Jordens ögon

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på några av vårens blommor.

Jordens ögon

Jordens ögon, en natur- och kulturkrönika i 10 bilder om färgrika
blommor och färgrika flaggor.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i april 2011.

Blommorna är jordens ögon, är titeln på en bok skriven av Stefan
Casta, journalist och författare som sedan många år bor i Skåne. Visst
har han rätt när han uttrycker sig så poetiskt om dessa vackra
blomvarelser som sedan några veckor tillbaka tittar upp från den tinade
och, av solen, uppvärmda marken. En blåsippa är verkligen ett jordens
öga.

Sakta öppnar tibastknoppen sitt öga och den vackraste bland dofter
sprider sig över landskapet, de cerisröda till mörkt, mättat rosa
kronbladen förstärker upplevelsen, dock är den förrädisk för växten är
mycket giftig! Frukterna är vackert klarröda och nästan runda bärlika
stenfrukter.

Den första fynduppgiften är från Skåne och publicerades av Simon
Paulli i ”Flora Danica” redan år 1648.

Tibast, ”Daphne mezereum”, odlas även som prydnadsbuske och dess
bark ”Cortex Mezerei”, blötlagd i ättika, användes förr som utvärtes
medel mot bland annat gikt.

Artnamnet ”mezereum” kommer troligen från det arabiskt-persiska
ordet ”mazeriyn” för ”döda” och syftar på tibastens giftighet.

”Det svävar en vällukt mellan hasselbuskarna. Vi upptäcker snart dess
ursprung – tibast – den brinnande busken i vår tidiga, bleka vår. I denna
skog är den ymnig; åter och åter lyser den violett i hasselskuggan, en
oväntad blomning här och nu.”

Ur ”De stora öarna i Östersjön” av Carl Fries år 1964.

Vintergäck, ”Eranthis hyemalis”, är en odlad art som ibland
förekommer förvildad i södra Sverige. Den växer i parker, lundar,
vägkanter och vid bebyggelse men arten hör ursprungligen hemma i
Centraleuropa.

Följande text om vintergäck är från ”Dagboksblad” av Harry
Martinson, ”Utsikt från en grästuva”, år 1963.

”ERANTHIS har kommit upp och blommar gul. Då borde man väl tala
om ”livets seger” eller något sådant. Det hör ju till. Men blommans
svenska namn är vintergäck, och det namnet är nog hämtat ganska
djupt ur erfarenheten om den svenska våren. Ett gäckeri men inget
löfte att hålla i.”

Vårkrokus, ”Crocus vernus”, härstammar ursprungligen från Syd- och
Sydosteuropa men förekommer odlad och naturaliserad i vårt land.
Arten påträffas ganska allmänt på kulturpåverkad mark i södra
Sverige. Den växer i gräsmark, skogsbryn, vägkanter samt tomtmark
och inte sällan planteras vårkrokus i till synes naturliga miljöer. En rad
olika namnsorter med variation i blomfärg odlas.

Släktet krokusar ”Crocus” har omkring 80 arter och en av de mest
välkända är väl saffranskrokusen, ”Crocus sativus”, vars gula märken
är råvaran till kryddan saffran. Eftersom det krävs omkring 100 000
blommor av saffranskrokusen för att få fram ett kilo av kryddan saffran
inser man lätt att kilopriset blir mycket högt, faktiskt ända upp till
75 000 kronor per kilo.

På turistorter utomlands är det inte ovanligt att påsar med ”saffran”
eller ”saffron” saluförs till synnerligen förmånliga priser och i sådana
fall kan man vara ganska säker på att det som säljs är något annat än
saffran, oftast mald gurkmeja, ”Curcuma longa”, eller torkade
blommor av arten safflor, ”Carthamus tinctorius”, som till form och
färg mycket liknar torkad saffran.

Snödroppe, ”Galanthus nivalis”, är en lågväxt, flerårig ört som ofta
bildar tuvliknande bestånd, precis som på bilden. Bladen är smala, fem
till sju millimeter breda, rännformade samt grågröna och snödroppen
blommar från februari till april med vita hängande blommor.

”Bebådar wåren med blomman, som ofta i Mars månad framskjuter
utur snöen.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom” av Carl Fredrik Hoffberg,
år 1792.

Namnet snödroppe anfördes första gången år 1744 och dessförinnan
hade den kallats för vit gårdviol, år 1659. Snödroppe blev ett
vedertaget namn under främst 1800-talet. Under både 1700- och 1800-
talet kallades den även för snölilja, snöblomma, snövita, snöklocka,
snösippa, marsmånadsblomster eller snögalant.

Blåstjärnor eller Scillor är fleråriga örter, med lök. Blommorna är som
på bilden upprätta eller nickande, i kvast eller klase. Släktnamnet
”Scilla” var namnet på en lökväxt hos den grekiske skalden Teognis
från Megara redan på 500-talet före Kristus.

Släktet ”Scilla” innehåller 40 arter varav tre förekommer förvildade
och naturaliserade i Sverige. Den vanligaste är rysk blåstjärna, ”Scilla
siberica”, medan de två andra, tuvig blåstjärna, ”Scilla amoena”, och
tidig blåstjärna, ”Scilla bifolia”, förekommer sparsamt.

I samband med att jag tog dessa bilder hade Skivaryd en stor mässa i
Skillingaryds ishall och de svenska och belgiska flaggorna vajade stolt
och sida vid sida på Movallas flaggstänger.

Den svenska flaggans ålder kan inte exakt fastställas och de första
säkra uppgifterna om en blå duk med ett gult kors daterar sig till
omkring mitten av 1500-talet. Blått och gult, eller guld, var då sedan
gammalt svenska färger. Folkungaättens vapen, som år 1275 blev
kungavapen för Magnus Ladulås, visade i ett blått fält ett upprest lejon
av guld, och som Sveriges riksvapen antogs år 1364 av Albrekt av
Mecklenburg en blå sköld med tre öppna kronor av guld. När dessa
båda vapen år 1448 av Karl Knutsson sammanfogades till stora
riksvapnet åtskildes sköldens fyra blå fält av ett gyllene kors. Detta har
man då all anledning att uppfatta som förebilden för den svenska
flaggan.

Korset som kristen symbol på fanor, flaggor och baner infördes redan i
samband med korstågen på 1000- och 1100-talen och av de nordiska
ländernas korsflaggor är den danska, Dannebrogen, äldst. Den kan ha
tillkommit redan i början av 1200-talet och den fördes ursprungligen
som kungligt baner samt blev så småningom Danmarks nationsflagga.
Sannolikt har vid utformningen av den svenska flaggans inspiration
hämtats från såväl korset i stora riksvapnet som från den danska
korsflaggan, Dannebrogen.

Att det gula korset mycket tidigt uppfattades som en svensk
nationalsymbol framgår av att Erik XIV anbefallde det gula korset som
genomgående och enhetligt motiv med hänvisning till riksvapnets kors.
I Johan III:s instruktion till de svenska fredsdelegaterna i Knäred år
1569 sägs bland annat att ”det förgyllda eller gula korset har av ålder
varit brukat i Sveriges rikes vapen”, och det skall därför ”alltid föras
uti fanor, fänikor och flaggor”.

Ett något äldre vittnesbörd om svenska flaggans ålder utgör ett
dokument från år 1557 vari Gustav Vasa fastställde ett heraldiskt
vapen för sonen Johan i dennes egenskap av hertig av Finland. Där
nämns ett vapen för södra Finland som bland annat visande två korsade
”blå fänicker och förgyllte korss”, med ”fänicker” menas här lansarnas
flaggor. Dessa var tvåtungade men för övrigt likadana som vår
nuvarande flagga. Landskapet ”Egentliga Finland” har, för övrigt,
fortfarande detta vapen med dess svenska flaggor.

Första gången några bestämmelser utfärdades om den svenska flaggan
var år 1663, då bestämdes nämligen att handelsfartyg inte hade rätt att
föra en tretungad flagga. Sådan fick endast hissas ombord på
örlogsfartyg och på rikets fästningar som en symbol för svenska staten.
Med unionen mellan Sverige och Norge år 1814 infördes en för de
båda länderna gemensam örlogsflagga. Den utgjordes av den svenska
tretungade flaggan, som i övre inre hörnet hade ett rött fält med ett vitt
snedställt kors, ett så kallat andreaskors. Unionsmärket förändrades år
1844 och det blev då i stället en symmetrisk sammanställning av båda
rikenas flaggfärger. Detta märke bibehölls officiellt till
unionsupplösningen år 1905 men användes i praktiken knappast sedan
Norge år 1898 antagit en flagglag, som mot den svenska regeringens
vilja, stadfäste en norsk handelsflagga, ”det rene flag”.

Belgiens flagga består av tre lika breda vertikala fält i svart, gult och
rött och flaggan är inspirerad av den franska trikoloren. Färgerna har
hämtats från grevskapet Brabants vapensköld och flaggan antogs den
23 januari år 1831 kort efter att det Belgien blivit självständigt från
Nederländerna. Flaggan hade spelat en viktig roll under kampen för
självständighet, eftersom en tidigare flagga med horisontella band hade
använts under ett uppror år 1792, fast då mot Österrike. Belgiens
monark för dock en purpurfärgad flagga med statsvapnet i mitten och
monarkens monogram i flaggans fyra hörn. Kungaflaggan är dessutom
kvadratisk.

Läs mer om:
2 kommentarer
  1. Anne Johansson skriver:

    Tack Dan!

  2. Le Rosn skriver:

    Va underbara bilder,tänk att kunna fota så fint. Tack Dan för att du dela med dig.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer