Isfigurer likt vackra kristaller

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på is.

Isfigurer likt vackra kristaller i Österåns
mörka vatten

Isfigurer likt vackra kristaller i Österåns mörka vatten, en naturkrönika
i 8 bilder om naturens och vattnets skulpturala förmåga.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i januari månads sista dagar
2012.

Is är vatten i fast fas eller fast form som bildas då vattenånga eller
flytande vatten fryser. Elva olika modifikationer, det vill säga
strukturer, av is är kända vilka jag inte tänker gå in närmre på här mer
än att nämna den hexagonala isstrukturen som är den enda stabila
formen vid atmosfärstryck samt att den även är den enda form som
normalt förekommer i naturen, möjligen kan kubisk is förekomma på
hög höjd i atmosfären.

Den vanliga isen har alltså en hexagonal struktur, där varje
vattenmolekyl är tetraedriskt bunden till fyra andra vattenmolekyler
med vätebindningar. Denna uppbyggnad medför i många fall unika
egenskaper hos is. Den mycket öppna strukturen leder till låg densitet,
bara 0,917 g/cm³, för ren is vid 0 °C samt för naturis bara
0,89–0,95 g/cm³. När isen smälter vid 0 °C bryts en del av
bindningarna i det tetraedriska nätverket och vattenmolekylerna kan
packas något tätare. Densiteten för flytande vatten vid 0 °C är
1,0 g/cm³ och är därför högre än för is vilket är ett anmärkningsvärt
förhållande eftersom ett fast ämne i de flesta fall har en högre densitet
än motsvarande vätska. Is flyter därför på vatten, vilket har stor
betydelse i naturen då isskiktet på vattenytan verkar isolerande och
motverkar bottenfrysning av sjöarna. När vatten fryser till is ökar dess
volym med cirka 9 % och i slutna system leder detta till en kraftig
sprängverkan, så kallad frostsprängning. Av samma skäl sänks
smältpunkten för is när den utsätts för tryck motsvarande
0,0074 °C/bar, vilket har betydelse till exempel i glaciärer.

Ser ni fingrarna, händerna och armarna av is? Eller är det kanske tår,
fötter och underben?

Isens smältpunkt är hög tack vare dess vätebindningar och om
sådana rent hypotetiskt hade saknats borde smältpunkten ha legat på
omkring -100 °C. För att smälta 1 kg is åtgår 334 kilojoule och
motsvarande värmemängd frigörs enligt samma princip när vatten
fryser. På grund av detta inträffar vid snöbildning ofta en kraftig
temperaturstegring. Avdunstningen av vattenånga kan därför bli
märkbar även från is, exempelvis torkar även frusen tvätt. Ren is är
genomskinlig men i tjockare skikt får den en blå genomlysningsfärg,
men i naturis finns det ofta luftbubblor som gör den mindre
transparent, genomskinlig.

Ser ni högerprofilen av gubben med det kraftiga överbettet, de
utstående övre framtänderna och den rinniga näsan. Den gulvita
pupillen lyser under de något arga ögonbrynen.

När is bildas ur salthaltigt vatten kvarstannar till en början huvuddelen
av salterna i lösning, och isen blir då praktiskt taget saltfri. Detta kan
utnyttjas för framställning av dricksvatten ur havsvatten. Ju snabbare
isbildningen äger rum desto mera salter kommer emellertid att
medfölja iskristallerna som förorening.

Fruset vatten förekommer i många former och omgivningar när
temperaturen är tillräckligt låg. I atmosfären förekommer is i form av
iskristaller och snöflingor, på sjöar, floder och hav som ytis, i mark
som tjäle samt som is i glaciärer. Den övervägande delen av allt fruset
vatten vilket är nära 99 %, förekommer i glaciärerna medan 85 % av
den årliga nybildningen av is sker uppe i atmosfären.

Isens bärighet, det vill säga den last som isen kan bära innan den går
sönder, är störst för kärnis på sötvatten och avtar sedan med ökad
salthalt, inblandning av luftblåsor och andra föroreningar. Man kan
matematiskt räkna på isens bärighet med formeln: P = k·h², där
P är bärigheten i kg, h är isens tjocklek i cm och k är en
proportionalitetskonstant som beror av flera faktorer, bland annat av
lastens hastighet och anliggningsyta mot isen samt av isens temperatur
och sprickighet.

Bärigheten för ren sprickfri kärnis är cirka 10 kg/cm² om lasten
förflyttas långsamt och enligt matematikens lagar kan is som är
4 centimeter tjock då bära en last av 160 kg, medan 3 centimeter is
enligt samma matematiska lagar endast bär 90 kg. Vid förflyttning av
lasten orsakar dock isens nedböjning en våg i vattnet, som om
hastigheten är stor hinns upp av lasten. Isens nedböjning ökar då kraftigt
och proportionalitetskonstanten minskas till cirka 40 % av sitt
ursprungliga värde.

Eftersom sötvattnets densitet avtar med sjunkande temperatur under
+4 °C erhålls så småningom en stabil skiktning med det kallaste
vattnet i ytan, medan vattnet på bottnen håller konstant +4 °C.
Isbildningen startar ofta en kall, vindstilla och klar natt med hög
utstrålning och liten omblandning av vattnet. Först bildas ett nätverk av
horisontella isnålar på vattenytan och från dessa byggs tunna isskivor
ut tills ytan är täckt, därefter växer iskristallerna nedåt och isens
tjocklek tilltar.

Is vars kristaller är färre och större i dess underdel än i dess överdel är
genomskinlig och kallas kärnis. Men om isens översida avkyls i
sprickor kan uppstå. Vatten kan tränga upp i sprickorna och frysa till is
eller sugas upp i snön på isen och tillsammans med denna bilda så
kallad stöpis, som innehåller en mängd luftblåsor och därför är
ogenomskinligt vit eller gråvit.

Likt en isflundra vräker sig isen över stenarna i Österån vid Stensfors,
dock ingen strömstare.

På våren, när solstrålningen ökar, absorberas en del av strålningen av
isen, varvid i första hand kristallfogarna smälter. Isens bärighet kan då
mycket snabbt sjunka. En del av strålningen tränger genom isen och
värmer upp det nollgradiga ytvattnet, vars densitet ökar, och
konvektiva rörelser bildas varvid isen även smälter från undersidan.
Islossningen sker sedan när istäcket blivit så svagt att vindar eller
strömmar kan riva sönder det.

Ytterligare en isflundra, denna gång har den lagt sig att vila med öppen
mun på en av stenarna uppströms bron vid Stensfors.

Kraftfullt snott och snurrat kring den luftburna elkabeln vid dammen i
Stensö sitter sedan många år tillbaka mitt favoritdrag sedan
ungdomsåren, ett silverfärgat 25 grams Atom från ABU i Svängsta. På
detta drag har jag bland annat tagit min största gädda på 5,4 kilo i sjön
Hären tidigt 70-tal. Håven hade jag inte med mig så far fick komma ut
med denna i en annan båt och assistera mig. Härliga barndomsminnen!

Vem som förlorat just detta drag vet jag dock inte men att plocka ner
det är definitivt enklare sagt än gjort, likt en tulipanaros.

Läs mer om:
3 kommentarer
  1. Anne Johansson skriver:

    Dan, du målar vardagen med de vackraste penslarna. Tack!

  2. P P skriver:

    Fantastiska bilder

  3. Admira skriver:

    Håller fullständigt med ovanstående kommentarer. Dan du kan konsten att skriva och dina bilder är alltid lika fantastiska

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer