I en glänta i den småländska storskogen

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Fryebo.

I en glänta i den småländska storskogen,
del 6, Fryebo

I en glänta i den småländska storskogen, del 6, Fryebo, alldeles norr
om Klevshult, en natur- och kulturkrönika i 13 bilder om en lantlig
idyll i hjärtat av Småland.

Text och foto Dan Damberg Skillingaryd några dagar före
midsommar 2012.

OBS! Bilderna är klickbara.

 

Den mycket vackra byn Fryebo ligger på sydöstra sluttningen av en
nord-sydlig höjdsträckning väster om Lagan strax norr om
Klevshults samhälle, söder om Skillingaryd mellan Värnamo och
Jönköping.

Byn omges av småkuperat och varierat odlingslandskap med hag-,
ängs- och åkermarker och området har ett ur natursynpunkt intressant
bestånd av lövträd med ekar, rönnar, häggar och aspar med mera.
Buskvegetationen består av hassel, brakved och hartsros samt örter
som solvända, gullviva, bergsmynta, sumpmåra, kattfot och stor blå
klocka.

Borta i den stora hasselbuketten varnar den vackra buskskvättan
oroligt för där häckar hon i år.

Redan under 1500-talet fanns på platsen en gård som senare har
genom hemmansklyvning delats upp på fyra brukare med utökade
arealer.

Storskifte genomfördes år 1798 och laga skifte år 1836 men Fryebo
fick till skillnad från många andra byar i länet inte någon uppsplittrad
bebyggelse till följd av skiftena. Istället kom byns cirka
20 byggnader att ligga kvar och de flesta byggnader i byn har byggts
mellan åren 1830 och 1880.

Manbyggnaderna är parstugor med timmerstomme byggda i en och
en halv till två våningar och parstugan är den helt dominerande
hustypen i Fryebo. I byn finns också två gårdssmedjor, en linbasta
samt två undantagsstugor.

Det öppna och kuperade odlingslandskapet är karakteristiskt för
denna del av länet och innehåller bland annat odlingsrösen och en
fägata.

Bilden visar två stenar där den översta enligt uppgift är en del av en
kvarnsten och den undre är en sten att samla upp tjäran från en
tjärdal eller liknande anordning, därav de uthuggna skårorna.

Dessa fullständigt bedårande små hönsen tillhör en ras som heter
dvärgkochin som är en dvärghönsras från Kina och är en av de så
kallade urdvärgarna, det vill säga, att det inte finns någon
motsvarande stor ras. Rasen är känd i Europa sedan 1800-talet och i
slutet av 1800-talet bedrevs förädling av rasen vidare genom avel i
Tyskland och Storbritannien. Den är en robust och tålig dvärghönsras
som till sitt sätt är lugn och går lätt att få tam, dessutom är de även en
god värpras.

Det finns många godkända färgvarianter för dvärgkochin och vid
sidan om den mindre storleken kännetecknas rasen av att den
utseendemässigt ger ett kompakt intryck och har befjädring även på
ben och tår. Fjäderdräkten är för övrigt mjuk och dunrik och rasen
finns även i friserad variant. En höna väger omkring 750 gram och
en tupp väger omkring 850 gram medan äggen är bruna och väger
ungefär 30 gram. Hönorna är ruvvilliga och ser efter kycklingarna
väl.

Här i Fryebo finns de i svart, gyllenbrunt och beige och bättre än så
här kan man väl inte ha det.

Fryebo by hyser även årets inventeringsart kattfot och än är det inte
för sent att rapportera in nya kattfotslokaler till Gunlög, Gunnel eller
mig.

I ängsmarkerna växer den vackra och ståtliga sommarfibblan,
”Leontodon hispidus”, som kan bli upp till tre decimeter hög.

”Wäxer wid Wastena. Fast jag denna icke funnit annorstädes, har jag
dock ei bort henne utelämna, såsom hon intet i Sverige förut warit
bekant.”

Ur ”Samling af Et Hundrade Wäxter upfundne på Gothland, Öland
och Småland” av Carl von Linné, år 1741. ”Kongliga Swenska
Wetenskapsacademiens Handlingar 1741”.

Även den lilla ormroten skola man kunna finna i Fryebo, där hon
växa i de vackraste sommarängar. Så skulle nog Carl von Linné
kanske uttryck det om han varit i 1700-talets Fryebo.

Ormrot, ”Bistorta vivipara”, är vanlig i landets norra delar, särskilt i
fjälltrakterna, från Dalarna till Torne Lappmark. Den är mindre
allmän söderut till Småland men förekommer sällsynt även längre
söderut.

”Inga verkliga frukter alstras efter blommorna, utan efter de undre
smålökar, efter de öfre alls ingenting. Mer än en gång har jag sett
löken på själfva örten utveckla ett litet äggrundt blad, såsom det
afbildas i Tournef. inst. tab. 291 f. G, H, I, hvadan denna varietet
med rätta kan kallas vivipara.”

Ur ”Flora Lapponica” av Carl von Linné år 1737, i svensk
översättning av T. M. Fries år 1905.

Gråfibblan, ”Pilosella officinarum”, är en lågväxt, mattbildande,
flerårig ört som bildar ovanjordiska utlöpare.

Artnamnet ”officinarum” kommer av latinets ”officina” för ”apotek”
och antyder att arten använts som örtmedicin.

Sumpmåran, ”Galium uliginosum”, är en småväxt, flerårig ört med
krypande jordstam och veka, nedliggande till uppstigande stjälkar
som är klädda med krokborst. Bladen sitter i sextaliga kransar och är
smalt lansettlika, ljusgröna, uddspetsade och klädda med korta
krokborst i kanten.

Den stora blåklockan, ”Campanula persicifolia”, är en flerårig ört
som kan bli nästan en meter hög. Stjälken är styvt upprätt, vanligen
ogrenad och har smala lansettlika blad med nedvikta och grunt
naggade kanter.

”Denna Klocka är en bland våra prydligaste vilda blommor. Ehuru
den merendels växer temligen enstaka, gör den sig ändå strax
bemärkt med sin raka, resliga stjelk och sin stora, utmärkt klocklika
blomkrona.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

Den sista bilden för denna gång blir på svinroten eller kornfibblan
som en del vill kalla den, ”Scorzonera humilis”. Det är en
beståndsbildande, flerårig ört med grov jordstam. Stjälkarna kan bli
upp till fyra decimeter höga och är styvt upprätta och klädda med
gles spindelvävslik behåring.

Artnamnet ”humilis” betyder lågväxt och det svenska namnet svinrot
omtalades redan av Carl von Linné och syftar på att rötterna var
begärliga för grisarna.

”SCORZONERA (Fl. 647.) wäxte mycket i ängarne, men jag såg
aldrig någon äng, der denna ymnigt wäxte, som icke i lika proportion
war af swin upgrafwen, hwilkas smakeligaste mat dennas rötter äro;
är altså ingen förmon för Landtmannen at hafwa denna wäxt i sina
ängar, om han ejest wil hålla swin.”

Ur ”Carl Linnaei Skånska Resa 1749” av Carl von Linné år 1751.

 

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.