Järnets lokala historia, del 6

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på kolmilor.

Järnets lokala historia, del 6 – Kolmilor
och kolbottnar

Järnets lokala historia, del 6 – Kolmilor och kolbottnar, en natur- och
kulturkrönika i 3 bilder om en förvunnen och nästan glömd kunskap,
fordom en huvudnyckel och en förutsättning för vår industriella
utveckling.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av december år
2014.

 

1 IMG_1800

Det är mycket trevligt och lärorikt, tycker jag, att hitta dessa fina,
informativa och konstnärligt vackra skyltar i anslutning till vår
kulturhistoria när man vandrar i skog och mark.

Denna skylt med den vackra akvarellen fanns i anslutning till en
gammal kolmila från 1940-talet och berättar följande historia, citat;

”Kolmila på 1940-talet. Under hösten och förvintern kolade många
som hade små jordbruk. Till kolningen användes både löv- och
barrträd som tidigare hade huggits och torkats.

Sämre ved kunde användas såsom rester från avverkningar och
gallringsved. Milan täcktes med ris, mossa, stybb och jord.

Vid kolningen måste en del av veden förbrännas för att ge den
önskade värmen. När temperaturen uppgick till 270 grader skedde
kolningen eller torrdestillationen efter cirka 10 dagar, beroende på
milans och vedens storlek, hade veden omvandlats till kol.

Därvid förlorade veden en sjundedel av sin vikt. Det gällde att
reglera lufttillförseln så att inte veden onödigtvis brann upp. Tidigare
kolades utan skorsten. Då fanns många rökhål eller rökdiken som
måste flyttas under kolningen.

Genom skorstensmilans utveckling under 1900-talet gavs möjlighet
att reglera draget via en kanal under milan. På så sätt fick man större
kontroll över kolningen och en jämnare kvalité på träkolen.

År 1917 gick nästan all träkol i Sverigetill framställning av tackjärn i
masugnar. År 1944 då träkols- och tackjärnsproduktionen var
ungefär densamma som 1917 åtgick endast 40 % av
träkolsproduktionen till detta ändamål, resten gick till gengasdrift.

Koks eller stenkol hade då kompletterat träkolsved till masugnarna.
Från omkring år 1960 användes inte träkol längre vid
järnframställning.”, slut citat.

Stybb är en benämning på söndersmulat och därför mindervärdigt
bränsle av träkol, kol eller koks men även användbart som isolerande
fyllning.

2 IMG_1801

Den lilla skylten håller så sakta på att hämtas tillbaka till naturen av
naturen, grönalger och blåslavar håller på att sakta men säkert göra
bilden och texten oläslig och svårtydd.

Det som på bilden kan tyckas vara en fyrtiotalsidyll måste väl ändå
betraktas med utgångspunkt från den verklighet som då rådde med
hårt slit i skogen, fattigdom, oro och världskrig vilket gör bildens
idyll till en efterkonstruktion hos betraktaren, enligt principen att allt
var bättre förr.

3 IMG_1802

Skogskolningen var för den på träkol baserade metallindustrin, för
järn, stål och koppar, mycket omfattande och av stor betydelse för
Sveriges ekonomi.

Stål framställt med träkol var av högsta kvalitet, och trots konkurrens
sedan 1800-talets början från utländska stålverk baserade på fossilt
kol tillverkades sådant stål ända fram till tiden efter andra
världskriget.

Under kriget användes dessutom träkol även för gengasdrift av
fordon.

Bilden visar rester av en gammal raserad kolarkoja som låg i
anslutning till kolmilan.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer