Inlägg om rovdjursförvaltning

Göran Norgren presenterar en insändare om rovdjursförvaltning.

Demokratin fungerar inte

Någonstans i vår så kallade demokrati har det gått väldigt fel. Innan jul tog riksdagen ett beslut om en ny rovdjursförvaltning som gick igenom med stor majoritet, ett så kallat demokratiskt beslut. Som nu har stoppats.  

Ett antal föreningar har överklagat och fått igenom sin vilja att obstruera emot detta majoritetsbeslut, som tagits av våra folkvalda politiker.
Och nu är även delegeringen av skyddsjakten överklagad, vilket innebär att länsstyrelsen inte får fatta beslut om skyddsjakt. Istället är det Naturvårdsverket som ska ta besluten, vilket innebär att sådana beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, som vi av erfarenhet vet kommer att inhibera skyddsjakten.

I och med detta är rovdjursförvaltningen totalt lamslagen en lång tid framöver, eftersom alla beslut går att överklaga i många led.
Dessa grupper har därmed i stort sett förklarat krig mot oss, folket som får leva med de negativa konsekvenser som rovdjuren ger.
Detta genom att utnyttja systemet som i grunden är fel, när inte ens ett riksdagsbeslut fungerar som det är tänkt.

Nu är det tydligen upp till oss att utnyttja systemet till att obstruera, eftersom demokratin inte fungerar.

Göran Norgren, Värnamo

2 kommentarer
 1. C G Gustavsson skriver:

  Vad har vargkramarsidan åstadkommit?

  1 De har, säkert tvärsemot deras egna avsikter men ändå, pressat fram beräkningar av antal individer för gynnsamt bevarandestatus, inte bara för vargarna utan även för övriga stora rovdjur, d v s björn, lo, järv och kungsörn. Så eftersom antalet djur av dessa arter i betydande grad överskrider gynnsamt bevarandestatus behöver man inte längre ta hänsyn till dem vid konflikter med andra intressen. Var det ett bra, önskvärt eller lovvärt resultat?

  2. De har sett till att vargstammen för närvarande fortsätter expandera okontrollerat, utan nämnvärd avskjutning av individer med oönskat beteende och utan att man i vargstammen präglar in att människokontakt är farlig och skall undvikas. Var det bra, önskvärt eller lovvärt?

  3. Det finns de som hävdar att om vargantalet passerat 1000-1500 individer så blir vargen rent jakttekniskt omöjlig att kontrollera även om man skulle försöka. Vargen sällar sig då till mink, vildkanin, vildsvin, kanadagås med flera. Jämför med det ännu högre antal Naturskyddsföreningen förespråkar och fundera över varför de vill ha så många? Om vargen når okontrollerbart antal individer – vore det bra, önskvärt eller lovvärt?

  4. Vargkramarna har även i Sverige provocerat fram en inställning som liknar den i Finland, där antalet vargar började minska drastiskt efter ett liknande idiotstopp för vargjakt. Vargkramarsidan framhärdar naivt nog i att detta skulle vara en inavelseffekt men tydligen är till och med Finlands regering inne på att det rör sig om okontrollerbar illegal jakt. Var det bra, önskvärt eller lovvärt?

  5. Om vi nu även i Sverige provocerar fram en bred acceptans av en SGT (Skjut, Gräv och Tig) hantering av vargproblemet riskerar denna inställning att sprida sig till många fler arter. Vore det bra, önskvärt eller lovvärt?

  Vad kan vi andra göra? Göran Norgren måste nog förklara vad han menar med att vi måste obstruera! Skall vi i nästa val rösta på det enda parti som deklarerat noll-tolerans mot varg? Skall vi rösta oss ut ur EU om vi framöver får den möjligheten – vi vet ju att EU med sin slovenske kommissionär har haft sina tassar i det svenska vargproblemet? Skall vi traska omkring med patetiska plakat och skrika slagord?

 2. Realist skriver:

  Mycket bra inlägg!
  Man undrar vad det är för mening att gå och rösta när de valda ledamöterna i Sveriges Riksdag fattar demokratiska beslut som sedan en domstol upphäver!

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer