I svamparnas värld

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på svamparnas värld.

I svamparnas värld, del 3

I svamparnas värld, del 3, en naturkrönika i 3 bilder från Stoarp i
Vaggeryds kommun om en rödlistad och vacker liten svamp.
Text Dan Damberg, Skillingaryd, bild Hans Boberg, Vaggeryd.

Luddfingersvamp, eller som den hette förr, purpurfingersvamp,
”Clavaria purpurea”, är en rödlistad art i hotklass NT och finns i Stoarp i
norra delen av Vaggeryds kommun. Som Ni förstår av ingressen är det
inte jag utan en bekant i Vaggeryd som hade turen att få hitta denna rara
svamp, själv har jag aldrig sett den. Luddfingersvampen är en mycket
ovanlig svamp i våra delar av Sverige och detta föranledde en rapport till
Artdatabanken. Arter som är mer eller mindre ovanliga och hotade till
sin existens delas in i ett antal olika hotkategorier plus ”utdöd”, globalt
eller regionalt samt kategorin ”kunskapsbrist”.

EX. Utdöd, Extinct, en art eller annat taxon (till exempel släkte, familj
eller ordning) är utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista
individen dött, exempelvis vandringsduva och garfågel.

RE.  Nationellt utdöd, Regionally Extinct, en art är Nationellt utdöd när
det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är potentiellt
kapabel till reproduktion inom regionen, landet, har dött eller försvunnet
från regionen, eller ifall det var en tidigare regelbunden besökare, den sista
individen har dött eller försvunnit från regionen, i Sverige till exempel
mellanspett och svart stork.

CR. Akut hotad, Critically Endangered, en art är ”Akut hotad” när bästa
tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E, för
Akut hotad, se
http://www.artdata.slu.se/rodlista/filer/Manual-Riktlinjer-rodlista2010.pdf,
och att den därmed bedöms löpa extremt hög risk att dö ut i vilt tillstånd.

EN. Starkt hotad, Endangered, en art är ”Starkt hotad” när bästa
tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för
Starkt hotad, se ovan, och att den därmed bedöms löpa mycket hög
risk att dö ut i vilt tillstånd.

VU. Sårbar, Vulnerable, en art är ”Sårbar” när bästa tillgängliga data
indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Sårbar, se ovan,
och att den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd.

NT. Nära hotad, Near Threatened, en art förs till kategorin ”Nära hotad”
om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig Akut hotad,
Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna för någon
av dessa kategorier nu eller i en nära framtid, se luddfingersvamp i
Stoarp, Vaggeryds kommun, 2010.

DD. Kunskapsbrist, Data Deficient, en art förs till kategorin
”Kunskapsbrist” när det inte finns tillräckliga kunskaper att utifrån
dess utbredning och/eller populationsstatus göra vare sig en direkt eller
indirekt bedömning av dess risk att dö ut.

Om man läser Sveriges Lantbruksuniversitets och Johan Nitares
artfaktablad från år 2005 om luddfingersvampen kan man bland annat
konstatera följande.

Luddfingersvampen är en relativt stor marklevande fingersvamp med
cirka 10-12 centimeter höga, ogrenade fruktkroppar vilka oftast växer
tuvade och ofta i stort antal på varje växtplats. Fruktkropparna är mycket
bräckliga, cylindriska eller tillplattade med en längsgående mittfåra,
ihåliga och oftast vridna samt i toppen spetsiga. De är först gråvioletta,
senare ljust gråbruna. Ytan är något rynkad, matt och dagglikt pruinös,
mjölig. Under stark lupp i motljus syns att svampen är fint luden av
mycket stora uppblåsta borst, så kallade cystidier, som kan bli över 100
mikrometer långa.

Svampen är en nordlig, med ett finare ord boreal, barrskogsart som når
sin sydgräns i Svealand och Götaland. I Norrlands inland och mot fjällen
är den inom kalkrika och lokalmaritima områden mindre sällsynt, särskilt
i anslutning till forsar och vattendrag. Utbredningen har en tydligt
nordvästlig, oceanisk-suboceanisk tyngdpunkt. Nedanför fjällskogarna är
arten betydligt mer ovanlig och tydligt minskande. Sydliga fynd har
gjorts ner till en linje Dalsland-norra Småland och det finns bara 150
kända aktuella lokaler i landet 2005 vilket innebär att Stoarp i Vaggeryds
kommun kan vara lokal nummer 151 om inga andra lokaler hittats under
dessa 5 år som gått sedan dess. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms
inte överstiga 5000. Luddfingersvampen är väl eftersökt genom
nyckelbiotopinventeringen och den totala populationen i landet bedöms
genom avverkningar ha minskat med mer än 15 % under den senaste
20-årsperioden.

I Norden är svampen även påträffad i Norge och Finland och artens
utbredning i övrigt omfattar maritimt påverkade barrskogsområden
på norra halvklotet med fynd i Japan och flera delstater i Nordamerika,
mot söder finns den bara på högre höjd i anslutning till barrskogsklädda
bergskedjor. Luddfingersvampen påträffas på mineralrik mark i granskog
med mycket hög luftfuktighet, till exempel vid källflöden, fuktdråg,
bäckar eller i anslutning till vattenfall och forsdimma. Den kan även
påträffas på andra platser med mycket hög luftfuktighet och ytligt, rörligt
markvatten. Ibland växer den i gräsrika skogsgläntor eller i svällande
och fuktiga mossmattor. Den kan eftersökas i till exempel översilade
gransumpskogar och i botten på raviner eller kanjondalar.

Hos oss tycks svampen vara associerad med gran och det är troligt att
den bildar mykorrhiza den med detta trädslag. Arten är påtagligt
kalkgynnad och knuten till näringsrika barrskogar, mest av högörtstyp.
Som regel uppträder fruktkroppar bara på några ställen på varje lokal.
Varje ställe rymmer troligtvis en eller ett fåtal genetiskt unika
svampindivider, så kallade geneter, som alla kan fragmenteras till flera
frilevande men genetiskt identiska mycel, så kallade rameter, vilket
motsvarar IUCN:s definition av en individ. Varje mycel kan ha många
fruktkroppar och fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha
lång livslängd, flera decennier eller mer.

IUCN är en förkortning för ”International Union for Conservation of
Nature and Natural Resources”, på svenska ”Internationella
naturvårdsunionen”, och är ett internationellt organ för naturskydd med
över 1000 medlemsorganisationer. IUCN samordnar arbetet med att ta
fram den så kallade ”Rödlistan” över hotade växt- och djurarter.

Luddfingersvampen är en mycket uttorkningskänslig art och kräver
granskogsmiljöer med konstant mycket hög luftfuktighet. Den tål inte en
slutavverkning eller någon form av dränering som påverkar växtplatsens
hydrologi. I skogslandskapet i norra Sverige har arten minskat markant
under senare år på grund av skogsavverkningar med ofullständig hänsyn
till källor och vattendrag. Minskningen kan också vara en följd av
nuvarande eller tidigare dikningsverksamhet.

Lokaler med luddfingersvamp bör undantas från allt rationellt skogsbruk
och slutavverkning samt skogsgödsling måste helt undvikas. Svampen
växer även i örtrika bäckdråg som också borde undantas genom generell
hänsyn i skogsbruket. Detta görs dock inte i tillräcklig omfattning, varför
habitatet, växtplatserna, tyvärr är minskande.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.