Jätteticka

Vår naturkrönikör Dan Damberg tittar närmare på jättetickan.

Jätteticka, en naturkrönika i 5 bilder från svamparnas värld, om en rar
svamp som verkligen fått ett passande namn.
Text Dan Damberg, Skillingaryd och foto Ulla Sundström, Rydaholm.

Sedan många år tillbaka har dessa, i våra trakter, stora svamprariteter
återkommit i gräsmattan hos Ulla Sundström i Rydaholm. De växer till 
synes ur jorden mitt i gräsmattan men skenet bedrar ety de växer i en i
marken dold bokrot och trots att själva trädet är borta sedan lång tid
finns det uppenbarligen tillräckligt med död ved kvar i marken för att den
vackra jättetickan, ”Meripilus giganteus”, ska kunna bilda sina
fruktkroppar och sprida sina sporer.

Jättetickan är en ettårig svamp med flera stora hattar utgående från en
gemensam, fotliknande bas. Köttet är vitt till träfärgat och sporerna är
ellipsoida. Den orsakar vitröta hos lövträd och släktet ”Meripilus”
innehåller bara denna art.

Jättetickan förekommer i södra Sverige men är mer eller mindre sällsynt.
Den är Blekinges landskapssvamp och har fått sitt namn efter sin
jättestorlek. Den är gulbrun och halvcirkelformad, sporerna är vita och
svampen har en vit fot och kan utgöra ett hot mot sitt värdträd som kan
förgiftas av den. Svampen är inte giftig för människor men bara mycket
unga exemplar kan ätas men bör sparas för sin sällsynthets skull.

Svampen på bilden är dryga 50 centimeter i diameter men var ändå ett
av de minsta exemplaren i Ullas trädgård. Jättetickan orsakar vitröta
vilket innebär att den bryter ner både cellulosan, hemicellulosan och
ligninet. Framförallt är det ved från lövträd som bryts ner av vitrötande
svampar och veden färgas vit och får en fibrös konsistens.

Tickan är sammansatt av ett flertal 10-20, upp till 30 cm, breda och upp
till 2 centimeter tjocka hattar, som är solfjäderformade och utgår från en
gemensam, oftast otydlig fot. Kanten är tunn och skarp, vågig till inskuren
samt på torra exemplar ofta krökt. Ovansidan är gulbrun, ockra eller
mättat brun, kal och vanligen zonerad samt i torka ibland radiärt rynkad
på hattens inre delar. Undersidans porer är runda, 3-5 styck per
millimeter stora och vitaktiga till träfärgade samt färgas mörkare vid
tumning och vid intorkning. Köttet är vitaktigt till smutsigt gräddfärgat
och missfärgas i snitt samt är ungefär dubbelt så tjockt som det mörkare,
kontrasterande rörlagret.

Totalt kan jättetickan bli över en meter stor, och fynd av denna ståtliga
art väcker ofta berättigat uppseende precis som det gjort hos Ulla i
Rydaholm.

Svampen växer framför allt på bok och ek, både på stubbar och vid basen
av stående träd samt påträffas normalt i äldre lövskogar, men finns
också, som hos Ulla, i öppna miljöer som parker och trädgårdar.

På bilden syns tydligt de vita sporerna som pudrat gräsmattan vitaktig
runt svamparna.

Jättetickan har ett antal förväxlingsarter då denna typ av fruktkroppar
också bildas av den eklevande koralltickan, ”Grifola frondosa”, vars
hattar dock är mindre och mer gråaktiga, samt av grentickan, ”Polyporus
umbellatus”, hos vilken var och en av de betydligt klenare hattarna är
försedda med en tydlig fot.

Jättetickan växer mest på bok, 81 %, och på ek, 19 %, samt sällsynt på ask,
björk, lönn, ”Salix”/viden och tall.

Svampen räknas som sällsynt och dess utbredning är Skåne, Blekinge,
Småland, Gotland, Västergötland, Östergötland, Västmanland,
Södermanland och Uppland.

Avslutningsvis, ett stort tack till Ulla Sundström i Rydaholm för de fina
bilderna på jättetickan.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer