I svamparnas värld

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt svamparnas värld.

I svamparnas värld, del 10

I svamparnas värld, del 10, en naturkrönika i fem bilder om något som
ser ut som en utomjordisk livsform. Tänk vad arv och miljö kan forma
tillsammans över tid.
Text och foto Dan Damberg och Daniel Damberg på november
månads första dag 2010.

Det är höstlovet första dag, det är vecka 44, vädret är milt och mulet
med temperaturer upp emot tio grader då jag får se gullkröset växa
både på syrenen och på Sävstaholmsäppelträdet. Det var några år sedan
sist så kameran kom fram och förevigade något som med lite fantasi
såg ut som en främmande livsform från yttre rymden, inte helt olik
”blobben” i den gamla amerikanska ”kalkonfilmen” från märkesåret
1958 just med orginalnamnet ”The Blob”. Filmen regisserades av Irvin
S. Yeaworth Jr. och hade bland andra en ung Steve McQueen i en av
huvudrollerna och för den glada titelmelodin svarade den då okände
Burt Bacharach. Det svenska namnet på filmen var för övrigt ”Faran
från skyn” och den lockade besökare med den fantastiska meningen,
”An alien lifeform consumes everything in its path as it grows and
grows.”. Om Ni vill se den hemska ”kalkontrailern” om filmen gå då
in på följande adress, om Ni törs förstås,
http://www.youtube.com/watch?v=vyrKNwhRFi4&feature=related.

Gullkrös, ”Tremella mesenterica”, är en gelésvampsart i
basidiesvampsordningen ”Tremelláles”. Den bildar gula till
orangefärgade, 1–8 centimeter breda, gelatinösa, dynlika eller
oregelbundet veckade fruktkroppar. De unga, något mörkare
fruktkropparna bildar endast könlösa konidiesporer, medan de äldre,
något blekare också bildar basidiesporer, de äldsta bildar bara
basidiesporer. Sporer som bildas asexuellt benämns konidiesporer
medan basidiesporer bildas sexuellt i svampens sporbildande organ, de
så kallade basidierna.

Vid intorkning blir fruktkroppen skinnartad och mörkt orange. Arten är
allmän året om i hela Sverige och den växer på döda kvistar och grenar
av lövträd samt är parasit på andra svampar i den döda veden.

Krös är namn på vissa arter i släktena ”Craterocólla”, ”Exídia”,
”Myxárium” och ”Tremella” i gruppen gelésvampar. De har gelatinösa
till broskiga, dyn- eller bladlika, ibland rynkiga eller vårtiga
fruktkroppar i mycket varierande färg och storlek. Vissa arter har en
mer eller mindre skinnliknande, utbredd fruktkropp, som är helt tryckt
till underlaget.

Arterna lever parasitiskt eller saprofytiskt på ved och förekommer hela
året. Många är också, som redan nämnts, parasiter på mycel av andra
basidiesvampar inne i veden.

Gelésvampar är ett gemensamt namn för basidiesvampar som förs till
ordningarna ”Tremelláles”, ”Auriculariáles” och ”Dacrymycetáles”.
Deras fruktkroppar är i fuktigt tillstånd uppsvällda och geléartade,
flikiga eller veckade och av starkt växlande utseende, medan de i torrt
tillstånd är mer eller mindre hinnartade. De förekommer ofta på
murken och multnande ved, och många är parasiter på andra svampar.
Bland gelésvamparna finns arter som gelétagging, gullhorn, judasöra,
snurrkrös och vårtkrös samt krönikans gullkrös.

Svampar ingår i riket ”Fungi” och är organismer med totalt cirka
100 000 beskrivna arter, varav cirka 12 500 arter finns i Sverige.
Egentliga svampar består av enkla, grenade eller sammanvuxna
celltrådar, så kallade hyfer. Tillsammans bildar hyferna ett mycel, som
kan baka ihop sig till fruktkroppar. Ungefär 4 800 svenska arter
svampar har fruktkroppar större än 1 millimeter och kallas därför
storsvampar. Fruktkroppen är det som i dagligt tal kallas svamp, men
fruktkroppar utgör vanligen bara 1–2 % av svampindividens totala
vikt.

Svampar bryter ned organiska ämnen med hjälp av enzymer som
utsöndras från hyferna, och absorberar sedan näringen i löst form.
Många svampar lever på dött organiskt material och fungerar som
viktiga nedbrytare i naturen. En stor grupp utgör, i symbios med
grönalger och/eller cyanobakterier, den ena komponenten i lavar.
Många basidiesvampar har samliv med kärlväxter, på vilkas rotspetsar
de utvecklar mykorrhiza eller med ett annat namn svamprot. Ungefär
80 % av våra kärlväxter anses vara beroende av mykorrhiza med
svamp vilket inte nog kan beskriva svamparnas viktiga roll i naturen.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer