I svamparnas värld

Vår naturkrönikör Dan Damberg har återigen tittat in i svamparnas värld.

 

I svamparnas värld, del 4

I svamparnas värld, del 4, en naturkrönika i 17 bilder från trakterna
kring Hemvärnsgården och Östersjön på Skillingaryds skjutfält om
fläckkantareller, rosenslemskivlingar, fjälliga taggsvampar och
riddarmusseroner samt om underbart mättat skymningsljus i en härligt
klar och sval höstluft.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i september månads sista dagar.

Det är ett mycket gott år för fläckkantarellen, det formligen ”dräller av
dessa kantareller” i de sandiga tall- och granskogarna i trakterna av
Skillingaryd. Egentligen är de inte ”riktiga kantareller” utan mera släkt
med vårmusseronen, ”Calocybe gambosa” och trattnavlingen,
”Pseudoclitocybe cyathiformis” än med den gula kantarellen och
trattkantarellen.

Fläckkantarell, ”Cantharellula umbonata”, är en ganska liten hattsvamp
med gaffelgrenade ljusa skivor som rödfläckas med åldern. Den växer i
barrskog, helst i lavtallskog på hällmark samt i skogskärr och föredrar
mager och sur mark där man hittar den bland renlavar ”Cladonia” men
även bland björnmossor ”Polytrichum” och kvastmossor, ”Dicranum”,
främst i norra och mellersta Sverige men i år, hösten 2010, är den
riklig på tallmoarna bland annat på Skillingaryds skjutfält.
Fläckkantarellen är, ätlig och god.

Fläckkantarellen är mindre allmän till sällsynt eller mycket sällsynt
inom regionen Skåne, Blekinge och östra Småland men allmän eller
tämligen allmän inom regionen övriga Sverige men saknas helt i hela
den svenska fjällkedjan.

Den sägs vara lätt att förväxla med mjöltrattskivlingen, ”Clitocybe
ditopus” vilket jag inte riktigt håller med om.

Fläckkantarellen växer ofta på samma ställen som frostvaxingen, förr
frostvaxskivling, ”Hygrophorus hypothejus”, även detta en god
matsvamp som växer rikligt på Skillingaryds skjutfält.

På bilden ser man fläckkantarellens ljusa gaffelgrenade skivor tydligt
vilka rödfläckas med åldern.

Hatten hos fläckkantarellen är först välvd med inrullad kant sedan
utbredd till grunt trattlik oftast med en liten ljus spetspuckel i mitten.
Den är 2 till 5 centimeter bred och blyertsgrå till violettgrå i färgen
samt mörkfläckig.

Ljusa gaffelgrenade skivor som är nedlöpande på en mörk gråviolett
fot och inrullad hattkant, stämmer precis enligt svamplitteraturen.
Fläckkantarellen finns från augusti och ända in i mitten på december.

Mitt i bladmattan av mattfibblor, ”Pilosella peleteriana”, växer två
exemplar av mörk röksvamp, ”Lycoperdon nigrescens” och när
taggarna fallit bort får den ett typiskt mörkt nätmönster på en ljusare
botten.

Riddarmusseronerna, i detta fall stor riddarmusseron, ”Tricholoma
auratum”, har, likt fläckkantarellerna, också ett gott år. Jag har till och
med, för första gången, hittat dem i Värnamo Folkets park, granne till
Gröndalskolan där jag arbetar, men då var det den ”vanliga”
riddarmusseronen, ”Tricholoma flavovirens”.

Med risk för att bli tjatig, men motaggsvampen, ”Sarcodon squamosu”,
har också ett gott år på Skillingaryds skjutfält. Här ser Ni ett stort och
ett litet exemplar alldeles väster om Östersjön, eller Hässlehultsgölen
som den också kallas.

Motaggsvampen som tidigare betraktades som en underart till fjällig
taggsvamp, ”Sarcodon imbricatus”, är en svamp som växer i magra
tallskogar och hällmarksimpediment, där den kan bilda stora häxringar.
Svampen har en lätt trattformig, gråbrun till mörkt brun hatt med
koncentriska ringar av mörkare, taggformiga fjäll. Hatten är 10 till 15
centimeter i diameter och svampen är ätlig och har, enligt uppgift, en
mild smak.

Det är aldrig långt från örsopp till bildens rosenslemskivling, då dessa
ofta växer tillsammans. Rosenslemskivlingen antas parasitera på
örsoppens mycel. Örsoppen växer alltid i stora antal på tallmoarna i
våra trakter men rosenslemskivlingen är trots det en ovanlig svamp
som, åtminstone jag, blir väldigt glad när jag råkar hitta. Detta något
misshandlade exemplar växte cirka 200 meter öster om
Hemvärnsgården på Skillingaryds skjutfält.

Rosenslemskivlingen, ”Gomphidius roseus”, är en nära släkting till
citronslemskivlingen, ”Gomphidius glutinosus”, och är ätlig men inte
speciellt vanlig och bör därför lämnas oplockad. Hatten är välvd till
utbredd, ibland trattformad och färgen är rosenröd till rosa. Skivorna är
som unga gråvita men blir med åldern mörkare av de svarta sporerna.
Foten är vit, avsmalnande mot fotbasen, med en svag ringzon som ofta
färgas svart av nedfallande sporer.
Rosenslemskivlingen växer med tall och förekommer, som sagt, alltid
tillsammans med örsopp.

Apropå citrongul slemskivling; Smaken är syrlig och påminner om
citron. Svampen är en utmärkt blandsvamp och kan med fördel
användas som ingrediens när man använder svamp i olika former för att
ätas till fisk, och ersätter då citronen. Den innehåller rikligt med
oxalsyra och bör kanske därför inte konsumeras i alltför stora mängder
vid ett och samma tillfälle om man har känslig mage. Svampen orsakar
missfärgning hos andra svampar som då blir svarta när de kommer i
kontakt med den ”citrongule” så den hålls med fördel särad från övrig
svamp i svampkorgen. Citrongul slemskivling är oftast helt fri från
olika angrepp och hittas ofta i ängsmark och skogsmark av
ängskaraktär.

Här ser vi kastanjemusseroner, ”Tricholoma albobrunneum”, där
hatten först är kullig men sedan blir välvd till utbredd med en låg
puckel i ett mörkare brunt centrum. Foten lyser typiskt vit närmast
skivorna, vilket syns tydligt på bilden, som är urnupna. Färgen på foten
blir sedan gradvis allt brunare mot basen. Svampen är giftig och har en
kraftigt laxerande effekt samt är mindre allmän i stora delar av landet.

Gifthättingar, ”Galerína margináta”, som växer på en övervuxen
tallstubbe väster om Östersjön på Skillingaryds skjutfält.

Gifthätting, även kallad dadelbrun hjälmskivling, är en vanlig
vedsaprofyt med gul hatt som till utseende är väldigt lik matsvampen
föränderlig tofsskivling men gifthättingen har en tunn ofta otydlig
ljusbrun ring på foten och nedanför ringen ofta ett tunt ljust överdrag.
Den har en längstrådig hinna, som försvinner eller mörknar med ålder
eller vid tumning och ofta ett vitt utstående ludd längst ner på foten.
Gifthättingen har också en hudartad hinna mellan foten och hattkanten
på unga fruktkroppar samt en svagt mjöllik lukt och smak.

Gifthätting kan även förväxlas med rökslöjskivling, nejlikbrokskivling
och honungsskivling och innehåller de mycket farliga gifterna
amatoxiner.

Det finns ett flertal amatoxiner bland annat amanitin. Amatoxiner stör
cellernas äggvitesyntes vilket orsakar cellskada och celldöd. De organ
som skadas först är tarmen, njurarna och levern. Amanitin är ett
mycket farligt cellskadande gift som förekommer i vit flugsvamp,
lömsk flugsvamp och bildens gifthätting.

Den till förväxlig lika och goda matsvampen föränderlig tofsskivling,
även kallad föränderlig stubbskivling, ”Kuehneromyces mutabilis”, har
en i väta gulbrun till mörkbrun hatt, ofta med en puckel i mitten men
när svampen är torr är hattmitten ljusare. Hatten är 2 till 6 centimeter
bred och den smala foten, som är försedd med ring, kan vara upp till
10 centimeter hög.

Den växer allmänt gyttrad på stubbar av lövträd, främst björk och bok
över hela Sverige från våren till hösten.

Föränderlig tofsskivling är ätlig och god, men bör endast plockas av
erfarna svampkännare. Risken för förväxling med den starkt giftiga
gifthättingen/dadelbruna hjälmskivlingen ovan är mycket stor.
Gifthätting/Dadelbrun hjälmskivling växer främst på barrved men kan
även förekomma på lövträdsstubbar.

Grön trattskivling,”Clitocybe odora”, är en svampart i familjen
”Tricholomataceae” och som växer både i barrskogar och lövskogar
och hör till de tämligen allmänna trattskivlingarna.

Fruktkropparna uppträder under hösten, ofta i små grupper. Som ung
har den en välvd hatt med låg puckel, men senare får den en mer
utbredd hatt som kan vara svagt trattformig. Bredden på hatten är 4 till
8 centimeter och färgen är grågrönaktig till blågrön, dock kan hatten
blekna efter hand, speciellt i torka, och närmast vitaktiga exemplar kan
förekomma.

Skivorna sitter ganska glest och löper ned på foten och färgen på
skivorna är ofta densamma som på hatten, men blekare. Foten blir
mellan 4 till 8 centimeter hög och tjockleken är 1 till 1,5 centimeter.
Svampens kött har en blekt grönaktig färg och smaken är mild, men
doften är stark och påminner om anis. Dessa svampar växte cirka 300
meter öster om Hemvärngården på Skillingaryds skjutfält.

Apropå anis och anisdoften hos den gröna trattskivlingen, ”Clitocybe
odora”;

Anis, ”Pimpinella anisum”, är en ettårig ört som tillhör familjen
flockblommiga växter. Anisen kommer ursprungligen från trakterna
kring Medelhavet men finns odlad och förvildad även i södra och
mellersta Sverige. Namnet kommer ifrån ett grekiskt ord som betyder
dill, anis blir, för övrigt, ofta förväxlad med dill. Plantan kan användas
som en grönsak, men detta är inte den huvudsakliga användningen och
stjälken påminner mycket om selleri.

Vid destillering av anisfrukten utvinns anisolja, som används bland
annat medicinskt. Det viktigaste verksamma medlet i anisoljan är
anetol, som oljan består av till cirka 90 procent och doften av anis
används även för att framställa parfym.

Anisens frön används som kryddor i bröd samt i likör och andra
spritdrycker som till exempel Absint, Jägermeister, samt Skåne
Akvavit. Anetol är mindre lösligt i vatten än etanol, varför vissa
aniskryddade spritdrycker blir opaka när de späds ut med vatten.

Opaka, opacitet är ett begrepp och storhet inom optiken och används
för att mäta genomskinlighet eller transparens. Opacitet mäter
ogenomträngligheten för strålning genom ett material eller medium.

Kinesisk stjärnanis innehåller också anetol, men är i övrigt inte nära
släkt med anis. Eftersom den har en liknande smak och arom har den i
västvärlden blivit ett billigare alternativ till anis, för såväl bakning som
likör- och spritproduktion.

Som lite kuriosa kan nämnas att många papegojor tycker om doften av
anis och därför blandas det ofta in i fågelsand.

Anis, men även frön från fänkål, ökar laktationen, dvs. bildningen av
mjölk i bröstkörtlarna, hos ammande mödrar och kan även lindra kolik
hos spädbarn.

Rodnande flugsvamp, ”Amanita rubescens”, är en art i familjen
”Amanitaceae” och släktet flugsvampar, ”Amanita”. Svampen växer
på marken i blandskog och parker i Europa och Nordamerika, samt i
Sydafrika, dit den antagligen förts av misstag via importerade träd.

I Sverige finns den huvudsakligen i Götaland och Svealand och blir
ovanligare i Norrland. Arten är en utmärkt matsvamp i flera
svampböcker, men då den kan förväxlas med andra ”Amanita”-arter
avråds ovana plockare från den. Svampen har även orsakat lättare
förgiftningar, särskilt i rått tillstånd.

Detta exemplar växte alldeles öster om Hemvärnsgården på
Skillingaryds skjutfält och när man ser hur snabbt och tydligt den
”rodnar”, speciellt vid strumpan men också på foten, förstår man
logiken i namnet, rodnande flugsvamp.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad
2 kommentarer
 1. Ulla-Britt Karlsson skriver:

  Hej

  Jag hoppas du inte har något emot att jag använder bilden på Gifthättingen i mitt arbete om Giftiga och ätliga stubbsvampar: Jag går nu en 7,5 poängs kurs i Svampkunskap anordnad av Umeå universitet. Det är inget stort och märkvärdigt arbete så det blir jag och mina kurskamrater som ser det.

  Hälsningar Ulla-Britt Karlsson

 2. Ulla-Britt Karlsson skriver:

  Hej

  Jag hoppas du inte har något emot att jag använder bilden på Gifthättingen i mitt arbete om Giftiga och ätliga stubbsvampar: Jag går nu en 7,5 poängs kurs i Svampkunskap anordnad av Umeå universitet. Det är inget stort och märkvärdigt arbete så det blir jag och mina kurskamrater som ser det.

  Hälsningar Ulla-Britt Karlsson

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer