Klokrypare

Vår naturkrönikör Dan Damberg har hittat en klokrypare.

Klokrypare eller bokskorpion

Klokrypare eller bokskorpion, en naturkrönika i 8 bilder om när noter till
synes får fysiskt liv via ett litet skorpionliknande nyttodjur.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av juli 2010.

Plötsligt får h:et i Pjotr Iljitj Tjajkovskijs Pianokonsert nr 1 i B moll, första
satsen, rent fysiskt liv och börjar faktiskt att röra på sig. Känslan är för ett
ögonblick rent surrealistisk, är jag trött i ögonen? :)

Två kloförsedda armar eller ben, om Ni så vill, vecklar ut sig i något som
närmast liknar ett kampläge och de åtta benen startar en synkroniserad
rörelse som gör att en imponerande fart uppstår i alla riktningar, nåväl
inte riktigt alla, för uppåt via z-axeln går det inte.

Det vi i familjen får se är en bokskorpion, ”Chelifer cancroides”, vilket är
en art inom ordningen, ”Pseudoscorpiones”, eller på svenska klokrypare
vilket i sin tur ingår i klassen spindeldjur.

Klokrypare har en storlek på 1-10 millimeter och har två klor och kan till
utseendet likna små skorpioner, men klokrypare har till skillnad från
riktiga skorpioner ingen gadd. Istället har de giftkörtlar i klorna samt
liksom andra, så kallade, palpkäkar åtta ben.

Klokrypare finns i nästan hela världen utom på Arktis och Antarktis och
det finns cirka 3 000 kända arter i världen men i Sverige finns det bara
ungefär 20 arter varav bokskorpionen är en.

Klokryparna är små rovdjur och jagar ensamma, de livnär sig på olika
sorters smådjur, som till exempel kvalster, så var rädd om Era
klokrypare och bokskorpioner. De griper tag i bytet med sina klor som
innehåller giftkörtlar som gör att bytet dör.

Så åter till ”min” lilla musikaliska bokskorpion, liksom alla klokrypare
liknar den med sina två långa klosaxförsedda palper en miniatyrskorpion,
men den saknar den smalare bakre kroppsregionen med gifttaggen.
Kroppen hos bokskorpionen är mellan 3 till 4,5 millimeter lång och
brunaktig, och framkroppens sidor har mycket små, spetsiga knölar. Det
är en kosmopolitisk art som är spridd med människans hjälp och
förekommer över större delen av Sverige. Bokskorpionen påträffas i
fågelbon, bikupor, ladugårdar med mera, men är mest känd för sin
förekomst i boningshus, där den finns böcker.

Framkroppen täcks av en ryggsköld, som framtill har ett eller två
punktögon på var sida, men punktögon kan även saknas. Bakkroppen är
tydligt segmenterad vilket syns tydligt på bilderna. Överkäkarna, som
kallas chelicerer, är tvåledade och, som sagt, utformade som klosaxar.
På dessa mynnar utförsgångar från spinnkörtlar som den använder för
att producera spinntrådar som den sedan bygger gömslen av i samband
med hudömsning, äggläggning och övervintring.

Mest känd av klokryparna är bildernas bokskorpion som ibland kan ses
jaga boklöss i våra bostäder och bibliotek, vilket vanligtvis innebär
stövsländan, ”Liposcelis bostrychophilus”.

Carl von Linné listar år 1758 i sin tionde upplaga av ”Systema naturae”
bokskorpionen bland de vinglösa insekterna, ”Insecta Aptera”, under
släktet ”Acarus”, det vill säga spindeldjur.   

Carl von Linnés artbeskrivning är kort och koncis, ”antennerna är
cheliforma (det vill säga lika skorpionens klor), bakkroppen är oval och
platt”. Artens förekomst anger Linné till Europa.

I den av Linnés lista av citerade äldre litteratur återfinns bland annat
hans egna första upplaga av ”Fauna svecica” från år 1746 vilket visar att
arten redan då påträffats i Sverige. Vidare i den andra upplagan från
1761 finns arten givetvis med, men utan svenskt namn varför man kan
anta att den inte var särdeles vanlig eller tillräckligt uppmärksammad av
gemene man för att tilldelas ett svenskt trivialnamn. Belägg för bruk av
ordet i svenska språket finns först från år 1850.

Avslutningsvis kan vi konstatera att detta lilla märkliga djur är ett
nyttodjur hos oss och inget man ska vara vare sig rädd för eller slå ihjäl.

När jag nu lämnar vår lilla bokskorpion alldeles ensam med Pjotr Iljitj
Tjajkovskij och hans Pianokonsert nr 1 i B moll så måste Ni väl ändå hålla
med mig om att det ser ut som om den vinkar ett avsked till mig med sin
högra lilla klo. ;)

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad
En enda kommentar
  1. Marita Karlsson skriver:

    Tack för en trevlig och lärorik artikel ;-)

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer