I svamparnas värld

Vår naturkrönikör Dan Damberg har träffat på en jordstjärna.

I svamparnas värld, del 9

I svamparnas värld, del 9, en naturkrönika i 3 bilder om jordstjärnor
eller jordens stjärnor.
Text och bild, Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av oktober 2010.

Jag blir lika glad varje gång jag hittar en jordstjärna och nu är det åter
dags. Tidigare i år hittade jag den första övervintrande kamjordstjärnan
i landet utanför altanen tillsammans med spireabuskar, vårtörel,
gullviva och tulpaner medan detta färska exemplar växte under
lagerhäggarna. Dessa svampar är inte lika någon annan svampgrupp i
den svenska naturen, de liknar faktiskt små övernaturliga trollväsen där
de tittar fram i den övriga vegetationen.

Jordstjärnor är indelade i släktena ”Geástrum” och ”Tricháster” och
ingår i basidiesvampsordningen ”Geastráles” där de unga
fruktkropparna är mer eller mindre löklika. De anläggs på, i eller under
markytan. Vid mognaden spricker det yttre skiktet i väggen upp i
stjärnlika flikar, vilka böjer sig utåt och nedåt så att det inre, sporfyllda
partiet av fruktkroppen, den så kallade rökbollen, blir blottlagd och
lyfts upp.

Hos släktet ”Geástrum” blir det inre väggskiktet kvar som en vägg för
rökbollen, men hos släktet ”Tricháster” följer det inre skiktet med då
det yttre spricker, varför rökbollen här blir naken. Hos släktet
”Geástrum” sprids sedan sporerna genom den öppning som bildas i
toppen på rökbollen, vilket påminner om förhållandet hos
röksvamparna.

Fruktkropparnas totala bredd varierar från någon enstaka centimeter
till uppemot 15 centimeter. Jordstjärnornas fruktkroppar anläggs under
senare delen av sommaren samt under hösten och står ofta kvar torra
över vintern. Arterna växer i lövskog, barrskog, trädgårdar och parker,
gärna i barrmattor och framför allt på kalkgrund.

Jordstjärnor är, som sagt, mer eller mindre kalkgynnade förnasvampar,
saprofyter, där många arter dessutom föredrar sandiga och
väldränerade jordar. De påträffas främst i kalkbarrskogar samt i olika
ädellövskogar. I mera ordinära barrskogar förekommer huvudsakligen
tre arter, bildernas kamjordstjärna, fyrflikig jordstjärna och fransig
jordstjärna. Samtliga arter föredrar äldre skogar med tjocka och
välutvecklade förnalager. Barrskogsarterna växer gärna på myrstackar
eller på gamla och fasta barrmattor under senvuxna granar. I
ädellövskog påträffas svamparna oftast på ytor med naturligt anhopad
lövkompost eller vid grova träd och murkna stubbar. Flera arter är
värmegynnade, så kallat termofila, och kräver därför växtplatser i
gynnsamma klimatlägen.

Jordstjärnor är mycket bra signalarter i både löv- och barrskog. De
visar på skogsområden med höga naturvärden där det vanligtvis också
förekommer många andra ovanliga och rödlistade arter. Jordstjärnor är
normalt sett sena kolonisatörer och de uppträder i olika
skogsekosystem som uppnått hög ålder med långt gången succession.
Skogsmiljön har dessutom ofta långvarig kontinuitet på varje växtplats.
Det viktigaste substratet för barrskogsarterna är gamla barrmattor av en
viss kvalitet och kvantitet. Sådana barrmattor bildas endast i vissa
typer av äldre granskogar.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer