Insikter om insekter

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på insekternas värld.

Insikter om insekter

Insikter om insekter, en naturkrönika i 9 bilder från Suseåns
omgivningar mellan Långasand och Långaveka, några sommarminnen
från slutet av juli 2012.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd och Långasand i slutet av
juli 2012

Bilderna är klickbara.

Bildens allmänna pingborre, ”Amphimallon solstitiale”, är en 14-19
millimeter lång och gul-gulbrun skalbagge som är allmän norrut till
Ångermanland. Exemplaret på bilden var faktiskt strax över 20
millimeter lång, antennerna oräknade.

Allmän pingborre svärmar ljumma sommarkvällar under juni och juli
och larverna är krumböjda, blir 45 millimeter långa och lever två år i
jorden av växtrötter och kan göra skada.

Pingborrar, släktet ”Amphimallon” tillhör skalbaggsfamiljen
bladhorningar. Det omfattar två arter i Sverige, mörk pingborre,
”Amphimallon falleni”, som är mörkt kastanjebrun samt bildernas
allmänna pingborre, ”Amphimallon solstitiale”.

Bilden visar det ovanliga solitära och rödlistade praktbyxbiet,
”Dasypoda hirtipes”, i rödlistan bedöms det som NT, Nära hotad på
svenska.

Praktbyxbiet har ett karaktäristiskt utseende, det är stort cirka 12-15
millimeter, hårigt och har en tydligt randig bakkropp. Arten har fått
sitt svenska namn av honans praktfulla färgsättning och kraftiga
behåring på bakbenen.

Praktbyxbiet samlar endast pollen från korgblommiga växter i
familjen ”Asteraceae” och då främst fibblor, trots att den på mina
bilder besöker en åkervädd, men här ser den ut att bara vila.

Livsmiljön består av sandiga ängs- och betesmarker, täkter och
vägkanter, precis som här. Boet anläggs i blottad eller sparsamt
bevuxen sand, ofta i större kolonier, där en upp till 50 centimeter lång
gång grävs. Flygtiden infaller normalt i juli och augusti.

Några parasiterande bin på praktbyxbiet är inte kända och arten har
föreslagits som indikatorart för biologisk mångfald i ängs- och
betesmarker.

Praktbyxbiet är lokalt förekommande mellan Skåne och Dalarna men
har fortgående minskat och är kraftigt fragmenterad i åtminstone norra
delarna av utbredningsområdet.

Liten flugbagge, ”Rhagonycha fulva”, är rödbrun med svarta
täckvingespetsar och kallas ibland för prästbagge. Arten är en liten
skalbagge som förekommer vanligt upp till Värmland.

En vanlig släkting som man också ofta stöter på heter Stor flugbagge,
”Cantharis fusca”, denna art har dock helsvarta täckvingar och svarta
lår. En liknande art med det latinska namnet ”Cantharis rustica” har
röda lår.

Liten flugbagge ses ofta klättra omkring i gräs och blommor på jakt
efter insekter och andra småkryp precis som på mina bilder.
Flugbaggar är för övrigt en familj i ordningen skalbaggar med cirka
5000 kända arter varav 49 arter är påträffade i Sverige. Dessa
skalbaggar kallas ofta också för mjukbaggar.

De svarta, sammetshåriga larverna övervintrar under stenar eller i
jorden, men kommer fram vid töväder, och ibland kan man se dem i
stort antal på snön, vilket har gett upphov till berättelser om så kallade
maskregn. Larverna kallas av denna anledning också för snömaskar.
Även som larv lever liten flugbagge som rovdjur.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer