Ingelsbo fältspatsbrott

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Ingelsbo fältspatsbrott.

Ingelsbo fältspatsbrott utanför Hestra i Gislaveds kommun

Ingelsbo fältspatsbrott utanför Hestra i Gislaveds kommun, en
naturkrönika i 18 bilder om mineraler och bergarter samt vacker och
märklig natur i vår närhet.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av september 2012
när regnet öste ner.

 

I området kring Ingelsbo sydväst om Hestra i Gislaveds kommun finns
två fältspatbrott som omges av basisk biotit- och hornbländerik, mörk
gnejs.

Fältspaten är ljusgulröd och förekommer i flera meterstora, så kallade,
körtlar och mellan dessa finns biotitpackar som är mellan 5-10
centimeter tjocka och upp till 1 meter i diameter.

I kontakten mellan biotit och fältspat finns här i Ingelsbo även uraninit
eller som det hette förr pechblände som bildar en glänsande svart till
brunsvart eller grönsvart massa. Uraniniten förekommer alltid i
kontaktytan mellan biotiten och fältspaten.

När vi vid hemkomsten testade några stenar med en geigermätare var
den radioaktiva aktiviteten relativt hög.

Kvarts är synlig i flera meter stora körtlar vilka kan ha både vit och
svart färg och även granater finns i flera centimeter stora kristaller, vi
hittade dock bara centimeterstora.

Vattendjupet i dessa brott är imponerande och vattnet är kallt så var
försiktiga vid ett besök!

Här har zontickorna, björken och stängslet blivit ett, högst upp växer
dessutom en vacker glänsande sköldlav, ”Melanelixia fuliginosa”,
fordom hette den ”Parmelia fuliginosa”.

Att laven inte riktigt gör skäl för namnet ”glänsande” beror på att detta
är varianten ”Melanelixia fuliginosa glabratula” som växer på träd.
Den varianten som företrädelsevis växer på sten ”Melanelixia
fuliginosa fuliginosa” glänser betydligt mera.

Från söder och sydväst går det att komma ända ner till vattenbrynet,
men var försiktiga för stenarna är hala speciellt en dag som denna när
ett iskallt regn mer eller mindre häller ner från en jämngrå himmel.
Väl nere kan man dock njuta av de vackert färgade mineralerna på
brottets lodräta västra sida. Det känns nästan som i en annan värld.

I Gislaveds kommun finns sju kända mineralförekomster där brytning
har förekommit i äldre tider. Det är framförallt kvarts och fältspat som
har brutits och fyra av fyndigheterna är belägna i området sydväst om
samhället Hestra, det vill säga, Ingelsbo på två platser, Sprottebo samt
Slätteryd. Brottet här i Ingelsbo innehåller även andra typer av
mineraler som gör att området är skyddsvärt och har avsatts som
riksintrese. Övriga fyndigheter inom Gislaveds kommun är ett
kvartsbrott strax öster om Burseryd, ett stenbrott vid sjön Söingen och
ett gammalt brott i Stjärnehult.

Väl nere i Ingelsbobrottet började dimman välla in och mörkret
lägrade sig över kratern, kylan kändes plötsligt påtaglig när en vind
svepte in och gruvspöket syntes ovanför våra huvuden i branten,
hugaligen!

Ingelsbo utgörs av ett pegmatitbrott som brutits på kvarts och fältspat i
huvudsak under 1950-talet. Pegmatit är en silikatbergart som är
sammansatt av mycket stora mineralkorn. Mineralkornen som
vanligen har en storlek på mellan någon centimeter upp till några
decimeter i genomskärning består främst av kvarts, kalifältspat och
natronfältspat.

Det vackert gula mineralet med kraftig fluorescens är uranockra

Pegmatit har i de flesta fall kristalliserat ur lösningar som blivit kvar i
sprickor och håligheter efter olika graniters bildning ur magmor.
Pegmatit kan också bildas genom förflyttning av mineralbildande
grundämnen, främst kisel, syre, aluminium och kalium, in i sprickor
från den fasta berggrunden på båda sidor om sprickorna. För att en
sådan förflyttning ska äga rum fordras dock en temperatur på flera
hundra grader.

Pegmatitens kvartskorn kommer till användning vid glastillverkning
och fältspaten i lervaruindustrin. På vissa håll kan man också utvinna
glimmer i stora skivor ur pegmatiten, dessa tjocka glimmerpackar ser
man som mörka lodräta gångar strax till vänster på bilden.

Den vackert laxrosa fältspaten kontrasterar vackert mot den mörka
glimmern som heter biotit. Det finns även en ljus glimmer som heter
muskovit.

Muskovitens kemiska formel är, KAl2(AlSi3O10)(OH)2, ungefär
kalium-aluminium-kisel-syre-hydroxigrupp.

Biotitens kemiska formel är, K[ Mg, Fe]3(AlSi3O10)[OH, F]2,
ungefär kalium-magnesium-järn-aluminium-kisel-syre-hydroxigrupp-
fluor.

Fältspaten är huvudsakligen vit albit och brun mikroklin, detta syns
till vänster om den decimetertjocka bunten av mörk glimmer.

Kvartsen är vanligen ofärgad kvarts som på bilden, dessutom finns det
rikligt med rökkvarts som ibland har en djupt svart till brunsvart färg.

Vackert och samtidigt lite gåtfullt, vanlig ofärgad kvarts, vit albit och
mörk glimmer – biotit samt rökkvarts.

Att leta granater i stenhögarna är verkligen roligt men glöm inte
skyddsglasögon och en spetsig geologhammare.

Som ni kan se på bilden är fältspatblocket full av små rödbruna
granater, de största här är dock bara cirka 5 millimeter.

Granater används bland annat som slipmedel på grund av sin hårdhet
och sin egenskap att brytas sönder i oregelbundna och kantiga
fragment. Vackert färgade och klara granatkristaller, till exempel den
böhmiska granaten, har värde som ädelsten.

Granater användes som smyckesten av egyptier, greker, romare och
kelter och har sedan antiken utnyttjats kontinuerligt inom
guldsmedskonsten men framförallt i smycken från 1800-talets senare
hälft.

Dessa granater var de största vi hittade och är som mest cirka
9-10 millimeter i diameter, men det finns betydligt större som är flera
centimeter stora. Det gäller bara att ha tur, tålamod och att orka
knacka vidare.

Det var verkligen längesedan jag såg den helsvarta, melanistiska,
huggormsvarianten, svart huggorm.  Den har jag inte sett sedan
ungdomsåren men den är bara en vanlig huggorm, ”Vipera berus
berus”.

Vattensnoken och helsvarta huggormar är lika varandra men ett sätt att
skilja dem är att studera huvudet. Huggormens huvud är kantigare,
och vattensnoken har oftast en gul fläck på varje sida av huvudet.
Sådana fläckar finns inte på huggormar. Vissa svarta snokar saknar
dock nackfläckar.

Huggormen har oftast en relativt ljus grundfärg med ett mörkt
sicksack-band längs ryggen. Ofta är grundfärgen ljusbrun och bandet
mörkbrunt. Hannar som nyss bytt skinn kan ha silvergrå grundfärg
med svart band.

Det finns dock som sagt även helsvarta, melanistiska, individer. Dessa
är speciellt vanliga i skogstrakter, vid sjöar och dammar, längs kuster
och på öar. Ärftligheten är inte helt klarlagd, men fler honor än hanar
är helsvarta. Det finns även normalfärgade former som saknar
sicksackbandet och nästan alla huggormar föds normalfärgade, men en
del blir mörkare med åren.

En vacker men iskall vanlig groda, ”Rana temporaria”, som strax ska
gå in i vinterdvala på bottnen av en damm eller under en lövhög får bli
min slutbild för denna gång.

På återseende.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer