Järnets lokala historia, del 6

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på kolmilor.

Järnets lokala historia, del 6 – Kolmilor
och kolbottnar

Järnets lokala historia, del 6 – Kolmilor och kolbottnar, en natur- och
kulturkrönika i 3 bilder om en förvunnen och nästan glömd kunskap,
fordom en huvudnyckel och en förutsättning för vår industriella
utveckling.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av december år
2014.

 

1 IMG_1800

Det är mycket trevligt och lärorikt, tycker jag, att hitta dessa fina,
informativa och konstnärligt vackra skyltar i anslutning till vår
kulturhistoria när man vandrar i skog och mark.

Denna skylt med den vackra akvarellen fanns i anslutning till en
gammal kolmila från 1940-talet och berättar följande historia, citat;

”Kolmila på 1940-talet. Under hösten och förvintern kolade många
som hade små jordbruk. Till kolningen användes både löv- och
barrträd som tidigare hade huggits och torkats.

Sämre ved kunde användas såsom rester från avverkningar och
gallringsved. Milan täcktes med ris, mossa, stybb och jord.

Vid kolningen måste en del av veden förbrännas för att ge den
önskade värmen. När temperaturen uppgick till 270 grader skedde
kolningen eller torrdestillationen efter cirka 10 dagar, beroende på
milans och vedens storlek, hade veden omvandlats till kol.

Därvid förlorade veden en sjundedel av sin vikt. Det gällde att
reglera lufttillförseln så att inte veden onödigtvis brann upp. Tidigare
kolades utan skorsten. Då fanns många rökhål eller rökdiken som
måste flyttas under kolningen.

Genom skorstensmilans utveckling under 1900-talet gavs möjlighet
att reglera draget via en kanal under milan. På så sätt fick man större
kontroll över kolningen och en jämnare kvalité på träkolen.

År 1917 gick nästan all träkol i Sverigetill framställning av tackjärn i
masugnar. År 1944 då träkols- och tackjärnsproduktionen var
ungefär densamma som 1917 åtgick endast 40 % av
träkolsproduktionen till detta ändamål, resten gick till gengasdrift.

Koks eller stenkol hade då kompletterat träkolsved till masugnarna.
Från omkring år 1960 användes inte träkol längre vid
järnframställning.”, slut citat.

Stybb är en benämning på söndersmulat och därför mindervärdigt
bränsle av träkol, kol eller koks men även användbart som isolerande
fyllning.

2 IMG_1801

Den lilla skylten håller så sakta på att hämtas tillbaka till naturen av
naturen, grönalger och blåslavar håller på att sakta men säkert göra
bilden och texten oläslig och svårtydd.

Det som på bilden kan tyckas vara en fyrtiotalsidyll måste väl ändå
betraktas med utgångspunkt från den verklighet som då rådde med
hårt slit i skogen, fattigdom, oro och världskrig vilket gör bildens
idyll till en efterkonstruktion hos betraktaren, enligt principen att allt
var bättre förr.

3 IMG_1802

Skogskolningen var för den på träkol baserade metallindustrin, för
järn, stål och koppar, mycket omfattande och av stor betydelse för
Sveriges ekonomi.

Stål framställt med träkol var av högsta kvalitet, och trots konkurrens
sedan 1800-talets början från utländska stålverk baserade på fossilt
kol tillverkades sådant stål ända fram till tiden efter andra
världskriget.

Under kriget användes dessutom träkol även för gengasdrift av
fordon.

Bilden visar rester av en gammal raserad kolarkoja som låg i
anslutning till kolmilan.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer