Karlsnäs bokskog

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Karlsnäs bokskog vid Nydala.

Karlsnäs bokskog vid Nydala, invid
Ruskens västra strand i den nya dalen –
Nova Vallis

Karlsnäs bokskog vid Nydala, invid Ruskens västra strand i den nya
dalen – Nova Vallis, en naturkrönika i 13 bilder från historisk mark.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i maj månads sista dagar
2011.

Karlsnäs bokskog tillhör Karlsnäs herrgård som bildades i samband
med att Nydala säteris markinnehav styckades år 1880. Detta är ett
stycke mycket vacker natur och en plats där man ofta kan få höra den
mindre flugsnapparen sjunga, dock inte vid mitt besök.

Det är ännu så länge ganska ljust och skirt grönt i bokskogen,
grönsångare sjunger intensivt i närheten och i bakgrunden ligger sjön
Rusken. Sången från grönsångaren är ett klart svirrande samt
accelererande läte som bäst beskrivs som en snurrande 10-öring på
ett kaffefat.

Det ligger många mantimmars slit bakom den gamla mossbelupna
stenmuren som genomkorsar bokskogen. I bakgrunden sjunger den
svart-vita flugsnapparen en släkting till den rara mindre
flugsnapparen.

Det bästa fnösket får man från fnösktickor som växer på
bokstammar, dessa två svampar liknar verkligen två korslagda
hästhovar, något märkligt färgade hästhovar dock.

På ett ställe i bokskogen fanns mängder med klarblå skogsvioler
fördelade på minst fyra stora och täta bestånd.

Markskiktet i en bokskog har på grund av det täta lövsalstaket under
sommaren ständig brist på solljus vilket leder till att det är få eller
inga växter som växer på marken, det liknar därför mest ett slätt
parkettgolv med ”vissnaboklövs”-färg, men det är vackert så.

Jag förväntar mig nästan att få se en cisterciensermunk mellan
bokstammarna, på vandring mot Nydala kloster en bit bort.

Liksom vid Gåeryd, på andra sidan sjön, växer porlaven, ”Pertusaria
pertusa”, på bokstammarna. Porlavens latinska namn betyder
genomborrad därför att den har perithecier, fruktkroppar, som
mynnar i en ”por”, vilket bilden tydligt visar. Laven växer mest på
träd och i detta fall på en kraftig bokstam.

Fruktkroppen, som kallas perithecier hos bildens porlav, är den
sporproducerande delen hos såväl lavar som svampar. Fruktkroppen
hos svampar är vad man i dagligt tal menar med svamp. Den byggs
upp av tätt växande hyfer och har väsentligt olika utseende och
byggnad beroende på svampgrupp och art inom respektive grupp.
Alla svampar bildar inte fruktkroppar utan sporerna bildas ibland
direkt av enkla hyfer, svamptrådar. Hos flertalet sporsäckssvampar
och lavar bildas antingen skålformiga fruktkroppar, så kallade
apothecier, eller mer eller mindre slutna fruktkroppar, så kallade
perithecier, som Ni alltså ser på bildens porlav.

Högt uppe i det vackra boklövstaket sitter den lilla grönsångaren,
”Phylloscopus sibilatrix”, och sjunger mycket intensivt och den är
verkligen inte lätt att fotografera.

Sverige förekommer den mest i söder där den lokalt är ganska
allmän, men även längre norrut utefter kusten. Antalet varierar
troligen mycket mellan olika år och den anländer i april-maj och
flyttar i juli-augusti.

Grönsångaren lever i ljus lövskog och blandskog, ofta i bokskogar
och parkanläggningar. Den huvudsakliga häckningstiden är maj till
juli och boet är bakugnsformat och byggs av strån och gräs och göms
väl i busksnår på marken. Honan lägger sex till sju ägg som hon
ruvar på i 12-14 dagar, ungfåglarna stannar i boet i 12-13 dagar. Det
europeiska beståndet av grönsångare uppskattas till omkring 7
miljoner häckande par och de livnär sig på spindlar, blötdjur, bär,
insekter och deras larver.

Det är ett fantastiskt ljusspel i de skirt grön boklöven vilket bara
detta gör det värt att besöka till exempel Karlsnäs bokskog.

Det lilla vackra ekorrbäret, ”Maianthemum bifolium”, är en valig ört
i bokskogen och det är en art i familjen stickmyrtenväxter. Arten
förekommer naturligt i Europa och österut till östra Asien och Japan.
Den växer i skog och lund över hela Norden samt på fjällen ända till
trädgränsen eller något däröver.

Ekorrbäret en är flerårig ört som blir cirka 20 centimeter hög. Den
har vanligen endast två hjärtlika, bågnerviga näringsblad, fästade på
stjälkens övre del, avvikande exemplar med tre blad finns dock.
Frukten är ett bär och först sent på hösten får bären sin fulla saftighet
och mörkt vinröda färg och de kallas även för hjärtbär tack vare
bladens form. Observera att växten och bären är giftiga.

Skogsnarv, ”Moehringia trinervia”, är en ettårig ört med slaka,
nedliggande till nästan upprätta stjälkar som kan bli nästan tre
decimeter höga samt är en vanlig ört i Karlsnäs bokskog. Bladen
sitter motsatta och är kortskaftade. Bladskivan är äggrund, spetsig
och trenervig med hårig kant. Skogsnarv blommar från maj till juli
med oansenliga blommor som sitter på långa skaft från bladvecken
eller grenspetsarna. Blommorna har tre stift och korta vita kronblad
som är tydligt kortare än foderbladen. Foderbladen är långa, spetsiga
och hinnkantade. Frukten är en rund kapsel som öppnar sig med sex
tänder. Fröna har ett oljerikt bihang och sprids med myror.

Skogsnarv förekommer allmänt i södra och mellersta Sverige, men är
påträffad ända upp i fjälltrakterna. Arten växer vanligen på fuktig
skogsmark, stigar, skuggiga berghällar, men ibland även på
kulturmark. Den första fynduppgiften är från Uppland och
publicerades av Celsius år 1732.

Artnamnet ”trinervia” kommer av latinets ”tres” för tre och ”nervus”
för tråd eller nerv, namnet betyder trenervig och syftar på bladen.

”Skogsnarven älskar, såsom dess namn antyder, skogarnes skugga,
och den bosätter sig gerna på bara ställen under träd, stundom t. o. m.
på multnande trädstubbar, och alltid kläder den bra med sin glada
grönska.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

Ängshaverrot, ”Tragopogon pratensis”, är en tvåårig ört som kan bli
upp till åtta decimeter hög och som har vit mjölksaft. Den växer
sparsamt utmed den lilla vägen in i bokskogen, som ni ser på den
första bilden. Hela örten är blå- till grågrön och kal, unga exemplar
kan dock ibland vara sparsamt spindelvävshåriga. Stjälken är enkel
eller fågrenig med en ensam blomkorg i toppen av varje gren. Bladen
är långsmala, spetsiga och grågröna och ängshaverroten blommar
vanligtvis i juni-juli. Blommorna är gula och tunglika, men
blomkorgarna är bara utslagna under förmiddagen och vid fint väder,
därför är det engelska namnet på växten ”Goat’s-beard, Jack-go-to-
bed-at-noon”. Då frukterna mognat öppnar sig korgen och bildar en
stor boll, lik maskrosornas, fast med fjäderpenslar på frukterna.

Blomkorgarna hos ängshaverroten angrips ofta av sotsvampen
”Ustilago tragopogonis-pratensis” som gör dem korta och breda samt
fyllda med svampens mörka spormassa.

Ängshaverrot är vanlig i södra och mellersta Sverige, men saknas
helt norrut och den första fynduppgiften publicerades redan på 1600-
talet.

C. F. Nyman uppger år 1867 att roten kan användas till mat och att
späda skott kan användas som sparris. Artnamnet ”pratensis”
kommer av latinets ”pratum” för äng och syftar på växtplatsen.

Notera den lilla flugbaggen till höger som inte vågar sig fram på
grund av alla flugor, det kanske är bäst att tillägga att det är min helt
egna, ovetenskapliga och mänskliga tolkning av scenariot, men visst
ser det ut så.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer