I svamparnas värld

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt svamparnas värld.

I svamparnas värld, del 11

I svamparnas värld, del 11, en naturkrönika i 13 bilder om tickor,
skinn och lavar – en riktigt grå och ruggig novemberlördag när
natten knappt blev till dag.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i november 2010.

En till synes frisk och upprätt stående sälg vid stranden av den lilla
dammen i Södra Duveled hade dessa kuddlika tickor växande på
stammen. På vågrätt liggande sälgstammar kan man ibland se helt
vidvuxna eller resupinata sälgtickor men här är sälgen lodrät och då
påstår jag att det vi ser kan vara helt andra tickor som heter kuddtickor,
”Phellinus punctatus”, men…

…å andra sidan borde kuddtickans porer vara i vinkel mot
fruktkroppen, vilket de inte är och dessutom syns detta tydligt på
bilden. Porerna på bilden ligger snarare i 180 graders vinkel med
fruktkroppen, med andra ord, längs med tickan. Då borde det trots allt
vara en helt resupinat sälgticka, ”Phellinus conchatus”.

Jag skulle naturligtvis ha tagit med mig ett beläggsexemplar hem och
examinerat ordentligt men nu får jag nöja mig med att säga att detta är
tickor ur släktet ”Phellinus”, antingen arten ”punctatus” eller arten
”conchatus”.

Biologisk slybekämpning kan bli värdefull inom plantskogsvården.
Skogsbranschen tar hjälp av bildens purpurskinn, ”Chondrostereum
purpureum”, en svamp som naturligt finns i vår natur, som
komplement till manuell och mekanisk plantskogsvård.

Purpurskinn är en ständigt närvarande art i våra skogar och svampen
angriper vanligtvis lövträd samt är ofarlig för människor, djur och
natur. De enda som kan tänkas känna sig hotade är fruktodlingarna,
eftersom svampen även kan angripa exempelvis äppel- och
plommonträd.

Användning av purpurskinn i slybekämpningens tjänst är ingen
egentlig nyhet. I Kanada har den använts sedan mitten av 1980-talet,
främst för att hålla slyet i schack på kraftledningsgator och enligt
undersökningar gjorda i Kanada minskar slyuppkomsten efter röjning
med mellan 70 och 100 procent. Purpurskinnet tränger in i stubben,
men man vet ännu inte hur djupt. Klart är ändå, att förutom att den
genom att hindra vattenupptagning kraftigt minskar slyuppkomsten,
växer dessutom det sly som tar sig upp långsammare.

Purpurskinnet växer vanligtvis på lövved och mer sällan på barrved
men dessa bilder är faktiskt tagna på en granstubbe i nordvästra delen
av Södra Duveled. Bilden visar ett litet exemplar av purpurskinnet.

Några stubbar från purpurskinnet växte dessa små violetta geléskålar,
”Ascocoryne sarcoides”, men jag måste ändå be att få lägga in en
brasklapp då det kan vara något helt annat till exempel ett krös eller till
och med ett litet exemplar av tidigare visat purpurskinn.

Här ser ni en vacker skog av små bägarlavar, kanske av arten,
”Cladonia fimbriata”. Lavar är, för övrigt, mycket små primitiva
bålväxter som saknar blad och rötter och som heller inte blommar.
Laven består av en svamp och en alg och/eller en
cyanobakterie/blågrönalg. Svampen hjälper laven att klara av ett liv i
torka, då den suger upp vatten. Vattnet behöver algen och
cyanobakterien för att producera näring. Lavarna sprider sig med
sporer och med fragment av laven som förs bort med till exempel
regnvatten.

Gällav, Pseudevernia furfuracea, är en lav som växer på trädstammar
och grenar, men ibland även på sten. Speciellt förekommer den på
björk, gran och tall. Gällaven är en busklav, det vill säga att den har ett
buskformigt växtsätt. Ett kännetecken är att bålens undersida är svart
och översidan ljust gråaktig. Den snarlika slånlaven har både ljus
undersida och översida. Gällav har stiftliknande isidier, det vill säga
utskott för asexuell förökning, men det är sällan den har apotecier, det
vill säga fruktkroppar för sexuell förökning.

Små orangegula gelésvampar som heter vedplätt, ”Dacrymyces
stillatus”, bekläder snittytan på den gamla stubben och lyser upp det
grå och mörka denna novemberdag.

När man går i skog och mark är det inte ovanligt att man hittar den lilla
violtickan, ”Trichaptum abietinum”, som mestadels växer på gran.
Bildens violtickor växte på en stor och fallen gran utmed Lagan i
västra delen av Skillingaryds skjutfält men se upp för kanske kan det
vara en violtagging, ”Trichaptum fusco-violaceum”, men då är
substratet oftast tall. Ytterligare en närstående art är den rödlistade,
NT, och mindre allmänna violmusslingen, ”Trichaptum laricinum”,
som likt violtickan oftast växer på gran. Uppifrån kan violtickan även
likna gulltickan, ”Skeletocutis amorpha”, som har ungefär lika stora
hattar, men ljusa och med tiden morotsfärgade porer.

Hattarna hos violtickan, ”Trichaptum abietinum”, kan vara mer eller
mindre väl utvecklade, 1-7 centimeter stora och ett par millimeter

tjocka. Fruktkropparna har vanligen en tydlig resupinat del, och på de
undre delarna av liggande stammar uteblir hattbildningen ofta helt,
varvid svampen kan täcka meterlånga partier av sitt substrat.
Hattkanten är skarp, vågig till inskuren och på unga exemplar vackert
violettfärgade, hatten i övrigt gråaktig till ljust gråbrun, filthårig och
normalt zonerad samt färgas ibland grönaktig av alger. Violtickan
växer framför allt på gran och tall, men enstaka fynd finns även från
lövved. Svampen är mycket vanlig på barkförsedda, nyligen döda
granar av alla dimensioner och i alla typer av barrskogar.

Klibbticka, ”Fomitopsis pinicola”, bildar i allmänhet tydliga,
konsolformiga eller hovlika hattar, men kan i undantagsfall vara mer
oregelbunden och ibland helt resupinat. Fruktkropparna kan bli flera
decimeter breda och mer än decimetertjocka och ovansidans krusta är
på yngre exemplar täckt av en kådliknande substans som smälter och
”kokar” i kontakt med en eldslåga. Hatten är zonerad i orange, röda
eller rödbruna partier, i de inre delarna ofta mörkare gråaktig till nästan
svart. Kanten hos växande exemplar är gulvit, gyllenbrun till
ockrabrun och lukten är något syrlig. Svampen växer på ett stort antal
olika substrat och finns både på död ved och levande träd, vanligast är
den på gran, men den förekommer frekvent även på al, björk (som på
bilden) samt tall.

I det stora grenbrottet hos den gamla björken har troligtvis
bävermusslingen, ”Lentinellus castoreus”, producerat sina
fruktkroppar. Den är en vedlevande svamp som under hösten kan hittas
på stammar av björk och gran. Svampen är inte ätlig, dess kött är segt
och den har en något syrlig till skarpt brännande smak.

Alldeles söder om underofficersmässen i Östra lägret på Skillingaryds
skjutfält växte ganska mycket av slingertickan, ”Cerrena unicolor”.
Normalt bildar tickan tydliga, ofta taktegellagda hattar, men har
dessutom en nästan alltid välutvecklad, resupinat del. Ibland är
fruktkropparna uteslutande resupinata, och kan då täcka meterlånga
partier på liggande stockar. Enskilda hattar blir cirka en decimeter
stora och har borsthårig, zonerad ovansida, som först är beigefärgad
eller gulbrunaktig, men snart grönfärgas av alger.

Slingertickan växer på död lövved, framför allt av björk, precis som på
bilderna, enstaka fynd är även gjorda på gran. Svampen är vanlig på
liggande stammar och stubbar, men hittas också på döda eller döende
partier av stående träd. Finns både i fuktiga skogar och torrare, öppna
miljöer. Ovanifrån kan de behårade, ofta grönfärgade hattarna likna
borstticka, ”Trametes hirsuta” och björkmussling, ”Lenzites betulina”,
men hymeniet hos dessa består av runda porer respektive tydliga
skivor. Hymenium, hymeniet är för övrigt termen för det sporbärande
vävnadslagret i svampars fruktkroppar. En annan förväxlingsart är
hjortticka, ”Datronia mollis”, som har liknande porer, men vars hattar
är mörka och ej borsthåriga samt vanligen mindre välutvecklade.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.