I kattfotens dikesrenar

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på dikesrenens växtlighet.

I kattfotens dikesrenar

I kattfotens dikesrenar, en naturkrönika i 28 bilder tagna under en
trivsam promenad utmed General Sparres väg på södra delen av
ljungheden på Skillingaryds skjutfält.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av juni 2012.

Bilderna är klickbara.

 

Ljungheden på Skillingaryds skjutfält är inte bara ett område med en
fantastisk biologisk mångfald utan ett område med rymd och öppna
landskap som ger en frihetskänsla som frigör tankar.

Det gamla utsikstornet vid Fort Meijer borde kunna göras iordning så
att vi civilister kan gå upp och njuta av den magnifika utsikten åt
norr, ut över ljungheden.

Nu står vi i centrum av Fort Meijer och här häckar sedan ett antal år
tillbaka den mindre strandpiparen. I år såg jag dock bara en unge,
undrar om det hänt de andra tre någonting.

General Sparres vägkanter, eller om ni så vill dikesrenar, är mycket
artrika både vad det gäller kärlväxter och svampar.

Här växer rikligt med ängsnejlika…

… och vitknavel, som också tillhör familjen nejlikväxter.

Monke eller blåmunkar, välj själv, de tillhör familjen klockor,
”Campanulaceae”.

En allmän blombock, ”Stenurella melanura”, på en monke utmed
vägen. Dessa skalbaggar är totalt orädda när de söker efter pollen i
blommorna.

Getväpplingen finns i många färgvarianter, vanligen gult till orange,
men ibland även vita- eller röda. De tillhör familjen ärtväxter,
”Leguminosae”.

Skogsklövern är bitvis marktäckande, denna vackra blomma tillhör
likt getväpplingen familjen ärtväxter, ”Leguminosae”.

På tal om gröna mattor, vackrare än så här kan det väl knappast bli,
det är mjölonet som bildar dessa täta mattor. Mjölon tillhör familjen
ljungväxter, ”Ericaceae”.

Som en färgklick på ett svartvitt foto ligger slemsvampen vargmjölk
på snittytan av en tall. Vargmjölk, ”Lycogala epidendrum”, är en art i
stammen slemsvampar. Den växer oftast på murken ved och stubbar
där den bildar små, rosa fruktkroppar. Vargmjölk tillhör familjen,
”Reticulariaceae”, där man också finner bland annat arterna
bikakssvamp och sotägg.

Lägg speciellt märke till de korallröda plasmodierna som är ett rörlig
skikt på ytan. Plasmodium är en benämning på ett amöbaliknande,
flercelligt stadium hos bland annat slemsvamparna. Nu ska de ”ut
och gå”.

Är det måhända snytbaggens larver som krupit i tallveden?

Gråfibblorna är också bitvis marktäckande, här väl inbäddade i
sandraggmossa. Gråfibblan tillhör familjen korgblommiga växter,
”Asteraceae”, som förr hette ”Compositae”.

Femfingerörten på bilden har besök av en art trips eller ”åskflugor”.
Femfingerörten tillhör för övrigt familjen rosväxter, ”Rosaceae” på
latin.

Tripsar kallas även blåsfotingar och är små långsmala insekter som
ofta har fjäderlika vingar. Ett hundra olika arter trips är funna i
Sverige.

En närbild på det vackra gräset hundäxing mitt i sin vackraste
blomning. Naturligtvis tillhör arten familjen gräs, ”Poaceae”, som
förr hette ”Gramineae”.

En grässtjärnblomma ur familjen nejlikväxter, ”Caryophyllaceae”
med besök av en liten vacker växtstekel.

Så här vackert ”rödrosavit” kan en vitklöver vara, den tillhör familjen
ärtväxter, ”Fabaceae”, förr ”Leguminosae”.

Röllikan är oftast så här vit men kan även vara kraftfullt rosa och
tillhör familjen korgblommiga växter, ”Asteraceae”, förr
”Compositae”. Notera den lilla blomflugan i övre delen av
samlingen.

Den mjuka och duniga harklövern med de små vita blommorna väl
inbäddade. Harklöver tillhör familjen ärtväxter, ”Fabaceae”, förr
”Leguminosae”.

En rotfibbla, ”Hypochaeris radicata”, som är en flerårig ört som kan
bli upp till fyra decimeter hög. Bildens rotfibblor var minst fyra
decimeter höga och om ni tittar noga ser ni de svarta borstlika håren
på holkfjällens mittnerver vilket är typiskt för arten.

Brunörten på bilden är ibland irriterande som ”ogräs” i gräsmattan
med mycket vacker att skåda, den tillhör familjen kransblommiga
växter, ”Lamiaceae” som förr hette ”Labiatae”.

Den äkta johannesörten växer rikligt i kanterna inne i Fort Meijer
och tillhör familjen johannesörtsväxter, ”Hypericaceae”.

Den äkta johannesörten heter på latin, ”Hypericum perforatum”,
vilket man förstår om man håller upp ett blad mot ljuset och ser att
detta faktiskt ser perforerat ut, men detta fenomen är egentligen bara
genomskinliga körtelprickar.

Bildens vackra strimsporrar växer sida vid sida med den äkta
johannesörten, men den förstnämnda arten tillhör familjen
lejongapsväxter, ”Scrophulariaceae”.

En liten gulgrön knytling växer ut i stenskravlet i Fort Meijer. Denna
lilla men vackra växt tillhör familjen nejlikväxter,
”Caryophyllaceae”.

Inte lika stora mängder som på Neptuni åkrar på Öland men lika fullt
en blåeld som tillhör släktet strävbladiga växter, ”Boraginaceae”.

Strax norr om Byxelkrok på Öland ligger ett 22 hektar stort
klapperstensfält som av Carl von Linné under sin öländska resa år
1741 fick namnet Neptuni åkrar. Mest känt har Neptuni åkrar alltså
blivit genom sina enorma mängder med blåeld. Under gynnsamma
förhållanden kan blåelden färga strandvallarna till ett jättelikt
böljande blått fält. På lite avstånd sägs det att strandlinjen vissa dagar
kan vara svår att upptäcka då hav och land smälter samman i en
gemensam blå ton.

Avslutningsvis för denna gång fann jag en för mig ny lokal med
kattfot i Fort Meijer. Den lilla kattfoten tillhör familjen
korgblommiga växter, ”Asteraceae”, förr ”Compositae”.
På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer