Isfigurer likt vackra kristaller

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på is.

Isfigurer likt vackra kristaller i Österåns
mörka vatten

Isfigurer likt vackra kristaller i Österåns mörka vatten, en naturkrönika
i 8 bilder om naturens och vattnets skulpturala förmåga.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i januari månads sista dagar
2012.

Is är vatten i fast fas eller fast form som bildas då vattenånga eller
flytande vatten fryser. Elva olika modifikationer, det vill säga
strukturer, av is är kända vilka jag inte tänker gå in närmre på här mer
än att nämna den hexagonala isstrukturen som är den enda stabila
formen vid atmosfärstryck samt att den även är den enda form som
normalt förekommer i naturen, möjligen kan kubisk is förekomma på
hög höjd i atmosfären.

Den vanliga isen har alltså en hexagonal struktur, där varje
vattenmolekyl är tetraedriskt bunden till fyra andra vattenmolekyler
med vätebindningar. Denna uppbyggnad medför i många fall unika
egenskaper hos is. Den mycket öppna strukturen leder till låg densitet,
bara 0,917 g/cm³, för ren is vid 0 °C samt för naturis bara
0,89–0,95 g/cm³. När isen smälter vid 0 °C bryts en del av
bindningarna i det tetraedriska nätverket och vattenmolekylerna kan
packas något tätare. Densiteten för flytande vatten vid 0 °C är
1,0 g/cm³ och är därför högre än för is vilket är ett anmärkningsvärt
förhållande eftersom ett fast ämne i de flesta fall har en högre densitet
än motsvarande vätska. Is flyter därför på vatten, vilket har stor
betydelse i naturen då isskiktet på vattenytan verkar isolerande och
motverkar bottenfrysning av sjöarna. När vatten fryser till is ökar dess
volym med cirka 9 % och i slutna system leder detta till en kraftig
sprängverkan, så kallad frostsprängning. Av samma skäl sänks
smältpunkten för is när den utsätts för tryck motsvarande
0,0074 °C/bar, vilket har betydelse till exempel i glaciärer.

Ser ni fingrarna, händerna och armarna av is? Eller är det kanske tår,
fötter och underben?

Isens smältpunkt är hög tack vare dess vätebindningar och om
sådana rent hypotetiskt hade saknats borde smältpunkten ha legat på
omkring -100 °C. För att smälta 1 kg is åtgår 334 kilojoule och
motsvarande värmemängd frigörs enligt samma princip när vatten
fryser. På grund av detta inträffar vid snöbildning ofta en kraftig
temperaturstegring. Avdunstningen av vattenånga kan därför bli
märkbar även från is, exempelvis torkar även frusen tvätt. Ren is är
genomskinlig men i tjockare skikt får den en blå genomlysningsfärg,
men i naturis finns det ofta luftbubblor som gör den mindre
transparent, genomskinlig.

Ser ni högerprofilen av gubben med det kraftiga överbettet, de
utstående övre framtänderna och den rinniga näsan. Den gulvita
pupillen lyser under de något arga ögonbrynen.

När is bildas ur salthaltigt vatten kvarstannar till en början huvuddelen
av salterna i lösning, och isen blir då praktiskt taget saltfri. Detta kan
utnyttjas för framställning av dricksvatten ur havsvatten. Ju snabbare
isbildningen äger rum desto mera salter kommer emellertid att
medfölja iskristallerna som förorening.

Fruset vatten förekommer i många former och omgivningar när
temperaturen är tillräckligt låg. I atmosfären förekommer is i form av
iskristaller och snöflingor, på sjöar, floder och hav som ytis, i mark
som tjäle samt som is i glaciärer. Den övervägande delen av allt fruset
vatten vilket är nära 99 %, förekommer i glaciärerna medan 85 % av
den årliga nybildningen av is sker uppe i atmosfären.

Isens bärighet, det vill säga den last som isen kan bära innan den går
sönder, är störst för kärnis på sötvatten och avtar sedan med ökad
salthalt, inblandning av luftblåsor och andra föroreningar. Man kan
matematiskt räkna på isens bärighet med formeln: P = k·h², där
P är bärigheten i kg, h är isens tjocklek i cm och k är en
proportionalitetskonstant som beror av flera faktorer, bland annat av
lastens hastighet och anliggningsyta mot isen samt av isens temperatur
och sprickighet.

Bärigheten för ren sprickfri kärnis är cirka 10 kg/cm² om lasten
förflyttas långsamt och enligt matematikens lagar kan is som är
4 centimeter tjock då bära en last av 160 kg, medan 3 centimeter is
enligt samma matematiska lagar endast bär 90 kg. Vid förflyttning av
lasten orsakar dock isens nedböjning en våg i vattnet, som om
hastigheten är stor hinns upp av lasten. Isens nedböjning ökar då kraftigt
och proportionalitetskonstanten minskas till cirka 40 % av sitt
ursprungliga värde.

Eftersom sötvattnets densitet avtar med sjunkande temperatur under
+4 °C erhålls så småningom en stabil skiktning med det kallaste
vattnet i ytan, medan vattnet på bottnen håller konstant +4 °C.
Isbildningen startar ofta en kall, vindstilla och klar natt med hög
utstrålning och liten omblandning av vattnet. Först bildas ett nätverk av
horisontella isnålar på vattenytan och från dessa byggs tunna isskivor
ut tills ytan är täckt, därefter växer iskristallerna nedåt och isens
tjocklek tilltar.

Is vars kristaller är färre och större i dess underdel än i dess överdel är
genomskinlig och kallas kärnis. Men om isens översida avkyls i
sprickor kan uppstå. Vatten kan tränga upp i sprickorna och frysa till is
eller sugas upp i snön på isen och tillsammans med denna bilda så
kallad stöpis, som innehåller en mängd luftblåsor och därför är
ogenomskinligt vit eller gråvit.

Likt en isflundra vräker sig isen över stenarna i Österån vid Stensfors,
dock ingen strömstare.

På våren, när solstrålningen ökar, absorberas en del av strålningen av
isen, varvid i första hand kristallfogarna smälter. Isens bärighet kan då
mycket snabbt sjunka. En del av strålningen tränger genom isen och
värmer upp det nollgradiga ytvattnet, vars densitet ökar, och
konvektiva rörelser bildas varvid isen även smälter från undersidan.
Islossningen sker sedan när istäcket blivit så svagt att vindar eller
strömmar kan riva sönder det.

Ytterligare en isflundra, denna gång har den lagt sig att vila med öppen
mun på en av stenarna uppströms bron vid Stensfors.

Kraftfullt snott och snurrat kring den luftburna elkabeln vid dammen i
Stensö sitter sedan många år tillbaka mitt favoritdrag sedan
ungdomsåren, ett silverfärgat 25 grams Atom från ABU i Svängsta. På
detta drag har jag bland annat tagit min största gädda på 5,4 kilo i sjön
Hären tidigt 70-tal. Håven hade jag inte med mig så far fick komma ut
med denna i en annan båt och assistera mig. Härliga barndomsminnen!

Vem som förlorat just detta drag vet jag dock inte men att plocka ner
det är definitivt enklare sagt än gjort, likt en tulipanaros.

Läs mer om:
3 kommentarer
  1. Anne Johansson skriver:

    Dan, du målar vardagen med de vackraste penslarna. Tack!

  2. P P skriver:

    Fantastiska bilder

  3. Admira skriver:

    Håller fullständigt med ovanstående kommentarer. Dan du kan konsten att skriva och dina bilder är alltid lika fantastiska

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.