Jordens ögon

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på några av vårens blommor.

Jordens ögon

Jordens ögon, en natur- och kulturkrönika i 10 bilder om färgrika
blommor och färgrika flaggor.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i april 2011.

Blommorna är jordens ögon, är titeln på en bok skriven av Stefan
Casta, journalist och författare som sedan många år bor i Skåne. Visst
har han rätt när han uttrycker sig så poetiskt om dessa vackra
blomvarelser som sedan några veckor tillbaka tittar upp från den tinade
och, av solen, uppvärmda marken. En blåsippa är verkligen ett jordens
öga.

Sakta öppnar tibastknoppen sitt öga och den vackraste bland dofter
sprider sig över landskapet, de cerisröda till mörkt, mättat rosa
kronbladen förstärker upplevelsen, dock är den förrädisk för växten är
mycket giftig! Frukterna är vackert klarröda och nästan runda bärlika
stenfrukter.

Den första fynduppgiften är från Skåne och publicerades av Simon
Paulli i ”Flora Danica” redan år 1648.

Tibast, ”Daphne mezereum”, odlas även som prydnadsbuske och dess
bark ”Cortex Mezerei”, blötlagd i ättika, användes förr som utvärtes
medel mot bland annat gikt.

Artnamnet ”mezereum” kommer troligen från det arabiskt-persiska
ordet ”mazeriyn” för ”döda” och syftar på tibastens giftighet.

”Det svävar en vällukt mellan hasselbuskarna. Vi upptäcker snart dess
ursprung – tibast – den brinnande busken i vår tidiga, bleka vår. I denna
skog är den ymnig; åter och åter lyser den violett i hasselskuggan, en
oväntad blomning här och nu.”

Ur ”De stora öarna i Östersjön” av Carl Fries år 1964.

Vintergäck, ”Eranthis hyemalis”, är en odlad art som ibland
förekommer förvildad i södra Sverige. Den växer i parker, lundar,
vägkanter och vid bebyggelse men arten hör ursprungligen hemma i
Centraleuropa.

Följande text om vintergäck är från ”Dagboksblad” av Harry
Martinson, ”Utsikt från en grästuva”, år 1963.

”ERANTHIS har kommit upp och blommar gul. Då borde man väl tala
om ”livets seger” eller något sådant. Det hör ju till. Men blommans
svenska namn är vintergäck, och det namnet är nog hämtat ganska
djupt ur erfarenheten om den svenska våren. Ett gäckeri men inget
löfte att hålla i.”

Vårkrokus, ”Crocus vernus”, härstammar ursprungligen från Syd- och
Sydosteuropa men förekommer odlad och naturaliserad i vårt land.
Arten påträffas ganska allmänt på kulturpåverkad mark i södra
Sverige. Den växer i gräsmark, skogsbryn, vägkanter samt tomtmark
och inte sällan planteras vårkrokus i till synes naturliga miljöer. En rad
olika namnsorter med variation i blomfärg odlas.

Släktet krokusar ”Crocus” har omkring 80 arter och en av de mest
välkända är väl saffranskrokusen, ”Crocus sativus”, vars gula märken
är råvaran till kryddan saffran. Eftersom det krävs omkring 100 000
blommor av saffranskrokusen för att få fram ett kilo av kryddan saffran
inser man lätt att kilopriset blir mycket högt, faktiskt ända upp till
75 000 kronor per kilo.

På turistorter utomlands är det inte ovanligt att påsar med ”saffran”
eller ”saffron” saluförs till synnerligen förmånliga priser och i sådana
fall kan man vara ganska säker på att det som säljs är något annat än
saffran, oftast mald gurkmeja, ”Curcuma longa”, eller torkade
blommor av arten safflor, ”Carthamus tinctorius”, som till form och
färg mycket liknar torkad saffran.

Snödroppe, ”Galanthus nivalis”, är en lågväxt, flerårig ört som ofta
bildar tuvliknande bestånd, precis som på bilden. Bladen är smala, fem
till sju millimeter breda, rännformade samt grågröna och snödroppen
blommar från februari till april med vita hängande blommor.

”Bebådar wåren med blomman, som ofta i Mars månad framskjuter
utur snöen.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom” av Carl Fredrik Hoffberg,
år 1792.

Namnet snödroppe anfördes första gången år 1744 och dessförinnan
hade den kallats för vit gårdviol, år 1659. Snödroppe blev ett
vedertaget namn under främst 1800-talet. Under både 1700- och 1800-
talet kallades den även för snölilja, snöblomma, snövita, snöklocka,
snösippa, marsmånadsblomster eller snögalant.

Blåstjärnor eller Scillor är fleråriga örter, med lök. Blommorna är som
på bilden upprätta eller nickande, i kvast eller klase. Släktnamnet
”Scilla” var namnet på en lökväxt hos den grekiske skalden Teognis
från Megara redan på 500-talet före Kristus.

Släktet ”Scilla” innehåller 40 arter varav tre förekommer förvildade
och naturaliserade i Sverige. Den vanligaste är rysk blåstjärna, ”Scilla
siberica”, medan de två andra, tuvig blåstjärna, ”Scilla amoena”, och
tidig blåstjärna, ”Scilla bifolia”, förekommer sparsamt.

I samband med att jag tog dessa bilder hade Skivaryd en stor mässa i
Skillingaryds ishall och de svenska och belgiska flaggorna vajade stolt
och sida vid sida på Movallas flaggstänger.

Den svenska flaggans ålder kan inte exakt fastställas och de första
säkra uppgifterna om en blå duk med ett gult kors daterar sig till
omkring mitten av 1500-talet. Blått och gult, eller guld, var då sedan
gammalt svenska färger. Folkungaättens vapen, som år 1275 blev
kungavapen för Magnus Ladulås, visade i ett blått fält ett upprest lejon
av guld, och som Sveriges riksvapen antogs år 1364 av Albrekt av
Mecklenburg en blå sköld med tre öppna kronor av guld. När dessa
båda vapen år 1448 av Karl Knutsson sammanfogades till stora
riksvapnet åtskildes sköldens fyra blå fält av ett gyllene kors. Detta har
man då all anledning att uppfatta som förebilden för den svenska
flaggan.

Korset som kristen symbol på fanor, flaggor och baner infördes redan i
samband med korstågen på 1000- och 1100-talen och av de nordiska
ländernas korsflaggor är den danska, Dannebrogen, äldst. Den kan ha
tillkommit redan i början av 1200-talet och den fördes ursprungligen
som kungligt baner samt blev så småningom Danmarks nationsflagga.
Sannolikt har vid utformningen av den svenska flaggans inspiration
hämtats från såväl korset i stora riksvapnet som från den danska
korsflaggan, Dannebrogen.

Att det gula korset mycket tidigt uppfattades som en svensk
nationalsymbol framgår av att Erik XIV anbefallde det gula korset som
genomgående och enhetligt motiv med hänvisning till riksvapnets kors.
I Johan III:s instruktion till de svenska fredsdelegaterna i Knäred år
1569 sägs bland annat att ”det förgyllda eller gula korset har av ålder
varit brukat i Sveriges rikes vapen”, och det skall därför ”alltid föras
uti fanor, fänikor och flaggor”.

Ett något äldre vittnesbörd om svenska flaggans ålder utgör ett
dokument från år 1557 vari Gustav Vasa fastställde ett heraldiskt
vapen för sonen Johan i dennes egenskap av hertig av Finland. Där
nämns ett vapen för södra Finland som bland annat visande två korsade
”blå fänicker och förgyllte korss”, med ”fänicker” menas här lansarnas
flaggor. Dessa var tvåtungade men för övrigt likadana som vår
nuvarande flagga. Landskapet ”Egentliga Finland” har, för övrigt,
fortfarande detta vapen med dess svenska flaggor.

Första gången några bestämmelser utfärdades om den svenska flaggan
var år 1663, då bestämdes nämligen att handelsfartyg inte hade rätt att
föra en tretungad flagga. Sådan fick endast hissas ombord på
örlogsfartyg och på rikets fästningar som en symbol för svenska staten.
Med unionen mellan Sverige och Norge år 1814 infördes en för de
båda länderna gemensam örlogsflagga. Den utgjordes av den svenska
tretungade flaggan, som i övre inre hörnet hade ett rött fält med ett vitt
snedställt kors, ett så kallat andreaskors. Unionsmärket förändrades år
1844 och det blev då i stället en symmetrisk sammanställning av båda
rikenas flaggfärger. Detta märke bibehölls officiellt till
unionsupplösningen år 1905 men användes i praktiken knappast sedan
Norge år 1898 antagit en flagglag, som mot den svenska regeringens
vilja, stadfäste en norsk handelsflagga, ”det rene flag”.

Belgiens flagga består av tre lika breda vertikala fält i svart, gult och
rött och flaggan är inspirerad av den franska trikoloren. Färgerna har
hämtats från grevskapet Brabants vapensköld och flaggan antogs den
23 januari år 1831 kort efter att det Belgien blivit självständigt från
Nederländerna. Flaggan hade spelat en viktig roll under kampen för
självständighet, eftersom en tidigare flagga med horisontella band hade
använts under ett uppror år 1792, fast då mot Österrike. Belgiens
monark för dock en purpurfärgad flagga med statsvapnet i mitten och
monarkens monogram i flaggans fyra hörn. Kungaflaggan är dessutom
kvadratisk.

Läs mer om:
2 kommentarer
  1. Anne Johansson skriver:

    Tack Dan!

  2. Le Rosn skriver:

    Va underbara bilder,tänk att kunna fota så fint. Tack Dan för att du dela med dig.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer