I svamparnas värld

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Hestra söräng.

I svamparnas värld, del 6

I svamparnas värld, del 6, en naturkrönika i 18 bilder från Hestra
söräng och Skillingaryds tätort, svamphösten 2010.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd, höstmarknadsdagen den 2
oktober 2010.

På min väg upp till Hestra söräng hittade jag några vackra stolta
fjällskivlingar som växte på ödetomten alldeles söder om Ahlgrens
Mekaniska Verkstad i Skillingaryd. Naturligtvis var jag tvungen att
stanna och ta några bilder på tre exemplar väl spridda inom området.
Man kan tro att den är alldeles nyuppackad från en plastpåse men
tyvärr kan jag bara konstatera att skräp i alla dess former finns överallt
på vår jord från städer och samhällen till de vida oceanvidderna. Vi
människor förnekar oss verkligen inte.

Stolt fjällskivling, ”Macrolepiota procera”, är en vitsporig skivling
som lever av förna i skogsbryn, gärna på betade marker i söderläge
eller i trädgårdar. Den ljusa hatten täcks av mörka fjäll och kan bli
mycket stor, upp till 40 centimeter i diameter. Den går i Sverige att
hitta redan i början av augusti och förekommer normalt fram till
oktober.

Stolt fjällskivling är en god matsvamp som dock kan förväxlas med
andra svampar dock främst med andra fjällskivlingar som till exempel
rodnande fjällskivling. Allvarligare är dock att den även kan förväxlas
med giftiga flugsvampar som brun flugsvamp och panterflugsvamp.
Dessa svampar blir dock sällan lika stora som stolt fjällskivling samt
har en mörkare brun hatt.

Hatten av den stolta fjällskivlingen stekes normalt i rikligt med smör
medan dess fot i princip är oätlig. Ringen som sitter under hatten sägs
vara en delikatess och ska uppenbarligen med fördel ätas rå. Stolt
fjällskivling är dessutom Närkes landskapssvamp.

Hestra söräng denna tätortsnära pärla mittemellan Skillingaryd och
Vaggeryd samt dess naturvårdare korna utgör en helhet som fler
kommuninvånare borde besöka under alla årstider.

Området är vackert inramat av den småländska granskogen och
innehåller mängder av död ved som är en förutsättning för en rik
biologisk mångfald av framför allt insekter och svampar.

Den vackert orangegula aprikosfingersvampen, ”Clavulinopsis
luteoalba”, växer tämligen allmänt i skogsbrynen i norra delen av
Hestra söräng.

Släktet ”Clavulinópsis”, dit bildens aprikosfingersvamp hör, omfattar i
Sverige tio arter marklevande svampar med enkla eller greniga, vita
eller gula, sega fruktkroppar. Hit förs bland annat, som sagt, bildens
aprikosfingersvamp samt hagfingersvamp och ängsfingersvamp.

Den lilla slingrande skogsbäcken utgör både ett vackert och estetiskt
tilltalande inslag i miljön men är också en förutsättning för den
biologiska mångfalden inom området.

Umbraröksvampen, ”Lycoperdon umbrinum”, är en barrskogsart med
brun till brunsvart färg och mer eller mindre taggig på ytan. Några få
exemplar växte i den rika granskogen alldeles norr om sörängen. Här
delar den växtplats med vårens blåsippor och försommarens vispstarr
och höstens biskopsmössa vilket bevisar områdets höga naturvärden.

Biskopsmössa eller som den också kallas brun hattmurkla, ”Gyromitra
infula”, förväxlas lätt med den giftigare svampen lömsk biskopsmössa,
”Gyromitra ambigua”, även kallad giftig hattmurkla eller storsporig
biskopsmössa, se nedan. Lömsk biskopsmössa har dock något
skrynkligare och mörkare hatt och dess fot är något mera lilafärgad än
biskopsmössans fot. Dessutom växer lömsk biskopsmössa ofta direkt
på marken, medan brun hattmurkla ofta växer på nedbrutna stubbar
och stockar, precis som bilden visar.

Biskopsmössa har tidigare ansetts ätlig efter avkok, men innehåller
giftet gyromitrin, som man nu vet även vid låga doser kan ha
cancerogena egenskaper på lång sikt, och inte heller förtäring efter
avkok är därför att rekommendera. Gyromitrin är ett mycket starkt gift
och att andas in ångor från svampen då den förvaras i bilen eller under
torkning, räcker för förgiftningssymptom. Gyromitrin är även giftet i
stenmurklan som växer på vår och försommar.

Bara några tiotals meter från biskopsmössorna på bild 9 växte denna,
troliga, lömska biskopsmössa, ”Gyromitra ambigua”, direkt på marken.
Den är dessutom något mörkare i hattfärgen och foten är klart mera
lilafärgad, huruvida den har en skrynkligare hatt är jag inte lika säker
på men inte är den slätare i alla fall.

Denna vackra och goda mandelkremla, ”Russula integra”, har ett vitt
kött och en nötliknande smak. Svampen anrättas ofta för sig då dess
speciella smak framträder bäst, men den är en svamp med mångsidig
användning som även kan passa bra anrättad tillsammans med andra
svampar.

Mandelkremlan trivs på kalkrik mark, Vaggerydssyeniten ger god
hjälp, och växer ofta tillsammans med gran. Hatten hos unga exemplar
är halvklotformad, men senare blir den mer välvd men hos äldre
exemplar är hatten till formen utbredd och har en fördjupning i mitten.
Hattens bredd är mellan 6-12 centimeter och ovansidan på hatten slät.
Färgen är varierande, från mörkt brunaktig till ljust gulbrunaktig och
även rödbrunaktiga exemplar, som syns på bilden, förekommer.

Svampens skivor sitter glest och är jämförelsevis tjocka, men trots det
går de lätt sönder. Hos unga exemplar är skivorna vitaktiga, med
senare gulnar de och hos äldre exemplar är skivorna närmast
ockragula, även sporerna är ockragula.

Foten är vanligen vitaktig och mer eller mindre jämnbred samt har en
höjd på mellan 5-10 centimeter. Svampen växte i granskogen invid det
lilla kärret i söder på sörängen.

Som röda rubiner i gräset på hösten växer de röda vaxskivlingarna i
magra ängsmarker. I detta fall är det förmodligen en scharlakansröd
vaxskivling eller scharlakansvaxskivling som den också kallas,
”Hygrocybe punicea”, vilket jag framför allt ser på de glesa, tjocka och
gula skivorna, se nästa bild. I Sverige är den rödlistad som missgynnad
och samtidigt är den Västergötlands landskapssvamp. Plocka den inte
utan låt den stå kvar!

Fruktkropparna hos scharlakansröd vaxskivling har som svampens
namn antyder en uppseendeväckande scharlakansröd till närmast
blodröd färg. Mitten på hatten kan vara urblekt och ha mer rödgulaktig
färg. Till formen är hatten först klocklik, men äldre exemplar får en
mer utbredd hatt. Kanten på hatten är buktad och mitt på hatten finns
en bred puckel. Foten är gul till gulröd med längsgående rödaktiga
strimmor och varken doft eller smak är särskilt framträdande. Svampen
är svår att skilja från de nära släktingarna blodvaxskivling,
”Hygrocybe coccinea”, och mönjevaxskivling, ”Hygrocybe miniata”.

Denna vackra svamp är en björkvaxskivling, ”Hygrophorus hedrychii”,
dock har den, sitt utseende till trots, en frän och syrlig doft som liknar
försvarsdoften hos den stora träfjärilens larv, ”Cossus cossus”,
dessutom är den mycket slemmig. Svampen växte tämligen allmänt i
de centrala delarna av sörängen. I viss svamplitteratur benämns
björkvaxskivlingen med det latinska namnet, ”Hygróphorus melízeus”.

Detta märkliga rosa gelédaller som växte i en ihålig björk i mitten av
sörängen är en svamp som heter dallergröppa eller björkrötesvamp,
”Phlébia tremellósa” eller ”Merulius tremellosus”, välj själv. Det är en
skinnsvampsart i basidiesvampsordningen ”Polyporáles”. Den är, som
sagt, dallrigt geléartad eller något broskig, relativt tjock och på
underlaget mer eller mindre utbredd med kanter som böjer sig uppåt.
Ovansidan är vit eller gråaktig och filtluden, medan undersidan först är
vit, senare gul till brun.

Dallergröppa växer på stubbar och döda stammar av lövträd, framför
allt på björk. Fruktkropparna påträffas under hösten tämligen allmänt i
södra och mellersta Sverige.

Ockragul grynskivling, ”Cystoderma amianthinum”, är en vanlig
hattsvamp i mossig gräs- och skogsmark precis som det är på Hestra
söräng. En ovanlig följeslagare till den ockragula grynskivlingen heter
grynknölfoting, ”Squamanita paradoxa”, klassad som sårbar (VU) i
rödlistan, och anses vara en svamp som parasiterar på ockragul
grynskivling. Den är känd från bara cirka 15 lokaler i hela Europa.
Kanske är det dags att spana lite extra bland annat här på sörängen
efter denna raritet då värden och bildens ockragula grynskivling, växer
rikligt här på ängarna.

Dessa ganska små och spensliga vaxingar kallas olivvaxskivlingar
”Hygrophorus olivaceoalbus”, och är utmärkta matsvampar. De har en
slemmig hatt som är olivbrun med mörkare mitt, en likaledes slemmig
fot som är vattrad och med vit zon upptill. Skivorna är vita, glesa och
nedlöpande på foten. Olivvaxskivlingen kan förväxlas med vitgrå
vaxskivling, ”Hygrophorus korhonenii”, men denna är utan bruna
inslag men också ätlig, vitbrun vaxskivling, ”Hygrophorus persoonii”,
som är kraftigare och växer vid ek, också ätlig samt tallvaxing,
”Hygrophorus latidabundus”, som är mycket kraftigare och sällsynt,
bara funnen på Gotland, men även denna ätlig.

Svampguiden skriver följande fina, trevliga samt beskrivande text om
bildens pepparriska, ”Lactarius rufus”, citat;

”Med vackert pepparkaksbrun hatt och en vit mjölksaft som först är
mild sedan brännande skarp. Hör till de så kallade ”finska riskorna”
som är ätliga efter avkokning. Koka i rikligt med vatten i 10 minuter
varefter kokvattnet slås bort. Klar att anrättas!”

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer