I svamparnas värld

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Hestra söräng.

I svamparnas värld, del 6

I svamparnas värld, del 6, en naturkrönika i 18 bilder från Hestra
söräng och Skillingaryds tätort, svamphösten 2010.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd, höstmarknadsdagen den 2
oktober 2010.

På min väg upp till Hestra söräng hittade jag några vackra stolta
fjällskivlingar som växte på ödetomten alldeles söder om Ahlgrens
Mekaniska Verkstad i Skillingaryd. Naturligtvis var jag tvungen att
stanna och ta några bilder på tre exemplar väl spridda inom området.
Man kan tro att den är alldeles nyuppackad från en plastpåse men
tyvärr kan jag bara konstatera att skräp i alla dess former finns överallt
på vår jord från städer och samhällen till de vida oceanvidderna. Vi
människor förnekar oss verkligen inte.

Stolt fjällskivling, ”Macrolepiota procera”, är en vitsporig skivling
som lever av förna i skogsbryn, gärna på betade marker i söderläge
eller i trädgårdar. Den ljusa hatten täcks av mörka fjäll och kan bli
mycket stor, upp till 40 centimeter i diameter. Den går i Sverige att
hitta redan i början av augusti och förekommer normalt fram till
oktober.

Stolt fjällskivling är en god matsvamp som dock kan förväxlas med
andra svampar dock främst med andra fjällskivlingar som till exempel
rodnande fjällskivling. Allvarligare är dock att den även kan förväxlas
med giftiga flugsvampar som brun flugsvamp och panterflugsvamp.
Dessa svampar blir dock sällan lika stora som stolt fjällskivling samt
har en mörkare brun hatt.

Hatten av den stolta fjällskivlingen stekes normalt i rikligt med smör
medan dess fot i princip är oätlig. Ringen som sitter under hatten sägs
vara en delikatess och ska uppenbarligen med fördel ätas rå. Stolt
fjällskivling är dessutom Närkes landskapssvamp.

Hestra söräng denna tätortsnära pärla mittemellan Skillingaryd och
Vaggeryd samt dess naturvårdare korna utgör en helhet som fler
kommuninvånare borde besöka under alla årstider.

Området är vackert inramat av den småländska granskogen och
innehåller mängder av död ved som är en förutsättning för en rik
biologisk mångfald av framför allt insekter och svampar.

Den vackert orangegula aprikosfingersvampen, ”Clavulinopsis
luteoalba”, växer tämligen allmänt i skogsbrynen i norra delen av
Hestra söräng.

Släktet ”Clavulinópsis”, dit bildens aprikosfingersvamp hör, omfattar i
Sverige tio arter marklevande svampar med enkla eller greniga, vita
eller gula, sega fruktkroppar. Hit förs bland annat, som sagt, bildens
aprikosfingersvamp samt hagfingersvamp och ängsfingersvamp.

Den lilla slingrande skogsbäcken utgör både ett vackert och estetiskt
tilltalande inslag i miljön men är också en förutsättning för den
biologiska mångfalden inom området.

Umbraröksvampen, ”Lycoperdon umbrinum”, är en barrskogsart med
brun till brunsvart färg och mer eller mindre taggig på ytan. Några få
exemplar växte i den rika granskogen alldeles norr om sörängen. Här
delar den växtplats med vårens blåsippor och försommarens vispstarr
och höstens biskopsmössa vilket bevisar områdets höga naturvärden.

Biskopsmössa eller som den också kallas brun hattmurkla, ”Gyromitra
infula”, förväxlas lätt med den giftigare svampen lömsk biskopsmössa,
”Gyromitra ambigua”, även kallad giftig hattmurkla eller storsporig
biskopsmössa, se nedan. Lömsk biskopsmössa har dock något
skrynkligare och mörkare hatt och dess fot är något mera lilafärgad än
biskopsmössans fot. Dessutom växer lömsk biskopsmössa ofta direkt
på marken, medan brun hattmurkla ofta växer på nedbrutna stubbar
och stockar, precis som bilden visar.

Biskopsmössa har tidigare ansetts ätlig efter avkok, men innehåller
giftet gyromitrin, som man nu vet även vid låga doser kan ha
cancerogena egenskaper på lång sikt, och inte heller förtäring efter
avkok är därför att rekommendera. Gyromitrin är ett mycket starkt gift
och att andas in ångor från svampen då den förvaras i bilen eller under
torkning, räcker för förgiftningssymptom. Gyromitrin är även giftet i
stenmurklan som växer på vår och försommar.

Bara några tiotals meter från biskopsmössorna på bild 9 växte denna,
troliga, lömska biskopsmössa, ”Gyromitra ambigua”, direkt på marken.
Den är dessutom något mörkare i hattfärgen och foten är klart mera
lilafärgad, huruvida den har en skrynkligare hatt är jag inte lika säker
på men inte är den slätare i alla fall.

Denna vackra och goda mandelkremla, ”Russula integra”, har ett vitt
kött och en nötliknande smak. Svampen anrättas ofta för sig då dess
speciella smak framträder bäst, men den är en svamp med mångsidig
användning som även kan passa bra anrättad tillsammans med andra
svampar.

Mandelkremlan trivs på kalkrik mark, Vaggerydssyeniten ger god
hjälp, och växer ofta tillsammans med gran. Hatten hos unga exemplar
är halvklotformad, men senare blir den mer välvd men hos äldre
exemplar är hatten till formen utbredd och har en fördjupning i mitten.
Hattens bredd är mellan 6-12 centimeter och ovansidan på hatten slät.
Färgen är varierande, från mörkt brunaktig till ljust gulbrunaktig och
även rödbrunaktiga exemplar, som syns på bilden, förekommer.

Svampens skivor sitter glest och är jämförelsevis tjocka, men trots det
går de lätt sönder. Hos unga exemplar är skivorna vitaktiga, med
senare gulnar de och hos äldre exemplar är skivorna närmast
ockragula, även sporerna är ockragula.

Foten är vanligen vitaktig och mer eller mindre jämnbred samt har en
höjd på mellan 5-10 centimeter. Svampen växte i granskogen invid det
lilla kärret i söder på sörängen.

Som röda rubiner i gräset på hösten växer de röda vaxskivlingarna i
magra ängsmarker. I detta fall är det förmodligen en scharlakansröd
vaxskivling eller scharlakansvaxskivling som den också kallas,
”Hygrocybe punicea”, vilket jag framför allt ser på de glesa, tjocka och
gula skivorna, se nästa bild. I Sverige är den rödlistad som missgynnad
och samtidigt är den Västergötlands landskapssvamp. Plocka den inte
utan låt den stå kvar!

Fruktkropparna hos scharlakansröd vaxskivling har som svampens
namn antyder en uppseendeväckande scharlakansröd till närmast
blodröd färg. Mitten på hatten kan vara urblekt och ha mer rödgulaktig
färg. Till formen är hatten först klocklik, men äldre exemplar får en
mer utbredd hatt. Kanten på hatten är buktad och mitt på hatten finns
en bred puckel. Foten är gul till gulröd med längsgående rödaktiga
strimmor och varken doft eller smak är särskilt framträdande. Svampen
är svår att skilja från de nära släktingarna blodvaxskivling,
”Hygrocybe coccinea”, och mönjevaxskivling, ”Hygrocybe miniata”.

Denna vackra svamp är en björkvaxskivling, ”Hygrophorus hedrychii”,
dock har den, sitt utseende till trots, en frän och syrlig doft som liknar
försvarsdoften hos den stora träfjärilens larv, ”Cossus cossus”,
dessutom är den mycket slemmig. Svampen växte tämligen allmänt i
de centrala delarna av sörängen. I viss svamplitteratur benämns
björkvaxskivlingen med det latinska namnet, ”Hygróphorus melízeus”.

Detta märkliga rosa gelédaller som växte i en ihålig björk i mitten av
sörängen är en svamp som heter dallergröppa eller björkrötesvamp,
”Phlébia tremellósa” eller ”Merulius tremellosus”, välj själv. Det är en
skinnsvampsart i basidiesvampsordningen ”Polyporáles”. Den är, som
sagt, dallrigt geléartad eller något broskig, relativt tjock och på
underlaget mer eller mindre utbredd med kanter som böjer sig uppåt.
Ovansidan är vit eller gråaktig och filtluden, medan undersidan först är
vit, senare gul till brun.

Dallergröppa växer på stubbar och döda stammar av lövträd, framför
allt på björk. Fruktkropparna påträffas under hösten tämligen allmänt i
södra och mellersta Sverige.

Ockragul grynskivling, ”Cystoderma amianthinum”, är en vanlig
hattsvamp i mossig gräs- och skogsmark precis som det är på Hestra
söräng. En ovanlig följeslagare till den ockragula grynskivlingen heter
grynknölfoting, ”Squamanita paradoxa”, klassad som sårbar (VU) i
rödlistan, och anses vara en svamp som parasiterar på ockragul
grynskivling. Den är känd från bara cirka 15 lokaler i hela Europa.
Kanske är det dags att spana lite extra bland annat här på sörängen
efter denna raritet då värden och bildens ockragula grynskivling, växer
rikligt här på ängarna.

Dessa ganska små och spensliga vaxingar kallas olivvaxskivlingar
”Hygrophorus olivaceoalbus”, och är utmärkta matsvampar. De har en
slemmig hatt som är olivbrun med mörkare mitt, en likaledes slemmig
fot som är vattrad och med vit zon upptill. Skivorna är vita, glesa och
nedlöpande på foten. Olivvaxskivlingen kan förväxlas med vitgrå
vaxskivling, ”Hygrophorus korhonenii”, men denna är utan bruna
inslag men också ätlig, vitbrun vaxskivling, ”Hygrophorus persoonii”,
som är kraftigare och växer vid ek, också ätlig samt tallvaxing,
”Hygrophorus latidabundus”, som är mycket kraftigare och sällsynt,
bara funnen på Gotland, men även denna ätlig.

Svampguiden skriver följande fina, trevliga samt beskrivande text om
bildens pepparriska, ”Lactarius rufus”, citat;

”Med vackert pepparkaksbrun hatt och en vit mjölksaft som först är
mild sedan brännande skarp. Hör till de så kallade ”finska riskorna”
som är ätliga efter avkokning. Koka i rikligt med vatten i 10 minuter
varefter kokvattnet slås bort. Klar att anrättas!”

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer