I en glänta i den småländska storskogen

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg  har besökt Mosshult.

I en glänta i den småländska storskogen, del 10

I en glänta i den småländska storskogen, del 10, Mosshult, en
naturkrönika i 15 bilder från en biologiskt rik plats på vägen mellan
Tofteryd och Svenarum i Vaggeryds kommuns östra delar.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i den tredje juniveckan året
2014.

 

1 IMG_0455

Låt mig först få orientera om var vi befinner oss, jag kör rakt norrut
från Nyholm, väster om Skillingaryd och förbi platsen för den gamla
masugnen i Lomsjö för att några kilometer ytterligare norrut hamna i
Mosshult.

Utmed vägen dit ser man ett antal platser i de rikblommande dikena
där den mindre vanliga tisteln brudborste ”Cirsium helenioides”
växer.

Denna vackra tistel är nästan tornlös med stora blomkorgar och arten
är flerårig samt har krypande underjordiska utlöpare.

Stjälken kan bli upp till en och en halv meter hög och är ogrenad, som
på mina bilder, eller har ibland ett fåtal grenar.

2 IMG_0457

Brudborste blommar i juli-augusti och blomkorgarna är stora och
sitter ensamma eller få tillsammans i toppen av stjälken. Blommorna
är vackert rödvioletta eller sällan vita.

Brudborste kan knappast förväxlas med andra arter, men den kan bilda
hybrider med jordtistel, kåltistel, kärrtistel och åkertistel.

Brudborsten är vanligast i norra Sverige men den förekommer ända
ner i Skåne, på Öland är den dock sällsynt och arten är ännu inte
funnen på Gotland.

Den växer på fuktig mark, ofta på humusrik jord, på ängar eller som
här i diken och vägrenar. Bladen har använts till färgning och ger en
vackert gul färg.

Den första fynduppgiften publicerades redan på 1600-talet och det
svenska namnet brudborste uppges redan av Carl von Linné på 1700-
talet som ett småländskt namn på arten.

”Bladen gifwa så wäl för sig sjelfwe, som i blandning med björklöf en
ganska wacker gul färg, och på blå botten wackert grönt.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

3 IMG_0477

Den svartvita flugsnapparhonan sitter på den döda grenen med näbben
full av insekter till de ungar som finns i holken bara cirka 4 meter
bort.

4 IMG_0479 Blå flickslända, _Coenagrion puella_

Mitt bland allt det mättat klorofyllgröna sitter en turkosblå insekt av
arten blå flickslända, ”Coenagrion puella”.

5 IMG_0481

Om backstugan Hägnalyckan har Lennart Davidsson bland annat
skrivit följande text som ingår i hembygdsboken ”Mellan Härån och
Rasjön” från år 2006.

”År 1827 flyttade avskedade soldaten Petter Nord till Hägnalyckan.
En mörk och dyster granskog på de igenplanterade tegarna har
omsorgsfullt sopat igen spåren av tolv års hård kamp för brödfödan i
den karga småländska naturen i Södra Mosshult.”

”Under sina tolv år på Hägnalyckan utförde han en enastående
odlarprestation. Han lyckades med småländsk envishet och hårt arbete
med flåhackan förvandla skogsmarken runt backstugan till fruktbar
åker.”

”Petter Nord var den siste brukaren av Hägnalyckan, av den gamle
soldatens odlarmöda finns knappast några spår i dag.”

”I Bondstorps socken fanns under 1800-talet ett rätt stort antal
backstugor. Där bodde huvudsakligen de av fattigfolket som kunde
reda sig själva utan att behöva bo på fattigstugan eller gå
sockengång.”

Året 1827 infördes i Sverige laga skifte, som var en benämning på det
skiftessystem för jord som i viss mån var densamma som hade varit
gällande för enskiftesreformen, som började genomföras i Sverige i
slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.

Målsättningen med denna skiftesstadga var att man ville lägga
samman jordägarnas ägor i så få skiften som möjligt. Varje delägare i
en by kunde enligt 1827 års skiftesstadga påfordra, det vill säga, kräva
skifte, och skifte kunde företas av jord som hörde till by eller hemman
vari två eller flera ägde del. I princip skulle skiftet omfatta all mark.

6 IMG_0482

Den spärrkroniga gamla vårtbjörken står med utbredda grenar som om
den ville stoppa den massiva granfronten som sakta men säkert
kommer att ta över de öppna marker som bland annat den avskedade
soldaten Petter Nord med blod, svett och tårar lyft fram ur den
småländska storskogen i början av det förrförra seklet.

7 IMG_0497

Denna bild får mig att tänka på Karin Boyes fantastiska dikt ur ”I
rörelse” från ”Härdarna”, från år 1927.

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd –
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

8 IMG_0496

Den gamla jordkällaren är snart återtagen av naturen i så motto att den
snart inte längre är synlig.

9 IMG_0495

Hemligheternas kammare, kanske en skatt, kanske en
övervintringsplats för traktens fladdermöss, även det en skatt.

10 IMG_0486

Om man söker på nätet angående Hägnen, Bondstorp får man bland
annat fram följande.

”Håkan Andersson från Buddebo och Kerstin Hansdotter från
Jonsbygget gifter sig i Bondstorp 21/3 1756. Följande barn hittade,
Anders född 24/7 1756 i Jonsbygget Bondstorp, Maria född 26/12
1759 i Stubbafälla Bondstorp, Ingeborg född 23/11 1770 i Södra
Mosshult och Jonas född 23/5 1775 i Hägnen Bondstorp.”

Kanske är det fel Hägnen eftersom skylten säger 1800-1960, pojken
Jonas ovan ska ju vara född redan den 23 mars år 1775 på just
bostället Hägnen, Bondstorp.

11 IMG_0492

Plötsligt möter mig ett antal gamla lönnar som står i en glänta i den
småländska storskogen.

12 IMG_0489

Vid ett närmare betraktande visar det sig att deras stammar är rikligt
draperade med den vackra och ovanliga laven lunglav.

13 IMG_0491

Lunglaven, ”Lobaria pulmonaria”, är en art i gruppen bladlavar som
kan bli flera decimeter stor. Ovansidan är grågrön med åsar som har
mjöliga bildningar, så kallade soral, eller stiftlika utskott, så kallade
isidier.

Undersidan är brun och hårig med kala fläckar och laven växer på
stammar och grenar av lövträd eller mer sällan på klippor och föredrar
fuktiga, skuggiga miljöer.

Den förekommer över hela Sverige men har minskat oroväckande i
frekvens under senare år på grund av bland annat luftföroreningar och
modernt skogsbruk.

Lunglav har fått sitt namn av att den har vissa likheter med en lunga
och troddes förr ha egenskaper som botade lungsjukdomar.

14 IMG_0493 Grynig filtlav Peltigera collina

Bland mossor som cypressmossa och gräsmossa växer an annan rariter
från lavarnas värld nämligen grynig filtlav, ”Peltigera collina”.

Med lite mer tid och systematisk envishet kan man säkert hitta flera
rara lavar och även rara mossor.

15 IMG_0488 Lönnticka Oxyporus populinus

Var hör väl en lönnticka hemma om inte på en lönnstam, vilket bilden
visar. Tickan heter på latin ”Oxyporus populinus” och orsakar vitröta.

Vitröta är effekten av vissa vednedbrytande svampars påverkan på ved
och virke. Vitröta karakteriseras av att svampen förutom cellulaser,
som är enzymer, även producerar ett ligninnedbrytande enzym.
Rötprocessen leder till att veden bleks och vitrötor får ofta en trådig
struktur.

Lignin, vedämne, är ett samlingsnamn för polymera föreningar med
varierande sammansättning som förekommer i alla högre växter.
Lignin bidrar till de mekaniska styrkeegenskaperna hos ved, med
andra ord en förutsättning för existensen av högresta växter som träd.
Cellulosafibrerna är inbäddade i lignin, och är så kallat lignifierade.
Vid massakokning bryts ligninet ned och cellulosan frigörs.

Polymerera föreningar omfattar polysackarider, till exempel stärkelse
och cellulosa proteiner och nukleinsyror, men också naturgummi och
lignin.

Läs mer om:
4 kommentarer
 1. Lars Rohdin skriver:

  I husförhörslängden heter soldaten Peter. Han är min FF FM FF!
  Hans son Sven flyttade sedemera till Skallmeja, Skaraborg, tillsammans med sin hustru Märta Andersdotter född i Åker
  Trevlig läsning//Lasse R

 2. Admira skriver:

  Ännu en intressant krönika som är bra kombination av naturen och historien. Tack.

 3. Lars-Evert Eskilsson skriver:

  Lars, om det är Petter Nord du kommenterar, så är han min farmors morfar. Petter var med och grävde Göta kanal. Sonen Sven hade en tvillingbror som hette Anders. Tror Anders dog tidigt. Min farmors mor Maja, gift Esping, och boende nära Porteshult var syster till Sven och Anders. Därför döpte Maja sin förstfödde till Sven-Anders. Denne Sven-Anders Esping, som bl.a. målat Månsarps kyrka, var alltså morbror till min far. Roligt att se hur namn uppstår.
  Min farmor var alltså kusin med din farfars farmor Lars och min far var syssling med din farfarsfar. Vi kan höras om detta.
  LE

 4. Lars Rohdin skriver:

  Trevligt Lars-Evert!
  Enligt mina anteckningar dog Anders i barnsäng..
  Men vi kan höras om detta nån gång!
  //Lasse R

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer