I svamparnas värld

Vår naturkrönikör Dan Damberg har träffat på en jordstjärna.

I svamparnas värld, del 9

I svamparnas värld, del 9, en naturkrönika i 3 bilder om jordstjärnor
eller jordens stjärnor.
Text och bild, Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av oktober 2010.

Jag blir lika glad varje gång jag hittar en jordstjärna och nu är det åter
dags. Tidigare i år hittade jag den första övervintrande kamjordstjärnan
i landet utanför altanen tillsammans med spireabuskar, vårtörel,
gullviva och tulpaner medan detta färska exemplar växte under
lagerhäggarna. Dessa svampar är inte lika någon annan svampgrupp i
den svenska naturen, de liknar faktiskt små övernaturliga trollväsen där
de tittar fram i den övriga vegetationen.

Jordstjärnor är indelade i släktena ”Geástrum” och ”Tricháster” och
ingår i basidiesvampsordningen ”Geastráles” där de unga
fruktkropparna är mer eller mindre löklika. De anläggs på, i eller under
markytan. Vid mognaden spricker det yttre skiktet i väggen upp i
stjärnlika flikar, vilka böjer sig utåt och nedåt så att det inre, sporfyllda
partiet av fruktkroppen, den så kallade rökbollen, blir blottlagd och
lyfts upp.

Hos släktet ”Geástrum” blir det inre väggskiktet kvar som en vägg för
rökbollen, men hos släktet ”Tricháster” följer det inre skiktet med då
det yttre spricker, varför rökbollen här blir naken. Hos släktet
”Geástrum” sprids sedan sporerna genom den öppning som bildas i
toppen på rökbollen, vilket påminner om förhållandet hos
röksvamparna.

Fruktkropparnas totala bredd varierar från någon enstaka centimeter
till uppemot 15 centimeter. Jordstjärnornas fruktkroppar anläggs under
senare delen av sommaren samt under hösten och står ofta kvar torra
över vintern. Arterna växer i lövskog, barrskog, trädgårdar och parker,
gärna i barrmattor och framför allt på kalkgrund.

Jordstjärnor är, som sagt, mer eller mindre kalkgynnade förnasvampar,
saprofyter, där många arter dessutom föredrar sandiga och
väldränerade jordar. De påträffas främst i kalkbarrskogar samt i olika
ädellövskogar. I mera ordinära barrskogar förekommer huvudsakligen
tre arter, bildernas kamjordstjärna, fyrflikig jordstjärna och fransig
jordstjärna. Samtliga arter föredrar äldre skogar med tjocka och
välutvecklade förnalager. Barrskogsarterna växer gärna på myrstackar
eller på gamla och fasta barrmattor under senvuxna granar. I
ädellövskog påträffas svamparna oftast på ytor med naturligt anhopad
lövkompost eller vid grova träd och murkna stubbar. Flera arter är
värmegynnade, så kallat termofila, och kräver därför växtplatser i
gynnsamma klimatlägen.

Jordstjärnor är mycket bra signalarter i både löv- och barrskog. De
visar på skogsområden med höga naturvärden där det vanligtvis också
förekommer många andra ovanliga och rödlistade arter. Jordstjärnor är
normalt sett sena kolonisatörer och de uppträder i olika
skogsekosystem som uppnått hög ålder med långt gången succession.
Skogsmiljön har dessutom ofta långvarig kontinuitet på varje växtplats.
Det viktigaste substratet för barrskogsarterna är gamla barrmattor av en
viss kvalitet och kvantitet. Sådana barrmattor bildas endast i vissa
typer av äldre granskogar.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer