I svamparnas värld

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt svamparnas värld.

I svamparnas värld, del 8

I svamparnas värld, del 8, en naturkrönika i 11 bilder, om markernas
rikedom efter frosten, som skoningslöst gallrar bland den biologiska
mångfaldens ögon.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av oktober 2010.

Det gäller att ta vara på de stunder av sol och relativ värme som hösten
bjuder. Trots att frosten gallrat ut den biologiska mångfalden de
senaste veckorna så återkommer mycket av den när solen värmer några
timmar eller dagar. Utmed den lilla stigen har en mindre grupp med
vita tuvskivlingar trotsat höstens mörker och kyla.

Vit tuvskivling, ”Lyophýllum connátum”, växer ganska allmänt i tuvor
på gräsmattor, utmed vägar och i parker. Svampen är helt ljus gråvit
och har svagt nedlöpande täta skivor. Smaken är mild och lukten söt,
något syrlig men detta är numera ingen matsvamp. Vit tuvskivling
innehåller nämligen giftet lyophyllin som är ett cancerframkallande
gift.

En ung och orangefärgad klibbticka växer fram ur den, fortfarande
stående men sedan länge, döda gamla granen. Tillsammans bildar de
en vacker installation väl värdig en konstutställning. Det är verkligen
inte konstigt att många konstnärer hämtar, och har hämtat, sin
inspiration från naturen.

Vem skulle inte vilja äga denna bild som en akvarell av till exempel
konstnären Gunnar Brusewitz, där fnösktickans vackert färgade
tillväxtzoner tillsammans med de vackert djupgröna och
rimfrostbelagda lingonbladen samt de varmt rostbruna höstlöven som
vilande små täcken på hattens ovansida, bildar en naturens helhet av
lugn, harmoni och vila. Vila inför en stundande vinter. Nu finns tavlan
bara på näthinnan och i minnets labyrinter och aldrig kommer det att
bildas en exakt likadan.

Tro det eller ej men trots den sena hösten så kommer ytterligare ett
exemplar av en liksvamp upp ur jorden. Hinner den med vad den ska,
eller kommer den dödande frosten före.

Mitt i den lilla hårbjörnmossan har en laxskivling trotsat senhösten och
lyser upp landskapet med sin vackert varma röda och gyllenbruna färg.

Eftersom svampar innehåller mycket vätska är de extremt känsliga för
minusgrader och bildens laxskivling får väl vara glad om den överlever
natten då frosten kommer åter. När färsk svamp torkas minskar vikten
generellt med cirka 90 %. Näringsinnehållet i matsvamp är generellt
sett jämförbart med eller bättre än hos grönsaker men näringsinnehållet
varierar en hel del mellan olika svamparter. Kaloriinnehållet är lågt
eftersom svampar inte lagrar näring, till exempel i form av stärkelse,
som många grönsaker gör. Proteinet i matsvamp är dessutom av hög
kvalitet och innehåller alla de essentiella aminosyrorna som kroppen
inte själv kan tillverka. I flera matsvampar är proteinkvaliteten nästan
lika hög som i kött och mjölk. Svamparnas celler innehåller kitin som
har en gynnsam fibereffekt i vårt tarmsystem på liknande sätt som
växternas cellulosa. Matsvamp är också en god vitaminkälla med bland
annat vitamin B2, B6, D, K och C. Speciellt intressant är att svamp är
det enda vegetabiliska livsmedlet som innehåller höga halter av D-
vitamin. Vidare innehåller svamp åtskilliga viktiga mineraler och
spårämnen, såsom kalium, fosfor, järn, zink, selen, mangan.

Den lilla oansenliga och många gånger förbisedda hedlaven, ”Cetrária
aculeáta”, är en busklik lav med trinda, styvt uppstående, mörkt bruna
och glänsande lober. Fruktkroppar bildas i spetsen på de enskilda
grenarna men är sällsynta. Arten har placerats i en mängd olika släkten
beroende på att den delar olika egenskaper med olika lavsläkten.
Hedlaven förekommer över hela Sverige och växer i små tuvor på
marken eller på mossiga stenar.

Ännu en ögonblicksbild från naturen som påminner om konst, dessa
mycket vackra sidentickor mot bakgrund av den vackert ljusgrå döda
veden gör att ögat fastnar, tanken svindlar och själen vilar.

Sidentickan tillhör släktet ”Trametes” som är hattbildande, i huvudsak
ettåriga arter med seg konsistens och ljust kött. Sporerna är cylindriska
till smalt ellipsoida och dessa svampar orsakar vitröta i lövved. Det
finns 6 arter i Sverige.

Sidentickan, ”Trametes versicolor”, denna vackra ticka, bildar tunna,
oftast taktegellagda hattar, som kan vara halvcirkelformade till
rosettlika. Hattytan är fint sammetsluden och sidenglänsande, kraftigt
zonerad i bruna till rödbruna nyanser, men oftast med inslag av
blåaktiga och svarta färger. Den skarpa, vågiga kanten är ljusare, och
kontrasterar vanligen tydligt med hattens inre delar. Porerna
gräddfärgade till ljust grågula och runda till kantiga, svampköttet och
rörlagret är av porernas färg och båda mycket tunna. Sidentickan
används för övrigt som ett medel mot cancer i Kina.

Sidentickan förekommer på död ved av en rad lövträd, bland annat bok
och ek, både i lövskog och på öppna marker. Den har sydlig
utbredning, och är vid sin nordgräns i mellersta Sverige tämligen
ovanlig. Den blandas ofta samman med zontickan, ”Trametes
ochracea”, som dock är tjockare, saknar blå och svarta färger på hatten,
samt förekommer i hela landet. Substratet är bok 28 %, björk 22 %, ek
20 %, al 5 %, ask 3 %, asp 5 %, hassel 5 %, apel 2 %, hägg 2 %,
körsbär 2 %, rönn 2 %, Salix/viden 2 %, alm 1 %, lönn 1 % samt
avenbok, gran, hästkastanj, oxel, poppel och syren. Sidentickan är
tämligen allmän och förekommer i Skåne, Blekinge, Halland,
Småland, Öland, Gotland, Bohuslän, Västergötland, Östergötland,
Dalsland, Värmland, Närke, Västmanland, Södermanland, Uppland
och Medelpad

Hedfingersvampen, ”Clavária argillácea”, hade inget gott år i år och
endast ett fåtal exemplar gick att finna på mina lokaler.

En av den sällsynta hedfingersvampens mycket ovanliga följeslagare
heter sandjordtunga, ”Geoglossum arenarium”. Arternas samexistens
verkar inte vara tvungen men hedfingersvampen föredrar ofta, enligt
litteraturen, att växa tillsammans med sandjordtungan. Orsaken till
detta förhållande är inte utrett men just gemensam förekomst av två
systematiskt skilda svamparter är känt från andra organismgrupper.

Är det möjligtvis dags att leta efter sandjordtunga på
hedfingersvamplokalerna. Jag gör härmed en efterlysning av
sandjordtunga, bland annat på Skillingaryds skjutfälts ljunghed.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer