Karlsnäs bokskog

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Karlsnäs bokskog vid Nydala.

Karlsnäs bokskog vid Nydala, invid
Ruskens västra strand i den nya dalen –
Nova Vallis

Karlsnäs bokskog vid Nydala, invid Ruskens västra strand i den nya
dalen – Nova Vallis, en naturkrönika i 13 bilder från historisk mark.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i maj månads sista dagar
2011.

Karlsnäs bokskog tillhör Karlsnäs herrgård som bildades i samband
med att Nydala säteris markinnehav styckades år 1880. Detta är ett
stycke mycket vacker natur och en plats där man ofta kan få höra den
mindre flugsnapparen sjunga, dock inte vid mitt besök.

Det är ännu så länge ganska ljust och skirt grönt i bokskogen,
grönsångare sjunger intensivt i närheten och i bakgrunden ligger sjön
Rusken. Sången från grönsångaren är ett klart svirrande samt
accelererande läte som bäst beskrivs som en snurrande 10-öring på
ett kaffefat.

Det ligger många mantimmars slit bakom den gamla mossbelupna
stenmuren som genomkorsar bokskogen. I bakgrunden sjunger den
svart-vita flugsnapparen en släkting till den rara mindre
flugsnapparen.

Det bästa fnösket får man från fnösktickor som växer på
bokstammar, dessa två svampar liknar verkligen två korslagda
hästhovar, något märkligt färgade hästhovar dock.

På ett ställe i bokskogen fanns mängder med klarblå skogsvioler
fördelade på minst fyra stora och täta bestånd.

Markskiktet i en bokskog har på grund av det täta lövsalstaket under
sommaren ständig brist på solljus vilket leder till att det är få eller
inga växter som växer på marken, det liknar därför mest ett slätt
parkettgolv med ”vissnaboklövs”-färg, men det är vackert så.

Jag förväntar mig nästan att få se en cisterciensermunk mellan
bokstammarna, på vandring mot Nydala kloster en bit bort.

Liksom vid Gåeryd, på andra sidan sjön, växer porlaven, ”Pertusaria
pertusa”, på bokstammarna. Porlavens latinska namn betyder
genomborrad därför att den har perithecier, fruktkroppar, som
mynnar i en ”por”, vilket bilden tydligt visar. Laven växer mest på
träd och i detta fall på en kraftig bokstam.

Fruktkroppen, som kallas perithecier hos bildens porlav, är den
sporproducerande delen hos såväl lavar som svampar. Fruktkroppen
hos svampar är vad man i dagligt tal menar med svamp. Den byggs
upp av tätt växande hyfer och har väsentligt olika utseende och
byggnad beroende på svampgrupp och art inom respektive grupp.
Alla svampar bildar inte fruktkroppar utan sporerna bildas ibland
direkt av enkla hyfer, svamptrådar. Hos flertalet sporsäckssvampar
och lavar bildas antingen skålformiga fruktkroppar, så kallade
apothecier, eller mer eller mindre slutna fruktkroppar, så kallade
perithecier, som Ni alltså ser på bildens porlav.

Högt uppe i det vackra boklövstaket sitter den lilla grönsångaren,
”Phylloscopus sibilatrix”, och sjunger mycket intensivt och den är
verkligen inte lätt att fotografera.

Sverige förekommer den mest i söder där den lokalt är ganska
allmän, men även längre norrut utefter kusten. Antalet varierar
troligen mycket mellan olika år och den anländer i april-maj och
flyttar i juli-augusti.

Grönsångaren lever i ljus lövskog och blandskog, ofta i bokskogar
och parkanläggningar. Den huvudsakliga häckningstiden är maj till
juli och boet är bakugnsformat och byggs av strån och gräs och göms
väl i busksnår på marken. Honan lägger sex till sju ägg som hon
ruvar på i 12-14 dagar, ungfåglarna stannar i boet i 12-13 dagar. Det
europeiska beståndet av grönsångare uppskattas till omkring 7
miljoner häckande par och de livnär sig på spindlar, blötdjur, bär,
insekter och deras larver.

Det är ett fantastiskt ljusspel i de skirt grön boklöven vilket bara
detta gör det värt att besöka till exempel Karlsnäs bokskog.

Det lilla vackra ekorrbäret, ”Maianthemum bifolium”, är en valig ört
i bokskogen och det är en art i familjen stickmyrtenväxter. Arten
förekommer naturligt i Europa och österut till östra Asien och Japan.
Den växer i skog och lund över hela Norden samt på fjällen ända till
trädgränsen eller något däröver.

Ekorrbäret en är flerårig ört som blir cirka 20 centimeter hög. Den
har vanligen endast två hjärtlika, bågnerviga näringsblad, fästade på
stjälkens övre del, avvikande exemplar med tre blad finns dock.
Frukten är ett bär och först sent på hösten får bären sin fulla saftighet
och mörkt vinröda färg och de kallas även för hjärtbär tack vare
bladens form. Observera att växten och bären är giftiga.

Skogsnarv, ”Moehringia trinervia”, är en ettårig ört med slaka,
nedliggande till nästan upprätta stjälkar som kan bli nästan tre
decimeter höga samt är en vanlig ört i Karlsnäs bokskog. Bladen
sitter motsatta och är kortskaftade. Bladskivan är äggrund, spetsig
och trenervig med hårig kant. Skogsnarv blommar från maj till juli
med oansenliga blommor som sitter på långa skaft från bladvecken
eller grenspetsarna. Blommorna har tre stift och korta vita kronblad
som är tydligt kortare än foderbladen. Foderbladen är långa, spetsiga
och hinnkantade. Frukten är en rund kapsel som öppnar sig med sex
tänder. Fröna har ett oljerikt bihang och sprids med myror.

Skogsnarv förekommer allmänt i södra och mellersta Sverige, men är
påträffad ända upp i fjälltrakterna. Arten växer vanligen på fuktig
skogsmark, stigar, skuggiga berghällar, men ibland även på
kulturmark. Den första fynduppgiften är från Uppland och
publicerades av Celsius år 1732.

Artnamnet ”trinervia” kommer av latinets ”tres” för tre och ”nervus”
för tråd eller nerv, namnet betyder trenervig och syftar på bladen.

”Skogsnarven älskar, såsom dess namn antyder, skogarnes skugga,
och den bosätter sig gerna på bara ställen under träd, stundom t. o. m.
på multnande trädstubbar, och alltid kläder den bra med sin glada
grönska.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

Ängshaverrot, ”Tragopogon pratensis”, är en tvåårig ört som kan bli
upp till åtta decimeter hög och som har vit mjölksaft. Den växer
sparsamt utmed den lilla vägen in i bokskogen, som ni ser på den
första bilden. Hela örten är blå- till grågrön och kal, unga exemplar
kan dock ibland vara sparsamt spindelvävshåriga. Stjälken är enkel
eller fågrenig med en ensam blomkorg i toppen av varje gren. Bladen
är långsmala, spetsiga och grågröna och ängshaverroten blommar
vanligtvis i juni-juli. Blommorna är gula och tunglika, men
blomkorgarna är bara utslagna under förmiddagen och vid fint väder,
därför är det engelska namnet på växten ”Goat’s-beard, Jack-go-to-
bed-at-noon”. Då frukterna mognat öppnar sig korgen och bildar en
stor boll, lik maskrosornas, fast med fjäderpenslar på frukterna.

Blomkorgarna hos ängshaverroten angrips ofta av sotsvampen
”Ustilago tragopogonis-pratensis” som gör dem korta och breda samt
fyllda med svampens mörka spormassa.

Ängshaverrot är vanlig i södra och mellersta Sverige, men saknas
helt norrut och den första fynduppgiften publicerades redan på 1600-
talet.

C. F. Nyman uppger år 1867 att roten kan användas till mat och att
späda skott kan användas som sparris. Artnamnet ”pratensis”
kommer av latinets ”pratum” för äng och syftar på växtplatsen.

Notera den lilla flugbaggen till höger som inte vågar sig fram på
grund av alla flugor, det kanske är bäst att tillägga att det är min helt
egna, ovetenskapliga och mänskliga tolkning av scenariot, men visst
ser det ut så.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer