråkar, ”Buteo buteo”, och kanske kan de få ro till att häcka. Jag håller i alla fall mina tummar!

7.

Ormvråken föredrar skogens randområden, alltså skog som gränsar till exempelvis åkrar, sjöar, hyggen och, eller, myrar. Vanligast förekommer ormvråken i ett uppbrutet landskap med spridda träddungar, ganska precis biotop som här på ljungheden på Skillingaryds skjutfält.

8.

Bilden visar en vargspindel som ingår i familjen ”Lycosidae”, och kanske är det en ängsvargspindel ”Pardosa amentata”, hur som helst, den sprang raskt omkring i de krevadgropar med blottad sand som finns på ljungheden.

Vargspindlar, kallas även för jaktspindlar, är en familj bland spindlarna, som inte fångar sina byten med hjälp av spindelnät. Dessa spindlar har en god syn för att vara just spindlar och jagar ifatt sina byten. Vissa vargspindlar kallas på italienska tarantula eller tarantelspindlar.

9.

Avslutningsbildens enbjörnmossor, ”Polytrichum juniperinum”, är en vacker mossart i klassen bladmossor och som växer rikligt på ljungheden. Det är en 5-10 centimeter hög art, som bildar glesa tuvor. Bladen är styva, blågröna och helbräddade med hinnlika, invikta kanter och rödbrun spets och liknar enens barr.

Arten är tvåbyggare och har särskilda honplantor, med obetydliga toppställda honorgan, och hanplantor med stora hanorgan i toppställda rödbruna skålliknande bildningar. Arten är allmän i Sverige och växer på magra, torra platser, som till exempel hedmark som på bilden, berg, grus och sanddyner.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer