I en glänta i den småländska storskogen

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg  har besökt Mosshult.

I en glänta i den småländska storskogen, del 10

I en glänta i den småländska storskogen, del 10, Mosshult, en
naturkrönika i 15 bilder från en biologiskt rik plats på vägen mellan
Tofteryd och Svenarum i Vaggeryds kommuns östra delar.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i den tredje juniveckan året
2014.

 

1 IMG_0455

Låt mig först få orientera om var vi befinner oss, jag kör rakt norrut
från Nyholm, väster om Skillingaryd och förbi platsen för den gamla
masugnen i Lomsjö för att några kilometer ytterligare norrut hamna i
Mosshult.

Utmed vägen dit ser man ett antal platser i de rikblommande dikena
där den mindre vanliga tisteln brudborste ”Cirsium helenioides”
växer.

Denna vackra tistel är nästan tornlös med stora blomkorgar och arten
är flerårig samt har krypande underjordiska utlöpare.

Stjälken kan bli upp till en och en halv meter hög och är ogrenad, som
på mina bilder, eller har ibland ett fåtal grenar.

2 IMG_0457

Brudborste blommar i juli-augusti och blomkorgarna är stora och
sitter ensamma eller få tillsammans i toppen av stjälken. Blommorna
är vackert rödvioletta eller sällan vita.

Brudborste kan knappast förväxlas med andra arter, men den kan bilda
hybrider med jordtistel, kåltistel, kärrtistel och åkertistel.

Brudborsten är vanligast i norra Sverige men den förekommer ända
ner i Skåne, på Öland är den dock sällsynt och arten är ännu inte
funnen på Gotland.

Den växer på fuktig mark, ofta på humusrik jord, på ängar eller som
här i diken och vägrenar. Bladen har använts till färgning och ger en
vackert gul färg.

Den första fynduppgiften publicerades redan på 1600-talet och det
svenska namnet brudborste uppges redan av Carl von Linné på 1700-
talet som ett småländskt namn på arten.

”Bladen gifwa så wäl för sig sjelfwe, som i blandning med björklöf en
ganska wacker gul färg, och på blå botten wackert grönt.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

3 IMG_0477

Den svartvita flugsnapparhonan sitter på den döda grenen med näbben
full av insekter till de ungar som finns i holken bara cirka 4 meter
bort.

4 IMG_0479 Blå flickslända, _Coenagrion puella_

Mitt bland allt det mättat klorofyllgröna sitter en turkosblå insekt av
arten blå flickslända, ”Coenagrion puella”.

5 IMG_0481

Om backstugan Hägnalyckan har Lennart Davidsson bland annat
skrivit följande text som ingår i hembygdsboken ”Mellan Härån och
Rasjön” från år 2006.

”År 1827 flyttade avskedade soldaten Petter Nord till Hägnalyckan.
En mörk och dyster granskog på de igenplanterade tegarna har
omsorgsfullt sopat igen spåren av tolv års hård kamp för brödfödan i
den karga småländska naturen i Södra Mosshult.”

”Under sina tolv år på Hägnalyckan utförde han en enastående
odlarprestation. Han lyckades med småländsk envishet och hårt arbete
med flåhackan förvandla skogsmarken runt backstugan till fruktbar
åker.”

”Petter Nord var den siste brukaren av Hägnalyckan, av den gamle
soldatens odlarmöda finns knappast några spår i dag.”

”I Bondstorps socken fanns under 1800-talet ett rätt stort antal
backstugor. Där bodde huvudsakligen de av fattigfolket som kunde
reda sig själva utan att behöva bo på fattigstugan eller gå
sockengång.”

Året 1827 infördes i Sverige laga skifte, som var en benämning på det
skiftessystem för jord som i viss mån var densamma som hade varit
gällande för enskiftesreformen, som började genomföras i Sverige i
slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.

Målsättningen med denna skiftesstadga var att man ville lägga
samman jordägarnas ägor i så få skiften som möjligt. Varje delägare i
en by kunde enligt 1827 års skiftesstadga påfordra, det vill säga, kräva
skifte, och skifte kunde företas av jord som hörde till by eller hemman
vari två eller flera ägde del. I princip skulle skiftet omfatta all mark.

6 IMG_0482

Den spärrkroniga gamla vårtbjörken står med utbredda grenar som om
den ville stoppa den massiva granfronten som sakta men säkert
kommer att ta över de öppna marker som bland annat den avskedade
soldaten Petter Nord med blod, svett och tårar lyft fram ur den
småländska storskogen i början av det förrförra seklet.

7 IMG_0497

Denna bild får mig att tänka på Karin Boyes fantastiska dikt ur ”I
rörelse” från ”Härdarna”, från år 1927.

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd –
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

8 IMG_0496

Den gamla jordkällaren är snart återtagen av naturen i så motto att den
snart inte längre är synlig.

9 IMG_0495

Hemligheternas kammare, kanske en skatt, kanske en
övervintringsplats för traktens fladdermöss, även det en skatt.

10 IMG_0486

Om man söker på nätet angående Hägnen, Bondstorp får man bland
annat fram följande.

”Håkan Andersson från Buddebo och Kerstin Hansdotter från
Jonsbygget gifter sig i Bondstorp 21/3 1756. Följande barn hittade,
Anders född 24/7 1756 i Jonsbygget Bondstorp, Maria född 26/12
1759 i Stubbafälla Bondstorp, Ingeborg född 23/11 1770 i Södra
Mosshult och Jonas född 23/5 1775 i Hägnen Bondstorp.”

Kanske är det fel Hägnen eftersom skylten säger 1800-1960, pojken
Jonas ovan ska ju vara född redan den 23 mars år 1775 på just
bostället Hägnen, Bondstorp.

11 IMG_0492

Plötsligt möter mig ett antal gamla lönnar som står i en glänta i den
småländska storskogen.

12 IMG_0489

Vid ett närmare betraktande visar det sig att deras stammar är rikligt
draperade med den vackra och ovanliga laven lunglav.

13 IMG_0491

Lunglaven, ”Lobaria pulmonaria”, är en art i gruppen bladlavar som
kan bli flera decimeter stor. Ovansidan är grågrön med åsar som har
mjöliga bildningar, så kallade soral, eller stiftlika utskott, så kallade
isidier.

Undersidan är brun och hårig med kala fläckar och laven växer på
stammar och grenar av lövträd eller mer sällan på klippor och föredrar
fuktiga, skuggiga miljöer.

Den förekommer över hela Sverige men har minskat oroväckande i
frekvens under senare år på grund av bland annat luftföroreningar och
modernt skogsbruk.

Lunglav har fått sitt namn av att den har vissa likheter med en lunga
och troddes förr ha egenskaper som botade lungsjukdomar.

14 IMG_0493 Grynig filtlav Peltigera collina

Bland mossor som cypressmossa och gräsmossa växer an annan rariter
från lavarnas värld nämligen grynig filtlav, ”Peltigera collina”.

Med lite mer tid och systematisk envishet kan man säkert hitta flera
rara lavar och även rara mossor.

15 IMG_0488 Lönnticka Oxyporus populinus

Var hör väl en lönnticka hemma om inte på en lönnstam, vilket bilden
visar. Tickan heter på latin ”Oxyporus populinus” och orsakar vitröta.

Vitröta är effekten av vissa vednedbrytande svampars påverkan på ved
och virke. Vitröta karakteriseras av att svampen förutom cellulaser,
som är enzymer, även producerar ett ligninnedbrytande enzym.
Rötprocessen leder till att veden bleks och vitrötor får ofta en trådig
struktur.

Lignin, vedämne, är ett samlingsnamn för polymera föreningar med
varierande sammansättning som förekommer i alla högre växter.
Lignin bidrar till de mekaniska styrkeegenskaperna hos ved, med
andra ord en förutsättning för existensen av högresta växter som träd.
Cellulosafibrerna är inbäddade i lignin, och är så kallat lignifierade.
Vid massakokning bryts ligninet ned och cellulosan frigörs.

Polymerera föreningar omfattar polysackarider, till exempel stärkelse
och cellulosa proteiner och nukleinsyror, men också naturgummi och
lignin.

Läs mer om:
4 kommentarer
 1. Lars Rohdin skriver:

  I husförhörslängden heter soldaten Peter. Han är min FF FM FF!
  Hans son Sven flyttade sedemera till Skallmeja, Skaraborg, tillsammans med sin hustru Märta Andersdotter född i Åker
  Trevlig läsning//Lasse R

 2. Admira skriver:

  Ännu en intressant krönika som är bra kombination av naturen och historien. Tack.

 3. Lars-Evert Eskilsson skriver:

  Lars, om det är Petter Nord du kommenterar, så är han min farmors morfar. Petter var med och grävde Göta kanal. Sonen Sven hade en tvillingbror som hette Anders. Tror Anders dog tidigt. Min farmors mor Maja, gift Esping, och boende nära Porteshult var syster till Sven och Anders. Därför döpte Maja sin förstfödde till Sven-Anders. Denne Sven-Anders Esping, som bl.a. målat Månsarps kyrka, var alltså morbror till min far. Roligt att se hur namn uppstår.
  Min farmor var alltså kusin med din farfars farmor Lars och min far var syssling med din farfarsfar. Vi kan höras om detta.
  LE

 4. Lars Rohdin skriver:

  Trevligt Lars-Evert!
  Enligt mina anteckningar dog Anders i barnsäng..
  Men vi kan höras om detta nån gång!
  //Lasse R

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer