I linneans gammelskog

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på linnean.

I linneans gammelskog

I linneans gammelskog, en naturkrönika i 13 bilder från en plats i
Lekerydstrakten, sydost om Huskvarna i Jönköpings län.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i slutet av juni 2013.

 

1 P1010716

Likt Excalibur, svärdet i stenen, i sagan om kung Arthur synes denna
lilla tall direkt sprungen ur det svenska urberget.

Det finns många olika separata historier om hur Arthur fick tag på sitt
svärd. Den första är just ”Svärdet i Stenen”, i Robert de Borons
”Merlin”. Enligt denna version sitter svärdet Excalibur fast i en sten
och kan bara dras bort av Britanniens rättmätige kung.

Den andra versionen tas upp i en skrift av sir Thomas Malory och i
denna version får Arthur svärdet av Damen i Sjön efter att ha haft
sönder sitt första svärd. När han dör säger han åt sir Bedevere att ge
tillbaka svärdet till Damen i Sjön.

Det finns även versioner som kombinerar dessa två legender, där
Uther Pendragon som var kung Arthurs far får svärdet av Damen i Sjön
för att kunna bli kung över Britannien. Han ränner sedan ner det i
en sten före sin död. Det är inte förrän Arthur är vuxen som landet får
en ny kung i och med att han kan dra svärdet ur stenen.

Det finns också en version där Excalibur var Julius Caesars svärd som
han gömmer undan från resten av världen. Det är inte förrän Rom har
fallit som hans sista ättling, en liten pojke, hittar svärdet. Efter många
om och men kastar den lille pojken svärdet som då fastnar i en sten.
Pojken växer sedan upp i en liten by där han får en son, Arthur, som
senare efter sin faders död drar upp svärdet ur stenen och blir
Britanniens rättmätige kung.

Sveriges berggrund består främst av magmatiska och metamorfa
bergarter, det som ofta kallas för urberget, men den består också av
yngre sedimentära bergarter och magmatiska bergarter.

Magmatiska bergarter är bergarter som bildats genom att magma har
trängt genom jordskorpan och stelnat.

Metamorfa bergarter är en grupp bergarter som bildas då magmatiska
eller sedimentära bergarter utsätts för höga tryck och temperaturer.
Detta kan till exempel ske genom att de trycks djupare ned i
jordskorpan och utsätts för stora tryck- och temperaturförändringarna
vilket innebär att bergartens mineralsammansättning ändras och
bergarten genomgår en metamorfos, förvandling.

Sedimentära bergarter bildas genom stora tryck som uppstår då
sedimentära partiklar avlagras lagervis ur till exempel luft, is eller
vatten. Då yngre lager lägger sig ovanpå äldre pressas dessa samman
och sedimenten genomgår sedan olika kemiska, fysiska och biologiska
förändringar som leder till att de sedimentära partiklarna cementeras
samman till sten.

2 P1010720 Klotpyrola

Trots att de basala bladen är ljusgröna och runda och följaktligen
liknar klockpyrolas blad, ”Pyrola media”, påstår jag ändå att detta är
klotpyrolor, ”Pyrola minor. Klotpyrolan blommar i juni-juli med vita
eller rödlätta blommor som sitter i en ganska tät klase. Blomman är
nästan helt sluten och ser därför ut som en liten kula.

3 P1010724 grönpyrola

Grönpyrola, ”Pyrola chlorantha”, är en flerårig ört med bladlös stängel
och en basal bladrosett. Bladen är läderartade och har en ganska liten
rund, mörkgrön bladskiva och ett långt rödaktigt bladskaft.

Grönpyrolan blommar i juni-juli med grönaktiga blommor som sitter i
en gles, vanligen fåblommig klase. Blommorna är öppna med breda
foderflikar och grönaktiga kronblad, samt ett böjt grönaktigt eller
rödaktigt stift. Tittar ni noga på bilden kan ni se det gröna stiftet.

4 P1010725

Björkpyrola, ”Orthilia secunda”, är en flerårig, vintergrön ört med
sågtandade ovala blad och små grönvita blommor. Blommorna är
hängande, ensidigt vända och sitter i en lutande axlik klase.

Björkpyrolan tillhör visserligen familjen ”Ericaceae”, ljungväxter, likt
de övriga pyrolorna men istället för att ingå i släktet ”Pyrola” ingår
den i släktet ”Orthilia” som kommer av grekiskans ”ortho” för
”upprätt” och ”helix” för ”spiral”.  

”Pyrolerna äro egentliga skuggväxter och med sina glänsande, ständigt
gröna blad och täcka blommor utgöra de, jemte Linnéan och några
andra, våra barrskogars prydnad. De stadiga, m. e. m. rundade bladen
bilda glesare rosetter, under det den smala rotstocken kryper i marken
eller mossan, grenar sig och bildar nya rosetter. Också ser man
vanligen Pyrolerna gruppvis resa sina blomstänglar ur skogsmarken,
”täflande med Hyacintens på den mera städade blomsterlisten”. De
gamla stänglarne, med sina bruna fröhus, vara till nästa år, icke sällan
ända tills de nya blomma.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

5 P1010727 Trollsmör Fuligo septica

Trollsmör, ”Fuligo septica”, är en slemsvampsart som återfinns på
förmultnad ved och stubbar, där den bildar stora slemmiga så kallade
plasmodier, som är vita eller gula till färgen. När den mognar, bildas
sporangier som sammansmälter till varierande form och färg.
Trollsmör förekommer allmänt i hela Sverige under sommaren och
hösten.

I nordisk folktro använde häxor ett väsen som kallades för bjära eller
trollhare för att stjäla mjölk från grannens kor. Bjäran spillde ibland
lite av mjölken i skogen, vilket då kallades för trollsmör. Trollsmör
har även kallats bjäradynga, vilket vittnar om att man också trodde att
det kunde vara trollharens spillning.

Plasmodium är en benämning på ett amöbaliknande, flercelligt
stadium hos bland annat slemsvampar och ett sporangium är det organ
som producerar sporer genom meios, reduktionsdelning, där
könsceller bildas.

6 P1010749 Liten ärtstarr Carex viridula pulchella

Bilden visar liten ärtstarr, ”Carex viridula”, varietet ”pulchella”, som
är en nära släkting till vanlig ärtstarr, ”Carex viridula viridula”. I
Sverige förekommer nämligen tre varieteter av ärtstarr, vanlig ärtstarr,
liten ärtstarr och ävjestarr. Liten ärtstarr brukar stundom urskiljas som
en egen art, ”Carex scandinavica”.

7 P1010752 Hästmyror

Hästmyror och spillkråkor brukar i kombination ge följande typiska
utseende på den döda veden.

8 P1010755 Bergkorsört

Bilden visar stora och kraftfulla bergkorsörter, ”Senecio sylvaticus”,
som är nästan kala, ettåriga örter som kan bli drygt sju decimeter
höga. Stjälken är rak och vanligen rikt grenig upptill medan bladen är
ganska smala och trubbigt parflikiga. Bergkorsörten blommar från juni
till september.

Bergkorsörten är vanlig i södra och mellersta Sverige och den växer i
sandiga skogar, på hyggen, brandfläckar och bergknallar. Den första
fynduppgiften är från Vrigstad i Småland och publicerades av Carl
von Linné någon gång på 1750-talet.

9 P1010739

Så här stora mängder med Smålands landskapsblomma och Carl von
Linnés favoritblomma ”Linnaea borealis” har jag aldrig sett förut, vi
talar om tiotusenden.

Linnea, ”Linnaea borealis”, är ett vintergrönt nedliggande ris som kan
bilda meterlånga revor och den har små och runda blad som sitter
motsatta. Linnean blommar i juni-juli, i fjälltrakterna dock inte förrän
i augusti.

Blomstänglarna är upprätta och tvådelade upptill med en hängande
blomma på varje gren. Blommorna är väldoftande, framförallt på
kvällen, och blomkronan är klockformad med vitrosa utsida och gul-
eller rödmönstrad insida. De klibbhåriga frukterna fastnar lätt på djur
och i kläder, och de kan på så sätt spridas långa sträckor.

Artnamnet ”Linnaea borealis” är från latinets ”boreus” för ”nordlig”
och syftar på växtens nordliga utbredning. Namnet linnea är en
försvenskning av det latinska namnet på släktet linneor, ”Linnaea”.

10 P1010740

Linnea är vanlig i nästan hela landet, utom i de sydligaste delarna.
Den växer ofta i mossig granskog och vanligen ser man revorna på
liggande stammar eller stubbar, men den förekommer även uppe på
kalfjället. Den första fynduppgiften är från Lappland och publicerades
av Rudbeck år 1720, tolv år innan Carl von Linné gjorde sin första
resa, Lappländska resan år 1732.

Linnea användes förr mot gikt och ledvärk och Hoffberg skriver
följande år 1792:

”von Linnés ört w. i skogar. Thee eller decokt af örten drickes mot
gicht: utwärtes färsk stött pålägges den med mjölk för wärk och utslag
hos folk och kreatur: Thee häraf smakar wäl”.

11 P1010741

Linnea är Smålands landskapsblomma och den var också Carl von
Linnés favoritblomma och han lät sig ofta avbildas med en linnea i
handen och den ingick även i hans adelsvapen. Blommans klocklika
form gjorde att vissa förlinneanska botanister ansåg att växten hörde
till släktet blåklockor, ”Campanula” men linnean bildar ett eget släkte,
”Linnaea”.

12 P1010737

Vår landskapsblomma ingår i familjen ”Caprifoliaceae”,
kaprifolväxter, vilket är upprätta eller klängande buskar, eller dock
sällan krypande ris, lövfällande eller dock sällan vintergröna. Bladen
är motsatta, parbladiga, hela eller grunt flikiga. Blommorna är i
knippen, i huvudlika samlingar eller parvis samt tvåkönade.

Fodret är ofta litet och krona sambladig, oftast femtalig, radiär eller
ibland tvåläppig. Ståndare fyra eller fem och stift ett, ibland mycket
kort, märken ett till tre. Fruktämnet är undersittande och frukten är ett
bär, en stenfrukt.

13 P1010744

Familjen ”Caprifoliaceae” har 16 släkten och 365 arter och finns över
nästan hela världen. Fem släkten med sammanlagt elva bofasta arter
förekommer Sverige, till exempel arterna svart fläder, ”Sambucus
nigra”, bildens linnea, ”Linnaea borealis”, olvon, ”Viburnum opulus”,
snöbär, ”Symphoricarpus albus”, vildkaprifol, ”Lonicera
periclymenum” och skogstry, ”Lonicera xylosteum”.

Tack för idag, slut för idag och på återseende!

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Anne Johansson skriver:

    Dan!
    Tack för denna formidabla rundvandring bland ”småfolket” i gammelskogen.
    Det känns som om jag kryper på knä och nosar, känner och tittar på livet bland mossa och barr när jag läser dina ord.
    Likt linneorna bugar jag ödmjukt.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer