I en solig, varm och sandig vägskärning

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Kransastugan.

I en solig, varm och sandig vägskärning
alldeles söder om Kransastugan

I en solig, varm och sandig vägskärning alldeles söder om
Kransastugan, en naturkrönika i 6 bilder om flitiga sandbin och lös
sand en solig men kylig vårdag i mitten av april.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av april 2012.

 

”340 Grindstugan Kransastugan Magnus Krantz”, så står det på den
lilla skylten strax nordost om Frälsningsarmens Ungdomsgård i
Fåglabäck, Skillingaryd. I den sandiga vägskärning som finns bara tio
meter söder om skylten, ut mot vägen, svärmade hundratals bin i den
solbelysta och varma sanden.

Naturligtvis var jag tvungen att undersöka vad detta kunde vara och
kunde ganska omedelbart konstatera att det var svarta, grå och vita
sandbin i släktet ”Andrena”, men vilken art det visste jag inte då.

När solen och värmen hettar upp marken är insektslivet intensivt, då
jobbar de som bäst men när moln och skugga infinner sig är de som
uppslukade av jorden. Det stämmer både bildligt och bokstavligt i
vissa fall.

De svarta, grå och vita sandbina visade sig vara av arten sälgsandbi, på
latin ”Andrena vaga”. Dessa latinska namn har vi vår egen Carl von
Linné att tacka för och utan dessa hade de folkliga namnen på arterna
varit olika i snart sagt varje socken, land och världsdel vilket hade lett
till ett rent artkaos. Nu är det som väl är så att en ”Andrena vaga” är en
”Andrena vaga” är en ”Andrena vaga” är en…

Finns det underarter, raser eller varieteter lägger man dessutom till ett
tredje latinskt namn så är även det problemet löst.

Bilden visar för övrigt bakdelen på ett sälgsandbi på väg ner i sin
bokammare.

Sälgsandbi, ”Andrena vaga”, är en stor och vårflygande art av sandbi.
Den flyger tidigt på våren, redan i april-maj, och är oligolektisk på
släktet ”Salix” såsom sälg och vide.

Inom släktet sandbin är det för övrigt många arter som är knutna till
vissa specifika växtslag. Med det menas att pollen enbart samlas in
från några få växtslag. Ordet oligolektisk betyder sålunda att man
samlar pollen endast från en eller ett smärre antal närbesläktade
växtarter.

Husbehovstäkter av sand, jord och grus gynnar för övrigt förekomsten
av dessa bin och dess släktingar.

Bilden visar samma sälgsandbi som på förra bilden, nu på väg upp från
det hål vari hon ska lägga sina ägg.

Sandbin har en längd på mellan 8 och 17 millimeter, varav bildernas
sälgsandbi är en av de större arterna. De lever solitärt och gräver sina
bon i sandig mark på soliga ställen, precis som mina bilder visar.
Honan gräver en huvudgång med ett antal sidokamrar, en för varje
larv, och gångarna putsas med saliv för att få stadga och inte rasa
samman.

Sandbin finns i hela världen utom i Australien och Sydamerika och är
ett mycket stort släkte solitära bin inom insektsordningen steklar med
totalt cirka 1500 arter. Sandbina är dessutom Sveriges artrikaste
bisläkte med cirka 60 arter varav 23 av dessa är rödlistade.

De kraftigt håriga bladen tillhör arten gråfibbla, ”Pilosella
officinarum”, som också trivs i denna torra, sandiga och näringsfattiga
miljö. Den är mycket lik mattfibblan, ”Pilosella peleteriana”, och
kanske bör den arten betraktas som en underart till gråfibblan.

Sälgsandbiets larver lever liksom andra bin av pollen men de har
fiender som bland annat sälggökbiet, ”Nomada lathburiana”, som, likt
göken, lägger ägg i sandbinas bo och dess larver snyltar sedan på
sandbilarvernas förråd av pollen. Även olika arter blodbin lever som
boparasiter i sandinas bon.

Det är jobbigt att gräva och en stunds vila är inte fel även för ett
sälgsandbi.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer