I linneans gammelskog

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på linnean.

I linneans gammelskog

I linneans gammelskog, en naturkrönika i 13 bilder från en plats i
Lekerydstrakten, sydost om Huskvarna i Jönköpings län.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i slutet av juni 2013.

 

1 P1010716

Likt Excalibur, svärdet i stenen, i sagan om kung Arthur synes denna
lilla tall direkt sprungen ur det svenska urberget.

Det finns många olika separata historier om hur Arthur fick tag på sitt
svärd. Den första är just ”Svärdet i Stenen”, i Robert de Borons
”Merlin”. Enligt denna version sitter svärdet Excalibur fast i en sten
och kan bara dras bort av Britanniens rättmätige kung.

Den andra versionen tas upp i en skrift av sir Thomas Malory och i
denna version får Arthur svärdet av Damen i Sjön efter att ha haft
sönder sitt första svärd. När han dör säger han åt sir Bedevere att ge
tillbaka svärdet till Damen i Sjön.

Det finns även versioner som kombinerar dessa två legender, där
Uther Pendragon som var kung Arthurs far får svärdet av Damen i Sjön
för att kunna bli kung över Britannien. Han ränner sedan ner det i
en sten före sin död. Det är inte förrän Arthur är vuxen som landet får
en ny kung i och med att han kan dra svärdet ur stenen.

Det finns också en version där Excalibur var Julius Caesars svärd som
han gömmer undan från resten av världen. Det är inte förrän Rom har
fallit som hans sista ättling, en liten pojke, hittar svärdet. Efter många
om och men kastar den lille pojken svärdet som då fastnar i en sten.
Pojken växer sedan upp i en liten by där han får en son, Arthur, som
senare efter sin faders död drar upp svärdet ur stenen och blir
Britanniens rättmätige kung.

Sveriges berggrund består främst av magmatiska och metamorfa
bergarter, det som ofta kallas för urberget, men den består också av
yngre sedimentära bergarter och magmatiska bergarter.

Magmatiska bergarter är bergarter som bildats genom att magma har
trängt genom jordskorpan och stelnat.

Metamorfa bergarter är en grupp bergarter som bildas då magmatiska
eller sedimentära bergarter utsätts för höga tryck och temperaturer.
Detta kan till exempel ske genom att de trycks djupare ned i
jordskorpan och utsätts för stora tryck- och temperaturförändringarna
vilket innebär att bergartens mineralsammansättning ändras och
bergarten genomgår en metamorfos, förvandling.

Sedimentära bergarter bildas genom stora tryck som uppstår då
sedimentära partiklar avlagras lagervis ur till exempel luft, is eller
vatten. Då yngre lager lägger sig ovanpå äldre pressas dessa samman
och sedimenten genomgår sedan olika kemiska, fysiska och biologiska
förändringar som leder till att de sedimentära partiklarna cementeras
samman till sten.

2 P1010720 Klotpyrola

Trots att de basala bladen är ljusgröna och runda och följaktligen
liknar klockpyrolas blad, ”Pyrola media”, påstår jag ändå att detta är
klotpyrolor, ”Pyrola minor. Klotpyrolan blommar i juni-juli med vita
eller rödlätta blommor som sitter i en ganska tät klase. Blomman är
nästan helt sluten och ser därför ut som en liten kula.

3 P1010724 grönpyrola

Grönpyrola, ”Pyrola chlorantha”, är en flerårig ört med bladlös stängel
och en basal bladrosett. Bladen är läderartade och har en ganska liten
rund, mörkgrön bladskiva och ett långt rödaktigt bladskaft.

Grönpyrolan blommar i juni-juli med grönaktiga blommor som sitter i
en gles, vanligen fåblommig klase. Blommorna är öppna med breda
foderflikar och grönaktiga kronblad, samt ett böjt grönaktigt eller
rödaktigt stift. Tittar ni noga på bilden kan ni se det gröna stiftet.

4 P1010725

Björkpyrola, ”Orthilia secunda”, är en flerårig, vintergrön ört med
sågtandade ovala blad och små grönvita blommor. Blommorna är
hängande, ensidigt vända och sitter i en lutande axlik klase.

Björkpyrolan tillhör visserligen familjen ”Ericaceae”, ljungväxter, likt
de övriga pyrolorna men istället för att ingå i släktet ”Pyrola” ingår
den i släktet ”Orthilia” som kommer av grekiskans ”ortho” för
”upprätt” och ”helix” för ”spiral”.  

”Pyrolerna äro egentliga skuggväxter och med sina glänsande, ständigt
gröna blad och täcka blommor utgöra de, jemte Linnéan och några
andra, våra barrskogars prydnad. De stadiga, m. e. m. rundade bladen
bilda glesare rosetter, under det den smala rotstocken kryper i marken
eller mossan, grenar sig och bildar nya rosetter. Också ser man
vanligen Pyrolerna gruppvis resa sina blomstänglar ur skogsmarken,
”täflande med Hyacintens på den mera städade blomsterlisten”. De
gamla stänglarne, med sina bruna fröhus, vara till nästa år, icke sällan
ända tills de nya blomma.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

5 P1010727 Trollsmör Fuligo septica

Trollsmör, ”Fuligo septica”, är en slemsvampsart som återfinns på
förmultnad ved och stubbar, där den bildar stora slemmiga så kallade
plasmodier, som är vita eller gula till färgen. När den mognar, bildas
sporangier som sammansmälter till varierande form och färg.
Trollsmör förekommer allmänt i hela Sverige under sommaren och
hösten.

I nordisk folktro använde häxor ett väsen som kallades för bjära eller
trollhare för att stjäla mjölk från grannens kor. Bjäran spillde ibland
lite av mjölken i skogen, vilket då kallades för trollsmör. Trollsmör
har även kallats bjäradynga, vilket vittnar om att man också trodde att
det kunde vara trollharens spillning.

Plasmodium är en benämning på ett amöbaliknande, flercelligt
stadium hos bland annat slemsvampar och ett sporangium är det organ
som producerar sporer genom meios, reduktionsdelning, där
könsceller bildas.

6 P1010749 Liten ärtstarr Carex viridula pulchella

Bilden visar liten ärtstarr, ”Carex viridula”, varietet ”pulchella”, som
är en nära släkting till vanlig ärtstarr, ”Carex viridula viridula”. I
Sverige förekommer nämligen tre varieteter av ärtstarr, vanlig ärtstarr,
liten ärtstarr och ävjestarr. Liten ärtstarr brukar stundom urskiljas som
en egen art, ”Carex scandinavica”.

7 P1010752 Hästmyror

Hästmyror och spillkråkor brukar i kombination ge följande typiska
utseende på den döda veden.

8 P1010755 Bergkorsört

Bilden visar stora och kraftfulla bergkorsörter, ”Senecio sylvaticus”,
som är nästan kala, ettåriga örter som kan bli drygt sju decimeter
höga. Stjälken är rak och vanligen rikt grenig upptill medan bladen är
ganska smala och trubbigt parflikiga. Bergkorsörten blommar från juni
till september.

Bergkorsörten är vanlig i södra och mellersta Sverige och den växer i
sandiga skogar, på hyggen, brandfläckar och bergknallar. Den första
fynduppgiften är från Vrigstad i Småland och publicerades av Carl
von Linné någon gång på 1750-talet.

9 P1010739

Så här stora mängder med Smålands landskapsblomma och Carl von
Linnés favoritblomma ”Linnaea borealis” har jag aldrig sett förut, vi
talar om tiotusenden.

Linnea, ”Linnaea borealis”, är ett vintergrönt nedliggande ris som kan
bilda meterlånga revor och den har små och runda blad som sitter
motsatta. Linnean blommar i juni-juli, i fjälltrakterna dock inte förrän
i augusti.

Blomstänglarna är upprätta och tvådelade upptill med en hängande
blomma på varje gren. Blommorna är väldoftande, framförallt på
kvällen, och blomkronan är klockformad med vitrosa utsida och gul-
eller rödmönstrad insida. De klibbhåriga frukterna fastnar lätt på djur
och i kläder, och de kan på så sätt spridas långa sträckor.

Artnamnet ”Linnaea borealis” är från latinets ”boreus” för ”nordlig”
och syftar på växtens nordliga utbredning. Namnet linnea är en
försvenskning av det latinska namnet på släktet linneor, ”Linnaea”.

10 P1010740

Linnea är vanlig i nästan hela landet, utom i de sydligaste delarna.
Den växer ofta i mossig granskog och vanligen ser man revorna på
liggande stammar eller stubbar, men den förekommer även uppe på
kalfjället. Den första fynduppgiften är från Lappland och publicerades
av Rudbeck år 1720, tolv år innan Carl von Linné gjorde sin första
resa, Lappländska resan år 1732.

Linnea användes förr mot gikt och ledvärk och Hoffberg skriver
följande år 1792:

”von Linnés ört w. i skogar. Thee eller decokt af örten drickes mot
gicht: utwärtes färsk stött pålägges den med mjölk för wärk och utslag
hos folk och kreatur: Thee häraf smakar wäl”.

11 P1010741

Linnea är Smålands landskapsblomma och den var också Carl von
Linnés favoritblomma och han lät sig ofta avbildas med en linnea i
handen och den ingick även i hans adelsvapen. Blommans klocklika
form gjorde att vissa förlinneanska botanister ansåg att växten hörde
till släktet blåklockor, ”Campanula” men linnean bildar ett eget släkte,
”Linnaea”.

12 P1010737

Vår landskapsblomma ingår i familjen ”Caprifoliaceae”,
kaprifolväxter, vilket är upprätta eller klängande buskar, eller dock
sällan krypande ris, lövfällande eller dock sällan vintergröna. Bladen
är motsatta, parbladiga, hela eller grunt flikiga. Blommorna är i
knippen, i huvudlika samlingar eller parvis samt tvåkönade.

Fodret är ofta litet och krona sambladig, oftast femtalig, radiär eller
ibland tvåläppig. Ståndare fyra eller fem och stift ett, ibland mycket
kort, märken ett till tre. Fruktämnet är undersittande och frukten är ett
bär, en stenfrukt.

13 P1010744

Familjen ”Caprifoliaceae” har 16 släkten och 365 arter och finns över
nästan hela världen. Fem släkten med sammanlagt elva bofasta arter
förekommer Sverige, till exempel arterna svart fläder, ”Sambucus
nigra”, bildens linnea, ”Linnaea borealis”, olvon, ”Viburnum opulus”,
snöbär, ”Symphoricarpus albus”, vildkaprifol, ”Lonicera
periclymenum” och skogstry, ”Lonicera xylosteum”.

Tack för idag, slut för idag och på återseende!

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Anne Johansson skriver:

    Dan!
    Tack för denna formidabla rundvandring bland ”småfolket” i gammelskogen.
    Det känns som om jag kryper på knä och nosar, känner och tittar på livet bland mossa och barr när jag läser dina ord.
    Likt linneorna bugar jag ödmjukt.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer