I svamparnas värld

Vår naturkrönikör Dan Damberg har återigen tittat in i svamparnas värld.

I svamparnas värld, del 5

I svamparnas värld, del 5, en krönika i 4 bilder om den strimmiga
brödkorgssvampen, en märklig liten varelse från den biologiska
mångfaldens värld.
Text och foto, Dan Damberg och Daniel Damberg, Skillingaryd i
oktober månads första dag 2010.

När jag satte mig på huk bredvid fars och mors grav på Skillingaryds
skogskyrkogård för några veckor sedan, för att plantera höstens och
vinterns ljungplantor fastnade mina ögon på några märkliga små
svampar som jag inte sett på många år, den strimmiga
brödkorgssvampen hade producerat fruktkroppar igen.

Brödkorgssvampar är buksvampar med små och bägarliknande eller
krukformiga fruktkroppar i två släkten, ”Crucibulum” och ”Cyathus”,
med fyra olika arter i Norden. Som ung har fruktkroppen ett lock,
vilket öppnar sig då den mognar. Då fruktkroppen är öppen upptill, blir
de linsformiga kapslarna, där sporerna bildas, så kallade peridioler,
synliga.

Buksvampar är en grupp basidiesvampar, hos vilka basidier anläggs
och basidiesporer bildas av en sporbildande vävnad, så kallad gleba,
inuti fruktkroppen, som har en oftast flerskiktad vägg, så kallad
peridium. Fruktkroppen är från början alltid mer eller mindre
äggformig och underjordisk.

Inne i fruktkroppen finns håligheter där basidierna utvecklas och
sporerna skjuts inte aktivt i väg från basidierna och sprids först sedan
fruktkroppen öppnats. Den utväxta, färdiga fruktkroppen varierar i
storlek, form och färg.

Stinksvamparna har en lång, ljus fot med en mösslik bildning, där den
slemmiga, grönbruna spormassan bildas. Svamparna luktar vämjeligt!

Röksvampar är vita till bruna, mer eller mindre runda och öppnar sig
upptill med en por eller sprickor. Svamparna ryker inte i ordets rätta
bemärkelse utan det är sporer som sprids!

Jordstjärnor är vita till bruna och har ett stjärnformigt uppsprickande
yttre skikt. Dessa svampar är mer eller mindre ovanliga men även i år,
det vill säga just nu, växer kamjordstjärnan, ”Geástrum pectinatum”,
åter i vår trädgård.

Rottryfflar och hartryfflar är brunaktiga, rundade, ibland
underjordiska, och uppsprickande samt är mer eller mindre giftiga.

Brödkorgssvampar är vitaktiga till bruna och blir så småningom öppna
och skålformiga. De liknar verkligen små korgar med runda bröd inuti.

De flesta av våra buksvampar är mer eller mindre färglösa men många
tropiska arter inom gruppen har mycket vackra färger och former. De i
Syd- och Mellaneuropa växande buksvampsarterna bläckfisksvamp
och gallersvamp är vackert röda i färgen och har en mycket märklig
form.

Bläckfisksvamp, ”Clathrus archeri”, är ursprungligen en svamp från
Australien och Tasmanien som även, som sagt, har introducerats till
Europa men även till Nordamerika.

I Europa förekommer den, som sagt, främst i de södra och centrala
delarna men är sällsynt även längre norrut. Den förekommer mycket
sällsynt även i Sverige och den 7 september i år hittades den på
Balsberget i Kristiansstad. Svampen har en obehaglig lukt och är inte
ätlig.

Gallersvampen, ”Clathrus ruber”, förekommer främst i
Medelhavsområdet och den börjar, som alla liksvampar som ett
”häxägg” och utvecklas till en rund, vit eller röd gallerboll eller ett
nätverk av armar, något lik en innebandyboll men med större hål. Den
växer i komposthögar, trädgårdar och tallskogar. Armarna är vita eller
röda och ihåliga med gleban, en olivgrå, stinkande smet på undersidan
som drar till sig flugor. Svampen blir till slut stor som en mindre
fotboll. Den lossnar då från den slida som återstår av häxägget, och då
den inte väger mycket, rullar den lätt iväg av vindpustar och sprider de
sporer som eventuellt finns kvar efter flugorna. Om dess armar fastnar
under utvecklingen, till exempel i kvistar som råkar vara i vägen, kan
man hjälpa den på traven genom att dra i gallret. Man får då
bokstavligen se den röra sig, lik en sömnig bläckfisk, tills den finner
sin rätta ställning och storlek.

Gruppen buksvampar är släktskapsmässigt heterogen, röksvampar och
brödkorgssvampar är släkt med skivlingar, rottryfflar med soppar,
jordstjärnor förs till Geastráles och stinksvamparna ingår i ordningen
Phalláles. De har också olika ekologiska funktioner, de flesta är
nedbrytare, men till exempel rottryfflar är mykorrhizabildare.

Dessa sporkapslar, peridioler, är där de ligger i de bägarformiga
fruktkropparna, mycket lika små runda bröd i en brödkorg, därav
namnet ”brödkorgssvampar”. Brödkorgssvampar växer antingen på
marken eller på murken ved och när en regndroppe träffar i ”korgen”
slungas peridiolerna iväg och sporerna kan på så sätt spridas.

Brödkorgssvamparna omfattar, som sagt fyra arter och dessa är
krönikans strimmiga brödkorgssvamp, ”Cyathus striatus”, vanlig
brödkorgssvamp, ”Cyanthus vulgare”, gul brödkorgssvamp,
”Crucibulum laeve” samt blygrå brödkorgssvamp, ”Cyathus olla”.

Hos den senare är för övrigt peridiolerna försedda med en klibbig tråd
som fastnar i vegetationen. Sporerna sprids senare i sin tur från själva
peridiolen.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer